Tag Archive | "Πρόσληψη"

Tags: , ,

Χειριστή Μηχανήματος θα προσλάβει η Π.Α.ΔΥ.Θ.

Posted on 11 Οκτωβρίου 2017 by larisanews

Η Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε., προτίθεται να προσλάβει Χειριστή Μηχανήματος Έργου (Μ.Ε.), ο οποίος κατ΄ ελάχιστον να είναι κάτοχος άδειας χειριστή Μ.Ε. Ομάδας Α, Ειδικότητας 3.7 του ΠΔ 113/2012 και κατά κύριο λόγο θα χειρίζεται τον Συμπιεστή Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ.
Επιθυμητή είναι η κατοχή επιπλέον άδειας χειριστή Μ.Ε. και άλλων ειδικοτήτων (προτιμητέες 1.3 και 1.5) καθώς και άδειας οδήγησης Γ΄ ή/και Ε΄ τάξης.
Για τη τήρηση του καταστατικού της Π.Α.ΔΥ.Θ., αλλά και των δεσμεύσεων προς τους δημότες της περιοχής του ΧΥΤΑ, θα προτιμηθεί δημότης των Τοπικών
Κοινοτήτων του πρώην Δήμου Παληοκάστρου και στη περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει τέτοιο ενδιαφέρον, δημότης Δήμου της Δυτικής Θεσσαλίας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνημμένα φωτοαντίγραφα των αδειών που κατέχουν, στο Γραφείο Τρικάλων της Π.Α.ΔΥ.Θ., Περιφερειακή Οδός Τρικάλων-Ιωαννίνων, Αλώνια Μπάρας, Τηλ. 24310 79280, έως και τη Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 ώρα 14:00.

Comments (0)

Tags: , ,

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου ζητά ανεξάρτητο εξωτερικό συνεργάτη για ιατρική υποστήριξη

Posted on 18 Νοεμβρίου 2016 by larisanews

Η Μονομετοχική Δημ. Α.Ε. του Δήμου Πύλης πρόκειται να προσλάβει ανεξάρτητο εξωτερικό συνεργάτη για την ιατρική υποστήριξη του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρχονται σε τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα της διοίκησης της Εταιρίας (τηλ. 2434350400) προκειμένου να  έχουν μια πιο αναλυτική ενημέρωση ή να ζητούν κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο  της Εταιρίας κ. Καλαμαράς (τηλ. 6942015708).

Πύλη,    15 -11- 2016

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόσληψη Χειριστή Μηχανήματος Έργου στην ΠΑΔΥΘ

Posted on 05 Οκτωβρίου 2016 by larisanews

Η Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε., προτίθεται να προσλάβει Χειριστή Μηχανήματος Έργου (Μ.Ε.), ο οποίος κατ΄ ελάχιστον να είναι κάτοχος άδειας χειριστή Μ.Ε. Ομάδας Α, Ειδικότητας 3.7 του ΠΔ 113/2012 και κατά κύριο λόγο θα χειρίζεται τον Συμπιεστή Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ.

Επιθυμητή είναι η κατοχή επιπλέον άδειας χειριστή Μ.Ε. και άλλων ειδικοτήτων (προτιμητέες 1.3 και 1.5) καθώς και άδειας οδήγησης Γ΄ ή/και Ε΄ τάξης.

Για τη τήρηση του καταστατικού της Π.Α.ΔΥ.Θ., αλλά και των δεσμεύσεων προς τους δημότες της περιοχής του ΧΥΤΑ, θα προτιμηθεί δημότης των Τοπικών Κοινοτήτων του πρώην Δήμου Παληοκάστρου και στη περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει τέτοιο ενδιαφέρον, δημότης του Δήμου Τρικκαίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνημμένα φωτοαντίγραφα των αδειών που κατέχουν, στο Γραφείο Τρικάλων της Π.Α.ΔΥ.Θ., Περιφερειακή Οδός Τρικάλων-Ιωαννίνων, Αλώνια Μπάρας, Τηλ. 24310 79280, έως και τη  Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016.

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Δημήτρης Παπαστεργίου

Δήμαρχος Τρικκαίων

 

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόσληψη προσωπικού για τα ΚΔΑΠ του Δ. Τρικκαίων

Posted on 29 Σεπτεμβρίου 2016 by larisanews

Στην πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ, προβαίνει ο Δήμος Τρικκαίων. Στόχος, η λειτουργία των κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης για τα εκατοντάδες παιδιά που μετέχουν στα προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος. Η πρόσληψη αφορά σε 19 θέσεις, παιδαγωγικού – διδακτικού προσωπικού με συμβάσεις:
– μία ( 1 ) θέση με πλήρη απασχόληση,
– επτά ( 7 ) θέσεις μερικής απασχόλησης
– έντεκα ( 11 ) θέσεις ωρομίσθιων
Οι θέσεις κατανέμονται στα ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ 10ου Δημοτικού Σχολείου» και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ « Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ».
Συγκεκριμένα οι θέσεις είναι:

– ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ (ειδικότητα ΠΙΑΝΟ) 1 – πλήρους απασχόλησης

– ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 – ωρομίσθιος

– ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ειδικότητα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ) 2 – μερικής απασχόλησης

– ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ειδικότητα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ) 1 – ωρομίσθιος

– ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ειδικότητα ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΡΙΣΗ) 2 – ωρομίσθιος

– ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ειδικότητα ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ) 1 – ωρομίσθιος

– ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ειδικότητα ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) 2 – ωρομίσθιος

– ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ειδικότητα ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ) 1 – μερικής απασχόλησης

– ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ειδικότητα ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) 1 – ωρομίσθιος

– ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ειδικότητα ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) 1 – μερικής απασχόλησης

– ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ειδικότητα ΑΓΓΛΙΚΑ) 1 – μερικής απασχόλησης

– ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ειδικότητα ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) 1 – ωρομίσθιος

– ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ειδικότητα ΓΑΛΛΙΚΑ) 1 – ωρομίσθιος

– ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1- μερικής απασχόλησης

– ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1 – ωρομίσθιος

– ΠΕ/ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ (ειδικότητα ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΧΟΡΟ) 1- μερικής απασχόλησης.
Η αναλυτική ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.trikalacity.gr) στην ενότητα Προκηρύξεις (http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/), στον τοπικό Τύπο της παρασκευής 30 Σεπτεμβρίου 2016, στο ισόγειο του Δημαρχείου Τρικκαίων και στα καταστήματα των κατά τόπους ΚΔΑΠ (ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» και του ΚΔΑΠ – ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα,  απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού και Οργάνωσης,  υπ’ όψιν κυρίου Χρήστου Βαβίτσα (τηλ. επικοινωνίας: 24313-51182).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από 1/10/2016 έως 10/10/2016 (υπολογιζόμενες ημερολογιακά).
Παρακαλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος/η να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχονται, για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη βαθμολόγηση με τα συγκεκριμένα κριτήρια, τις προθεσμίες και κάθε τι σχετικό με την προκήρυξη.
Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

 

Comments (0)

Οκτώβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031