Tag Archive | "Πανμιο"

Tags: , ,

Διεθνής επιτυχία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Posted on 14 Ιουλίου 2020 by larisanews

Ιδιαίτερα σημαντική διεθνή επιτυχία για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) αποτελεί η έγκριση του  Ερευνητικού Προγράμματος INVEST (INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) με προϋπολογισμό ύψους 5.000.000 ευρώ.

Το INVEST στηρίζεται στην επιστημονική συνεργασία μεταξύ των εξής πέντε Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων:  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Slovak University of Agriculture της Σλοβακίας, University of Agribusiness and Rural Development της Βουλγαρίας, Karelia University of Applied Sciences της Φινλανδίας και Van Hall Larenstein University of Applied Sciences της Ολλανδίας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ο Καθηγητής Σαμαράς Νικόλαος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας.

Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα εντάσσει το Π.Θ. στο όραμα του «Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου» (European University). Ήδη έχουν συσταθεί 41 «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» που συμπεριλαμβάνουν 165 ανώτατα ιδρύματα από 26 κράτη μέλη και άλλες χώρες.

Στόχος του Ερευνητικού Έργου είναι η ισχυροποίηση της σχέσης μεταξύ διδασκαλίας, έρευνας, καινοτομίας και μεταφοράς γνώσεων. Κυρίαρχη επιδίωξη είναι  η εξωστρέφεια, η   ενθάρρυνση της κινητικότητας, η ενίσχυση της υψηλής ποιότητας σπουδών και αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» αποτελούν φιλόδοξες διεθνείς συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναπτύσσουν μακροπρόθεσμη διαρθρωτική και στρατηγική συνεργασία.

 

Η συγκεκριμένη συνεργασία των πέντε πανεπιστημίων, στην οποία συμμετέχει και το Π.Θ. στοχεύει:

– Να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή «πανεπιστημιούπολη», όπου φοιτητές, προσωπικό και ερευνητές θα απολαμβάνουν απρόσκοπτη κινητικότητα (φυσική, εξ αποστάσεως ή μικτή) για μελέτη, έρευνα, διδασκαλία, ή/και διαμοίραση πόρων και υπηρεσιών.

– Να ενεργοποιήσει διεπιστημονικές ή και διεθνικές ομάδες φοιτητών, ακαδημαϊκών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να αντιμετωπίσουν μεγάλα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη, όπως ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, κλιματική αλλαγή, δημοκρατία, υγεία, μετανάστευση.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου μελών ΕΔΙΠ του ΠΘ για τις αντιστοιχίες των Τμημάτων ΑΕΙ

Posted on 14 Ιουλίου 2020 by larisanews

Ο Σύλλογος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θεωρεί άδικη και μειωτική για το κύρος των Ελληνικών Πανεπιστημίων αλλά και ειδικότερα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την υπ’ αριθμ. 77275/Ζ1 (ΦΕΚ 2549 τ. Β΄/25-06-2020) απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021”, καθώς και το συμπληρωματικό ΦΕΚ 2766/τ.Β’/7.7.2020.


Οι ανωτέρω αποφάσεις διαχωρίζουν τα τμήματα των Α.Ε.Ι. της χώρας σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, κάτι το οποίο στερείται τόσο νομικής όσο και ακαδημαϊκής βάσης. Ένας τέτοιος διαχωρισμός αντιβαίνει στην βασική αρχή του Συντάγματος περί ίσης μεταχείρισης, στερεί σε ανθρώπους ίδιων προσόντων το δικαίωμα μετεγγραφής από ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σε ένα άλλο, και αμφισβητεί αμέσως τις αποφάσεις των ΜΟΔΙΠ και των Συγκλήτων των Πανεπιστημίων από  τις οποίες εγκρίθηκαν τα προγράμματα σπουδών «πρώτης» και «δεύτερης» κατηγορίας.
Επιπλέον, δημιουργούνται ερωτήματα για την χρονική στιγμή της απόφασης, λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 τ. Α΄/12-06-2020) και συγκεκριμένα του Άρθρου 72 με το οποίο επανακαθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια των μετεγγραφών με τη θέσπιση του δείκτη των 2.750 μορίων και έχει εκ των πραγμάτων περιοριστεί η δυνατότητα επιλογής Τμημάτων υποδοχής. Επίσης η ανακίνηση ζητημάτων ισοτιμίας τμημάτων ανατρέπει τον προγραμματισμό πολλών οικογενειών υποψήφιων φοιτητών λίγες μέρες πριν την οριστική κατάθεση των μηχανογραφικών των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Βάσει των ανωτέρω, ο Σύλλογός μας ζητά την άμεση ανάκληση της υπ’ αριθμ. 77275/Ζ1 (ΦΕΚ 2549 τ. Β΄/25-06-2020) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, πριν την οριστικοποίηση της κατάθεσης των μηχανογραφικών δελτίων.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Οι θέσεις μας για τις αντιστοιχίες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων

Posted on 13 Ιουλίου 2020 by larisanews

Με την αριθμ. 77275/Ζ1/19-06-2020 (Φ.Ε.Κ. 2549/25-06-2020, τ. Β ́) Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίστηκαν οι αντιστοιχίες Ακαδημαϊκών Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών για το Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021, που αφορούν αποκλειστικά τη δυνατότητα μετεγγραφών των φοιτητών σε ομοειδή, κατά τη σχετική απόφαση, Τμήματα.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν γνωστοποιηθεί τα ακαδημαϊκά κριτήρια με βάση τα οποία έγιναν οι αντιστοιχίες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

Με την παραπάνω απόφαση τα Πανεπιστημιακά Τμήματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας και επιβάλλοντας άνιση μεταχείριση ομοειδών Τμημάτων. Τα Τμήματα που ανήκουν στην “κύρια” κατηγορία θα δεχτούν, ως συνέπεια αυτής της απόφασης, ακόμα μεγαλύτερο αριθμό μετεγγραφών και μετακινήσεων σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Οι υποψήφιοι φοιτητές λαμβάνουν αντιφατικές πληροφορίες για ομοειδή Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας, οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική τους εικόνα, καθώς ομοειδή Τμήματα υποεκτιμώνται έναντι άλλων. Η όλη διαδικασία επιδρά αρνητικά στην προσπάθεια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) να χαράξει αυτοδύναμα τη στρατηγική του για το μέλλον καθώς η πολιτεία παρουσιάζεται όχι ως συμπαραστάτης αλλά ως αντίπαλος.

