Tag Archive | "Συμβουλευτική"

Tags: , ,

Δράσεις πρόληψης και συμβουλευτική φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Posted on 21 Φεβρουαρίου 2020 by larisanews

Ακόμη ένα έργο, το πέμπτο κατά σειρά, για την αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών  και την κοινωνική ενσωμάτωση εξαρτημένων ατόμων,  χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού επιχορηγείται  με 812.114 ευρώ ο ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών) για την λειτουργία Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών στο σύνολο της Θεσσαλίας, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Το έργο  καλύπτει για τα επόμενα δύο χρόνια την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης, πρόγραμμα πρόληψης, πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης  καθώς  και συμβουλευτικό σταθμό ψυχικής υγείας για τους φοιτητές του πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι, απ όλη τη Θεσσαλία,  θα βοηθηθούν από το πρόγραμμα της Περιφέρειας ενώ 18 ειδικοί επιστήμονες θα προσληφθούν για τις ανάγκες των νέων Δομών.

« Ο αγώνας κατά των εξαρτήσεων είναι η δύναμη να αλλάζεις» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ενώνουμε  δυνάμεις,  συνεργαζόμαστε με αναγνωρισμένους  φορείς και αξιόπιστους επιστήμονες και χρηματοδοτούμε με 3,5 εκατομμύρια ευρώ ένα ευρύ φάσμα δομών και υπηρεσιών, που ξεκινά από την έγκαιρη παρέμβαση και τη συμβουλευτική σε εφήβους και φοιτητές, μέχρι την κοινωνική ένταξη των εξαρτημένων ατόμων και την ισότιμη επιστροφή τους στην παραγωγική διαδικασία. Στηρίζουμε τους νέους και  προωθούμε υγιή πρότυπα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, όπως ο αθλητισμός,  μακριά από καταχρήσεις και  εξαρτήσεις  που τους  εγκλωβίζουν. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι  βασικός εταίρος του Εργαστηρίου Ζωής του Κέντρου Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ και έχουμε βραβευτεί για το έργο μας στον τομέα της πρόληψης των εξαρτήσεων με το  Ευρωπαϊκό  Βραβείο Πρόληψης των Εξαρτήσεων Pompidou 2018. Παράλληλα στεκόμαστε αρωγοί στην προσπάθεια του ΚΕΘΕΑ για απεξάρτηση και επανένταξη των εξαρτημένων ατόμων στην κοινωνία, με ισότιμη και παραγωγική συμμετοχή» τονίζει ο κ. Αγοραστός.

 

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται

Το έργο «Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ για τη λειτουργία Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων», αφορά στην χρηματοδότηση για 24 μήνες, με 812.114 ευρώ  των παρακάτω δράσεων:

1.Ίδρυση και λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου στο Βόλο: έχει στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης, βραχείας παρέμβασης σε όλες τις ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους (εξαρτημένοι από ναρκωτικά, περιστασιακοί χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση, κ.ά.) και την παραπομπή σε περισσότερο εξειδικευμένες δομές (προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, κ.α.), εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Για τις ανάγκες λειτουργίας του θα προσληφθούν 6 άτομα πλήρους απασχόλησης. Επίσης, θα χρηματοδοτηθεί και το ενοίκιο κτιρίου όπου θα στεγαστεί η δομή, οι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης του χώρου καθώς και η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

 1. Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης: αφορά σε μία συντονισμένη προσπάθεια που εστιάζεται στην έγκαιρη εφαρμογή ουσιαστικών και στοχοθετημένων μέτρων για ευάλωτες ομάδες των συνανθρώπων μας, στην παροχή προσβάσιμων και επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων και στην προώθηση υγιών μορφών ψυχαγωγίας και διασκέδασης των ανθρώπων. Θα ενισχυθεί η δράση των Κέντρων Πρόληψης (ΚΠ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα υπάρξει καλύτερη αντιμετώπιση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και των αναγκών του στο εύρος της Περιφέρειας. Περιλαμβάνει 2 δράσεις: α) Υπηρεσίες Πρόληψης: θα βασίζονται σε δεοντολογικά ορθές και βιώσιμες παρεμβάσεις που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ψυχοκοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού. Η αποτύπωση των τοπικών αναγκών θα επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) – Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ). Οι δράσεις θα εδράζονται στις κατά τόπους δομές των ΚΠ & δομών ΟΚΑΝΑ. β) Ίδρυση και Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Ψυχοκοινωνικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: στόχος του Σταθμού είναι η καθολική κάλυψη του φοιτητικού πληθυσμού σε θέματα που αφορούν στη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Η δράση αναλαμβάνει την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της φοιτητικής κοινότητας του Παν/μίου Θεσσαλίας με δυνατότητα συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης των φοιτητών από όλες τις Σχολές και τα Τμήματα του. Συνολικά για τις 2 επιμέρους δράσεις προβλέπεται η πρόσληψη 6 ατόμων εκ των οποίων τα 4 θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ισάριθμα Κέντρα Πρόληψης των πρωτευουσών των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα 2 στα Συμβουλευτικά Κέντρα του Πανεπιστημίου σε Λάρισα και Βόλο.

3.Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης στη Λάρισα: Αφορά στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό παρεμβάσεων που στοχεύουν στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και  την κοινωνική ενσωμάτωση πρώην εξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση ατόμων. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες θα αφορούν σε Προγράμματα ανάπτυξης, ενίσχυσης ή βελτίωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων, ενεργητικές τεχνικές αναζήτησης εργασίας, δράσεις δικτύωσης με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, δράσεις εθελοντικής εργασίας, επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική. Με τον τρόπο αυτό θα προλαμβάνεται η υποτροπή, θα ισχυροποιούνται τα θεραπευτικά αποτελέσματα, θα ενισχύεται η αυτοεκτίμηση, η αυτενέργεια, η αυτονόμηση και θα αναπτύσσεται ο «κοινωνικός διάλογος». Θα επιδιωχθεί απασχόληση των ωφελουμένων στο αγρόκτημα της Ραψάνης της Περιφερειακής Ενότητας  Λάρισας του Π.Π.Α. Η λειτουργία του προγράμματος θα οδηγήσει στην υιοθέτηση των θεραπευτικών επιλογών από τους ενεργούς χρήστες ουσιών, συγχρόνως δε θα συμβάλλει στην αποφόρτιση της δικαστικής μηχανής από πληθώρα υποθέσεων οι οποίες χρήζουν θεραπευτικής και όχι κατασταλτικής αντιμετώπισης και θα διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματα θεραπείας. Θα προσληφθούν 6 άτομα πλήρους απασχόλησης ενώ θα καλυφτεί και το ενοίκιο κτιρίου όπου θα στεγαστεί η δομή, οι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης του χώρου και η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

 

Ένα ευρύ φάσμα δομών και υπηρεσιών προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ

Συμπληρωματικά με το νέο Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί  τις παρακάτω δομές και δράσεις:

 

-Επιχορήγηση του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Λάρισας – ΟΡΦΕΑΣ» για τη Λειτουργία Τμημάτων του Εργαστηρίου Πρόληψης, Συμβουλευτικής και Ανάπτυξης («Εργαστήρι Ζωής»),  προϋπολογισμού 330.000 ευρώ

 

-Επιχορήγηση του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Λάρισας – Ορφέας, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ

 

-Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕΘΕΑ, προϋπολογισμού 203.136 ευρώ

 

-Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα Κέντρο Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕΘΕΑ 220.620 ευρώ

 

-Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕΘΕΑ, προϋπολογισμού 213.120. ευρώ

 

-Nέο κτίριο του ΚΕΘΕΑ Πιλότος, στo Βόλο, προϋπολογισμού 970.000 ευρώ

 

-Καθώς και έργο προϋπολογισμού 600.000 ευρώ με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ – ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα που περιλαμβάνει α) Τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, σε υπάρχον κτήριο, β) Την κατασκευή νέου μεταλλικού στεγάστρου για τη δραστηριότητα του ξυλουργικού εργαστηρίου, γ) κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5.

Comments (0)

Tags: , ,

Συμβουλευτική φοιτητών στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Posted on 14 Μαρτίου 2017 by larisanews

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Ίδρυμα Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών.

Η συμβουλευτική φοιτητών αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν καταξιωμένο θεσμό, αναπόσπαστα δεμένο με τη συνολική λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η οποία έχει σαν στόχο τη συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη των φοιτητών, σε κάθε μεταβατική τους περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Η συμβουλευτική φοιτητών προσφέρεται από την αντίστοιχη εξειδικευμένη υπηρεσία συμβουλευτικής φοιτητών.

H επιστήμη της Συμβουλευτικής ασχολείται με την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ανθρώπου και την προώθηση της αυτογνωσίας του. Η αυτογνωσία αυτή βοηθά στην καλύτερη χρήση των αποθεμάτων και των ικανοτήτων που διαθέτει το άτομο για να φτάσει στην αυτοπραγμάτωσή του. Η Συμβουλευτική έχει ως στόχο να βοηθήσει το άτομο να αναπτύξει τις εσωτερικές του δυνάμεις και δυνατότητες στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ξεκίνησε ως η ανθρώπινη ανάγκη προσφοράς βοήθειας στα άτομα του περιβάλλοντός μας που τη χρειάζονταν. Εξελίχθηκε σε ειδίκευση της επιστήμης της ψυχολογίας για να είναι περισσότερο αποτελεσματική και να μειώνει τα περιθώρια λαθών που γίνονται από άγνοια και κακούς χειρισμούς.  Αυτό σημαίνει ότι έχει δική της φιλοσοφία, ειδικούς κανόνες, μεθόδους και τεχνικές και απευθύνεται σε ολόκληρη  την Κοινότητα του Ιδρύματος.

Το μοντέλο της Συμβουλευτικής Υποστήριξης αναφέρεται επίσης και σε εργαζόμενους, έχοντας σαν στόχο τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών και συμπεριφοριστικών ρίσκων, τα οποία επιδρούν αρνητικά στην εργασία και επηρεάζουν την ευεξία και αποτελεσματικότητα τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο φορέων και οργανισμών. Η ενίσχυση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες επίλυσης των αναδυόμενων προκλήσεων συμβάλει στην επαρκή προετοιμασία τους για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της καθημερινής ζωής εντός ή εκτός εργασιακού χώρου.

 

 Βασικοί στόχοι των συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι:

 • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και άμεσης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους:
 • Φοιτητές του ΤΕΙ Θεσσαλίας
 • Καθηγητές «   « «
 • Διοικητικούς Υπαλλήλους &
 • Ε.ΤΠ –Ε.ΔΙ.Π.
 • Η ευαισθητοποίηση του φοιτητικού και του εργαζόμενου πληθυσμού σε θέματα που τους αφορούν και τα οποία άπτονται της καθημερινότητάς τους.

Προσφερόμενες υπηρεσίες:

 • Ατομική συμβουλευτική
 • Ομαδική συμβουλευτική
 • Βιωματικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια

Ατομικές και ομαδικές συναντήσεις διέπονται σε κάθε περίπτωση από τον εμπιστευτικό τους χαρακτήρα, το απόρρητο και την εχεμύθεια.

Θέματα για τα οποία μπορούν να απευθύνονται οι φοιτητές/ιες  είναι τα εξής :

 • Προβλήματα στη φοιτητική ζωή/σπουδές (δυσκολίες προσαρμογής στην ακαδημαϊκή ζωή, μειωμένη απόδοση, άγχος εξετάσεων, έλλειψη συγκέντρωσης)
 • Προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις (δυσκολίες στις φιλικές, προσωπικές, οικογενειακές σχέσεις, χαμηλή αυτοεκτίμηση)
 • Επαγγελματική συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Άλλα προβλήματα (εξαρτήσεις, ψυχοσωματικά συμπτώματα, διαταραχές ύπνου, διαταραχές διατροφής).

 

Θέματα για τα οποία μπορούν να απευθύνονται οιλοιποί  εργαζόμενοι της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος είναι τα εξής :

 • Προβλήματα στις διαπροσωπικές ή εργασιακές σχέσεις
 • Εργασιακό άγχος
 • Εργασιακός εκφοβισμός
 • Ζητήματα επαγγελματικής εξέλιξης και προσανατολισμού
 • Ζητήματα προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης
 • Άλλα προβλήματα (εξαρτήσεις, ψυχοσωματικά συμπτώματα, διαταραχές ύπνου, διαταραχές διατροφής)

Ποιοι μπορούν να απευθύνονται στη συμβουλευτική υπηρεσία:

 • Οι εν ενεργεία φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας
 • Οι εργαζόμενοι της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΤΕΙ Θεσσαλίας  ( Ε.Π., Διοικητικοί, Ε.Τ.Π, -ΕΔΙ Π).

Η Διοίκηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας μετά από διαγωνισμό προσέλαβε την Ψυχολόγο  Μούτου Κατερίνα  με αριθμ. τηλέφωνου: 2410 684369 εσωτερικό 369 και με Email: moutouk@teilar.gr, το γραφείο της βρίσκεται  κοντά στο γραφείο του συνηγόρου του Φοιτητή  ,στο Κεντρικό κτίριο, με ώρες επισκέψεων από  9:00 – 15:00 καθημερινάκαι δωρεάν για όλους.Οι ατομικές και ομαδικές συνεδρίες ορίζονται κατόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη του συμβουλευτικού κέντρου.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας για την 8η Μάρτη

Posted on 08 Μαρτίου 2017 by larisanews

Η συγκεκριμένη μέρα δεν αποτελεί γιορτή, αλλά σημείο αναφοράς, περισυλλογής και αναδρομής της διαδρομής που έχουν διανύσει οι γυναίκες για την ισότητα των δύο φύλων. Καθιερώθηκε ως παγκόσμια Ημέρα με αφορμή διαδήλωση εργαζόμενων γυναικών σε βιοτεχνίες ενδυμάτων στη Ν.Υόρκη το 1857, που βάφτηκε με αίμα ενώ  ζητούσαν τα αυτονόητα (καλύτερες συνθήκες εργασίας, ωράριο 10 ωρών -από τις 16-, κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων, άρση της ανισοτιμίας ανδρών και γυναικών κλπ)

Σήμερα, 160 χρόνια αργότερα, και ύστερα από τόσο μεγάλη και δύσκολη διαδρομή που διανύθηκε για την κατάκτηση ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων για τις γυναίκες στον εργασιακό χώρο, βιώνουμε και λόγω οικονομικής κρίσης μια οπισθοδρόμηση η οποία μεταφράζεται σε κατάλυση των κεκτημένων. Οπισθοδρομούμε αλλά όχι όλοι μαζί. Σε συνθήκες οικονομικής αλλά και ιδεολογικής κρίσης οπού η ουσιαστική ισότητα μεταξύ των δύο φύλων παραμένει ακόμη στόχος προς κατάκτηση,  οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις λόγω του φύλου τους και να πλήττονται ολοένα και περισσότερο από ανεργία, εργασιακή εκμετάλλευση,  ανασφάλιστη και απλήρωτη εργασία, φτώχεια, ανέχεια.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Τρικκαίων με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας θέλοντας να τιμήσει κάθε μία από εκείνες που εξακολουθούν και αγωνίζονται,  διοργανώνει δωρεάν διήμερο βιωματικό εργαστήριο σε συνεργασία με το ΑΚΕΘ με θέμα:
«Γυναίκα και Απασχόληση»

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου:

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017
5.30μμ:

«Η Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως εργαλείο για την απασχόληση», Σέγγη Χρυσαυγή & Μπρουζιώτης Θεόφιλος, στελέχη Τμήματος Σχεδιασμού, Μελετών και Υπηρεσιών Ο.Τ.Α., ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.

6.15μμ:
«Διαβίωση και εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Στέφανος Πάλλας, ευρωσύμβουλος ΟΑΕΔ

7.00μμ:
«Διέξοδος στη δημιουργικότητα», Ελένη Χολέβα, δημοσιογράφος

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017
5.30μμ:
«Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας-Γυναίκες και μη αμειβόμενη εργασία», Καραγεώργου Κωνσταντινιά-σύμβουλος απασχόλησης, Ιωαννίδου Χαϊδούλα-ψυχολόγος, Μπενέκη Μάρθα-κοινωνική λειτουργός

6.15μμ:
«Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός», Ντόνα Ευαγγελία, διευθυντήρια ΑΚΕΘ

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ:24310-27943, 8.00πμ-4.00μμ

 

Comments (0)

Tags: , ,

Αποκτώντας μηδενική ανοχή στη βία κατά των γυναικών στην εκπαίδευση

Posted on 30 Μαρτίου 2016 by larisanews

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας συνεχίζει και εργάζεται το 2016 για την απόκτηση μηδενικής ανοχής στη βία κατά των γυναικών από τους πολίτες του Δήμου Τρικκαίων, πιστεύοντας στη δύναμη της γνώσης και της ενημέρωσης. Από τον Ιανουάριο του 2016 έως και σήμερα το Σ.Κ πραγματοποίησε στον χώρο της εκπαίδευσης τις εξής δράσεις:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
-Συμμετοχή στην Ημερίδα που διοργάνωσε σχολικός σύμβουλος διεύθυνσης ‘Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, με θέμα: «Προάγοντας τη συνεργασία και τις υγιείς σχέσεις στη σχολική κοινότητα, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και των διακρίσεων». Στην Ημερίδα το Σ.Κ. έλαβε μέρος με εισήγηση με θέμα :»Σπάστε τη σιωπή», στην θεματική της ημερίδας που αφορούσε την συμβολή του Δικτύου Υπηρεσιών στην εκπλήρωση των στόχων της εκπαίδευσης.(8/2/2016)
-Δημοτικό Σχολείο Πύλης
Αφήγηση και δραματοποίηση παραμυθιού με τίτλο «Ηρεμία έξω η Βία» σε δύο τμήματα της Ά τάξης.( 3/3/2016)

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
-7o Γενικό Λύκειο Δήμου Τρικκαίων
Ενημερωτικές παρουσιάσεις στα τρία τμήματα της τρίτης Λυκείου(2/2/2016, 23/2/2016, 23/3/2016)
-1ο ΕΠΑΛ Δήμου Πύλης
Συνολική ενημερωτική παρουσίαση σ τους μαθητές όλων των τμημάτων του σχολείου. (8/3/2016)

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων
– ΚΕΚ ΔΙΑΣ
Πρώτος κύκλος ενημερώσεων σε τέσσερα τμήματα ενηλίκων σπουδαστών (27/1/2016, 28/1/2016, 11/2/2016)

-ΑΚΕΘ Θεσσαλίας
1η ενημέρωση σε τμήμα ενηλίκων σπουδαστών(23/3/2016)

Γιατί ενημέρωση στην εκπαίδευση;
Η απόκτηση μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία κατά των γυναικών γίνεται μέσα από την ευαισθητοποίηση που μπορεί κάποιος να αποκτήσει για το θέμα, εφόσον πρώτα απ’ όλα αποκτήσει ενημέρωση για αυτό.
Ενημέρωση για τις διαστάσεις του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών που αποτελεί καταπάτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην χειρότερη μορφή του καταπατά το δικαίωμα στη ζωή.
Ενημέρωση για τις ψυχολογικές και σωματικές συνέπειες της βίας κατά των γυναικών που υφίστανται βία στον ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο.
Ενημέρωση για την απίστευτη δυσκολία μιας γυναίκας θύματος βίας να απομακρυνθεί από το κακοποιητικό περιβάλλον, δυσκολία που γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη μέσα από τον φαύλο κύκλο της βίας που την εγκλωβίζει- μέσω ψυχολογικών διεργασιών-μέσα σε αυτόν.
Ενημέρωση για τα νομικά δικαιώματα μιας γυναίκας-θύματος βίας, η άγνοια των οποίων πολλές φορές της δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο φόβο και δυσκολίες στο να πάρει την απόφαση να σπάσει τη σιωπή της.
Ενημέρωση για τους κοινωνικούς λόγους που την στέλνουν πίσω στο κακοποιητικό περιβάλλον ακόμη και αν εκείνη αποφασίσει να σπάσει την σιωπή της. Λόγους που δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι θυσιάζοντας και ενοχοποιώντας την, συνειδητά ή ασυνείδητα.
Η γνώση είναι πάντα δύναμη και ποτέ δεν σταματά σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν φτάσουμε. Ποτέ δεν είναι αργά να σπάσουμε την σιωπή μας απαιτώντας το δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία μας, όπως ποτέ δεν είναι αργά να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας πόσο μας αφορά το θέμα του ‘άλλου’ ή της ‘άλλης’ , να δούμε τις δικές μας ευθύνες απέναντι σε αυτό και να αντιδράσουμε.
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Τρικκαίων
Τηλ:24310-27943

Comments (0)

Camila Cabello - Havana
Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Να κοιμηθούμε αγκαλιά
Domenica - Θα κρύβω αυτό που ζητάς
Amy - Love is a losing game
Hi - Gloss
Πάνος Μουζουράκης - Πόσες φορές
Μπάκης Στόκας - Φίλιππος Πλιάτσικας - Υπάρχουν χρυσόψαρα
Chris Rea - Blue cafe
Modern Talking - Why did you do it
Φίλιππος Πλιάτσικας - Λόγο στην αγάπη

 


Μάρτιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031EC