Tag Archive | "ΕΣΠΑ"

Tags: , ,

Νέες σχολικές μονάδες μέσω ΕΣΠΑ

Posted on 01 Νοεμβρίου 2016 by larisanews

Στην αναβάθμιση των υποδομών των σχολικών μονάδων της Θεσσαλίας στοχεύει η αιρετή Περιφέρεια. Συγκεκριμένα εκδόθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού, η  Πρόσκληση του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 που αφορά την δράση «Αναβάθμιση των υποδομών Α’ βαθμιας και Β’ βαθμιας εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισμού 6.250.000,00 €. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

Η Πρόσκληση αφορά στην κάλυψη αναγκών κτιριακών υποδομών Α΄ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα αυτών που αφορούν σε κτιριακή υποδομή για:

Α) σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε διπλοβάρδια

Β) μισθωμένα κτίρια (συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης κτιρίου έτερης χρήσης και μη κατάλληλου)

Γ) προσθήκη που αφορά αποκλειστικά σε αίθουσες διδασκαλίας.

Σε δηλώσεις του ο κ. .Κ. Αγοραστός σημείωσε τα εξής: «Όλα αυτά τα χρόνια εργαζόμαστε θέτοντας ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας παιδείας διότι για εμάς η επένδυση στη γνώση, είναι η δύναμη του μέλλοντος. Η ανύψωση της παιδείας είναι μία παραγωγική επένδυση που χτίζει τις προσωπικότητες του αύριο για τη χώρα μας. Μέσα από διαγενειακές πολιτικές χτίζουμε τα σχολεία του αύριο, προβάλλοντας το παρόν στο μέλλον. Σε μία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία όπου η ελληνική κοινωνία και οι οικογένειες έχουν βιώσει τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης, κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας ώστε να δίνουμε ίσες ευκαιρίες σε κάθε ελληνόπουλο να έχει πρόσβαση σε ένα σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης το οποίο αξίζει στη χώρα που γέννησε τις επιστήμες και τον πολιτισμό».

Η Πρόσκληση απευθύνεται στους Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας για υποβολή προτάσεων. Η διαδικασία επιλογής τους είναι η συγκριτική αξιολόγηση με έναρξη του πρώτου «κύκλου» υποβολής προτάσεων την 1η και λήξη την 30η Νοεμβρίου 2016. Εφόσον ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης δεν εξαντληθεί στον «κύκλο» αυτό, θα ακολουθήσει ενημέρωση των Δήμων σχετικά με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής προτάσεων του επόμενου «κύκλου» καθώς και για τον διαθέσιμο προϋπολογισμό αυτού.

Οι κτιριακές απαιτήσεις πρέπει να προκύπτουν από εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κτιριολογικό Πρόγραμμα. Επίσης, διευκρινίζεται ότι νέες υποδομές θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης των υφιστάμενων υποδομών και των αναγκών της Περιφέρειας και θα πρέπει να είναι συνεπείς προς την αντίστοιχη Εθνική Στρατηγική του Τομέα και να υπηρετούν την Εθνική Στρατηγική για την Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (ΠΕΣ). Η τεκμηρίωση των παραπάνω με αντίστοιχες διοικητικές πράξεις του Υπουργείου Παιδείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των πράξεων.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και των συνημμένων της είναι αναρτημένο στον δικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessalia-espa.gr.

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Στήριγμα για τους αδύναμους Θεσσαλούς – Μέσω ΕΣΠΑ η λειτουργία Κοινωνικών Παντοπωλείων – Φαρμακείων

Posted on 14 Οκτωβρίου 2016 by larisanews

Στήριγμα για εκατοντάδες Θεσσαλούς που βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακραία φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό θα αποτελέσουν τα Κοινωνικά Παντοπωλεία – Κοινωνικά Φαρμακεία στους τέσσερις δήμους – πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Θεσσαλίας, η λειτουργία των οποίων για τρία χρόνια θα καλυφθεί από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-20.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστού προκηρύχθηκε την Πέμπτη (13/10) η σχετική δράση του ΠΕΠ «Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία και Κοινωνικά Φαρμακεία για τις 4 πόλεις-πρωτεύουσες Νομών Θεσσαλίας», προϋπολογισμού 980.000 ευρώ.

Η πρόσκληση έγινε με βάση την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης και αντιμετώπισης της φτώχειας στη Θεσσαλία (ΠΕΣΚΕ), η οποία προέκυψε μετά εκτεταμένη κοινωνική διαβούλευση. Η κάλυψη των τεσσάρων μεγάλων πόλεων και Δήμων της Θεσσαλίας (Λαρισαίων, Βόλου, Τρικκαίων και Καρδίτσας), καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Θεσσαλίας και ωφελουμένων από τις Δομές αυτές.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αφορά στη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο αφορά στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Το σχετικό φαρμακευτικό υλικό θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών.

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών θα είναι άτομα/νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (όπως ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής, ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας).

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο υποχρεωτικά πρέπει να λειτουργούν σε ξεχωριστό χώρο.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 •  ΟΤΑ Α’ Βαθμού πρωτευουσών Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλίας
  •    Νομικά Πρόσωπα των παραπάνω ΟΤΑ (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων, λοιποί δημοτικοί φορείς)
  •    Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) (σε σύμπραξη με τον αντίστοιχο ΟΤΑ Α’ Βαθμού πρωτεύουσας Περιφερειακής Ενότητας)
  •    Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) του νόμου 4019/2011 και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) του 2716/1999 (αρ. 12), (σε σύμπραξη με τον αντίστοιχο ΟΤΑ Α’ Βαθμού πρωτεύουσας Περιφερειακής Ενότητας)

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων εκπνέει στις 23 Δεκεμβρίου 2016.

Επισημαίνεται ότι με την ένταξη των πράξεων στο ΠΕΠ Θεσσαλίας, όποια Δομή λειτουργεί ήδη ως συνέχεια του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 θα συνεχίσει κανονικά. Όποια Δομή είναι νέα σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΣΠΑ, θα προχωρήσει στις ενέργειες που προβλέπονται (όπως πρόσληψη προσωπικού) για να ξεκινήσει τη λειτουργία της.

Περαιτέρω ενεργοποίηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας που να αφορά σε δομές που παρέχουν συσσίτια ή δομές για αστέγους, και όπως έχουν σχεδιαστεί από το Υπουργείο, δεν δύνανται να καλυφθούν χρηματοδοτικά, αλλά και δεν προβλέπονται στην ΠΕΣΚΕ Θεσσαλίας. Ως εκ τούτου, πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης εκ μέρους των φορέων που τις λειτουργούν, ή να υπάρξει ενίσχυση των πόρων του ΠΕΠ Θεσσαλίας και εν γένει των ΠΕΠ, για κάλυψη των αναγκών που αποδεδειγμένα προκύπτουν και περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες ΠΕΣΚΕ.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Κ. Αγοραστός : Επιπλέον 970 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ εξασφάλισε η Ελλάδα

Posted on 12 Οκτωβρίου 2016 by larisanews

Εννιακόσια εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ επιπλέον θα λάβει η Ελλάδα από το ΕΣΠΑ 2014 -2020, καθώς οριστικοποιήθηκε η ρήτρα αναθεώρησης, όπως πληροφορήθηκε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σε επαφές που είχε με αξιωματούχους της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνεδρίασης της 14ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων.

Τα κονδύλια αυτά προέρχονται από την αναθεώρηση των δεικτών βάσει των οποίων έγινε η αρχική κατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ στα κράτη – μέλη της ΕΕ. Κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τα 970 εκατομμύρια ευρώ να διατεθούν κατά προτεραιότητα για δράσεις στους τομείς της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων, της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της προστασίας του περιβάλλοντος και του προσφυγικού. Η ελληνική κυβέρνηση καλείται μέχρι τέλους του 2016 να παρουσιάσει το σχεδιασμό της για την απορρόφηση των κονδυλίων.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Αγοραστός απηύθυνε έκκληση προς την κυβέρνηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να «τρέξουν» όσο το δυνατόν γρηγορότερα το υπάρχον ΕΣΠΑ καθώς ο Ιούνιος του 2017 ορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων για το καινούργιο πρόγραμμα της περιόδου μετά το 2020.

Όπως επισήμανε, «αν η Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει τα έργα και δεν έχει πετύχει το προβλεπόμενο ποσοστό απορροφητικότητας από το τρέχον ΕΣΠΑ, τότε κινδυνεύει να εισπράξει λιγότερα χρήματα από αυτά που μπορεί να πάρει με βάση τις ανάγκες της χώρας και δεν θα έχει ασφαλιστικές δικλείδες διαπραγμάτευσης».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορεί να υπάρξει συνοχή όταν υπάρχουν πολλαπλές ταχύτητες στα φορολογικά και ασφαλιστικά συστήματα», ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κ. Αγοραστός μιλώντας στην εναρκτήρια συνεδρίασης της 14ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων με θέμα «Περιφέρειες και Πόλεις για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».

«Για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, το Νο1 εχθρό, τη μεγαλύτερη κοινωνική αδικία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, πρέπει να αυξήσουμε συνολικά την παραγωγή. Όχι να μεταφέρουμε την παραγωγή από χώρα σε χώρα λόγω οφέλους για τις επιχειρήσεις και ουσιαστικά να έχουμε αναδιανομή των επιχειρήσεων», σημείωσε.

«Χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής, με ταχύτητα, χρονοδιάγραμμα, συνοχή  και πραγματική συλλογική ηγεσία», προέτρεψε ο κ. Κ. Αγοραστός και διαβεβαίωσε ότι προς την κατεύθυνση αύξησης της παραγωγής κινούνται οι 13 ελληνικές Περιφέρειες αξιοποιώντας και τα ευρωπαϊκά κονδύλια με έργα και πρωτοβουλίες ουσίας.

«Οι Περιφέρειες στην Ελλάδα είναι ένας νέος θεσμός πέντε ετών αλλά είναι θεσμός δημιουργικός, συλλογικός, συνεργατικός, αποτελεσματικός σ’ όλα τα επίπεδα σε μια δύσκολη στιγμή. Είναι η σταθερά στην αναπτυξιακή και οικονομική στρατηγική της χώρας αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, παραλάβαμε την απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων στο 19-20% και τη φθάσαμε στο 125%. Αυτό σημαίνει ότι συνεργαστήκαμε με τους εταίρους μας, τους δήμους κι όλους τους φορείς, σ’ ένα στρατηγικό σχέδιο εμπιστοσύνης και υπευθυνότητας», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ αναφέροντας ότι στις δύσκολες στιγμές οι Περιφέρειες είχαν τη συμπαράσταση και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιούνκερ και της Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης κας Κρέτσου.

Comments (0)

Tags: , ,

Στο ΕΣΠΑ εντάσσονται σημαντικά έργα του Δ. Πύλης

Posted on 11 Οκτωβρίου 2016 by larisanews

Ως Δήμος Πύλης, είμαστε στην ευχάριστη θέση να γνωρίσουμε στους δημότες μας, ότι, μετά από συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, μετά από επαφές τόσο με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον κ. Κων/νο Αγοραστό, με την Αντιπεριφέρεια Τρικάλων και τον κ. Χρήστο Μιχαλάκη, τις Τεχνικές Υπηρεσίες και την πολιτική ηγεσία του Νομού :

1ον: Οριστικά εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» το έργο «Ε. Ο. Τρικάλων – Άρτας: Κατασκευή οδικού τμήματος από παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο», προϋπολογισμού 18 εκατ. ευρώ.

Ο νέος δρόμος θα είναι  μήκους 4,5 χ.λ.μ.  από την Πύλη στο Παλαιομονάστηρο, που θα περιλαμβάνει και την παράκαμψη των οικισμών αυτών, παράπλευρο δίκτυο και τους απαραίτητους κόμβους. Θα βελτιωθεί η ασφαλής επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων, θα μειωθεί η απόσταση από τα Τρίκαλα στην Πύλη και τις γύρω περιοχές, θα υπάρχει ευκολία πρόσβασης στο τουριστικό κομμάτι του Δήμου μας, θα υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη των υπαρχόντων επιχειρήσεων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Προβλέπονται:

 • Η κατασκευή κύριας αρτηρίας μήκους 4,50 χλμ
 • Η κατασκευή παράπλευρου δικτύου δεξιά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 0,450 χλμ (νότια παράπλευρη οδός 1)
 • Η κατασκευή παράπλευρου δικτύου αριστερά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 0,750 χλμ (αριστερή παράπλευρη οδός)
 • Η κατασκευή αγροτικού δικτύου δεξιά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 4,250 χλμ (νότια παράπλευρη οδός 2)
 • Η κατασκευή ισόπεδου κόμβου Αγίου Βησσαρίωνα (μορφής «ταυ»)
 • Η κατασκευή του ισόπεδου κόμβου Πύλης (μορφής «σταυρού»).

2ον: Οριστικά εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Ύδρευση οικισμού ΑΕΤΟΥ του Κ.Δ. Παχτουρίου» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.

Το έργο είναι Προϋπολογισμού δαπάνης 201.626,02 Ευρώ με ημερομηνία έναρξης των εργασιών την 15/02/2017.

Θα εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι  με την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών ύδρευσης. Μέλημα της Δημοτικής Αρχής είναι η υγιεινή και με ποιότητα παροχή πόσιμου νερού.

3ον: Οριστικά εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙΟΥ» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.

Το έργο είναι Προϋπολογισμού δαπάνης 262.113,82 Ευρώ με ημερομηνία έναρξης των εργασιών την 15/02/2017.

Θα εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι  και οι επισκέπτες με την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών ύδρευσης.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας, εκφράζει την ικανοποίησή του με τις εξελίξεις, ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλλαν για την επίτευξη των παραπάνω και δηλώνει ότι θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση για το καλό όλων.

Comments (0)

Tags: , ,

Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 το έργο της Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας

Posted on 10 Οκτωβρίου 2016 by larisanews

Εντάσσεται στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, και συγκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» το έργο «Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας: Κατασκευή οδικού τμήματος απο παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο» προϋπολογισμού 18 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό, η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός: «Εντάσουμε στο ΕΣΠΑ ένα σημαντικό έργο για την Π.Ε. Τρικάλων. Τον νέο δρόμο μήκους 4,5 χλμ από την Πύλη στο Παλαιομονάστηρο, που θα περιλαμβάνει και την παράκαμψη των οικισμών αυτών, παράπλευρο δίκτυο και τους απαραίτητους κόμβους. Έτσι με το έργο αυτό βελτιώνουμε την ασφαλή επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων, μειώνουμε την απόσταση από τα Τρίκαλα στην Πύλη και τις γύρω περιοχές, ιδιαίτερου τουριστικού και φυσικού κάλλους και εξυπηρετούμε την επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή. Και βέβαια με το έργο αυτό διαχέονται κοινοτικά κονδύλια στην τοπική οικονομία και δημιουργούνται θέσεις εργασίας».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και αφορά στην κατασκευή τμήματος της Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας και συγκεκριμένα την παράκαμψη Πύλης – Παλαιομονάστηρου μήκους 4,50 χλμ. Ειδικότερα προβλέπεται:

 

 • Η κατασκευή κύριας αρτηρίας μήκους 4,50 χλμ
 • Η κατασκευή παράπλευρου δικτύου δεξιά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 0,450 χλμ (νότια παράπλευρη οδός 1)
 • Η κατασκευή παράπλευρου δικτύου αριστερά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 0,750 χλμ (αριστερή παράπλευρη οδός)
 • Η κατασκευή αγροτικού δικτύου δεξιά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 4,250 χλμ (νότια παράπλευρη οδός 2)
 • Η κατασκευή ισόπεδου κόμβου Αγίου Βησσαρίωνα (μορφής «ταυ»)
 • Η κατασκευή του ισόπεδου κόμβου Πύλης (μορφής «σταυρού»)

 

Με την κατασκευή του έργου «Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας: Κατασκευή οδικού τμήματος από παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο» συμπληρώνεται ο οδικός άξονας Ε.Ο. Τρίκαλα – Άρτα σε συνέχεια του ήδη κατασκευασμένου από ΕΣΠΑ 2007-2013 οδικού τμήματος «Γέφυρα Καραβόπορου έως Λυγαριά» με παράκαμψη των οικισμών. Εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής σύνδεση των Πόλεων Τρικάλων και Πύλης και των τουριστικών περιοχών των γειτονικών ορεινών όγκων, ενώ μέσω του προτεινόμενου παράπλευρου οδικού δικτύου εξασφαλίζεται η πρόσβαση και η εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών.

 

Τα αναμενόμενα οφέλη από την ολοκλήρωση του έργου είναι:

α) Μείωση των χρονοαποστάσεων που συνεπάγεται μείωση του κόστους μεταφοράς με αποτέλεσμα την ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων.

β) Αποσύνδεση της λειτουργίας του έργου από τις τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες και τις σχετικές κινήσεις αφού αυτές θα εξυπηρετούνται από παράπλευρες οδούς. Μ’ αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η λειτουργικότητα και αυξάνεται η οδική ασφάλεια της οδού καθώς κινείται εκτός της γεωργικής γης της περιοχής.

γ) Παράκαμψη των οικισμών Πύλης και Παλαιομονάστηρου με αποτέλεσμα την κυκλοφοριακή αποφόρτιση τόσο της παλιάς Ε.Ο. αλλά και των οικισμών.

Comments (0)

Tags: , ,

Στο ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας

Posted on 03 Οκτωβρίου 2016 by larisanews

Στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, εντάσσεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού η χρηματοδότηση των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ) για Άτομα με Αναπηρίες στη Θεσσαλία, για τα επόμενα 3 χρόνια. Συγκεκριμένα εντάσσονται οι εξής πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού 1.080.000 € :

– Επιχορήγηση ΠΟΦΕΚΟ για την υλοποίηση της πράξης «Γέφυρες Ανάπτυξης» με Δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας την Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (ΠΟΦΕΚΟ) για την παροχή υπηρεσιών σε 20 άτομα με αναπηρίες για 3 (τρία) έτη   με προϋπολογισμό 578.000 €, έδρα Δομής τα Τρίκαλα, και

– Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες (ΚΔΗΦ) Βόλου», για την παροχή υπηρεσιών σε 15 άτομα με αναπηρίες, προϋπολογισμού 432.000 € με Δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας την Κοινωνική Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ) του Δήμου  Βόλου, έδρα Δομής ο Βόλος.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός: «Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία, που βιώνει η χώρα η στήριξη των συνανθρώπων μας αποτελεί πράξη ύψιστης ευθύνης για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μέσω της δράσης των Κ.Δ.Η.Φ. παρέχονται υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε συνολικά 35 άτομα με αναπηρία, που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών. Στεκόμαστε με σεβασμό και ενδιαφέρον προς τον συνάνθρωπο και ενισχύουμε στην πράξη δίκτυα κοινωνικής στήριξης. Στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων αυτών, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού».

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη η ένταξη των πράξεων στο Πρόγραμμα και συγκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία και των 2 (δύο) κέντρων είχε χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ  / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013.

Comments (0)

Tags: , ,

Στο ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση της υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία

Posted on 05 Σεπτεμβρίου 2016 by larisanews

Εντάχθηκε με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού, στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 και συγκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», το έργο της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνολικού προϋπολογισμού 1.124.000 € για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018.

 

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε, υπάρχουν συνάνθρωποί μας, κοινωνικές ομάδες, που πλήττονται περισσότερο από κάθε άλλο, από τις τραγικές συνέπειες της κρίσης. Με το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, θέλουμε ως Περιφέρεια Θεσσαλίας να στείλουμε ένα ξεκάθαρο και έμπρακτο μήνυμα στήριξης σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών με ειδικές ανάγκες στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου».

 

Το έργο αφορά ειδικότερα στη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018. Αντίστοιχο έργο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και στο σχολικό έτος 2015-2016. Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης.

 

Ειδικότερα το έργο αφορά στην πρόσληψη και στελέχωση των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν καθώς και με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) για όσους μαθητές χρήζουν σχετικής υποστήριξης (96 άτομα για 2 χρόνια) . Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των ΑμΕΑ είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των ΑμεΑ κοινωνικά στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ’ επέκταση στη σχολική κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. Δικαιούχος του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Comments (0)

Tags: , ,

Μέσω ΕΣΠΑ η συνέχιση των ΚΗΦΗ της Θεσσαλίας

Posted on 26 Αυγούστου 2016 by larisanews

Εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» οι εξής πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού 403.340,00 €:

 • «Συνέχισης Λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στη Θεσσαλία / Δήμος Τρικκαίων», προϋπολογισμού 89.000 € με Δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας τον Δήμο Τρικκαίων
 • «Συνέχιση Λειτουργίας ΚΗΦΗ Βόλου, Αγριάς, Νέας Αγχιάλου», προϋπολογισμού 314.340 €  με δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας  το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου,

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, η ένταξη των πράξεων στο Πρόγραμμα με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Όπως ανέφερε οκ. Κ. Αγοραστός: « Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία, που βιώνει η χώρα η στήριξη των συνανθρώπων μας αποτελεί πράξη ύψιστης ευθύνης για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μέσω της δράσης των ΚΗΦΗ παρέχονται υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Στεκόμαστε με σεβασμό και ενδιαφέρον προς τον συνάνθρωπο και ενισχύουμε στην πράξη δίκτυα κοινωνικής στήριξης»

Η χρηματοδότηση αφορά στην συνέχιση της λειτουργίας για ένα έτος των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), που παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Οι επωφελούμενοι των Κέντρων  Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων αναμένεται να ανέλθουν σε 100 άτομα.

Comments (0)

Tags: , ,

Ενώνουν τις δυνάμεις τους 5 Δήμοι της Δυτικής Θεσσαλίας

Posted on 15 Ιουλίου 2016 by larisanews

Να ενώσουν τις δυνάμεις τους αποφάσισαν οι Δήμαρχοι   Αργιθέας κ. Τσιβόλας, Καλαμπάκας κ. Σινάνης, Μουζακίου κ. Κωτσός,  Πλαστήρα κ. Τσιαντής και Πύλης κ. Μαράβας με στόχο τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης κονδυλίων από το νέο ΕΣΠΑ.

Στα πλαίσια σχεδιασμού πρότασης για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις» του ΠΕΠ Θεσσαλίας μέσα από δημιουργία σύμπραξης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας των Δήμων της Δυτικής Θεσσαλίας στο Δημαρχείο Μουζακίου, με την συμμετοχή των πέντε ορεινών Δήμων των Νομών Καρδίτσας και Τρικάλων. Συγκεκριμένα, στο σχεδιασμό του προγράμματος περιλαμβάνονται οι Δήμοι Μουζακίου, Λίμνης Πλαστήρας, Αργιθέας, Καλαμπάκας και Πύλης. Στην πρώτη συνάντηση συμμετείχαν από πλευράς Δήμου Μουζακίου ο Δήμαρχος Κωτσός Γεώργιος με τους Αντιδημάρχους Γκινή Επαμεινώνδα και Στάθη Θεοφάνη καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου, ο Δήμαρχος  Λίμνης Πλαστήρα Τσιαντής Δημήτριος, ο Δήμαρχος Αργιθέας Λάμπρος Τσιβόλας με τους Αντιδημάρχους  Παλαμά Γεώργιο και Καραγιώργος Αθανάσιο και τον συνεργάτη τους Ρόπη Κωνσταντίνο,  ο Δήμαρχος Πύλης Μαράβας Κωνσταντίνος και ο Αντιδήμαρχος Τόλιας Νικόλαος.

Το αναπτυξιακό όραμα το επιχειρησιακού προγράμματος είναι : «Ισχυρή και καινοτόμος οικονομία στην Ευρώπη, με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον, μέσω της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης».

Ο βασικός στόχος που συζητήθηκε ήταν η δημιουργία σύμπραξης με σκοπό τη μελέτη, προετοιμασία και την κατάθεση πρότασης στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) με βασικές δράσεις και θεματικούς στόχους τα παρακάτω.

 • Ανάσχεση της συρρίκνωσης της επιχειρηματικής και εν γένει παραγωγικής δραστηριότητας και ενδυνάμωση της ελκυστικότητας της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας και των επιχειρήσεων της.
 • Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας και ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση.
 • Ανάπτυξη και δικτύωση του ερευνητικού ιστού της Περιφέρειας και σύνδεση του με το παραγωγικό / επιχειρηματικό περιβάλλον και την δημόσια διοίκηση της Περιφέρειας.
 • Συμπλήρωση – ολοκλήρωση διατηρήσιμων και ασφαλούς χρήσης μεταφορικών υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
 • Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση προς μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αποδοτική χρήση των πόρων.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης για αύξηση απασχολησιμότητας και αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο της χωρικής συνοχής των υποπεριοχών της Θεσσαλίας.

Από τους συμμετέχοντες Δημάρχους αποφασίσθηκε περεταίρω συναντήσεις μεταξύ των επιχειρησιακών στελεχών για προσδιορισμό δράσεων, έργων και προτεραιοτήτων για κάθε φορέα έτσι ώστε να συνταχθεί η τελική πρόταση.

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Δράσεις κοινωνικής προστασίας στη Θεσσαλία μέσω ΕΣΠΑ

Posted on 12 Ιουλίου 2016 by larisanews

Εκδόθηκε με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού, η  Πρόσκληση του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 που αφορά στη δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» συμπεριλαμβανομένων Παραρτημάτων Ρομά, συνολικού προϋπολογισμού 5.031.680,00 €. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Ειδικότερα, η Πρόσκληση αφορά με α/α 019, αφορά στη χρηματοδότηση της δράσης «Κέντρα Κοινότητας» με Παραρτήματα Ρομά (-8- παραρτήματα) στους 7 Δήμους όπου λειτουργούν σήμερα «Κέντρα Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013/ΕΠΑΝΑΔ, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό όλους τους Δήμους και όλους τους οικισμούς Ρομά στη Θεσσαλία. Τα παραρτήματα Ρομά προβλέπονται για τους Δήμους Καρδίτσας, Σοφάδων, Λαρισαίων, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Τρικκαίων και Βόλου.

Η διάρκεια της δράσης είναι για 3 έτη (36 μήνες). Στόχος είναι η δημιουργία και λειτουργία Δομών «Κέντρα Κοινότητας», που θεσμοθετήθηκαν με το Ν. 4368/2016 (2ος/2016) και την ΚΥΑ 14435-1135/29.03.2016, για την υποστήριξη των ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας».

Ειδικότερα, τα «Κέντρα Κοινότητας» θα δραστηριοποιηθούν, στα εξής πεδία:

– Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

– Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

– Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός: «Μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουμε θέσει ως στόχο την στήριξη των ευπαθών ομάδων και των ανθρώπων που βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Ευελπιστούμε ότι οι Δομές που δημιουργούνται, θα στηρίξουν τους Δήμους που τις εποπτεύουν και μέσω αυτών τον ευάλωτα κοινωνικό πληθυσμό της Θεσσαλίας. Για το λόγο αυτό και παρ’ όλη τη στενότητα των πόρων του ΠΕΠ Θεσσαλίας, επιλέξαμε να καλύψουμε και τους 25 Δήμους της περιφέρειάς μας».

Η Πρόσκληση απευθύνεται στους Δήμους της Θεσσαλίας και τους Φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται αυτούς (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λοιποί δημοτικοί οργανισμοί), για υποβολή προτάσεων από την 13η Ιουλίου έως και την 13η Νοεμβρίου 2016. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται με διαδικασία «άμεσης» αξιολόγησης, ενώ ο προϋπολογισμός που διατίθεται επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες για όλες τις Δομές, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις υλοποίησής των Κέντρων Κοινότητας (ΚΥΑ και Οδηγός Εφαρμογής), τον αριθμό του προβλεπόμενου προσωπικού για τη στελέχωσή τους αναλόγως πληθυσμιακού μεγέθους Δήμου και τα μοναδιαία κόστη αυτών. Κρίνεται ωστόσο ιδιαίτερα σημαντικό, να υπάρξει άμεση υποβολή προτάσεων εκ μέρους των Δήμων, προκειμένου σε σύντομο διάστημα να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα Κέντρα Κοινότητας και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κοινότητας», και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη και την Περιφερειακή Στρατηγική κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στη Θεσσαλία.  Εκτιμάται ότι ο αριθμός των ωφελουμένων θα αγγίζει τα 4.000 άτομα, ενώ πρόκειται να οριστικοποιηθεί μέσω της λειτουργίας των Κέντρων και καταγραφής των εργασιών τους – ωφελουμένων.

Παράλληλα, από τις δράσεις αυτές αναμένεται η παροχή θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για περίπου 88 εργαζόμενους στα Κέντρα αυτά, επιπλέον δε των θέσεων εργασίας με συμβάσεις έργου όπου απαιτηθεί και προκύψει.

Τέλος, αναφέρουμε ότι τα Κέντρα Κοινότητας, πρόκειται να διασυνδεθούν με το Περιφερειακό Παρατηρητήριο που προβλέπεται να οργανωθεί άμεσα στην Περιφέρεια και μέσω εθνικής πλατφόρμας με όλες τις δομές του τομέα πρόνοιας, για τη βέλτιστη παρακολούθηση και επ΄ωφελεία των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Η διαδικασία σχεδιασμού των δράσεων αυτών, ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2015 και έκτοτε απαιτήθηκε η εξειδίκευση σε επίπεδο των 13 περιφερειών, η θεσμοθέτηση των Κέντρων, η εξειδίκευση οργάνωσης και λειτουργίας τους, η εξασφάλιση επιλεξιμότητας και πόρων στο ΕΣΠΑ και τα ΠΕΠ, μέσα από διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο και εν συνεχεία οριζόντια από το Υπουργείο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαίου 2016, με τον Οδηγό εφαρμογής και τα κριτήρια βαθμολόγησης για επιλογή προσωπικού στα Κέντρα να οριστικοποιούνται στα τέλη Ιουνίου 2016.

Η Πρόσκληση με τα παραρτήματά της είναι αναρτημένη στον δικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessalia-espa.gr.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Στήριξη σε 1.750 άτομα από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας – Αφορά νήπια και ΑΜΕΑ

Posted on 08 Ιουλίου 2016 by larisanews

Εκδόθηκαν με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού οι δύο Προσκλήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού 4.601.312 €, που αφορούν στην παροχή σε 1750 ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων) που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας,  θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών για το σχολικό έτος 2016 – 2017, σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας Σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΜεΑ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

Κώστας Αγοραστός: «Στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και τα Άτομα με Αναπηρία»

Εκδόθηκαν με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού, οι δύο (2) Προσκλήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 που αφορούν στις δράσεις «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016», συνολικού προϋπολογισμού 4.601.312 €. Οι δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Ειδικότερα, οι Προσκλήσεις αφορούν στην παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων) που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών για το σχολικό έτος 2016 – 2017, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΜεΑ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η Πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 24 Ιουνίου, και η οποία ορίζει τους όρους  υλοποίησης των δράσεων αυτών, ως «Δικαιούχο» των δράσεων. Αναμένεται πλέον η υποβολή των προτάσεων της ΕΕΤΑΑ στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να εξεταστούν για να εκδοθούν οι Αποφάσεις Ένταξης – χρηματοδότησης στο ΠΕΠ Θεσσαλίας.  Παράλληλα, η ΕΕΤΑΑ θα ενεργήσει για την ενεργοποίηση και υλοποίηση των δράσεων, έχοντας εκδώσει ήδη την Πρόσκλησή της προς τις Δομές ενώ αναμένεται και η έκδοση Πρόκλησής της προς τους ωφελούμενους.  Η περίοδος που αφορούν οι δράσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ και τις εκδοθείσες Προσκλήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας, είναι από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου 2017.

Σκοπός των δράσεων αυτών, είναι η αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων από οικογένειες με εισοδήματα κάτω του ορίου της φτώχειας, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως υτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας.

Με τον προϋπολογισμό του ΠΕΠ Θεσσαλίας, αναμένεται να ωφεληθούν συνολικά 1.750 άτομα. 

Οι Προσκλήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας και οι δράσεις που αφορούν, δρουν συνεργατικά με αντίστοιχες δράσεις του Τομεακού Προγράμματος συγχρηματοδότησης Ε.Κ.Τ. του ΕΣΠΑ, που αφορούν αντίστοιχα ωφελούμενους και στη Θεσσαλία άνω του ορίου της φτώχειας και με τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου, αναμένεται να διατεθούν και αμιγώς εθνικοί πόροι για τις δράσεις αυτές. Αυτοί, για τους ωφελούμενους κάτω του ορίου της φτώχειας στη Θεσσαλία, είναι εκτιμώμενου ποσού 3,83 εκ.ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες αντίστοιχα με το σχολικό έτος 2015-2016.

Η μείωση των πόρων που διατίθενται από το ΠΕΠ για το τρέχον σχολικό έτος, αναλόγως ισχύοντα και για όλα τα ΠΕΠ και το Τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, οφείλεται στο ότι η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ βαίνει μειούμενη στα έτη, ενώ αντίθετα οι αμιγώς εθνικοί πόροι που διατίθενται, αυξάνονται αντιστοίχως, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες κάθε έτος, σύμφωνα με τη διαπραγμάτευση που έγινε οριζόντια από το Υπουργείο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ε.Κ.Τ. το 2015 για τις δράσεις εναρμόνισης.

Οι Προσκλήσεις με τα συνημμένα έγγραφά τους είναι αναρτημένες στον δικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessalia-espa.gr.  

Comments (0)

Tags: , ,

Δομές ΚΔΗΦ και ΚΗΦΗ συνεχίζουν τη λειτουργία τους μέσω του ΕΣΠΑ

Posted on 13 Ιουνίου 2016 by larisanews

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ / Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020, και ειδικότερα του Άξονα Προτεραιότητας 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», εκδόθηκαν με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού 2 Προσκλήσεις για δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), συνολικού προϋπολογισμού 1.418.000 € , και ειδικότερα :

 1. 1. Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες (ΚΔΗΦ) για διάρκεια 3(τρία) έτη , προϋπολογισμού 1.008.000 € με Δικαιούχους και Φορείς Λειτουργίας α) την Κοινωνική Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ) του Δήμου Βόλου, για τη Δομή στο Βόλο και β) την Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (ΠΟΦΕΚΟ) για τη Δομή στα Τρίκαλα.
 2. 2. Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στη Θεσσαλία για διάρκεια 1(ένα) έτος , προϋπολογισμού 410.000 € με Δικαιούχους και Φορείς Λειτουργίας α) την Κοινωνική Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) του Δήμου Βόλου για τις 3 Δομές στο Δήμο και β) τον Δήμο Τρικκαίων για τη Δομή στα Τρίκαλα.

Οι προσκλήσεις αυτές αφορούν στις  Δομές «ΚΔΗΦ» και «ΚΗΦΗ» που χωροθετούνται στη Θεσσαλία και η λειτουργία τους χρηματοδοτήθηκε κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 από  το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

 

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός σκοπός των δράσεων είναι :

 1. Μέσω της δράσης των ΚΔΗΦ παρέχονται υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες. Επίσης, υλοποιούνται δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και με άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα. Οι ωφελούμενοι των 2 Δομών προβλέπεται να είναι 35 άτομα σε μηνιαία βάση και αντίστοιχα 35 άτομα θα αποδεσμευτούν από την φροντίδα αυτών για το διάστημα υποστήριξής τους στις Δομές. Η επιλογή των ωφελουμένων προβλέπεται να γίνει από τις Δομές μετά τη θετική αξιολόγηση και ένταξη των Πράξεων στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, μέσα από ευρεία δημοσιότητα και συγκεκριμένα κριτήρια.
 2. Μέσω της δράσης των ΚΗΦΗ παρέχονται υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Οι ωφελούμενοι προβλέπεται να είναι 82 άτομα, η δε επιλογή τους θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια μετά τη θετική αξιολόγηση και ένταξη των Πράξεων στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020.

Οι Προσκλήσεις με τα συνημμένα έγγραφά τους είναι αναρτημένες στον δικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessalia-espa.gr.

Comments (0)

Tags: , ,

Ταυτότητα και παρακολούθηση ποιότητας υδάτων αποκτούν οι παραλίες της Θεσσαλίας

Posted on 27 Μαΐου 2016 by larisanews

Με στόχο την εξασφάλιση της καλύτερης ποιότητας των ακτών και των υδάτων κολύμβησης ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ενέταξε σήμερα στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, και συγκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» την πράξη «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ», προϋπολογισμού 185.000 € με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός: «Μέσω του νέου ΕΣΠΑ χρηματοδοτούμε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις ακτές ολόκληρης της Θεσσαλίας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας αλλά και στην ενδυνάμωση του τουριστικού προϊόντος της περιφέρειας μας. Πλέον οι παραλίες μας αποκτούν «ταυτότητα» μέσω της σήμανσης και της παρακολούθησης (monitoring) η οποία θα γίνεται με σύγχρονα μέσα και μεθόδους σε 103 ακτές της Θεσσαλίας».

 

Το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2016 και για όλα τα επόμενα έτη θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου όπως αυτή καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Οι ακτές κολύμβησης που παρακολουθούνται είναι εκείνες που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό, περιβαλλοντικό, κλπ) καθώς και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Στις παρακολουθούμενες ακτές διενεργούνται αφενός δειγματοληψίες και αναλύσεις για την παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ και αφετέρου οπτικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση της φυσικοχημικής ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

 

Επιπλέον, στο αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνεται:

α) η επιβεβαίωση της ακριβούς θέσης του σημείου δειγματοληψίας, με τη λήψη φωτογραφιών και την καταγραφή των συντεταγμένων του σημείου,

β) η επιβεβαίωση των βασικών χαρακτηριστικών της ακτής,

γ) η εισαγωγή των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης σε εθνική βάση δεδομένων

δ) η αποστολή τυχόν παρατηρήσεων σχετικά με τις παρακολουθούμενες ακτές (π.χ. αλλαγή χρήσης της ακτής, προσωρινό κλείσιμο λόγω τεχνικών έργων, κλπ), με σκοπό οι πληροφορίες που προκύπτουν από την παρακολούθηση να είναι διαθέσιμες στο κοινό κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου μέσω του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο και με τρόπο εύκολα προσβάσιμο.

Τα πληροφοριακά στοιχεία των ακτών και των υδάτων κολύμβησης καταχωρούνται σε πληροφοριακό σύστημα που διατηρείται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων  και παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.bathingwaterprofiles, η οποία είναι προσβάσιμη και από τα ΑμεΑ. Επίσης, με τα στοιχεία τροφοδοτείται το Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία της διεθνούς οργάνωσης FEE (Foundation for Environmental Education),  μεγάλης σημασία για το τουριστικό προϊόν της Χώρας, που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.

 

Δικαιούχος της Πράξης είναι η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας– Στερεάς Ελλάδας και αφορά στην παρακολούθηση της ποιότητας των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2016-2022. Οι ακτές κολύμβησης ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και για το έτος 2016 ανέρχονται σε 103. Ωφελούμενοι από την Πράξη αναμένεται να είναι οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι χιλιάδες επισκέπτες της Θεσσαλίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνάντηση Χαρίτση – Αγοραστού για την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ

Posted on 25 Μαΐου 2016 by larisanews

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης, συναντήθηκε σήμερα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό. Συζήτησαν για την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο Υφυπουργός δήλωσε: «Βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη διαδικασία ενεργοποίησης των προσκλήσεων για έργα της νέας προγραμματικής περιόδου. Σύμφωνα με σημερινά στοιχεία, έχει ήδη ενεργοποιηθεί το 25% του νέου ΕΣΠΑ που αντιστοιχεί σε ποσό της τάξης των 4,5 δισ. ευρώ. Βάσει του σχεδιασμού που έχουμε πραγματοποιήσει, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχει ενεργοποιηθεί το 50%, το μισό δηλαδή των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ και ήδη όλοι οι φορείς βρίσκονται σε διαδικασία υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση νέων έργων. Πρόκειται για προσκλήσεις τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων σε μια σειρά από δραστηριότητες που είναι πολύ σημαντικοί για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Αναφέρομαι τόσο στην ενίσχυση του τομέα επιχειρηματικότητας και στην υποστήριξη παρεμβάσεων στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, όσο και σε δράσεις που σχετίζονται με έργα υποδομών και περιβάλλοντος. Θεωρούμε ότι ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες θετικές εξελίξεις για την ελληνική οικονομία και τις αποφάσεις του Eurogroup, είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιταχύνουμε τη διαδικασία υλοποίησης των νέων προγραμμάτων που θα έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Τα υψηλά ποσοστά ενεργοποίησης του νέου ΕΣΠΑ μας φέρνουν πολύ πιο μπροστά σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-13, ενώ και για τη νέα περίοδο 2014-20 βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερο σημείο αφετηρίας σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κινδυνολογία διαψεύδεται παταγωδώς από τα ίδια τα νούμερα. Προχωρούμε με σοβαρότητα και σχεδιασμό σε συνεργασία με φορείς όπως οι περιφέρειες, οι οποίες έχουν συνδράμει αποφασιστικά. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί και θα έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία η οποία πλέον εισέρχεται σε μια νέα αναπτυξιακή φάση».

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας δήλωσε: «Σε μια δύσκολη εποχή που η χώρα υπέφερε συνεργαστήκαμε με τον κ. Χαρίτση και καταφέραμε να αλλάξουμε την αρχιτεκτονική του χρηματοδοτικού μοντέλου της ΕΕ μόνο για την Ελλάδα και έτσι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ ευρωπαϊκών πόρων στην περίοδο 2007-13. Επίσης καταφέραμε να κάνουμε εξυγίανση των προγραμμάτων ώστε να κλείσουν σωστά.  Έχουν δρομολογηθεί ενέργειες ώστε να μη μείνουν ημιτελή έργα και δημιουργούν στρεβλώσεις, οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές. Ταυτόχρονα, ενεργοποιήσαμε και τρέξαμε γρήγορα το νέο ΕΣΠΑ. Έχουμε ενεργοποιήσει όλους τους κωδικούς που αφορούν την κοινωνική πρόνοια. Έχουμε επιδοτήσει τους γονείς των φτωχών οικογενειών για να πάνε τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς. Το 50% των οικογενειών δεν πληρώνει τροφεία. Έχουμε ενεργοποιήσει δράσεις φροντίδας και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις κακοποιημένες γυναίκες. Ανοίξαμε προσκλήσεις για τη δημόσια υγεία, για έργα υποδομών, για το περιβάλλον, για το νερό, για βιολογικούς καθαρισμούς, για την επιχειρηματικότητα. Με συνεργασία και στρατηγική οργανώνουμε τις δράσεις του νέου ΕΣΠΑ, ώστε να πετύχουμε τη μέγιστη προστιθέμενη αξία».

 

Comments (0)

Tags: , ,

Τα έργα του ΕΣΠΑ υγείας στο επίκεντρο – Συνάντηση στο Υπουργείο

Posted on 25 Μαΐου 2016 by larisanews

Τα έργα υποδομών στον τομέα της υγείας ήταν το αντικείμενο συνάντησης στο Υπουργείο Υγείας μεταξύ του υπουργού κ. Ανδρέα Ξάνθου, του αναπληρωτή υπουργού κ. Παύλου Πολάκη, του γενικού γραμματέα κ. Πέτρου Γιαννουλάτου, του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού και του διοικητή της 5ης ΥΠΕ κ. Νέστορα Αντωνίου.

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκε η πρόοδος των έργων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, όπου έχουν ολοκληρωθεί 34 έργα. Στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 διατίθενται 7 εκατ. ευρώ για έργα υποδομών στον τομέα υγείας στη Θεσσαλία. Συμφωνήθηκε στο νέο ΕΣΠΑ με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης των προτάσεων σε πρώτη φάση να ενταχθούν τα:

– Προμήθεια αξονικού τομογράφου για το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας (ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός)

– Προμήθεια μαγνητικού τομογράφου 1,5 Tesla για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

– Προμήθεια αιμοδυναμικού στεφανιογράφου – ecostress για το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου

Ενώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας εντάσσονται:

α) «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας , την Καρδιολογική κλινική και Ουρολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»,

β) «Προμήθεια Εξοπλισμού Αναισθησιολογικού τμήματος και Χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»,

γ) «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για το Νεογνολογικό Τμήμα, την Κεντρική Αποστείρωση και το Εργαστήριο Παθολογικής ανατομίας και Μοριακής Βιολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας»,

Σύμφωνα με τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό Υγείας και σύμφωνα με τις υγειονομικές ανάγκες για την παροχή υπηρεσιών υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας θα υπάρξει αξιολόγηση των προτάσεων, που θα κατατεθούν από τα νοσοκομεία στην 5η ΥΠΕ και θα σταλούν στο Υπουργείο Υγείας.

Comments (0)

  None Found
Αύγουστος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31EC