Ειδικότερα για το νεοϊδρυθέν Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) του ΠΘ, πρέπει να τονιστεί ότι το πρόγραμμα σπουδών του είναι στον κεντρικό κορμό του ίδιο με τα αντίστοιχα των άλλων Τμημάτων Φυσικής της χώρας μας, ενώ όπως είναι αναμενόμενο τα μαθήματα επιλογής/κατεύθυνσης ίσως διαφοροποιούνται ανάμεσα στα Τμήματα χαρακτηρίζοντας την ιδιαίτερη φύση τους.

Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικής του ΠΘ χαρακτηρίζεται από τεταρτοετή κύκλο σπουδών. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι στη σχεδίαση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής του ΠΘ, συμμετείχαν έγκριτοι πανεπιστημιακοί και ερευνητές, από τα άλλα ομοειδή Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Φυσικής σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του έχει στελεχωθεί με επτά μέλη ΔΕΠ τα οποία έχουν συμμετάσχει και στη διδασκαλία μαθημάτων του πρώτου έτους, ενώ από το Σεπτέμβριο του 2020 το τμήμα θα ενισχυθεί με άλλα δυο μέλη ΔΕΠ, και εκκρεμεί η εκλογή δύο ακόμη μελών ΔΕΠ προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες τόσο σχετικά με την υποστήριξη του διδακτικού έργου όσο και στην ανάπτυξη τομέων προτεραιότητας του Τμήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα βασικά μαθήματα ειδικότητας Φυσικού κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020-21 να διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής.

Πιο συγκεκριμένα

α) Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν είναι μετεξέλιξη κάποιου τμήματος ΤΕΙ όπως αναληθώς και σκόπιμα αναπαράγεται από ορισμένες πηγές, αλλά είναι ένα νέο θεσμοθετημένο Τμήμα βάσει του νόμου 4589/2019 και στελεχώθηκε με αυστηρές ακαδημαϊκές διαδικασίες μετακίνησης μελών ΔΕΠ από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

β) Από το Σεπτέμβριο του 2020 θα έχει 9 μέλη ΔΕΠ με γνωστικά αντικείμενα και ερευνητική δραστηριότητα σε περιοχές της Φυσικής, αριθμός που οδηγεί σε αυτοδυναμία του Τμήματος. Επιπλέον, ήδη είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εκλογής δύο νέων μελών ΔΕΠ, που έχουν προσελκύσει σημαντικό αριθμό υποψηφιοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ σχεδιάζονται και νέες θέσεις όταν δοθούν οι σχετικές πιστώσεις από το ΥΠΕΠΘ.

γ) Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια των δύο πρώτων εξαμήνων λειτούργησαν κανονικά την πρώτη ακαδημαϊκή χρονιά που ολοκληρώθηκε και ήδη είναι έτοιμα τα εργαστήρια του δευτέρου έτους. Επίσης, το Τμήμα έχει τρία μέλη ΕΤΕΠ (μόνιμο τεχνικό προσωπικό) που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των εργαστηρίων. Συνεπώς στους φοιτητές μας παρέχεται η δυνατότητα εργαστηριακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου που είναι απαραίτητη για ένα Τμήμα Φυσικής.

δ) Το Τμήμα παρά το νεαρό της ηλικίας του διαθέτει ήδη τρία θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια, ενώ διαθέτει και μνημόνια συνεργασίας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το Τμήμα Φυσικής του ΠΘ είναι το μοναδικό από τα Τμήματα Φυσικής της χώρας που συμμετέχει στη δημιουργία του πρώτου Ελληνικού Ραδιοτηλεσκοπίου THERMOpYlae στο Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών του ΟΤΕ στη Σκάρφεια Φθιώτιδας, υποδομή που θα  χρησιμοποιηθεί πέρα από τις ερευνητικές δραστηριότητες και για τη μεταπτυχιακή ειδίκευση σε θέματα Ραδιοαστρονομίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που σχεδιάζεται και σύντομα θα υλοποιηθεί από το Τμήμα Φυσικής του ΠΘ. Επίσης τα μέλη ΔΕΠ διαθέτουν σημαντικό ερευνητικό έργο ενώ συμμετέχουν σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Επίσης από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά το Τμήμα Φυσικής του ΠΘ θα δεχτεί και τους πρώτους υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

ε) Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι το τμήμα Φυσικής παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές του που ενδιαφέρονται για εργασία ως εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν την απαιτούμενη Διδακτική Επάρκεια παρέχοντας τον απαραίτητο γι’ αυτήν κύκλο μαθημάτων.

Συνεπώς το Τμήμα Φυσικής του ΠΘ αποτελεί μια δυναμικά εξελισσόμενη ακαδημαϊκή μονάδα ισότιμη με τα υπάρχοντα Τμήματα Φυσικής που παρέχει άριστη εκπαίδευση στους/στις φοιτητές/τριες του οι οποίοι/ες ως απόφοιτοι θα έχουν τα ίδια επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα με τους αποφοίτους των άλλων Τμημάτων Φυσικής.

Στο πλαίσιο αποφυγής της λανθασμένης εικόνας που μπορεί να δημιουργηθεί στους υποψήφιους νέους φοιτητές αλλά και στους ήδη υπάρχοντες φοιτητές του Τμήματος, χαιρετίζουμε την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΠΘ (υπ’ αριθ. 13η/02-07-2020)καθώς και την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΠΘ (02/07/2020) και καλούμε τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο του ΠΘ να προασπίσουν με κάθε νόμιμο μέσο τα δικαιώματα των φοιτητών, αποφοίτων και εργαζομένων σε αυτό διερευνώντας κάθε διοικητική ή/και νομική δυνατότητα.

 

Ψήφισμα της 26ης/08.07.2020 Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Comments (0)

Tags: , ,

Ορκωμοσίες αποφοίτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Posted on 13 Ιουλίου 2020 by larisanews

Γίνεται γνωστό το πρόγραμμα της τελετής απονομής πτυχίων στους αποφοίτους των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που θα  πραγματοποιηθεί στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής Σχολής, ως εξής:

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 – Ώρα έναρξης 9:00΄
Ορκωμοσίες αποφοίτων Προγραμμάτων
Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ώρα 09:00΄: Ορκωμοσία αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης
– Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη
Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης» του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.
– Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Οργάνωση και Διοίκηση της
Εκπαίδευσης» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.
– Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Ώρα 09:30΄: Ορκωμοσία αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής
Εκπαίδευσης
– Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό
Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη Παιδική Ηλικία» του
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης.
– Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος
Προσχολικής Εκπαίδευσης

Ώρα 10:00΄: Ορκωμοσία αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής
Αγωγής
– Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Συμβουλευτική Ψυχολογία &
Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση & την Υγεία» του
Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.
– Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής
Αγωγής

Ώρα 10:30΄: Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας,
Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
– Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις
Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές» του Τμήματος
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
– Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ομόφωνο ψήφισμα για την υποβάθμιση των οικονομικών μαθημάτων

Posted on 09 Ιουλίου 2020 by larisanews

«Με αφορμή την ανακοίνωση των νέων ωρολογίων προγραμμάτων για το Γυμνάσιο και για το Λύκειο, θέλουμε να  εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για την υποβάθμιση των οικονομικών μαθημάτων και γενικότερα των μαθημάτων κοινωνικών επιστημών.

Οι επιλογές που καταγράφονται στα νέα ωρολόγια προγράμματα θα έχουν ως αποτέλεσμα οι μαθητές να αποκτούν κυρίως τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, ενώ κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να προετοιμάζονται για να λειτουργήσουν ως ακαδημαϊκοί πολίτες σε ένα πολύπλοκο και ταχέως εξελισσόμενο κόσμο. Οι γνώσεις που παρέχονται από το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, αποκλειστικά και μόνον σε όσους επιλέγουν την οικεία κατεύθυνση, δεν επαρκούν ώστε να μπορούν οι μαθητές να κατανοούν και να ερμηνεύουν βασικές πλευρές της κοινωνικής πραγματικότητας. Η Οικονομική και οι άλλες κοινωνικές επιστήμες, εφόσον διδάσκονται σωστά,  εκτός από γνώσεις, διαμορφώνουν την κοινωνική συνείδηση των εφήβων που εκτίθενται καθημερινά σε έναν καταιγισμό πληροφοριών, τις οποίες δεν θα είναι αλλιώς σε θέση να επεξεργαστούν, με ολέθρια αποτελέσματα όσον αφορά στην πολιτική και κοινωνική τους αγωγή.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να διορθώσει το λάθος και να τροποποιήσει τα ωρολόγια προγράμματα του Γυμνασίου και του Λυκείου, με βάση τις προτάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που  έχουν υποβληθεί».

Της 1ης/07.07.2020 Συνεδρίασης  Κοσμητείας Σ.Ο.Δ.Ε.

Comments (0)

Tags: , ,

Ψήφισμα Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Posted on 09 Ιουλίου 2020 by larisanews

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκφράζει, ομόφωνα, τηνέντονη διαφωνία του αλλά και τον προβληματισμό του σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με τον Ν.4692/2020 και τις αρ.74181/Δ1 και 74182/Δ2 (ΦΕΚ 2338Β’/15-06-2020) αποφάσεις, να καταργήσειαπό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου μαθήματα όπως εκείνα της Καλλιτεχνικής Παιδείας (εικαστικά, μουσική, θεατρολογία, με επιλογή), του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και της Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων από την Α’ Λυκείου, των Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Α’ και Β’ Λυκείου), των Κοινωνικών Επιστημών από τη Β’ Λυκείου, της Κοινωνιολογίας και του Γραμμικού και Ελεύθερου Σχεδίου από τη Γ’ Λυκείου.

Φαίνεται, με αυτή την νομοθετική ρύθμιση,ότι πολιτική πρόθεση της κυβέρνησης είναι η αποδυνάμωση όλων εκείνων των γνωστικών αντικειμένων που διευρύνουν την ουσιώδη ανάπτυξη της κριτικής και διεπιστημονικής σκέψης, τη γενική καλλιέργεια και τη δημιουργικότητα των νέων της χώρας, τις διαθεματικές προσεγγίσεις στην έρευνα και την ομαδική εργασία. Φαίνεται να απομακρύνεται η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας από ένα όραμα γενικής παιδείας που έχει στόχο τη υποστήριξη όλων εκείνων των δημιουργικών δυνατοτήτων, τις οποίες κάθε νέο υποκείμενο χρειάζεται ώστε να αναπτυχθεί ως ολοκληρωμένη προσωπικότητα και να συμβάλλει στις δυναμικές δυνατότητες του κοινωνικού και παραγωγικού  χώρου, στον οποίο ανήκει. Τα καλλιτεχνικά μαθήματα, γενικά, αλλά και τα μαθήματα του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου, ειδικά, συμβάλλουν στην εξοικείωση των μαθητών με την αντίληψη του χώρου, των συμβολικών μορφών και των αναπαραστάσεων, με τις ποιητικές και αισθητικές εκφάνσεις της ανθρώπινης δημιουργικότητας, σημαντικές ικανότητες για την πολιτιστική ανάπτυξη της κοινότητας, χωρίς την οποία κανένα επιστημονικό επίτευγμα δεν είναι δυνατό.

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας δυσχεραίνει περισσότερο τόσο τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των νέων όσο και τη θέσητων αρχιτεκτόνων εκπαιδευτικών μιας και έρχεται σε συνέχεια της αφαίρεσης, πριν από δύο χρόνια, μαθημάτων της αρμοδιότητάς τους, όπως η Ιστορία Τέχνης, οι Αρχές Σύνθεσης καιτο Ελεύθερο Σχέδιοστα Επαγγελματικά Λύκεια. Οι αρχιτέκτονες εκπαιδευτικοί με τη διεπιστημονική κατάρτισή τους που περιλαμβάνει γνώσεις από τις ανθρωπιστικές και τις θετικές επιστήμες, την τέχνη και την ιστορία του πολιτισμού, την κατανόηση των φαινομένων που αφορούν το χώρο, τις πόλεις και το περιβάλλον, αποτελούν πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί συμβάλλει στην ανασυγκρότηση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με πολυδιάστατο τρόπο.

Να σημειωθεί ότι,τα πεδία των μαθημάτων που καταργούνται αντιστοιχούν σε μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι νέοι/νέες προκειμένου να εισαχθούν στα Πανεπιστήμια.Αυτό υποχρεώνει χιλιάδες μαθητές/τριες του Λυκείου είτε να στραφούν σε ιδιωτικά φροντιστήρια είτε να αποκλειστούν από τη δυνατότητα φοίτησής τους σε τμήματα Αρχιτεκτόνων, Καλών Τεχνών, Μουσικών Σπουδών, Γραφιστικής, Διακόσμησης, Φωτογραφίας, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Με άλλα λόγια, με την εφαρμογής αυτής της πολιτικής ανοίγει ένας νέος κύκλος διεύρυνσης κοινωνικών αλλά και γεωγραφικών ανισοτήτων όσον αφορά στην πρόσβαση σε αυτά τα πεδία γνώσης.

Αν λάβουμε υπόψη την κρίσιμη διεθνή συγκυρία (κοινωνική, πολιτική, υγειονομική, περιβαλλοντική, οικονομική),στην οποία έχει εισέλθει και η Ελλάδα τα τελευταία δέκα χρόνια, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την μετανάστευση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού νεαρής ηλικίας στο εξωτερικό και την έντονη δημογραφική συρρίκνωση, αναρωτιόμαστε πώς αυτές οι μεταρρυθμίσεις, στη λογική της κατάργησης αντί της διεύρυνσης, της ενίσχυσης και της παροχής όλων των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων προς τους/τις νέους/νέες, μπορεί να οδηγήσει σε ένα ευοίωνο, μακροπρόθεσμο σχέδιο ανασυγκρότησης των παραγωγικών και πολιτιστικών δυνάμεων της χώρας, το οποίο να σέβεται τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία.

Με βάση τα παραπάνω, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει την απόφαση της κατάργησης των μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο και, όχι μόνο να τα επαναφέρει στο ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλά να ξεκινήσει μια διαδικασία διαλόγου με την εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία θα έχει στόχο την ουσιαστική αναβάθμισή τους μέσα από πολιτικές δημόσιας, δίκαιης (πρόσβασης σε όλους/όλες) μόρφωσης και καλλιέργειας του ολοένα και πιο συρρικνωμένου νεαρού δυναμικού της χώρας.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Δικαίωμα του συνέρχεσθαι ώρα μηδέν

Posted on 08 Ιουλίου 2020 by larisanews

Μετά το χτύπημα στην απεργία με το Νόμο 4512/2018 (άρθρο 211) (ποσοστό απαρτίας για συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας 50%+1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών) υπάρχει και συνέχεια. Η Κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο, με περιεχόμενο τον περιορισμό των διαδηλώσεων και ουσιαστικό στόχο τη συρρίκνωση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του «συνέρχεσθαι». Πρόκειται για ουσιαστική «απαγόρευση» των διαδηλώσεων και των συγκεντρώσεων.


Το νομοσχέδιο επιδιώκει να συκοφαντήσει τους αγώνες των εργαζομένων και να θέσει υπό απαγόρευση και περιορισμό κάθε κινητοποίηση, μέσα από διατάξεις, η ερμηνεία των οποίων θα εναπόκειται κατά περίπτωση και κατά το δοκούν στις αστυνομικές αρχές και τους άλλους μηχανισμούς καταστολής.
Δυναμώνει την καταστολή ώστε να αναχαιτίσει τις αναμενόμενες μελλοντικές αντιδράσεις. Στοχεύει ξεκάθαρα σε κάθε ριζοσπαστική, προοδευτική ιδεολογία και πράξη.
Πιο συγκεκριμένα:

 • Το νομοσχέδιο περιέχει αυταρχικά διατάγματα της περιόδου 1967-74, έρχεται να επιβάλει τους όρους, τα μέρη και το περιεχόμενο που θα έχει μία διαδήλωση. Χώροι συγκέντρωσης δεν μπορεί να είναι δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. Νοσοκομεία) και Υπουργεία (π.χ. Υπουργείο Παιδείας).
 • Εισάγει απαγορεύσεις με βάση το «σκοπό» της συγκέντρωσης, σε συνδυασμό με τον αριθμό των συγκεντρωμένων.
 • Δίνεται η δυνατότητα στην αστυνομία να επιτρέπει ή όχι την διεξαγωγή μιας διαμαρτυρίας. Αναθέτει στην αστυνομία υπερεξουσίες και διευρύνει τον κατασταλτικό ρόλο του λιμενικού σώματος.
 • Απαιτούνται τα στοιχεία ταυτότητας του οργανωτή, ο οποίος θα έχει αστικές και ποινικές ευθύνες για οτιδήποτε συμβεί σε αυτή και πλήρες χρονοδιάγραμμα και τοπογραφικό για την έναρξη–λήξη και τη διαδρομή της συγκέντρωσης.

Ως Σύλλογος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τονίζουμε ότι τα δικαιώματά μας στην ανταλλαγή απόψεων, στη δράση, τον αγώνα, τη διαδήλωση και την απεργία δεν μας χαρίστηκαν. Αποτελούν δημοκρατική κατάκτηση όλων μας και όλοι μαζί θα τα προστατεύσουμε.
Προτρέπουμε και τους υπόλοιπους Συλλόγους του Πανεπιστημίου να αντιδράσουν άμεσα και να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής σε όλες τις κινητοποιήσεις ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο.

Καλούμε τα μέλη μας να συμμετέχουν δυναμικά στις κατά τόπους συγκεντρώσεις.

Τετάρτη 8/7/2020
Στη Λάρισα: 20:00μ.μ. Κεντρική Πλατεία,
Πέμπτη 9/7/2020,
Στον Βόλο, 8 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας
Στην Καρδίτσα, 8 μ.μ., κεντρική πλατεία
Στη Λαμία, 8 μ.μ., πλατεία Πάρκου
Στα Τρίκαλα, 8 μ.μ., πλατεία Ρήγα Φεραίου

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκησης

Posted on 06 Ιουλίου 2020 by larisanews

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκησης – (Μaster in Agile Management» (ΠΜΣ ΕΜΔ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων σε σύγχρονες και ευέλικτες μεθόδους διοίκησης επιχειρήσεων, οργανισμών και έργων. Δίνεται έμφαση στα προβλήματα ορθής και αποτελεσματικής διοίκησης, ενώ προτείνονται συγκεκριμένες καινοτόμες πρακτικές στο πεδίο των ευέλικτων μεθόδων διοίκησης.

Για τη χορήγηση του ΠΜΣ απαιτείται: (α) η επιτυχής εξέταση σε οκτώ μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, και (β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το ΠΜΣ είναι τρία εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων χρησιμοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα και υποστηρίζεται με σύγχρονα μέσα, όπως διδασκαλία εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι και οι διαμένοντες εκτός Λάρισας φοιτητές.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ θα ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 3.000 €.

Στο ΠΜΣ Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκησης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Σχολών Οικονομίας και Διοίκησης, των Σχολών Θετικών Επιστημών και των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι πτυχιούχοι Σχολών άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και Τμημάτων ΑΤΕΙ γίνονται δεκτοί εφόσον διαθέτουν πενταετή, συναφή επαγγελματική εμπειρία, κατά περίσταση αναλόγως των προσόντων των υποψηφίων.

H επιλογή των Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Σπουδαστών γίνεται μετά από προσωπική συνέντευξη, με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

(1) του γενικού βαθμού του πτυχίου,

(2) της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα, τα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο,

(3) της επίδοσης στη Διπλωματική Εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,

(4) της τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου,

(5) της συνάφειας των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος,

(6) της επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας,

(7) της επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ και

(8) κατοχής άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και λοιπών προσόντων (γνώση Η/Υ, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, άλλη προϋπηρεσία  κλπ)

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ είναι έως τριάντα (30) ανά έτος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://forms.gle/4wksGh3BVRSYhN5G7.

Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ Επανίδρυσης του, ηλεκτρονικά (εντός προθεσμιών που θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους), όπως παρακάτω:

 1. Έντυπο αίτησης
 2. Αντίγραφο Διπλώματος/Πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους πριν την έναρξη των μαθημάτων
 3. Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής)
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας (π.χ. πολύ καλή γνώση Γ1/C1 κ.ά.)
 6. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας
 7. Δύο συστατικές επιστολές
 8. Φωτογραφία (τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου)

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σε περίπτωση αποδοχής, θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημιούπολη Γαιόπολις, Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, Περιφερειακή Οδός Λάρισας, 41500, Λάρισα).  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τις σπουδές από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, τηλ: 2410684708-709, e-mail: secrypms@uth.gr

 

H έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2020.

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ομόφωνο ψήφισμα για τον εξοβελισμό των μαθημάτων Τεχνών και της Κοινωνιολογίας

Posted on 06 Ιουλίου 2020 by larisanews

Η ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης αποτελεί θεμελιώδη στόχο της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες έντονης κοινωνικής, πολιτικής, υγειονομικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής κρίσης, είναι επιτακτική η ανάγκη οι νέοι άνθρωποι να αναπτυχθούν ολόπλευρα σε προσωπικό επίπεδο, να σταθούν κριτικά απέναντι στα πάσης φύσης προβλήματα και να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπισή τους ως κοινωνικά, σκεπτόμενα, δημιουργικά όντα.

Ακριβώς, όμως, τη στιγμή που το αίτημα για μία δημιουργική στροφή του ελληνικού σχολείου αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, για ένα σχολείο που μέσα και από τον συνδυασμό των τεχνών με τις κοινωνικές επιστήμες θα μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στον ανασχηματισμό της κοινωνίας μας με γνώμονα τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο εξοβελισμός των μαθημάτων της Καλλιτεχνικής Παιδείας από την Α΄ Λυκείου, των Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων και των Κοινωνικών Επιστημών από τη Β’ Λυκείου, καθώς και του Σχεδίου και της Κοινωνιολογίας από τη Γ’ Λυκείου.

Οι Τέχνες στην εκπαίδευση ενώ αποτελούν πηγή γνώσης, χαράς και δημιουργικής ενεργοποίησης των παιδιών, στην σημερινή συγκυρία απειλούνται με περιθωριοποίηση και απαξίωση. Πέραν των άλλων, η κατάργηση της Μουσικής και των Εικαστικών, στο πεδίο των οποίων εμπίπτουν τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα, υποχρεώνει χιλιάδες μαθητές Λυκείου που προετοιμάζονται για την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια είτε να στραφούν αποκλειστικά σε ιδιωτικά φροντιστήρια, είτε και να εγκαταλείψουν τα όνειρά τους για φοίτηση σε τμήματα όπως Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Μουσικών Σπουδών, Γραφιστικής, Διακόσμησης, Φωτογραφίας, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.

Η αντιπαραθετική λογική της αντικατάστασης του μαθήματος της Κοινωνιολογίας από τα Λατινικά αποτελεί έκφραση της κυριαρχίας ενός φιλολογικού κλασικισμού στην εκπαίδευση, η οποία συνάδει με μια κανονιστική αντίληψη της παρούσας πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που μετατρέπει το Λύκειο σε εξεταστικό κέντρο, ενισχύει τα φροντιστήρια και συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση της «διαγωγής» στο απολυτήριο. Τα μαθήματα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών πρέπει να αποτελούν βασικό άξονα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το αν αποτελούν εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς θέτουν τις βάσεις για κριτικές, αναλυτικές, και διεπιστημονικές συγκροτήσεις της γνώσης.

Η Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της απέναντι στην χρόνια πρακτική  της πολιτείας που επιλέγει να αγνοεί τη συνταγματική της υποχρέωση για την παροχή εκπαίδευσης στις επιστήμες και στις τέχνες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα δηλώνει ευθαρσώς την απόλυτη αντίθεσή της στην απόφαση του ΥΠΑΙΘ για την κατάργηση των προαναφερόμενων μαθημάτων που παίζουν κρίσιμο ρόλο στη συγκρότηση της ανθρώπινης ύπαρξης και την καλλιέργεια θεμελιωδών διαδικασιών για την ανάπτυξη της κριτικής, της φαντασίας και της σκέψης.

Comments (0)

Tags: , ,

Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες

Posted on 03 Ιουλίου 2020 by larisanews

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες προσφέρει:

 • Υψηλού επιπέδου πρακτική εκπαίδευση στις Βιοεπιστήμες
 • Ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των υποψηφίων
 • Προετοιμασία τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή στελέχωσης ερευνητικών κέντρων

Διάρκεια σπουδών 4 εξάμηνα. Φοίτηση δωρεάν.

Συνέντευξη και διδασκαλία των μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα.

Αιτήσεις: 3/ 7 / 2020  έως  17 / 8 / 2020

Δεκτοί: πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής καθώς και ισότιμων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ σε συγγενές αντικείμενο

Διευθυντής Προγράμματος: Καθηγητής Κ. Ματθιόπουλος

Γραμματεία Προγράμματος: Βιόπολις, Μεζούρλο Λάρισας, 41500 Λάρισα, ισόγειο, Τηλ: 2410 565257,  Fax: 2410 565290, e-mail: totsikab@uth.gr

 

Comments (0)

Tags: , ,

O πρώτος κύκλος του City Call για το 2020 μόλις ξεκίνησε

Posted on 03 Ιουλίου 2020 by larisanews

O πρώτος κύκλος του προγράμματος δημόσιων τοιχογραφιών στην πόλη μας, το «City Call», για το 2020 μόλις ξεκίνησε.

Μια δημόσια τοιχογραφία σε εργατική πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Χρήστου Λούλη και Ελλησπόντου, στη Νέα Ιωνία.

Συμμετέχει ο Έλληνας καλλιτέχνης Gera (@gera1_) , γνωστός για τις ιδιαίτερες τοιχογραφίες του.

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλου, του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Πολιτισμού, και υποστηρίζετε από τις εταιρείες: Flame (graffiti spray), Meraki Cafe, Σβώλος, Noodle’s, Χωριάτικο, Vinsanto, Φιλομήλα, Χαλέβα, Λαγαράς/καλαθοφόρα, Τζίκας Πέτρος/σκαλωσιές, Aerial.gr, ISupportStreetart και Lifo.

Για όμορφες πόλεις, με ελεύθερους δημόσιους χώρους και συμμετοχικούς πολίτες.

Comments (0)

Tags: , ,

Έρευνα και Καινοτομία στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής

Posted on 02 Ιουλίου 2020 by larisanews

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το τρίτο μεγαλύτερο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, έχει ως κομβική προτεραιότητα την συνεχή ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Βασίζεται στη πεποίθηση πως ο ανεκτίμητος πλούτος του Δημόσιου Πανεπιστημίου είναι οι άνθρωποι που το στελεχώνουν.

Βασικό στόχο του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος αποτελεί η προσφορά του καλύτερου δυνατού πλαισίου για την ανάπτυξη ερευνητικών πρωτοβουλιών τόσο των Μελών ΔΕΠ και των ερευνητικών τους ομάδων, όσο και του υπόλοιπου προσωπικού, των ερευνητών και των υποψηφίων διδακτόρων που το στελεχώνουν. Ο προσανατολισμός της έρευνας έχει επίκεντρο την αγροτική παραγωγή, τη βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον, την υγιή και σταθερή οικονομία και εργασία. Οι συνεργασίες και συμμαχίες που αναπτύσσονται με ιδιωτικούς και άλλους δημόσιους φορείς, με ιδρύματα της Κοινωνίας των Πολιτών και οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες από Εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση ανατροφοδοτούν συνεχώς το ερευνητικό περιβάλλον. Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος μπορεί να επιδείξει υψηλούς δείκτες επιτυχίας σε ερευνητικά έργα και συνεργασίες και απορροφητικότητας πόρων ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτότυπων ερευνητικών προσπαθειών.

Ερευνητική Δραστηριότητα Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος

Μία πολύ σημαντική πτυχή του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου αφορά στη συμμετοχή του ακαδημαϊκού προσωπικού σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα 20 Εργαστήρια του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Με Διευθυντή-Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Κατσούλα, το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και ΕΠ συμμετέχει την περίοδο αυτή σε12ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ άλλων, το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και ΕΠ συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούμενα κάτω από τον Ορίζοντα 2020, το Πρόγραμμα ERASMUS+ και Διά Βίου Μάθησης (LLP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020:Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ (ΕΔΚ ), Διακρατικά Προγράμματα καθώς επίσης και στα Διαρθρωτικά Προγράμματα Interreg.

Μέσα από την επιτυχή του συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια να τετραπλασιάσει τη χρηματοδότησή του για την έρευνα, να βελτιώσει τα επίπεδα αριστείας και να συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ερευνητικό γίγνεσθαι.Στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας, το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου περιβάλλοντος έχει συνάψει συνεργασίες με ένα εκτεταμένο δίκτυο πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Συνεργάζεται με διακεκριμένους επιστήμονες ενώ προσφέρει ευκαιρίες συνεργασίας σε νέους ερευνητές.

Κύριος τομέας έρευνας του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος είναι στη χρήση νέων τεχνολογιών και τεχνικών σε θερμοκήπια και διχτυοκήπια, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην εξοικονόμηση ενέργειας στα θερμοκήπια.Οι νέες τεχνολογίες εστιάζουν στην υδροπονία με πλήρη διαχείριση-ανακύκλωση του θρεπτικού διαλύματος, στις δοκιμές διαφόρων υποστρωμάτων καλλιεργειών, στις δοκιμές νέων δικτύων εντομοστεγανότητας, στις δοκιμές νέων υλικών κάλυψης θερμοκηπίων, στην ενυδρειοπονία (καλλιέργεια ψαριών και φυτών μαζί), στην παραγωγή μικροφυκών και άλλων καινοτόμων προϊόντων.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου, Καθηγητής κ. Νικόλαος Κατσούλας και οι συνεργάτες του συμμετέχουν και υλοποιούν τα παρακάτω ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα: [FoodOASIS (ΕΔΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020), Alga4Fuel&Aqua (ΕΔΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020), AgriTexSil (Ελλάδα-Γερμανία-ΕΣΠΑ 2014-2020) Cascade Hydroponics (Ελλάδα Γερμανία-ΕΣΠΑ 2014-2020), FOTOKIPIA (ΕΔΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020), INGRECO (ΕΔΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020), MED Greenhouses (Interreg-ΕΣΠΑ 2014-2020) Organic-PLUS (Horizon 2020)Precimed (PRIMA), VALOR (Erasmus+) BREED (Erasmus+) κ.α.

Νέα πιλοτικά θερμοκήπια από το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και ΕΠ

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου υλοποιείται κυρίως στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο. Στο πλαίσιο της ερευνητικής αυτής δραστηριότητας έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν δέκα αυτόνομα θερμοκήπια συνολικής έκτασης τριών στρεμμάτων περίπου, τα οποία είναι εξοπλισμένα με συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και αποτελούν κορυφαίο συγκρότημα πιλοτικών θερμοκηπίων στην Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες:

Νικόλαος Κατσούλας, Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών & Ελέγχου Περιβάλλοντος

Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Email: nkatsoul@uth.gr

Τηλ. 2421093249

Fb: @uth.thessaly

 

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με θέμα την Τοξικολογία

Posted on 02 Ιουλίου 2020 by larisanews

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τοξικολογια» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.


Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τοξικολογια του Τμήματος Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση υψηλής ποιότητας επιστημόνων, στην εφαρμοσμένη τοξικολογία και με ενισχυμένη αντίληψη του σεβασμού στο περιβάλλον, καθώς και την προστασία της υγείας του εργαζόμενου και του καταναλωτή. Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στον Ελλαδικό χώρο για την κάλυψη σε μεταπτυχιακό επίπεδο γνώσεων τοξικολογίας. Οι απόφοιτοί του θα έχουν τα εφόδια που απαιτούνται για μια επιτυχή σταδιοδρομία σε όλους τους κλάδους της χημικής βιομηχανίας, των εργαστηρίων που ασχολούνται με ανάλυση και βιολογική δράση τοξικών ουσιών, της βιομηχανίας τροφίμων, της ανάλυσης γενετικού υλικού για ιατροδικαστικούς σκοπούς, καθώς θα έχουν λάβει μια ολοκληρωμένη γνώση του Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού πλαισίου στον τομέα. Με αυτό τον τρόπο αξιοποιώντας τις γνώσεις του προγράμματος μπορούν να γίνουν πολύτιμοι στην ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα καθώς επίσης και σε εξειδικευμένα εργαστήρια και υπηρεσίες.
Επίσης, οι απόφοιτοι θα μπορούν να αιτηθούν τον τίτλο του European Registered Toxicologist (ERT), διότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα καλύπτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις στο κομμάτι της εκπαίδευσης για την αίτηση σε ΕRT. Ως ΕRT τους δίνεται η δυνατότητα να λειτουργούν ως εμπειρογνώμονες μέσα στην ΕΕ σε διάφορα επίπεδα (δικαστήρια, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς). Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό για τη χώρα μας, αφού κάθε χρόνο διεξάγονται πάνω από 4000 δίκες εντός της χώρας με αντικείμενο το περιβάλλον, την ιατροδικαστική, τις παραβάσεις στον τομέα των τροφίμων, κλπ, χωρίς να υπάρχει επίσημος εμπειρογνώμονας ERT εντός της χώρας, με ελάχιστες εξαιρέσεις.
Τα μαθήματα θα γίνονται Σάββατο και Κυριακή για να μπορούν να παρακολουθούν και φοιτητές που εργάζονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση περιορισμών στις μετακινήσεις και στις συγκεντρώσεις που μπορεί να τεθούν λόγω covid-19.
Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020 και η χρονική διάρκεια παρακολούθησης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε 3 εξάμηνα. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ (χίλια πεντακόσια [1.500] € το Α΄ και Β΄ εξάμηνο και χίλια [1000] € το Γ΄ εξάμηνο).
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών (Τμήματα Χημικών, Χημικών Μηχανικών, Βιολόγων και συναφών ειδικοτήτων), Γεωπονικών Επιστημών, Επιστημών Τροφίμων, Νοσηλευτικής και άλλων σχετικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, με την αντίστοιχη αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    Έντυπη αίτηση
2.    Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου
3.    Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την 31η Ιουλίου 2020, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ όταν απαιτείται.
4.    Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
5.    Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών (η γνώση μιας ξένης γλώσσας, και ειδικότερα της αγγλικής είναι προαπαιτούμενο). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.
6.    Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες.
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση atouloumtzidis@bio.uth.gr. Συνολικά θα πρέπει να αποσταλούν τουλάχιστον 7 αρχεία, 1 αρχείο για κάθε δικαιολογητικό.
Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν από 1 Ιουνίου – 31 Ιουλίου 2020 (14:00 μ. μ. EEST).
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2410-565215, Τουλουμτζίδης Αλέξανδρος, καθημερινά 10:00 – 13.00, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιόπολις, 41500, Λάρισα, fax: 2410-565290.

Comments (0)

Tags: , ,

Βιολογία της Αναπαραγωγής – Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία

Posted on 30 Ιουνίου 2020 by larisanews

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογία της Αναπαραγωγής – Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Περιγεννητική Ιατρική», για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η παρακολούθηση του ΠΜΣ αποβλέπει πέρα από την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στην απόκτηση μίας επιστημονικής κατάρτισης που συνεπάγεται τη δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών στα πεδία της Φροντίδας Υγείας της Γυναίκας που σχετίζονται με τη Βιολογία της Αναπαραγωγής, την εργαστηριακή μέτρηση Βιοδεικτών για το σύνολο των παθήσεων της Μαιευτικής και Γυναικολογίας αλλά και γνώσεων Περιγεννητικής Ιατρικής στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  γίνονται δεκτοί:
1.    Απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Επιστημών Υγείας (Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής) των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2.    Απόφοιτοι Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών (Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Φαρμακευτικής) των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
3.    Πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου που επιθυμούν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση με θέματα Φροντίδας υγείας της γυναίκας και ειδικότερα με τις τεχνικές της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, αλλά και εξοικειώνονται με τη χρήση και μέτρηση Βιοδεικτών στη Μαιευτική και Γυναικολογία, θέματα Προγεννητικού Ελέγχου και Γενετικής Συμβουλευτικής και Περιγεννητικής Ιατρικής.

Στο πλαίσιο απόκτησης εμπειριών, παραστάσεων κι επαγγελματικών ευκαιριών το Π.Μ.Σ. συνεργάζεται με τη Roche Diagnostics Hellas (RDH). Συγκεκριμένα:
•    Η RDH συνεργάζεται με το Π.Μ.Σ. για να βοηθήσει στην βέλτιστη εκπαίδευση όλων των  μεταπτυχιακών στις επαγγελματικές εργαστηριακές εφαρμογές των  Βιοδεικτών για την Υγεία της Γυναίκας στην Ελλάδα.
•    Σε επιλεγμένους  απόφοιτους του Π.Μ.Σ. θα δοθεί η  δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για μια θέση Management Trainee της RDH.
•    Η RDH προσφέρει σε τρεις (3) αριστεύσαντες σπουδαστές ένα τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα, το οποίο θα προσφέρει επισκόπηση του διαγνωστικού κλάδου, κατανόηση του τρόπου εφαρμογής των αποκτηθέντων γνώσεων για τους Βιοδείκτες στην εργαστηριακή πρακτική κι εμπειρία μέσω επισκέψεων σε εργαστήρια μετρήσεων «Βιοδεικτών για την Υγεία της Γυναίκας».

Oι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να υποβάλουν στην Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1.  Αίτηση συμμετοχής (χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ).
  2.    Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ
  3.    Αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης
  4.    Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (με τα αντίστοιχα αποδεικτικά)
  5.    Πιστοποιητικά ή διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εφ’ όσον υπάρχουν
  6.    Στοιχεία συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες, εφ’ όσον υπάρχουν
  7.    Δυο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή ερευνητές Α΄ αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
  8.    Δίπλωμα ή πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας υποχρεωτικά και άλλων ξένων γλωσσών προαιρετικά. Σε ειδικές περιπτώσεις η γλωσσομάθεια θα κρίνεται από την Επιτροπή Επιλογής
  9.    Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  10.    Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
  11.    Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων»

Το πρόγραμμα αρχίζει στις 28/09/2020 και περιλαμβάνει δύο διδακτικά εξάμηνα. Στο Α΄ εξάμηνο (χειμερινό), πραγματοποιούνται 153 ώρες διδασκαλίας από τις οποίες οι 21 είναι εργαστηριακές ασκήσεις. Στο Β΄ εξάμηνο (εαρινό), υπάρχουν 134 ώρες διδασκαλίας οι οποίες κατανέμονται σε 100 ώρες διαλέξεων και 34 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων. Επιπρόσθετα στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος πραγματοποιούνται ώρες πρακτικής εργαστηριακής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής καθώς και στο Εργαστήριο Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι φοιτούντες ασκούνται σε όλες τις τεχνικές της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, αλλά και εξοικειώνονται με  εργαστηριακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση  Βιοδεικτών στη Μαιευτική και Γυναικολογία, θέματα Προγεννητικού Ελέγχου και Γενετικής Συμβουλευτικής και Περιγεννητικής Ιατρικής.
Η φοίτηση τους ολοκληρώνεται με τρίμηνη περίοδο διάρκειας 12 εβδομάδων για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα δίδακτρα για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχονται σε 1500 ευρώ ανά εξάμηνο.

Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις. Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν στην έδρα του Τμήματος. Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμήσει το γενικό βαθμό πτυχίου, τη βαθμολογία στα σχετικά με το Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα, τα πιστοποιητικά ή διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, την τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, δύο συστατικές επιστολές και το πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών. Για τους αλλοδαπούς, απαραίτητη κρίνεται η άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Υποβολή Αιτήσεων:
Από 06/07/2020 έως 07/08/2020 και από 17/08/2020 έως 28/08/2020

 

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική

Posted on 30 Ιουνίου 2020 by larisanews

Τα Τμήματα “Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική” και “Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών” της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο:
«Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική» με στόχο την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και την εξειδίκευση πτυχιούχων/διπλωματούχων επιστημόνων στους τομείς:


•    της Υπολογιστικής Ιατρικής και Βιολογίας (κατεύθυνση: «Υπολογιστική Ιατρική και Βιολογία»), •    της Ασφάλειας Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, της Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων, και της Προσομοίωσης (κατεύθυνση: «Πληροφορική με εφαρμογές στην Ασφάλεια, στη Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων και στην Προσομοίωση») και
•    της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση (κατεύθυνση: «Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση»).
Δικαίωμα εγγραφής
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ανάλογα με την κατεύθυνση, απόφοιτοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων ως ακολούθως:
Κατεύθυνση α: Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πληροφορικής, Επιστήμης των Υπολογιστών, Φυσικής, Μαθηματικών, Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, Βιολογίας, Ιατρικής και συναφών ειδικοτήτων των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Κατεύθυνση β: Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Επιστήμης των Υπολογιστών, Φυσικής, Μαθηματικών, Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών και συναφών ειδικοτήτων των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Κατεύθυνση γ: Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Επιστήμης των Υπολογιστών, Φυσικής, Μαθηματικών, Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, Βιολογίας, Παιδαγωγικών Τμημάτων Φιλολογικών Τμημάτων και Φιλοσοφικών Σχολών, και συναφών ειδικοτήτων των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ ανώτατο όριο ορίζεται σε τριάντα (30) ανά κατεύθυνση.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση κυρίως των ακόλουθων κριτηρίων:
•    Τον γενικό βαθμό διπλώματος/πτυχίου του υποψηφίου.

 •  Τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
 •  Την επίδοση σε διπλωματική ή πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.
 •  Την ύπαρξη άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, συναφών με το Δ.Π.Μ.Σ.
  •    Την ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις.
 •  Την επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου κατάλληλου επιπέδου, σχετική με την επιστημονική περιοχή του Δ.Π.Μ.Σ.
 •  Τις συστατικές επιστολές
 •  Την εν γένει ικανότητα του υποψηφίου να παρακολουθήσει το Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και τη δυνατότητα του για ανεξάρτητη εργασία σε προχωρημένα θέματα έρευνας και ανάπτυξης.
 •  Την προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ.
 •  Άλλα στοιχεία και ειδικά προσόντα που επισυνάπτονται με την αίτηση υποψηφιότητας (υποτροφίες, βραβεία, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, κλπ.)

Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στο άρθρο 3 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://icb.sci.uth.gr/?q=kanonismos-leitourgias

Φοίτηση
Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) και η διάρκειά του ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα από την ημερομηνία της εγγραφής.
Το Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα επιλογής κατά τη διάρκεια των δύο (2) πρώτων εξαμήνων και εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου. Το Δ.Μ.Σ. απονέμεται μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS), που κατανέμονται ως εξής:
1.   τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες σε κάθε ένα από τα πρώτα δύο εξάμηνα. Οι πιστωτικές μονάδες συγκεντρώνονται με την επιτυχημένη παρακολούθηση και εξέταση σε σειρά μεταπτυχιακών μαθημάτων και
2.  τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες με την επιτυχή εκπόνηση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Τα μαθήματα των τριών κατευθύνσεων είναι ανεξάρτητα και προσφέρονται από τα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Για την παρακολούθηση και απόκτηση του Δ.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλλουν δίδακτρα, ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων  (2.400) ευρώ, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 (παρ. 1,2,3) του Ν.4485/2017. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά, κατά την εγγραφή των φοιτητών στα (3) τρία εξάμηνα.
Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://icb.sci.uth.gr/?q=kanonismos-leitourgias

Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά  στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:
1.    Αίτηση, όπου αναφέρεται η σειρά προτίμησης αναφορικά με την κατεύθυνση (το έντυπο βρίσκεται την ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. http://icb.sci.uth.gr – Φοιτητές – Έγγραφα – Αίτηση Υποψηφιότητας για το ΔΠΜΣ.
2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3.    Επίσημο αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
4.    Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
5.    Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
6.    Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
7.    Επιπρόσθετα προσόντα (συστατικές επιστολές, ειδικά σεμινάρια, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ.).
8.    Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης στοιχείων.
9.    Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας. H καλή γνώση της τεκμηριώνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
•    Τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου Π.Σ..
•    Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα αξιολογούνται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.

Όλα τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει υποχρεωτικά να σταλούν  ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση icb@dib.uth.gr και με τίτλο/θέμα εγγραφες Δ.Π.Μ.Σ. Χ.Ε. 2020-2021

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Υποψήφιος ο οποίος κατά την υποβολή δεν είναι κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος, είναι υποχρεωμένος να το προσκομίσει κατά την ημερομηνία εγγραφής του (εφόσον επιλεγεί).
Η περίοδος υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας είναι από Δευτέρα 6 Ιουλίου έως Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020.

 

Comments (0)

Camila Cabello - Havana
Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Να κοιμηθούμε αγκαλιά
Domenica - Θα κρύβω αυτό που ζητάς
Amy - Love is a losing game
Hi - Gloss
Πάνος Μουζουράκης - Πόσες φορές
Μπάκης Στόκας - Φίλιππος Πλιάτσικας - Υπάρχουν χρυσόψαρα
Chris Rea - Blue cafe
Modern Talking - Why did you do it
Φίλιππος Πλιάτσικας - Λόγο στην αγάπη

 


Ιούλιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC