Tag Archive | "Οικονομία"

Tags: , ,

Προτάσεις του Περιφερειάρχη για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

Posted on 27 Μαρτίου 2020 by larisanews

Πρόταση «από το μέλλον»,  για να αντιμετωπιστεί  τόσο η πρωτοφανής κρίση του κορωνοιού όσο και η δύσκολη επόμενη μέρα στην οικονομία, καταθέτει  ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ζητώντας την ενεργοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, σήμερα.

«Ηρθε η ώρα των μεγάλων ανατροπών και των μεγάλων αλλαγών» τονίζει ο Κ. Αγοραστός «και χρειάζεται να  προετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα της πανδημίας, στο εμπόριο, τη βιοτεχνία τη βιομηχανία, τις κατασκευές, τα έργα, τις μεταφορές, την επικοινωνία,  την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή,  τους  επιστήμονες, του νέους, τις υπηρεσίες. Για την επόμενη μέρα της Θεσσαλίας, της χώρας, της Ευρώπης».

«Για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης στην οποία εισήλθε η χώρα μας τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στην οικονομία, μετά την πρωτόγνωρη  κρίση λόγω του κορωνοιού, το ΕΣΠΑ μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο» υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. « Το ΕΣΠΑ είναι ένα εργαλείο  για την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας αλλά και για την αντιμετώπιση  του αύριο στη χώρα μας. Σε μια περίοδο που αλλάζουν οι κανονισμοί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  εμείς έχουμε πρόταση. Όπως είχαμε και το 2015 τότε που αλλάξαμε την αρχιτεκτονική της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ και φέραμε στη χώρα πάνω από 12 δις ευρώ».

Οι  προτάσεις

«Η  λύση που προτείνουμε είναι  λύση μέλλοντος. Λύση προστιθέμενης αξίας για τη Θεσσαλία και για όλη τη χώρα. Είναι η μόνη λύση που μπορεί να μας δώσει ελπίδες και να μας οδηγήσει σε βιώσιμο  μέλλον» σημειώνει ο Κ. Αγοραστός. Συγκεκριμένα:

Για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης στην οποία εισήλθε η χώρα μας, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διεθνώς, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού πρέπει να ληφθούν:

– άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού, σε νευραλγικούς τομείς του κράτους, με επικέντρωση στον τομέα της Υγείας,

– άμεσα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εργαζομένων και επιχειρήσεων καθώς και

– μέτρα για την «επόμενη μέρα», τόσο στις δημόσιες υποδομές όσο και στην συνέχιση λειτουργίας των επιχειρήσεων και εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Οι πόροι του ΕΣΠΑ μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση  ετοιμάζεται να ψηφίσει Τροποποιήσεις σε Κανονισμούς για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, για την στήριξη των κρατών – μελών της.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται ως επιβεβλημένο να προταθούν προς ψήφιση στην τρέχουσα περίοδο και τα ακόλουθα :

1) Κατάργηση της Εθνικής Συμμετοχής για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και αύξηση στο 100% της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Προγράμματα περιόδου 2014-2020. Εναλλακτικά, για τις χώρες που πλήττονται καίρια από τον κορωνοϊό συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, λόγω ταυτόχρονα και του μεταναστευτικού. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν των άλλων ενισχύσεων που προωθεί, βοηθά τα κράτη-μέλη στην οικονομική διαχείριση των προβλημάτων και επιπτώσεων που επιφέρει η πανδημία, με πολύ καλύτερους όρους.

2) Οριζόντια παράταση στη διάρκεια της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου τουλάχιστον κατά 2 έτη, έως το τέλος 2025 και λόγω της έκτακτης ανάγκης, η οποία οδηγεί ήδη σε καθυστερήσεις υλοποίησης στο σύνολο των επιμέρους δράσεών τους, όπως η υλοποίηση των δημοσίων έργων, η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, δράσεις Κοινωνικού Ταμείου κ.α., χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μεταγενέστερης απορρόφησής της.

3) Διευκόλυνση των κρατών – μελών για χρήση σημαντικού ποσοστού Προγραμματικής Υπερδέσμευσης 600% στα Προγράμματα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις άμεσες και επείγουσες ανάγκες που καταγράφονται.  Αυτό ισοδυναμεί με έναρξη του νέου ΕΣΠΑ 2021-2017 σήμερα. Η τακτοποίηση αυτής θα μπορεί να γίνει με μεταφορά έργων και δράσεων στα Προγράμματα της Νέα Περιόδου 2021-2027, όταν αυτά εγκριθούν και ξεκινήσουν να υλοποιούνται.

4)  Κατάργηση του κανόνα της μη δυνατότητας ένταξης σε Πρόγραμμα Περιόδου 2014-2020 έργων με ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο, προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν έργα/δράσεις ύψιστης σημασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, χωρίς να απαιτείται να καθυστερεί η υλοποίησή τους εν αναμονή τελεσιδίκησης διαχειριστικών διαδικασιών για ένταξη και χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ. Αντίστοιχα, μη ένταξη του κανόνα αυτού στους Κανονισμούς Περιόδου 2021-2027, ώστε να είναι εφικτή η ένταξη έργων που ξεκίνησαν ή και ολοκληρώθηκαν στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο.

Σε επίπεδο χώρας , απαιτείται να ληφθούν άμεσα όλα τα μέτρα απλοποίησης των διαδικασιών υλοποίησης, και ως προς τη διαχείριση του ΕΣΠΑ, με τήρηση πάντα των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και ανταγωνισμού.

Προτείνεται απλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ , ιδίως στο μέρος που αφορά στη σύμφωνη γνώμη κεντρικών φορέων για προώθηση Εξειδίκευσης Δράσεων, χρηματοδοτήσεων κ.α.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Παρέμβαση ΣΘΕΒ για την Εποπτεία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Posted on 20 Νοεμβρίου 2017 by larisanews

Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρο Χαρίτση, απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης, με αφορμή την δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου πλαισίου για την «Εποπτεία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και την Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων».

Ειδικότερα, στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης αναφέρει ότι ο νέος Νόμος πλαίσιο ορθώς αποσκοπεί, στη θέσπιση ενιαίων αρχών και διαδικασιών που θα διέπουν την εποπτεία και τους ελέγχους μέσω της εισαγωγής κοινών μεθόδων και εργαλείων με συνέπεια τον ακριβή προσδιορισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, τόσο των αρχών και των υπαλλήλων που ασκούν εποπτεία, όσο και των ελεγχόμενων οικονομικών φορέων.

Οι στόχοι είναι προς την ορθή κατεύθυνση και εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές «καλές πρακτικές» πετυχαίνοντας ουσιαστική και αποτελεσματική ισχυροποίηση του συστήματος των ελέγχων, ιδιαίτερα σε μια χρονική στιγμή που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της χώρας έχουν πλήρως υποβαθμιστεί.

Το πρόβλημα του Ελληνικού Συστήματος Εποπτείας, αναφέρει στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης, εντοπίζεται κυρίως στην έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων τόσο σε επίπεδο διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με τα αντικείμενα αυτά, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής και υλοποίησης των αποφάσεων αυτών.

Επιπροσθέτως, η έλλειψη οριοθέτησης και σαφήνειας των αρμοδιοτήτων, συνεπάγεται αφενός μεν στην διενέργεια πολλών επιθεωρήσεων σε ορισμένες εγκαταστάσεις από διαφορετικές αρχές για τον ίδιο σκοπό (με δυσμενείς επιπτώσεις στην εθνική οικονομία και στις επιχειρήσεις), αφετέρου δε στον ανεπαρκή (ή και μηδαμινό) έλεγχο σε άλλα σημεία της αλυσίδας παραγωγής και διακίνησης, με όλα τα επακόλουθα που αυτό επιφέρει.

Όταν απαιτείται εναρμόνιση της Εθνικής μας Νομοθεσίας με μια νέα Κοινοτική Οδηγία, δημιουργούνται προβλήματα τόσο στο στάδιο της επεξεργασίας και έκδοσης της σχετικής νομοθετικής διάταξης με την οποία γίνεται η εναρμόνιση, όσο και στο στάδιο της εφαρμογής της (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η καθυστερημένη εναρμόνιση της οριζόντιας οδηγίας 93/43/Ε.Ο.Κ. για την υγιεινή των τροφίμων).

Η έλλειψη ευθυνών χάραξης συγκροτημένης πολιτικής στον έλεγχο της ποιότητας και της εποπτείας που να εξετάζει συνολικά τις ανάγκες, να καθορίζει προτεραιότητες, να προγραμματίζει τις ενέργειες με ορθολογική κατανομή των πόρων του συστήματος, να συντονίζει τις δράσεις, να συλλέγει και να αξιοποιεί τα αποτελέσματα είναι ελάχιστη, αναφέρει στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης.

Θα πρέπει να θεσμοθετηθούν κίνητρα επιβράβευσης επιχειρήσεων εφόσον υπάρχουν υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης επί των παραμέτρων ελέγχου/εποπτείας ανά κλάδο και ενδεικτικά θα μπορούσαν να είναι κίνητρα νέων επενδύσεων κίνητρα ανάπτυξης νέων προϊόντων, ειδικά αν αφορούν υψηλής προστιθέμενης αξίας, κίνητρα ανάπτυξης πωλήσεων σε νέες αγορές και τέλος να θεσμοθετηθούν αυξημένα κίνητρα σε εταιρείες με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό.

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποκατασταθεί, η κλονισμένη εμπιστοσύνη του καταναλωτή και του παραγωγού στο σύστημα ελέγχου και εποπτείας των προϊόντων και να διασφαλιστεί η έγκαιρη και η ορθή ενημέρωση των καταναλωτών σε θέματα κινδύνων με σκοπό την διαμόρφωση μιας ορθής  καταναλωτικής συμπεριφοράς.

 

Καταλήγοντας στην επιστολή ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης, επισημαίνει ότι για να μεταβούμε σε ένα πλαίσιο ελέγχου διαφάνειας και νομιμότητας θα πρέπει οι Ανεξάρτητες και αυτοδύναμες αρχές να ασκούν πλήρως τις αρμοδιότητές τους, παράλληλα με την εγκαθίδρυση ενός ικανού συστήματος έκθεσης με σκοπό την «τιμωρία» αυτών που παραβαίνουν, αλλά και την επιβράβευση των καλών πρακτικών.

 

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Στρατή Ζαφείρη, στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό καθώς και στους Βουλευτές Θεσσαλίας.

Comments (0)

Tags: , ,

Ομιλητής στο συνέδριο του Economist ο Κώστας Σκρέκας

Posted on 10 Οκτωβρίου 2017 by larisanews

Εκ των βασικών ομιλητών του EU-EURASIA-CHINA BUSINESS SUMMIT του Economist που πραγματοποιείται στην Αθήνα σε συνεργασία με το Ελληνο-Ευρασιατικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο, ήταν ο Βουλευτής Π.Ε. Τρικάλων της Ν.Δ. και πρώην Υπουργός, Τομεάρχης Περιβάλλοντος της Ν.Δ., κ. Κώστας Σκρέκας.
«Το βασικό ζητούμενο στη χώρα μας μετά από οκτώ χρόνια βαθειάς οικονομικής κρίσης είναι ισχυρή και πολυδιάστατη ανάπτυξη» σημείωσε «μια ανάπτυξη που θα στηρίζεται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους, όπως η μεταποίηση και η πρωτογενής παραγωγή και θα εξασφαλίζει αξιοπρεπώς αμειβόμενες θέσεις εργασίας».
Ο κ. Σκρέκας επεσήμανε πως « ενέργεια σε επάρκεια και ανταγωνιστικές τιμές συνιστούν βασικό εργαλείο γι’ αυτή την ανάπτυξη» και υπενθύμισε ότι η χώρα πέρυσι βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο ενεργειακές κρίσεις που έφτασαν στα όρια το σύστημα του φυσικού αερίου και την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος. Συνέχισε λέγοντας «Έτσι προκύπτει και το βασικό ερώτημα που τίθεται σήμερα, αν δηλαδή θα αφήσουμε τις πολιτικές των παρελθόντων ετών να οδηγήσουν σε κατάρρευση το ενεργειακό σύστημα της χώρας».
Παράλληλα τόνισε πως η ΝΔ έχει συγκεκριμένο σχέδιο και οδικό χάρτη για τα ενεργειακά, με βασικό πυλώνα τη συνέχισε και ολοκλήρωση βασικών υποδομών, όπως ο ΤΑΠ που το 2013 από την τότε Κυβέρνηση προωθήθηκε και ξεκίνησε, έχοντας μάλιστα απέναντι τους σημερινούς Κυβερνώντες σ’ αυτή την προσπάθεια, ο IGB, το πλωτό τερματικό στην Αλεξανδρούπολη, οι διακρατικές συνδέσεις, καθώς και η ολοκλήρωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών με την ηπειρωτική χώρα.
Τέλος, ο κ. Σκρέκας επεσήμανε πως βασική επιλογή αποτελεί η ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών με στρατηγικούς εταίρους όπως η Κύπρος η Αίγυπτος και το Ισραήλ και η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της χώρας, μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, της γεωθερμίας, των υδρογονανθράκων και του εξορυκτικού κλάδου.
Αναλυτικά η ομιλία του Βουλευτή Π.Ε. Τρικάλων και πρώην Υπουργού:
Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί Σύνεδροι,

Σήμερα, στην Ελλάδα της 8ετούς οικονομικής κρίσης ένα είναι το βασικό ζητούμενο. Η ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη σταθερή και βιώσιμη στον χρόνο.

Μια ανάπτυξη που θα δημιουργεί κατ’ αρχήν αξιοπρεπώς αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Σήμερα για παράδειγμα κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται στη χώρα μας αμείβεται κατά μέσο όρο με 400 ευρώ.

Μια ανάπτυξη ισχυρή και πολυδιάστατη.

Τί σημαίνει ο όρος πολυδιάστατη ανάπτυξη; Μια ανάπτυξη που δε θα στηρίζεται αποκλειστικά σε ένα μόνο κλάδο της οικονομίας π.χ. στον τουρισμό αλλά και σε άλλους κλάδους, όπως είναι ο κλάδος της εξόρυξης και της μεταποίησης ή ο πρωτογενής τομέας.

Στην Ελλάδα έχει υποτιμηθεί αδίκως και διαχρονικά η μεταποίηση και η βιομηχανία. Ακούγεται πολλές φορές ότι στην Ελλάδα δεν παράγουμε τίποτα. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Στην Ελλάδα παράγουμε πάρα πολλά αλλά σε μικρές ποσότητες. Η Ελλάδα διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με τεράστιες δεξιότητες. Επίσης η γεωγραφική της θέση, και τα λιμάνια που αναπτύσσονται μετά τις ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν τεράστιο πλεονέκτημα για όποιον αποφασίσει να επενδύσει στη μεταποίηση.

Όλα αυτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς μια βασική κινητήριο δύναμη: την ενέργεια.
Προαπαιτούμενο για μια ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη είναι η σταθερή παροχή ενέργειας σε επαρκείς ποσότητες, και με ανταγωνιστικό κόστος. Η ενέργεια στις ποσότητες και στο κόστος που θέλουμε, είναι το «μέσο για την ανάπτυξη» που είναι ο πρωταρχικός στόχος σήμερα για την Ελλάδα.

Οι προκλήσεις είναι τεράστιες. Διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες όπως η συμφωνία των Παρισίων, ριζικές μεταβολές στις πηγές παραγωγής, γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές επιρροές και προεκτάσεις, συνθέτουν ένα δυσεπίλυτο ενεργειακό σταυρόλεξο για γερούς λύτες.

Μια ενεργειακή αγορά που μεταλλάσσεται με φρενήρεις ρυθμούς.

Για παράδειγμα αναφέρω ότι στην Ελλάδα μας μόλις το 2010 η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνίτη ήταν σε ποσοστό 45%, ενώ το 2016 γκρεμίστηκε στο 25%. Αντίστοιχα η ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο από 10% το 2010 υπερδιπλασιάστηκε και έφτασε στο 21% πέρυσι εξαιτίας των χαμηλών τιμών πετρελαίου, ενώ σε ό,τι αφορά τις ΑΠΕ – συμπεριλαμβανομένων των υδροηλεκτρικών – το 2010 αυτές συνεισέφεραν το 17% της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, ενώ το 2016 το 27%.

Το LNG κερδίζει εντυπωσιακά έδαφος τα τελευταία χρόνια. Από μερίδιο 26% που είχε το 2000 έναντι του φυσικού αερίου μέσω αγωγών, το 2014 ανήλθε στο 42%, με την πρόβλεψη για το 2040 να φθάσει στο 53%.

Ο ρόλος της πολιτείας σε όλα τα παραπάνω είναι καταλυτικός ειδικά σήμερα, που ο ενεργειακός κλάδος στη χώρα μας ζητά επειγόντως συνολικό σχέδιο.

Η ΔΕΗ για παράδειγμα, η βασική ηλεκτροπαραγωγός εταιρεία στη χώρα μας αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις.

Τον προηγούμενο χειμώνα αντιμετωπίσαμε δύο φορές ενεργειακή κρίση από πρόσκαιρη έλλειψη φυσικού αερίου. Για να αντιμετωπιστεί δοκιμάστηκαν οι αντοχές του εθνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, αλλά και η επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας. Εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο αναγκάστηκαν να “κάψουν” πετρέλαιο.
Άρα πρέπει να απαντήσουμε ένα βασικό ερώτημα ως Ελληνική Πολιτεία: κατάρρευση του ενεργειακού συστήματος και κατάρρευση των πολιτικών επιλογών παρελθόντων ετών ή αλλαγή των πολιτικών, για να μην καταρρεύσει το σύστημα και άρα η Ελλάδα?

Η ΝΔ έχει συγκεκριμένο σχέδιο για τον τομέα της ενέργειας, το οποίο κι έχει επανειλλημμένα παρουσιάσει. Ο οδικός μας χάρτης περιλαμβάνει ενέργειες για:
• Την υλοποίηση έργων πνοής και κρίσιμων υποδομών, όπως είναι οι διακρατικοί ενεργειακοί διάδρομοι TAP, IGB, της επέκτασης του τερματικού σταθμού LNG Ρεβυθούσας, του σχεδιαζόμενου πλωτού τερματικού σταθμού LNG στην Αλεξανδρούπολη και μέσω διασύνδεσής του με τον Διαδριατικό Αγωγό ΤΑP προς Βουλγαρία μέσω του διασυνδετήριου αγωγού IGB και άλλες χώρες. Υπενθυμίζω πως το 2013, η προηγούμενη Κυβέρνηση στήριξε και προώθησε τον αγωγό ΤΑP, όταν οι σημερινοί Κυβερνώντες αντιδρούσαν και ήταν απέναντι σ’ αυτή την επιλογή.
• Την ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών με στρατηγικούς εταίρους της περιοχής, όπως η Κύπρος, το Ισραήλ και η Αίγυπτος.
• Τη μετατροπή της Ελλάδας σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, με σημεία αναφοράς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Μεσόγειο
• Την αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου. Την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με ορθολογικό τρόπο. Χρειάζεται επίσης να δούμε πρόοδο στο ζήτημα της έρευνας υδρογονανθράκων και να τους εκμεταλλευτούμε, να αξιοποιήσουμε την υδροηλεκτρική ενέργεια και γεωθερμία στο ενεργειακό μας μίγμα, να προσθέσουμε το βιοαέριο και τα βιοκαύσιμα, να εκσυγχρονίσουμε το πλαίσιο διαχείρισης των ορυκτών πρώτων υλών, με μέριμνα για τις τοπικές κοινωνίες.
• Την αναδιάρθρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το target model και φυσικού αερίου, και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων τους, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, με ξεκάθαρους και διαφανείς κανόνες
• Την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της χώρας, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.
• Το σχεδιασμό και την υλοποίηση ιδιωτικοποιήσεων και μετασχηματισμών στο εταιρικό μοντέλο διακυβέρνησης των δημόσιων ενεργειακών επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ενωμένης ενεργειακής αγοράς και να συμβάλλουν σε μια ισχυρή ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας
• Την ολοκλήρωση επιτέλους των διασυνδέσεων των νησιών μας με την ηπειρωτική χώρα ώστε να επιτύχουμε πραγματικά απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη ενεργειακή τροφοδοσία στους πυλώνες της τουριστικής μας βιομηχανίας.
• Την ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών με στρατηγικούς εταίρους, όπως η Κύπρος η Αίγυπτος και το Ισραήλ, και η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της χώρας, μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, της γεωθερμίας, των υδρογονανθράκων και του εξορυκτικού κλάδου.

Η ενέργεια είναι καταλύτης για την επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας και την ανάπτυξη της χώρας.

Ας ενεργήσουμε γρήγορα και αποφασιστικά.

Comments (0)

Tags: , ,

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ενημερώνει τους παραγωγούς

Posted on 10 Ιουλίου 2017 by larisanews

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Τρικάλων   ενημερώνει τους παραγωγούς του Ν. Τρικάλων ότι:  Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων –Γενική Γραμματεία Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων- Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ εξεδόθη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», του μέτρου 10 « Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.»

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από 3/7/2017 έως 24/7/2017(ηλεκτρονικά ).

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης με επιλέξιμες για την δράση καλλιέργειες ροδακινιάς – βερυκοκιάς –νεκταρινιάς.

Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των μικρολεπιδοπτέρων (καρπόκαψας-ανάρσιας-φυλλοδέτη), συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους δενδρώνες στους οποίους θα εφαρμοσθεί η δράση.

Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται για μια πενταετία, η οποία ξεκινά από την 1-2-2017, να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης των άνω μικρολεπιδοπτέρων . Οι δικαιούχοι οφείλουν μεταξύ άλλων να χρησιμοποιούν φυτοπροστατευτικά σκευάσματα τα οποία διαθέτουν άδεια για διάθεση στην αγορά , η οποία αφορά συγκεκριμένο/ους εντομολογικό/κούς εχθρό/ούς (καρπόκαψα, ανάρσια, φυλλοδέτης) και καλλιέργεια/ες (ροδακινιά-νεκταρινιά, βερυκοκιά).

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 38,7 € το στρέμμα ετησίως για τα δύο (2) πρώτα έτη εφαρμογής και στα 45,4 € το στρέμμα ετησίως για τα τρία (3) τελευταία έτη εφαρμογής στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα γεωπόνου) που ανέρχεται σε 1,4 € το στρέμμα ετησίως.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, στους διαδικτυακούς τόπους του Υ.Α.Α.Τ www.minagric.gr του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

 

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ

 

 

Ε. ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Γιώργος Παπασίμος: Πανωλεθρία – ΜΒΟΣ

Posted on 30 Ιουνίου 2017 by larisanews

Είναι πραγματικάαπορίας άξιον, αφού παραποιείται και «βιάζεται» η οδυνηρή πραγματικότητα για την Χώρα, ότι συνεχίζονται μέχρι σήμερα οι μεγαλόστομες επικοινωνιακές «ενέσεις αισιοδοξίας» από την Κυβέρνηση, για τα αποτελέσματα της πρόσφατης απόφασης του Eurogroupκαι το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου μνημονίου, που υπεγράφη το Καλοκαίρι του 2015, ενώ, την ίδια ώρα, είναι πλέον πασίδηλο ότι, όχι μόνο δεν πέτυχε το παραμικρό θετικό αποτέλεσμα, αλλά νομιμοποιήθηκε ο στόχος των δανειστών,να αποτελεί η Ελλάδα μια «αποικία χρέους» για τα επόμενα 45 χρόνια !!!.

Είναι «εντυπωσιακές» οι κυβερνητικές δηλώσειςτου τύπου «ανοίγει ο δρόμος για την έξοδο από την κρίση», «πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν» !!! και ότι «τώρα ανοίγει ο δρόμος για την έξοδο στις αγορές», «για το οριστικό τέλος των προγραμμάτων στήριξης και των μνημονίων που τα συνοδεύουν». Πίσω, όμως, από την «κουρτίνα» αυτών των επικοινωνιακών «πυροτεχνημάτων» της Κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ., παραμονεύει η αδυσώπητη πραγματικότητα για την Χώρα και τον Λαό της. Με την τελευταία συμφωνία, η οποία, μάλιστα, αγγίζει τα όρια της «γελοιότητας» για την οικονομική επιστήμη και τα όρια της τραγωδίας για την Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα έχει διαρκή πρωτογενή πλεονάσματα, 3,5 % του Α.Ε.Π. έως το 2023 και κοντά στο 2,0 % έως το 2060.

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι ουδεμία Χώρακαι καμία ισχυρή καπιταλιστική οικονομία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο πέτυχε πρωτογενή πλεονάσματα 2% του Α.Ε.Π. για 40 χρόνια, που προβλέπει η συμφωνία του Eurogroup. Αντιλαμβάνεται, συνεπώς, κάποιος, ότι αυτό το σχέδιο των πιστωτών για διαρκή πρωτογενή πλεονάσματα έως το 2060, που το απεδέχθη το «ελλιποβαρές» Ελληνικό πολιτικό προσωπικό και η εξαρτημένη οικονομική παρασιτική ολιγαρχία, για μια οικονομία όπως αυτή της σημερινής Ελλάδας, που κατά την μνημονιακή περίοδο έχει χάσει 25%, έχει υποστεί συντριπτική εσωτερική υποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, μισθών, συντάξεων και, παράλληλα, υφίσταται εξοντωτικό φορολογικό «πογκρόμ» σεοτιδήποτε παραγωγικό υπάρχει ακόμα στην οικονομία, αποτελεί «ωρολογιακή βόμβα», που θα την συρρικνώσει περαιτέρω τόσο πολύ, κάτι που θα το αντιλαμβάνονταν και ο πρωτοετής φοιτητής οποιασδήποτε οικονομικής σχολής στον πλανήτη.

Αν σε όλα τα παραπάνω προστεθεί η εκχώρηση, σε βαθμό δημεύσεως, της δημόσιας περιουσίας στο λεγόμενο «Υπερταμείο», η οποία επιδιώκεται να πέσει στα χέρια ιδιωτών, που, υποτίθεται, διαθέτουν τα κεφάλαια για να την αξιοποιήσουν, η έφοδος, που επίκειται μέσω των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στην περιουσία του Ελληνικού Λαού, οι συνθήκες εργασιακού Μεσαίωνα σε όλους τους τομείς, με πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, η επιχειρούμενη εξαφάνιση των μικρομεσαίων ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών και η έξοδος του πιο μορφωμένου τμήματος της νέας γενιάς στις παραγωγικές μηχανές της Δύσης, ως έτοιμο επιστημονικό προσωπικό, τότε δημιουργείται ένα παζλ «οικονομικού θανάτου» της Χώρας, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με κούφιες επικοινωνιακές «κορώνες».

Η χειρότερη,δε, πτυχή της οδυνηρής αυτής πραγματικότητας είναι η απουσία οποιουδήποτε οδικού χάρτη εξόδου από αυτόν τον φαύλο, καταστροφικό κύκλο και η έλλειψη ενός σχεδίου εθνικής παραγωγικής ανασυγκρότησης της Ελλάδας, με βάση τα συντριπτικά της πλεονεκτήματα που υπάρχουν σε πάρα πολλούς τομείς.

Τα επικοινωνιακά και αντιπολιτευτικά «φληναφήματα» της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, που συνιστούν συνολικά ένα «καταστροφικό» πολιτικό προσωπικό για την πατρίδα, αποτελούν πρόκληση στη λογική κάθε Έλληνα πολίτη, αφού με ευθύνη τους καταδικάζουν την Ελλάδα τουλάχιστον έως το 2060, να αποτελεί Χώρα μειωμένης κυριαρχίας, όταν, μάλιστα, υπάρχουν ανοιχτά εθνικά θέματα, για τα οποία έχουμε πικρή ιστορική εμπειρία για την πορεία τους, όταν βρισκόμαστε σε αντίστοιχες συνθήκες με τις σημερινές.

Είναι προφανές ότι, όταν σε ένα τέτοιο αντικειμενικό πλαίσιο «καταστροφής», συνεχίζουν οι κυβερνώντες να πανηγυρίζουν, τότε, δυστυχώς, η μόνη λέξη, που μπορεί να περιγράψει την σουρεαλιστική αυτή κατάσταση είναι «πανωλεθρία – μβος».

 

Του Γεωργίου Παπασίμου

Δικηγόρου

Μέλους της «Πρωτοβουλίας της 14ης Μάη»

Site: http://www.gpapasimos.gr/

Twitter: @PapasimosG

 

Comments (0)

Tags: , ,

Κ. Αγοραστός: Χρειαζόμαστε επανάσταση στην ψηφιακή οικονομία

Posted on 24 Μαΐου 2017 by larisanews

«Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, αν δεν κάνουμε την ψηφιακή επανάσταση στην επόμενη δεκαετία η Ελλάδα θα συρρικνωθεί και θα περιθωριοποιηθεί. Χρειάζεται επανάσταση στην ψηφιακή σύγκλιση», τόνισε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός στην ομιλία του σήμερα στο 2ο συνέδριο για τις «Έξυπνες Πόλεις» και τους «Ψηφιακούς Πολίτες».

Στο πλαίσιο του συνεδρίου η Περιφέρεια Θεσσαλίας βραβεύτηκε για το σχεδιασμό ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής και την υλοποίηση έργων στους τομείς Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ενεργειακής Κατανάλωσης, Κοινωνικής Συνοχής, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Κ. Αγοραστός από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γρηγόρη Θεοδωράκη.

Στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας επανέλαβε την πάγια θέση του ότι «ο χρόνος είναι χρήμα και θέσεις εργασίας» και επισήμανε ότι «για να σταθεί η Ελλάδα με αξιώσεις στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοίμε σχέδιο και επιθετική στρατηγική για την  παραγωγή καθώς χώρα που δεν παράγει δεν έχει μέλλον.

Δεν είμαστε στην ώρα μηδέν στην ψηφιακή οικονομία. Έχουμε ευρηματικούς ανθρώπους με εξαιρετικές σπουδές, καινοτόμες εταιρείες, «έξυπνα» συστήματα, αυτό που δεν έχουμε είναι η συνεργασία των υπηρεσιών, ενώ βασικός αρνητικός παράγοντας είναι το αργοκίνητο κράτος», σημείωσε ο κ. Κ. Αγοραστός και υπογράμμισε όσον αφορά την Περιφέρεια Θεσσαλίας:

«Έχοντας εκτιμήσει τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών όσον αφορά τόσο στην εξυπηρέτηση και υποβοήθηση των πολιτών όσο και στη διαμόρφωση αναπτυξιακών προοπτικών, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έδωσε και δίνει απόλυτη προτεραιότητα σε τέτοιου είδους δράσεις σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα αξιοποιώντας ταυτόχρονα και τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία».

Ο κ. Κ. Αγοραστός έκανε ειδική αναφορά στις εξής δράσεις:

Πρόγραμματηλεφροντίδας Renewing Health και United for Health

Η εισαγωγή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών στην Θεσσαλία συμπεριλαμβάνει μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών (intergratedcare) ηλεκτρονικής υγείας με υπηρεσίες προς τον πολίτη-ασθενή με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας  συγχρηματοδότησε μαζί το Υπουργείο Υγείας και υλοποίησε με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια και την Αναπτυξιακή Εταιρεία e-Trikalaκαινοτόμα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα.

Ειδικότερα με στόχο την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως  η αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης και η γήρανση του πληθυσμού, μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και η Ψηφιακή Κοινότητα των Δήμων της Κεντρικής Ελλάδας, υλοποιούν πρόγραμμα τηλεφροντίδας με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών υγείας ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ηλικιωμένοι, άτομα με χρόνιες παθήσεις, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κλπ).

Στα πλαίσια των  ευρωπαϊκών προγραμμάτων τηλεφροντίδαςRenewing Health και United for Health, παρέχονται υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα (όπως χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, διαβήτης)  δωρεάν από το Κέντρο Τηλεφροντίδας συσκευές φορητής βιολογικής τηλεμετρίας (τηλεκαρδιογράφος, τηλεπιεσόμετρο, τηλεσπιρόμετροκτλ) με δυνατότητα αποστολής ιατρικών παραμέτρων μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου στον ειδικό ιατρό στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Οι υπηρεσίες αυτές έχουν αξιολογηθεί με κλινικούς , οικονομικούς κ οργανωτικούς δείκτες και μπορούν να παρέχουν έτσι χρήσιμες πληροφορίες σε άλλες περιφέρειες και σε κεντρικό επίπεδο, στα πλαίσια επέκτασης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και στην χώρα μας.

Τα θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης των προγραμμάτων αυτών έχουν ήδη ανακοινωθεί σε σχετικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται ως «εθνικοί πιλότοι» στα πλαίσια της ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας 2020 (DigitalAgenda 2020 – DA 2020) (ή ψηφιακό θεματολόγιο) και ειδικότερα για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως  η αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης και η γήρανση του πληθυσμού. Η DigitalAgenda 2010 αποτελεί το Ευρωπαϊκό όραμα και τη βάση για να αναπτυχθούν πολιτικές και δράσεις με στόχο την εναρμονισμένη ψηφιακή πρόοδο των Ευρωπαϊκών χωρών με ορίζοντα το έτος 2020.

Παράλληλα στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση» (EIP on AHA- European InnovationPartnership on Active and HealthyAgeing),η ΕΕ  συγκεντρώνει φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, από όλη την Ευρώπη ώστε να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και εργαλεία για την ικανοποίηση των αναγκών του γηράσκοντος πληθυσμού, με την ενεργό συμμετοχή και φορέων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

-«Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας και του Πολιτισμού των Μετεώρων και του Ολύμπου – Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμών Θεσσαλίας»

Ο βασικός στόχος του έργου είναι η διεθνής προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  ως τουριστικού προορισμού, μέσω των δυνατοτήτων που μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες. Μεταξύ αυτών, η δημιουργία του τουριστικού ιστοχώρου (portal) της Περιφέρειας, περιλαμβάνει προηγμένες δυνατότητες (όπως γεωγραφική εγγύτητα σημείων, εκφώνηση κειμένων, κλπ), με σύγχρονη εμφάνιση και ευκολία πλοήγησης, με υποστήριξη όλων των σύγχρονων μορφών υλικού και κάλυψη όλων των γνωστών τύπων συσκευών (υπολογιστές, tamplets, smartphones).

Εκτός από την προβολή των αξιοθέατων, έχει ληφθεί μέριμνα και για την προβολή των Θεσσαλικών επιχειρήσεων (κυρίως γι αυτές που έχουν σχέση με τον τουρισμό, χωρίς να αποκλείει καμία), δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να έχει τη δική της σελίδα. Με το, ενσωματωμένο στο portal, σύστημα καταμέτρησης της ικανοποίησης των επισκεπτών, θα υπάρχει ένα ακόμη εργαλείο στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επίσης, με την κατασκευή των κινηματογραφικού επιπέδου υποδομών προβολής τρισδιάστατων (3D) βίντεο στις δύο αίθουσες (που όμοιές τους ελάχιστες είναι στην Ελλάδα), δημιουργούνται δύο ακόμη πόλοι (σε Ελασσόνα – Καλαμπάκα), με προστιθέμενη αξία στο Θεσσαλικό τουριστικό προϊόν. Φιλοδοξούμε αυτές να αποτελέσουν σημεία αναφοράς, τόσο για τον εσωτερικό τουρισμό (όπως σχολεία, σύλλογοι, σωματεία, ΚΑΠΗ), όσο και για τον τουρισμό από το εξωτερικό.

Παράλληλα με αυτό το έργο, έχουμε κάνει:

– 2 άλλα έργα για την ανακατασκευή και βελτιστοποίηση των 2 αιθουσών (κόστους 400.000)

– 2 διαγωνισμούς, για την απόκτηση υλικού 3D προβολής, υψηλής ποιότητας, που υλοποιήθηκαν (κόστους 100.000€), και περιλαμβάνουν 3D spots για τις δύο περιοχές από ένα μυθολογικού περιεχομένου (virtualreality) και από ένα πραγματικού περιεχομένου.

Φιλοδοξία μας αποτελεί και η διενέργεια σχετικού διαγωνισμού (φεστιβάλ) παραγωγής τρισδιάστατου οπτικοακουστικού υλικού το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές και φοιτητές κυρίως.

 

-Ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης των έργων για την ανασύσταση της λίμνης Κάρλα

Το έργο προβλέπει ένα κέντρο ελέγχου στο αντλιοστάσιο Α0 της λίμνης Κάρλας από το οποίο θα υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης επιτήρησης, ελέγχου λειτουργίας, επιτήρηση ασφάλειας με συστήματα συναγερμού και επιτήρηση ασφάλειας με κάμερες σε 14 σημεία.

Η επικοινωνία των 14 σημείων θα γίνεται με καινούργιο δίκτυο οπτικής ίνας, ενώ όπου δεν υπάρχει και για τις κοντινές αποστάσεις με ασύρματο δίκτυο WI-FI.

Comments (0)

Tags: , ,

Νίκος Καρδούλας: Ο οδικός χάρτης της ΝΔ για την επανεκκίνηση της οικονομίας

Posted on 02 Μαΐου 2017 by larisanews

Ο οδικός χάρτης της ΝΔ για την πραγματική επανεκκίνηση της οικονομίας, αποτελεί ένα σύγχρονο, ρεαλιστικό και κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο συνεχώς θα επικαιροποιείται και θα εμπλουτίζεται και θα τεθεί σε εφαρμογή την επόμενη μέρα των εκλογών.

Το σχέδιο μας για την εθνική ανασυγκρότηση δημιουργεί επενδύσεις, δουλειές, ελπίδα και εμπιστοσύνη στο μέλλον της χώρας. Ταυτόχρονα όμως το σχέδιο μας καθιστά σαφές ότι το να είσαι Έλληνας πολίτης συνεπάγεται δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Και αυτό αφορά ιδιαίτερα στις παραγωγικές τάξεις, την επιχειρηματική κοινότητα, η οποία πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια αξιοπρέπειας, αυτοπεποίθησης και επιτυχιών.

Ο συγκεκριμένος οδικός χάρτης έχει στο επίκεντρο του τις νέες δουλειές. Η μείωση της ανεργίας θα έλθει μέσα από νέες δουλειές στον ιδιωτικό τομέα και όχι από κρατικές προσλήψεις.

Η χώρα χρειάζεται μια επενδυτική έκρηξη ύψους 100 δις την επόμενη πενταετία για να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο της στασιμοχρεοκοπίας. Πρέπει οι ιδιωτικές επενδύσεις να επιστρέψουν στο 20% του ΑΕΠ και το ποσοστό των εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών ως προς το ΑΕΠ πρέπει εντός μίας πενταετίας να ξεπεράσει το 40% από το 30% που είναι σήμερα.

Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους χρειάζεται εμπροσθοβαρής υλοποίηση τολμηρών μεταρρυθμίσεων που θα σπάσουν τον φαύλο κύκλο της αναξιοπιστίας και της ασυνέπειας της οικονομικής πολιτικής.

Πρώτη προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτού του ριζοσπαστικού σχεδίου είναι μια κυβέρνηση αποτελεσματική, ομοιογενής και απόλυτα αφοσιωμένη στο στόχο. Η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι κυβέρνηση των καλύτερων, των ικανών, που θα πιστεύουν στην κοινή αποστολή και θα εργάζονται συλλογικά για το πετύχουν. Ως νέα κυβέρνηση όχι μόνο θα υλοποιήσουμε πλήρως και εγκαίρως το συμφωνηθέν από τη χώρα πρόγραμμα, αλλά θα το συμπληρώσουμε με επιπρόσθετες μεταρρυθμίσεις που θα αποτελέσουν τον πυρήνα ενός συνολικού σχεδίου ανασυγκρότησης της χώρας.

Ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος πρέπει να αναθεωρηθεί στο 2%, που θα μας δώσει μία «ανάσα» 2,6 δις € και οι συνθήκες είναι ώριμες για μια νέα μεγάλη συμφωνία με τους ευρωπαίους εταίρους μας. Εμείς θα τους προσφέρουμε και νέες μεταρρυθμίσεις και αυτοί θα δεσμευτούν σε λίγο χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Εμείς θα πετύχουμε ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 4% και αυτοί θα μας δώσουν μια ρύθμιση χρέους που να εξασφαλίζει τη δυνατότητα αποπληρωμής του, χωρίς να στραγγαλίζει την ελληνική Οικονομία.

Το φορολογικό μας σύστημα χαρακτηρίζεται από παραοικονομία, που υπολογίζεται περίπου στα 40 δις €, φοροδιαφυγή περίπου 12 δις €, απώλειες εσόδων ΦΠΑ περίπου 5 δις € και αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πολιτών. Ένας στους δύο Έλληνες, χρωστά στην εφορία. Η αύξηση των φόρων αποδείχτηκε κοινωνικά άδικη και οικονομικά αναποτελεσματική. Αντίθετα, η μείωση των φόρων, όταν και όπου εφαρμόστηκε, απέδωσε.

Το 2014 χωρίς δημοσιονομικά ισοδύναμα μειώσαμε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες το ΦΠΑ στην εστίαση, κατά 30% τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, κατά 30% την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης και κατά 5% τις ασφαλιστικές εισφορές.

Τα μέτρα άμεσης εφαρμογής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι:

 

  • Μείωση μεσοσταθμικά του ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός 2 ετών (20% τον πρώτο χρόνο, και 10% τον δεύτερο).
  • Μείωση του φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη από το 29% στο 20% εντός δύο ετών (στο 24% τον πρώτο χρόνο και στο 20% τον δεύτερο) καθώς και η φορολόγηση στα μερίσματα από το 15% στο 5%.
  • Επαναφορά του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από το 24% στο 13% και κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί.
  • Αύξηση του ορίου υπαγωγής στο ΦΠΑ από τις 10.000 στις 25.000 €.
  • Μείωση στο μισό το ειδικό τέλος της ΕΡΤ. Το διαθέσιμο εισόδημα των φορολογουμένων θα αυξηθεί κατά περίπου 90 εκατ. ευρώ και κάθε νοικοκυριό θα εξοικονομήσει τα 18 από τα 36 ευρώ που πληρώνει μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Με προϋπόθεση την ανάκαμψη της οικονομίας και τη μείωση των στόχων του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2% του ΑΕΠ, μέσα στη θητεία μας θα προχωρήσουμε στις εξής αλλαγές:

 

  • Μείωση των φορολογικών συντελεστών στα φυσικά πρόσωπα με εισαγωγικό συντελεστή 9%.
  • Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων.
  • Μείωση του ΦΠΑ, με καθιέρωση δύο συντελεστών 11% και 22%.

Οι άμεσες παρεμβάσεις μας θα κοστίσουν περίπου 1,3 δις € τον πρώτο χρόνο και 1,9 δις € τη διετία.

Μία τέτοια πολιτική μείωσης φορολογικών συντελεστών, πρέπει να συνοδεύεται και από ένα σχέδιο περικοπών κρατικών δαπανών για να μην διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία.

Το πρόγραμμά μας βασίζεται κυρίως στην εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος που αξιολογεί, ελέγχει και περιορίζει τις δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης. Παράλληλα όμως, εφαρμόζουμε και μια στρατηγική καταργήσεων και συγχωνεύσεων φορέων του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση συνολικά από την περιστολή των κρατικών δαπανών 1,5 δις € τον πρώτο χρόνο και περίπου τα 2 δις €, σε βάθος τετραετίας. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα κάνει απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, αλλά δεν θα γίνουν αποδεκτές οι μονιμοποιήσεις συμβασιούχων με παράνομο τρόπο.

 Εξίσου μεγάλη σημασία έχει και η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης. Ένα μόνο παράδειγμα αρκεί για να φανεί η τεράστια ευκαιρία για τη μείωση της φοροδιαφυγής: Η χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών αποδεδειγμένα μειώνει τα ποσοστά φοροδιαφυγής και παραοικονομίας και αυξάνει τα δημόσια έσοδα. Με το συνεκτικό πλέγμα διοικητικών μέτρων και οικονομικών κινήτρων που υιοθετούμε, θα αυξήσουμε με βιώσιμο τρόπο τα έσοδα κατά 700 εκατ. € τον πρώτο χρόνο και κατά 1,5 δις € σε βάθος δύο ετών.

 Η αλλαγή του μείγματος της δημοσιονομικής πολιτικής, αν και αναγκαίος όρος, δεν επαρκεί για την ανάταξη της εθνικής Οικονομίας. Απαιτείται ένα ισχυρό «αναπτυξιακό σοκ» που θα κινητοποιήσει και θα αξιοποιήσει τις υπάρχουσες ταλαιπωρημένες, πλην όμως υπαρκτές, παραγωγικές δυνάμεις της χώρας.

Χρειαζόμαστε μια Ελλάδα με επιχειρήσεις που επενδύουν και καινοτομούν, δημιουργούν δουλειές, πληρώνουν στην ώρα τους, ασφαλίζουν και εκπαιδεύουν το προσωπικό τους, καταβάλλουν με συνέπεια λογικούς φόρους και εισφορές και εξάγουν. Επιχειρήσεις οι οποίες σέβονται το περιβάλλον, επιστρέφουν κοινωνικό μέρισμα στους αδύναμους και όσους έχουν ανάγκη, παρακολουθούν τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και συμμετέχουν στην ψηφιακή επανάσταση. Χρειαζόμαστε με απλά λόγια να απενοχοποιήσουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και να τη στηρίξουμε. Χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις.

 Πέρα από τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών στις επιχειρήσεις, ενισχύουμε με στοχευμένα φορολογικά κίνητρα τις νέες επενδύσεις, όπως αύξηση των αποσβέσεων στις νέες επενδύσεις παγίων σε ποσοστό μέχρι 200% και μείωση του φορολογικού συντελεστή επιπλέον 2%, όταν επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 50 εργαζόμενους, αυξάνουν τις θέσεις εργασίας κατά 10% και πάνω.

Φυσικά, πέρα από αυτές τις απαραίτητες μεταβολές, θα πρέπει να επενδύσουμε και στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, όπως στον τουρισμό, με επενδύσεις και προσαρμογές στις υποδομές μας και στον πρωτογενή τομέα, όπου είναι αναγκαίο να γίνει η απαραίτητη στροφή από τα επιδοτούμενα προϊόντα σε προϊόντα ποιοτικά.

Πέρα από τα φυσικά ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, όμως, θα πρέπει να δημιουργήσουμε και καινούργια, όπως επενδύσεις στην Παιδεία, όπου η απελευθέρωση της ανώτατης εκπαίδευσης από τα δεσμά του κρατισμού θα μας επιτρέψει να γίνουμε χώρα προορισμός για φοιτητές από την ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου και από τα Βαλκάνια. Αυτό θα προσθέσει εισόδημα στη χώρα μας, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτομία.

 

Η σημαντικότερη όμως μεταρρύθμιση, είναι η μεταρρύθμιση του κράτους. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα κράτος που θα σέβεται τα χρήματα των φορολογούμενων, θα καθορίζει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες μεταξύ κεντρικού κράτους, της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα αξιολογεί και θα επιβραβεύει τους καλύτερους υπαλλήλους του, θα αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό του ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, θα κάνει το άλμα στην ψηφιακή εποχή, θα επιβάλλει παντού την ψηφιακή υπογραφή και θα επιτρέπει στους πολίτες να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους από το σπίτι τους.

 Ο στόχος για ανάπτυξη 4% τα επόμενα 5 συνεχόμενα χρόνια είναι εφικτός, αλλά με ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Με την επίτευξη της ανάπτυξης 4%, το Α.Ε.Π. της χώρας το 2021 θα φτάσει τα 213 δις ευρώ, που σημαίνει 1.900 ευρώ όφελος για κάθε νοικοκυριό και 120.000 νέες θέσεις εργασίας ανά έτος.

 

Ανάπτυξη όμως χωρίς κοινωνική συνοχή δεν είναι μια επιλογή με διάρκεια. Εάν καταφέρουμε να πετύχουμε έναν στόχο για πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξεως του 2%, η δημοσιονομική ελευθερία που θα προκύψει θα πρέπει να κατανεμηθεί κατά 3/4 στη μείωση των φόρων και κατά 1/4 στην αύξηση των δαπανών, με στοχευμένη αύξηση των κοινωνικών δαπανών, με πρώτο στόχο την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας.

 

Αυτές είναι οι πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, με στοχευμένες όμως μεταρρυθμίσεις και όχι με περικοπές συντάξεων και αυξήσεις φόρων.

 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΟΥΛΑΣ

Τομεάρχης Οργανωτικού Νομαρχιακής Οργάνωσης Τρικάλων

Comments (0)

Tags: , ,

Κ. Αγοραστός: Η ΕΕ διχάστηκε αδικαιολόγητα σε Βορρά – Νότο με την οικονομική κρίση

Posted on 09 Φεβρουαρίου 2017 by larisanews

«Οι Ευρωπαίοι και ειδικότερα οι Έλληνες πολίτες θέλουν ανατρεπτική δημιουργική αλλαγή του μοντέλου της Ευρώπης», επισήμανε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Πρέπει να ακούσουμε τη φωνή των πολιτών για μια Ευρώπη γρήγορη, αποτελεσματική, που να ξαναδώσει την ελπίδα στους Ευρωπαίους όπως έκανε στο παρελθόν. Για μια Ευρώπη της ευημερίας, των ίσων ευκαιριών, της ασφάλειας και της αλληλεγγύης».

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ υποστήριξε ότι «η ΕΕ δοκιμάστηκε και αδικαιολόγητα διχάστηκε σε Βορρά και Νότο με την οικονομική κρίση και σε Ανατολή και Δύση με την προσφυγική κρίση. Κινδύνεψε από Ευρώπη των Λαών να γίνει Ευρώπη των περιχαρακωμένων στο καβούκι τους Εθνών», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κώστας Αγοραστός εξέφρασε την άποψη ότι «για να επανέλθει η ελπίδα στους Ευρωπαίους, για μια Ευρώπη που παράγει προϊόντα και δημιουργεί θέσεις εργασίας πρέπει να είμαστε γρήγοροι, συνεργατικοί, ειλικρινείς, υπεύθυνοι και ο καθένας και η καθεμία να κάνουν αυτό που ξέρουν πολύ καλά.

Δεν χρειάζεται να υψώνουμε τις φωνές, χρειάζεται να υψώνουμε τα έργα της Ευρώπης. Και οι Έλληνες περιμένουν έργα, πράξεις, αλληλεγγύη στην πράξη από την Ευρώπη», υπογράμμισε.

Comments (0)

Tags: , ,

Ο Κώστας Σκρέκας για τη δεύτερη αξιολόγηση

Posted on 06 Δεκεμβρίου 2016 by larisanews

«Χθες μπορεί να συμφωνήθηκε η διαχείριση του χρέους, αλλά δεν υπήρξε τελική συμφωνία, μένουν τρία σημαντικά θέματα», τόνισε ο Βουλευτής Ν. Τρικάλων της ΝΔ και Πρώην Υπουργός κ. Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα και τους Ευαγγελία Μπαλτατζή και Ξενοφώντα Ζηκίδη.

Ο κ. Σκρέκας επεσήμανε ότι η δεύτερη αξιολόγηση δεν έχει κλείσει, και , όπως είπε, «αυτό θα πάρει χρόνο, αφού υπάρχουν διαφορές για τα εργασιακά αλλά και για δημοσιονομικά μεγέθη», μάλιστα, τόνισε, διαβάζουμε ότι «υπάρχει τρύπα για το 2018 που θα πρέπει να καλυφθεί με νέα μέτρα». Επεσήμανε ότι «είναι καλό, για τους επενδυτές που θέλουν να αγοράσουν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία θα έχουν περίοδο αποπληρωμής από το 2030 και μετά, η διαχείριση του χρέους που συμφωνήθηκε, αλλά αυτό δεν θα αποφέρει άμεση δημοσιονομική ελάφρυνση έτσι ώστε να ελαφρυνθεί ο Έλληνας φορολογούμενος».

Ο κ. Σκρέκας πρόσθεσε ότι «η περιγραφή σε ότι αφορά το χρέος, ίσως βοηθήσει να εισέλθει ξανά η Ελλάδα σε αυτό που είχε έως το 2014, να μπορούν δηλαδή τα ελληνικά ομόλογα να δοθούν ως εγγυήσεις. Όμως, διατύπωσε τον προβληματισμό του, για όσα συμφώνησε ο κ. Τσακαλώτος, όπως είπε, για πρωτογενή πλεονάσματα, για τα επόμενα τρία, πέντε ή δέκα χρόνια, κατά τον κ. Ντάισελμπλουμ, της τάξεως του 3,5%. Μπορούν να επιτευχθούν πλεονάσματα τέτοια σήμερα, διερωτήθηκε, στην Ελλάδα των φόρων, των εισφορών των λουκέτων, της αποβιομηχάνισης, της ασφυξίας»;

Ο κ. Σκρέκας σε ερώτηση εάν πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα «πάει» σε εκλογές τόνισε ότι με τον πρωθυπουργό που έχει που οδήγησε τη χώρα δύο φορές σε εκλογές, μια φορά δημοψήφισμα, που έχει κάνει δύο ανασχηματισμούς, ο Έλληνας πολίτης πρέπει να τα περιμένει όλα. Ο κ. Τσίπρας, επεσήμανε, δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στο βάρος και τις ευθύνες της χώρας και ο Έλληνας πολίτης πλέον το γνωρίζει αυτό».

Comments (0)

Tags: , ,

Κ. Σκρέκας : Έκοψαν 40% τις συντάξεις – Η οικονομία καταρρέει

Posted on 08 Σεπτεμβρίου 2016 by larisanews

Σφοδρή επίθεση στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εξαπέλυσε για ακόμη μια φορά ο Βουλευτής Ν. Τρικάλων της Ν.Δ. και Πρώην Υπουργός κ. Κώστας Σκρέκας. Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ στάθηκε στο γεγονός ότι «για ακόμη μια φορά χρειάζεται να γίνουν περικοπές συντάξεων, μεγαλύτερες απ’ ότι είχαν γίνει τα τελευταία χρόνια. Οι περικοπές των συντάξεων είναι της τάξης του 40%, ενώ πολλοί συνταξιούχοι των 600 και 700 € πήγαν στα ΑΤΜ και είδαν ότι κόπηκε εντελώς το ΕΚΑΣ.. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί η Ελληνική οικονομία είναι σε ύφεση και σύμφωνα με τις μελέτες θα συνεχιστεί η ύφεση αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τα έσοδα μειώνονται συνεχώς, παρά τη βάναυση αύξηση των φόρων, ενώ λίγο πριν την αξιολόγηση οι ίδιοι της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ικανοποιούν μόλις δυο από τα δεκαπέντε σημεία που έχουν συμφωνήσει  και θέτουν ξανά σε κίνδυνο τη δόση που είναι να διαθέσουν στην αγορά. Κατά τα λοιπά αποδεικνύεται μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό ότι η κομματική εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΥΓΗ έχει εισπράξει χρήματα από offshore  εταιρεία». Ο κ. Κ. Σκρέκας σχολίασε και τα όσα συμβαίνουν τελευταία στο χώρο του τύπου με την προσπάθεια χειραγώγησης των Μέσων Ενημέρωσης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «σύμφωνα με την οργάνωση «Ρεπόρτερ χωρίς σύνορα» η ελευθεροτυπία στην Ελλάδα καταποντίζεται, πίσω ακόμη και χώρες όπως η Αλβανία».

Comments (0)

Tags: , ,

Σκρέκας : Ο Τσίπρας τα έκανε όλα χειρότερα

Posted on 07 Σεπτεμβρίου 2016 by larisanews

Την επισήμανση  ότι ο Αλέξης Τσίπρας »έταζε» ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα και τελικά «έγιναν όλα χειρότερα» έκανε στο »Ακραίως» στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ και στους Τάκη Χατζή και Γιώργο Παπαχρήστο ο Βουλευτής Ν. Τρικάλων της ΝΔ και Πρώην Υπουργός κ. Κώστας Σκρέκας.

Σύμφωνα με τον κ. Κ. Σκρέκα «ο κόσμος πια έχει αφήσει πίσω του τις ιδεολογικές ταμπέλες. Θέλει λύσεις. Πώς θα έχει δουλειά, πώς θα σπουδάσει τα παιδιά του. Πάντα βρισκόταν κάποιος ηγέτης που θα έταζε στον κόσμο ότι τα πράγματα θα πήγαιναν καλύτερα, αλλά τελικά δεν έγιναν. Το ίδιο έκανε και ο κ. Τσίπρας: Είπε ότι θα τα κάνει όλα καλά και έγιναν όλα χειρότερα. Ο ηγέτης δε γεννιέται, πρέπει να το αποδεικνύει καθημερινά. Πρέπει να δίνει πρακτικές λύσεις».

Την ίδια στιγμή, ο Βουλευτής της ΝΔ τόνισε ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει πιο συγκεκριμένα πράγματα στη ΔΕΘ. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως  η αποκλιμάκωση των φόρων είναι μια πολιτική που εφαρμόστηκε από τη ΝΔ στο παρελθόν και πέτυχε. Άλλο παράδειγμα είναι η ανάγκη για δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού δημόσιου τομέα χωρίς κυνήγι μαγισσών».  

Ο κ. Κ. Σκρέκας εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι «Ο κόσμος πια δεν περιμένει λόγια. Έχει ακούσει πολλά. Έχουν περάσει πολλές Κυβερνήσεις από αυτή την χώρα, άλλες χειρότερες και άλλες καλύτερες. Δεν έχει περάσει όμως άλλη Κυβέρνηση σαν και αυτή από τον τόπο». Τόνισε, ωστόσο, ότι «ο λαός πολλές φορές μέσα από τις δυσκολίες που έχει, μπορεί να παρασυρθεί, αλλά έχει ωριμάσει πια».

Τέλος, υπογράμμισε ότι βάσει των δημοσκοπήσεων ο ΣΥΡΙΖΑ καταρρέει, η NΔ είναι μπροστά και ο κ. Μητσοτάκης ανεβαίνει στη δημοφιλία.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Σιμορέλης Χρήστος: Εκδημοκρατισμός της κοινωνίας και ανασυγκρότηση της οικονομίας

Posted on 11 Ιουλίου 2016 by larisanews

Η απλή αναλογική που κατατέθηκε ως νομοσχέδιο στην ελληνική βουλή, αποτελεί διαρκές αίτημα των αγώνων της Αριστεράς. Πολλές Κυβερνήσεις κατά το παρελθόν χρησιμοποίησαν επικοινωνιακά αυτό το αίτημα, χωρίς πότε να θεσμοθετήσουν την απλή αναλογική, αλλά φέρνοντας κάθε φορά εκλογικούς νόμους εκτρώματα που τους εξυπηρετούσαν τη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτή η πρόταση σε συνδυασμό με τα νομοσχέδια που έπονται για  τον εκδημοκρατισμό της δημόσιας διοίκησης και τη διοικητική ανασυγκρότηση, καθώς και τη συνταγματική αναθεώρηση συμπληρώνουν την προσπάθεια της Κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α ΑΝ.ΕΛ για περισσότερη δημοκρατία μέσα στην κοινωνία.

Σε αυτή την προσπάθεια, μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης και κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση, στέκεται απέναντι υπακούοντας σε μικροπολιτικές λογικές. Μάλιστα η ΝΔ δεν διστάζει να προσβάλει ολόκληρη την νέα γενιά, κρατώντας αρνητική θέση στη ψήφο στα 17, παρόλο που αυτό αποτελεί όχι μόνο κατευθυντήρια γραμμή του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και θέση της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Επειδή λοιπόν η πρόταση για τον νέο εκλογικό νόμο στοχεύει στον εκδημοκρατισμό των θεσμών και την ενδυνάμωσης της λαϊκής βούλησης και αποτελείπάγιο αίτημα των προοδευτικών δυνάμεων, καλώ κάθε πολιτικό κόμμα που επικαλείται την εμβάθυνση της δημοκρατίας να το αποδείξει έμπρακτα, στηρίζοντας την πρόταση για την απλή αναλογική. Η πρόταση αυτή θα οδηγήσει σε ευρύτερες πολιτικές, προγραμματικές συγκλήσεις που τις έχει ανάγκη ο τόπος μας. Εξάλλου ας μην ξεχνάμε ότι οι «ισχυρές» μονοκομματικές Κυβερνήσεις που προέκυπταν από πλειοψηφικά συστήματα, έθρεψαν τη διαπλοκή και  έφεραν τη χώρα σε χρεωκοπία.

Την περασμένη Τρίτη έκλεισε ένας χρόνος από το ιστορικό δημοψήφισμα της 5ης Ιούλη, που ο ελληνικός λαός όρθωσε το ανάστημα του και είπε όχι στον εκβιασμό, στα τελεσίγραφα και στις πολιτικές λιτότητας. Ποτέ δεν ετέθη στο δημοψήφισμα αυτό θέμα εξόδου από το Ευρώ, όπως πολλοί σπεκουλαδόροι ισχυρίζονται σήμερα θέλοντας να πουν ότι οΣΥ.ΡΙΖ.Α έκανε πολιτική «κυβίστιση».Όλοι θυμόμαστε ότι την κορυφαία στιγμή της διαπραγμάτευσης, που η αντιπολίτευση έλεγε να υπογράψουμε ό,τι μας φέρουν, η Κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α ΑΝ.ΕΛ επιδίωκε μέσα από το δημοψήφισμα μία καλύτερη συμφωνία με την Ευρώπη. Μία συμφωνία με διάρκεια, που δεν θα οδηγούσε το επόμενο εξάμηνο σε νέο μνημόνιο, που δεν θα γινόταν μέσω τεχνοκρατών υπαλλήλων, αλλά μέσω των κρατών μελών και των επίσημων οργάνων της Ευρώπης, που θα είχε καλύτερους δημοσιονομικούς στόχους και που θα έβαζε στην ατζέντα το χρέος. Σε μεγάλο βαθμό αυτό επετεύχθη. Έγινε μία συμφωνία που δεν είναι ακριβώς αυτό που θα θέλαμε, που έχει μέσα υφεσιακά και δύσκολα για όλο το λαό μέτρα, αλλά δίνει και ορισμένες ευκαιρίες που αν τις χρησιμοποιήσουμε σωστά, σε συνδυασμό με το παράλληλο πρόγραμμα για τη στήριξη των αδυνάτων στρωμάτων, τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας και την καταπολέμηση του καθεστώτος διαφθοράς και διαπλοκής που στήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, μπορούμε να πετύχουμεανασύνταξη της οικονομίας και η ελληνική κοινωνία να σταθεί ξανά στα πόδια της. Σημαντικό είναι να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση και να γίνουν θετικές κινήσεις προς την αναδιάρθρωση του χρέους που είδαμε να μπαίνει επιτυχώς στην ατζέντα της Ευρώπης και να υποστηρίζεται πλέον από περισσότερους.

 

Επομένως το ΟΧΙ του λαού, εν μέσω capitalcontrols και τρομοκρατικής προπαγάνδας της πλειοψηφίας των media, λειτούργησε ως ενίσχυση της αναζήτησης μίας καλύτερης συμφωνίας σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Στη συνέχεια ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α διάλεξε το δημοκρατικό δρόμο των εκλογών όπου ο ελληνικός λαός του έδωσε την ευκαιρία να παλέψει για κάτι καλύτερο.

 

Σε αυτή τη δύσκολη εξαετία των μνημονίων και μετά από μια περίοδο ανεπιτυχών περιοριστικών πολιτικών από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις και Συγκυβερνήσεις η απάντηση μας είναι ο διαρκής αγώνας μέσω διαπραγμάτευσης για αναδιάρθρωση του χρέους, η παραγωγική ανασυγκρότηση μέσα από την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων (αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ, πακέτο Γιουνκερ, δημόσια έργα, επενδύσεις), η καταπολέμηση παντός είδους διαφθοράς και ο εκδημοκρατισμός της κοινωνίας. Τέλος συνεχίζουμε να πιέζουμε ώστε η Ευρώπη να επιστρέψει στις ιδρυτικές της αξίες, να απαρνηθεί την νεοφιλελεύθερη ηγεμονία και να γίνει η Ευρώπη των Λαών μέσα από την ανάδειξη προοδευτικών κυβερνήσεων.

Comments (0)

Tags: , ,

Γ. Παπασίμος : Τα αίτια της βύθισης και παράδοσης της Ελλάδος

Posted on 08 Ιουνίου 2016 by larisanews

Συνεχίζοντας επί της ουσίας την προβληματική του προηγούμενου άρθρου μας, που αφορούσε την παράδοση της Ελλάδας και το τέλος των ψευδαισθήσεων, θα επιχειρήσουμε να παραθέσουμε τους κεντρικότερους πυλώνες – προβλήματα, που συνιστούν το «Ελληνικό πρόβλημα». Πρόβλημα, που έχει ολιστικό χαρακτήρα, αφού ξεπερνά την πολιτική προβληματική και τα προτάγματα, τα οποία βιώσαμε καθ’ όλη την περίοδο της Μεταπολίτευσης, και ειδικότερα κατά την περίοδο της μνημονιακής κηδεμονίας και ιδιαίτερα μετά την αποκάλυψη της πλήρους ενσωμάτωσης του υπάρχοντος κομματικού – πολιτικού προσωπικού, ανεξαρτήτως προσήμων, στο φαύλο, αναξιοκρατικό και αναποτελεσματικό πολιτικό εποικοδόμημα της Μεταπολίτευσης.

Παρά το γεγονός ότι, η αποτύπωση των πραγματικών αιτίων της αποτυχίας της Ελλάδος στην σύγχρονη Ιστορία της, δεν είναι μια απλή υπόθεση, θα επιχειρήσουμε, παρ’ όλα αυτά, να θέσουμε κάποιους εκ των κεντρικών πυλώνων, που συνιστούν το «Ελληνικό πρόβλημα», στον εσωτερικό πυρήνα του, γιατί πάντα υπάρχει το κρίσιμο ζήτημα της συνεχούς και αμείωτης εξάρτησης της Χώρας από ξένα κέντρα, η οποία έχει λάβει πλέον την τραγικότερη μορφή της, με τα μνημόνια – «Φρανκενστάιν», καθώς και οι περιορισμοί, που συνάγονται πάντα από τον παγκόσμιο καπιταλιστικό καταμερισμό.

Κατ’ αρχήν, κεντρικός πυλώνας και αφετηρία πολλών εσωτερικών προβλημάτων, που βιώνουμε σήμερα, είναι η συγκρότηση και η λειτουργία της λεγόμενης «ηγέτιδας οικονομικής δύναμης», δηλαδή της αστικής τάξης, κατά την έννοια του Δυτικού καπιταλισμού. Στην Χώρα μας, λόγω των ιστορικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων, από την απελευθέρωσή της το 1830 έως και σήμερα, απουσιάζει η ύπαρξη μιας τέτοιας τάξης, η οποία θα αναλάμβανε, όπως γίνεται στις Δυτικές καπιταλιστικές Χώρες, την δημιουργία σοβαρής οικονομικής εθνικής βάσης, κυρίως στον βιομηχανικό χώρο, στον πρωτογενή τομέα, αλλά και στις υπηρεσίες, με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Χώρας.

Στην Ελλάδα, παρά την εμφάνιση, κατά περιόδους (ιδιαίτερα την περίοδο πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο), ασθενών προσπαθειών για δημιουργία εθνικής παραγωγικής βάσης, επικράτησε, τελικά, στα ηγετικά οικονομικά στρώματα, ο απόλυτος «παρασιτισμός» και ο ατομικός πλουτισμός, ο οποίος, σε πολλές περιπτώσεις, θα μπορούσε να παρομοιασθεί με τον μαυραγοριτισμό.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις στην σύγχρονη Ιστορία της, κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης, αποτελεί η επιλογή αυτών των στρωμάτων να λειτουργούν ως εισαγωγείς και ραντιέρηδες, και όχι παραγωγοί σε εθνικό επίπεδο, και η μαζική εξαγωγή των ληστρικών κερδών τους της προηγούμενης περιόδου «ψευδοευημερίας», στις τράπεζες του εξωτερικού, όταν η Ελλάδα βρέθηκε μπροστά στο φάσμα της χρεοκοπίας, με κυρίους υπεύθυνους αυτή την οικονομική ολιγαρχία και τους εκπροσώπους της. Αντίθετη ακριβώς στάση επέδειξε, για παράδειγμα, στην κρίσιμη αυτή περίοδο 2009 – 2010, η εθνική αστική τάξη της Ιταλίας, η οποία δεν εγκατέλειψε την Χώρα της, με συνέπεια αυτή να αποφύγει την βίαιη εσωτερική υποτίμηση, που υπέστη η Ελλάδα και ο Ελληνικός Λαός.

Κεντρικός πυλώνας, επίσης, του «Ελληνικού προβλήματος», πέραν της έλλειψης πραγματικής αστικής τάξης στην Ελλάδα κατά τις προηγούμενες περιόδους, όπως έξοχα περιγράφει ο Παναγιώτης Κονδύλης στον πρόλογο του βιβλίου του «Αστική παρακμή», αποτελεί η μορφή και η σημερινή κατάληξη του πολιτικού εποικοδομήματος της Χώρας, με τις συνεχείς αναταράξεις κατά την ιστορική πορεία της. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης, όπου η Ελλάδα δείχνει, μετά την αποκατάσταση της τυπικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας μετά την πτώση της Χούντας, να αφήνει τα παλαιά χρόνια προβλήματα πίσω της, σε συνδυασμό με την ριζοσπαστικοποίηση μεγάλων τμημάτων του Ελληνικού Λαού και την εμφάνιση πολιτικών κομμάτων, τα οποία αναπτύχθηκαν στη βάση μεγάλων κοινωνικών προταγμάτων (πρώτη περίοδος ΠΑ.ΣΟ.Κ., κόμματα και κινήσεις στον ευρύτερο αριστερό χώρο, και ιδιαίτερα ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. με τον ισχυρό αντιμνημονιακό του λόγο, ισχυρές συνδικαλιστικές οργανώσεις), θα περίμενε κανείς ότι, με βάση τις διδαχές του παρελθόντος και τις νέες εξελίξεις στον διεθνή χώρο, θα μπορούσε, με πραγματικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και αξιοποίηση του δημοσίου τομέα, σε συνδυασμό με σοβαρό πλαίσιο λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα, να προχωρήσει στην «επούλωση των πληγών», που υπήρχαν στην Χώρα, εξαιτίας της έλλειψης της αστικής τάξης, όπως προαναφέρθηκε.

Αντιθέτως όμως, παρά τις μεγάλες προσδοκίες, τις μεγάλες υποσχέσεις των διαφόρων κομμάτων, με τελευταίο αποκορύφωμα τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α., αποδείχθηκαν όλα αυτά φρούδες ελπίδες, αφού αυτό, που τελικά έγινε συνολικά κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης, είναι η μετατροπή του πολιτικού προσωπικού σε «σάρκα εκ της σαρκός» της «παρασιτικής» οικονομικής ολιγαρχίας και της διαπλοκής και το πολιτικό εποικοδόμημα εξέλαβε μια ιδιότυπη μορφή «ολιγαρχικής κομματοκρατίας», που αποτελεί, τελικά, ένα εκ των μεγαλύτερων εμποδίων σε κάθε ουσιαστική λύση του «Ελληνικού προβλήματος», καθόσον ενσωματώνει με «πελατειακούς» και άλλους όρους, μεγάλα τμήματα του Ελληνικού Λαού.

 

Του Γεωργίου Παπασίμου

Δικηγόρου

Site: http://www.gpapasimos.gr/

Twitter: @PapasimosG

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Κ. Σκρέκας: Η κυβέρνηση γνωρίζει πως το πρόγραμμα δε βγαίνει και βάζει τον κόφτη

Posted on 20 Μαΐου 2016 by larisanews

Σφοδρή επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπέλυσε για ακόμη μια φορά ο Βουλευτής Ν. Τρικάλων της Ν.Δ. και Πρώην Υπουργός κ. Κώστας Σκρέκας. Μιλώντας σε εκπομπές της Ελληνικής τηλεόρασης  (ΕΡΤ1 / FOCUS ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,  Σκάϊ / ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ, Star / live You με την Πόπη Τσαπανίδου), αμέσως μετά την έναρξη της συζήτησης του Νομοσχεδίου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής,  καυτηρίασε το νέο «τσουνάμι»  μέτρων της «επικίνδυνης» όπως τη χαρακτήρισε «Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ».

Ο κ. Κ. Σκρέκας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση  στο ζήτημα της φοροεπιδρομής και στο γεγονός ότι το  βάρος καλούνται να το σηκώσουν μέσω των έμμεσων φόρων οι οικονομικά ασθενέστεροι πολίτες : «Η Κυβέρνηση της ΝΔ τότε με  μεγάλη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ και με ύφεση στο 7,5%, μείωσε ΦΠΑ εστίασης, που τον αυξήσανε  στο 23%, διατήρησε το  χαμηλό συντελεστή  ΦΠΑ σε βασικά είδη ανάγκης στο 13%, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ αρχικά τον πήγε στο 23% και τώρα στο 24%, έριξε τον ΕΦΚ  στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.» Ενδεικτικά ανέφερε πως η αύξηση του ΕΦΚ στη βενζίνη, το πετρέλαιο θέρμανσης, και το πετρέλαιο κίνησης και η άνοδος του ΦΠΑ στο 24% προκαλούν επιβαρύνσεις στους πολίτες της τάξης των 560 εκ ευρώ.  Ειδικά για τους Αγρότες ο κ. Σκρέκας σημείωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ τους υποσχέθηκε πως θα κόψει τον ΕΝΦΙΑ και αντί αυτού έρχεται και επιβαρύνει ακόμη και τα αγροτεμάχια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο υπερταμείο και  στο γεγονός ότι θα λειτουργήσει για 99 χρόνια, θα έχει το σύνολο της Ελληνικής Δημόσιας Περιουσίας, ενώ στο εποπτικό του συμβούλιο τα  δυο μέλη θα είναι  ξένοι και όχι Έλληνες πολίτες, με τον ένα,  άτομο κοινής αποδοχής, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Πού είναι  ο κ. Καμμένος τώρα  που μιλούσε για ξεπούλημα και εκχώρηση  εθνικής κυριαρχίας;»

Τέλος, ο κ. Κ. Σκρέκας σημείωσε πως «η Κυβέρνηση γνωρίζει  ότι το πρόγραμμα δε βγαίνει και γι’ αυτό βάζει και το δημοσιονομικό κόφτη, ενώ η μνημειώδης αποτυχία και κατάρρευση των κάλπικων υποσχέσεων του  ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε ένα μεγάλο πρόβλημα:  έφτασε τους πολίτες να μην πιστεύουν στους πολιτικούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε κάτι πάρα πολύ σωστό: χρειάζεται  μια συμφωνία αλήθειας»

 

Comments (0)

Tags: , ,

Κ. Σκρέκας: Τσουνάμι μέτρων 5 δις. Ευρώ για τους Έλληνες

Posted on 19 Μαΐου 2016 by larisanews

Για τα νέα, επώδυνα, μέτρα που παίρνει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. μίλησε το πρωί της Πέμπτης στη ραδιοφωνική εκπομπή του Σκάϊ 100,3 , ο Βουλευτής Ν. Τρικάλων της Ν.Δ. και Πρώην Υπουργός κ. Κώστας Σκρέκας. Χαρακτήρισε μάλιστα «τσουνάμι» τα μέτρα ύψους 5 δις. € που έρχονται πάνω στους Έλληνες πολίτες. «Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα» είπε «η αλληλουχία της υποκρισίας και των ψεμάτων δεν θα σταματήσει. Δυστυχώς, ξεκίνησαν με ψέματα και συνεχίζουν να ψεύδονται στον ελληνικό λαό  παραπλανώντας τον αλλά και αυτοεγκλωβιζόμενοι οι ίδιοι στα ψέματά τους. Για παράδειγμα, παίρνουν αναδρομικά από περίπου 70.000 δικαιούχους του ΕΚΑΣ και αυτό το δικαιολογούνε ότι δήθεν το παίρνουν πίσω από φοροφυγάδες. Το ΕΚΑΣ, βοήθημα που παίρνουνε οι χαμηλοσυνταξιούχοι και από αυτούς ζητά η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 6 μήνες ΕΚΑΣ αναδρομικά. Είναι τουλάχιστον εμπαιγμός του κου Τσίπρα να δηλώνει ότι δεν έχει μειώσει ούτε ένα ευρώ τη σύνταξη των χαμηλοσυνταξιούχων»!

«Δυστυχώς» κατέληξε ο κ. Κ. Σκρέκας « αμετανόητα και αναίσχυντα συνεχίζουν να «βουλιάζουν» την Ελλάδα στο βούρκο της απραξίας και της φτώχειας παίζοντας θέατρο και λέγοντας ψέματα σε βάρος της χώρας».

 

 

 

Comments (0)

Camila Cabello - Havana
Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Να κοιμηθούμε αγκαλιά
Domenica - Θα κρύβω αυτό που ζητάς
Amy - Love is a losing game
Hi - Gloss
Πάνος Μουζουράκης - Πόσες φορές
Μπάκης Στόκας - Φίλιππος Πλιάτσικας - Υπάρχουν χρυσόψαρα
Chris Rea - Blue cafe
Modern Talking - Why did you do it
Φίλιππος Πλιάτσικας - Λόγο στην αγάπη

 


Ιούλιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC