Tag Archive | "Επιχειρηματικότητα"

Tags: , , ,

Σύσκεψη για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλία

Posted on 18 Φεβρουαρίου 2018 by larisanews

Σύσκεψη για την κατάρτιση σχεδίου δράσης με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλία, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όπως έκανε γνωστό ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός:

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, εν όψει της επικείμενης ενεργοποίησης των δράσεων υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να διαμορφώσει και να συντονίσει ένα Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλία με στόχο τη μεγιστοποίηση των επιπτώσεων των πόρων που θα διατεθούν μέσω του ΠΕΠ μέσω:

 • μόχλευσης, συγχρονισμού και κλιμάκωσης δράσεων με έντονα θετικές επενέργειες που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους συλλογικούς φορείς της επιχειρηματικότητας·
 • ανάληψης πρωτοβουλιών περιορισμού διοικητικών βαρών και βελτίωσης του χρόνου ανταπόκρισης σε κρίσιμα για τους επιχειρηματίες θέματα από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας (π.χ., αδειοδοτήσεις, εξόφληση τιμολογίων, κ.ά.α.)·
 • υποστήριξης δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης καλών πρακτικών και υποδειγμάτων.

Για τη δόμηση του Σχεδίου Δράσης προτιθέμεθα ν’ ακολουθήσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές της Πρωτοβουλίας “Small Business Act για την Ευρώπη” (COM(2008) 394 τελικό της 25.6.2008) όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει, ήτοι:

 1. Δημιουργία περιβάλλοντος στο οποίο οι επιχειρηματίες και οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να προοδεύουν και στο οποίο η επιχειρηματικότητα ανταμείβεται με έμφαση σε θέματα εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα, παροχή υποστήριξης και συμβουλών σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, προώθηση της επιχειρηματικότητας σε ειδικές ομάδες-στόχους (π.χ., γυναίκες, μειονότητες, νέοι)·
 2. Εξασφάλιση ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες σε περίπτωση πτώχευσης·
 3. Καθορισμός κανόνων σύμφωνα με την αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις»·
 4. Μεγαλύτερη ανταπόκριση των δημόσιων διοικήσεων στις ανάγκες των επιχειρήσεων·
 5. Προσαρμογή των μέσων της πολιτικής στις ανάγκες των επιχειρήσεων: διευκόλυνση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις και καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι κρατικές ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις (ΠΕΠ και τομεακά προγράμματα)·
 6. Διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και δημιουργία νομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ευνοεί τις έγκαιρες πληρωμές στις εμπορικές συναλλαγές·
 7. Υποστήριξη των επιχειρήσεων για να επωφεληθούν περισσότερο από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά·
 8. Προώθηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων στις επιχειρήσεις καθώς και όλων των μορφών καινοτομίας·
 9. Παροχή δυνατότητας στις επιχειρήσεις ώστε να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες ·
 10. Ενθάρρυνση και υποστήριξη των επιχειρήσεων ώστε να επωφεληθούν από την ανάπτυξη των αγορών·

Προφανώς, από τους παραπάνω τομείς παρεμβάσεων θα επιλεγούν εκείνοι για τους οποίους μπορούμε να σχεδιάσουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις με ισχυρές επιπτώσεις».

Στην συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν τα επιμελητήρια της Θεσσαλίας, ο ΣΘΕΒ, ο ΣΒΘΚΕ, το ΤΕΕ, το ΟΕΕ, το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Θεσσαλίας, εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών Εμπορικών Συλλόγων, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες, συζητήθηκε ακόμη ο προγραμματισμός δράσεων υποστήριξης επιχειρηματικότητας περιόδου 2018-2019 των συλλογικών φορέων της επιχειρηματικότητας και έγινε ανταλλαγή απόψεων για κοινές ή συμπληρωματικές δράσεις ή απαραίτητες πρωτοβουλίες.

Comments (0)

Tags: , ,

Κ. Νούσιος: Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στον καιρό της κρίσης

Posted on 12 Μαΐου 2017 by larisanews

Στα χρόνια της κρίσης, το τοπίο της ελληνικής οικονομίας είναι θολό: η ανεργία καλπάζει, οι φοροεπιδρομές «στραγγαλίζουν» τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που -αν δε βάλουν λουκέτο- κατά κύματα ταξιδεύουν τα… ΑΦΜ και τις δραστηριότητές τους στη Βουλγαρία, οι νέοι επιστήμονες να μεταναστεύουν σε εργασιακά περιβάλλοντα όπου το πτυχίο και οι ικανότητές τους αναγνωρίζονται και (αντ)αμείβονται ανάλογα.

Κι αν τα παραπάνω μεταφράζονται σε παρόν και μέλλον… ζοφερό για την επιχειρηματικότητα, δε σημαίνει πως δεν υπάρχουν περιθώρια ανάκαμψης.

Τα κίνητρα και οι ευκαιρίες

Παρά τα εμπόδια και τον δικαιολογημένο φόβο, οι Έλληνες διαθέτουν την κουλτούρα του επιχειρείν. Χαρακτηριστικό είναι το στοιχείο που προκύπτει από την έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα το 2015, με την χώρα μας να βρίσκεται στην πρώτη θέση των χωρών καινοτομίας.

Οι νέοι επιχειρηματίες δεν εκλείπουν. Ιδέες υπάρχουν, η νεανική επιχειρηματικότητα (μέσω των start-ups και όχι μόνον) είδε στην κρίση όχι μόνο αδιέξοδο αλλά και ευκαιρία.Η ενίσχυση των επιχειρηματικών ιδεών από νέους ανθρώπους και η δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα και την απορρόφηση των ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων κατάρτισης,οφείλει να είναι ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα.

Ένας ακόμη τομέας που αναπτύσσεται ταχύτατα διεθνώς και στον οποίο πρέπει να δοθεί βάρος και στην Ελλάδα είναι η πράσινη επιχειρηματικότητα, όπως και η ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας,που κερδίζει έδαφος σιγάσιγά και εισέρχεται στον χώρο δυναμικά.

Ένας παράγοντας που διευκολύνει την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεώνείναι οι νέες τεχνολογίες. Παρ’ ότι η χώρα μας υστερεί σε δαπάνες στην έρευνα και ανάπτυξη, στην ελληνική επιχειρηματική πρακτική υπάρχουν παραδείγματα επιτυχούς απορρόφησης, προσαρμογής και διάχυσης της τεχνολογίας.

Πολλές επιχειρήσεις που επέλεξαν να καινοτομήσουν μέσα στην κρίση βγήκαν κερδισμένες, καθώς επανατοποθέτησαν δυναμικά τον εαυτό τους με ανανεωμένους όρους στην αγορά και στον χώρο ανταγωνισμού τους.

Η ευθύνη και ο ρόλος του κράτους

Βασικά εμπόδια στην καινοτομία είναι τα λεγόμενα «εξωτερικά», που περιλαμβάνουν την έλλειψη υποδομής, την έλλειψη κατάλληλης νομοθεσίας, τα μη κατάλληλα εκπαιδευτικά συστήματα και συστήματα κατάρτισης, παθογένειες που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την ελληνική περίπτωση.

Η κρίση ξεγύμνωσε τις μακρόχρονες δομικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας που εμποδίζουν την παραγωγικότητα, όπως η δομή της -που αποθαρρύνει τις επενδύσεις-, ο διογκωμένος και μη αποδοτικός δημόσιος τομέας, η δομή της αγοράς εργασίας που περιορίζει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και η ευρεία εξάπλωση της παραοικονομίας.

Από το 2007 και έπειτα, η οικονομική δραστηριότητα βρίσκεται σε συνεχή συρρίκνωση. Το αίσθημα αβεβαιότητας, κινδύνου και ανασφάλειας είναι υψηλό, οι συνθήκες της αγοράς μεταβάλλονται συνεχώς, οι ρυθμοί λειτουργίας της κοινωνίας διαταράσσονται, η παραγωγή και η κατανάλωση μειώνονται, οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις περιορίζονται σημαντικά, τα προβλήματα ρευστότητας στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις εντείνονται και η ύφεση μετατρέπεται ραγδαία σε κρίση απασχόλησης…

Μέσα σε ένα τέτοιο ασφυκτικό περιβάλλον, το κράτος καλείται να βρειαπαντήσεις…

 

Η παραγωγική επανάσταση

Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε στην χώρα μας ένα ουσιαστικό μεσομακροπρόθεσμο εθνικό στρατηγικό πλάνο για την ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών προς αυτόν τον σκοπό, απαιτούνται ριζικές αλλαγές στο γενικότερο θεσμικό πλαίσιο οι οποίες θα εξασφαλίσουν ένα ελκυστικό οικονομικό περιβάλλον.

Κρίνεταιέτσι επιτακτική η υιοθέτηση δράσεων που θα οδηγήσουν τη χώρα σταδιακά από την ύφεση και τη λιτότητα, σε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Αυτό που χρειάζεται είναι οργάνωση, δημιουργία ευκαιριών, προσέλκυση επενδύσεων και κυρίως ολική αναδιάρθρωση του μοντέλου της παραγωγικής διαδικασίας. Για την «παραγωγική ανασυγκρότηση» έχει γίνει πολύς λόγος τα τελευταία χρόνια. Για δημιουργηθούν νέες -σταθερές- θέσεις εργασίας, χρειάζεται μια «παραγωγική επανάσταση», ως απάντηση στην αναδιανομή της φτώχειας και της ανέχειας.

Για να γίνει πράξη, πρέπει να προχωρήσουμε σε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και της άδικης φορολογίας, γρήγορη απονομήδικαιοσύνης, ανοικτές τράπεζες με χρηματοδοτήσεις σε υγιείς κι εξωστρεφείς παραγωγικές δυνάμεις, μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών.Στόχος της νέας αναπτυξιακής πολιτικής θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η άρση των καθημερινών εμποδίων, με βασικότερο την εξάλειψη της γραφειοκρατίας.

Ο καλύτερος τρόπος να ξεπεραστεί με επιτυχία η οικονομική κρίση είναι η ανάδυση μιας «επιχειρούσας κοινωνίας», που θα στηρίζεται στη γνώση, τη δημιουργικότητα και την τόλμη. Αν το κράτος, μαζί με την ευρηματικότητα του σκληραγωγημένου ιδιωτικού τομέα, βάλει το χεράκι του ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο και αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, η Ελλάδα θα μπορεί να ατενίζει ξανά το μέλλον της με πιο… ζωντανά χρώματα.

Του Κωνσταντίνου Γ. Νούσιου, Δικηγόρου, Θεμ. Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας

Comments (0)

Tags: , ,

Προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 95 εκατ. ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Posted on 31 Ιανουαρίου 2017 by larisanews

Προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας συνολικού προϋπολογισμού 95 εκατομμυρίων ευρώ πρόκειται να υλοποιήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Τις επόμενες ημέρες η Περιφέρεια πρόκειται να προχωρήσει στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή του φορέα διαχείρισης των εν λόγω προγραμμάτων προκειμένου στη συνέχεια να προκηρυχθούν τα προγράμματα που θα απευθύνονται σε επιχειρήσεις.

Το «πράσινο φως» για την ενεργοποίηση των προγραμμάτων «άναψε» στη συνάντηση που είχαν σήμερα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ κ. Παναγιώτη Κορκολή.

Παράλληλα, ο κ. Π. Κορκολής ενημέρωσε αναλυτικά τον κ. Κ. Αγοραστό για το σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομίας να ενεργοποιηθούν τρία ταμεία που έχουν ήδη συσταθεί και να συσταθούν άλλα δύο για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των επενδύσεων στις υποδομές.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να συσταθούν δύο καινούργια ταμεία:

 • Το Ταμείο Υποδομών, με 200 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και ισόποσα κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία θα αναλάβει και τη διαχείρισή του. Στόχος είναι οι επενδύσεις σε υποδομές με την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων σε τομείς όπως η ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και επιχειρήσεων και η αναβάθμιση σχολείων. Τα έργα που θα επιλεγούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του Ταμείου Υποδομών θα πρέπει να βασιστούν στο μοντέλο των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).
 • Το Ταμείο Μικροπιστώσεων, που θα χορηγεί χαμηλά κεφάλαια έως 10.000 ευρώ σε πολύ μικρές επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που θέλουν να ξεκινήσουν επαγγελματική δραστηριότητα.

Έχουν ήδη συσταθεί και πρόκειται να ενεργοποιηθούν:

 • Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών με 200 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, χρηματοδοτικό βραχίονα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκτός από τη συνεπένδυση, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο θα αναλάβει και τη διαχείρισή του νέου Ταμείου και ήδη έχει προκηρύξει τις προσκλήσεις για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Οι βασικοί τομείς επενδύσεων, μέσω του νέου Ταμείου, που θα λειτουργεί με τη μορφή πλατφόρμας, είναι οι επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, επενδύσεις γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια και επενδύσεις γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Στόχος, τα επόμενα χρόνια να μοχλευθεί περί το 1 δισ. ευρώ, μέσω συμμετοχών στις παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων.
 • Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, που θα αποτελέσει μετεξέλιξη του υφιστάμενου ταμείου, που λειτουργεί σήμερα υπό την ομπρέλα του ΕΤΕΑΝ. Το Ταμείο θα προικοδοτηθεί με 400 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, τα οποία θα μοχλευθούν με χρήματα των ελληνικών τραπεζών, με στόχο την παροχή χαμηλότοκων δανείων προς επιχειρήσεις.
 • Το Ταμείο «Εξοικονομώ», που ενεργοποιείται με 320 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και σε συνδυασμό με άλλα 140 εκατ. ευρώ που θα συνεισφέρουν οι τράπεζες, θα χρηματοδοτήσει την ενεργειακή αναβάθμιση 38.000 περίπου κατοικιών μέσω του ΕΤΕΑΝ.

ΕΣΠΑ

Στη συνάντηση έγινε συζήτηση και για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστό να τονίζει την αναγκαιότητα επιτάχυνσης του ρυθμού υλοποίησης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του 2017.

Ταυτόχρονα, ο κ. Κ. Αγοραστός ενημέρωσε τον κ. Π. Κορκολή για την πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας υπογραμμίζοντας ότι

-υπερκαλύφθηκαν οι στόχοι του 2016,

-«τρέχουν» προκηρύξεις σε μια σειρά από προγράμματα

-ενώ έχουν ήδη ενταχθεί 27 καινούργια έργα συνολικού προϋπολογισμού 69,4 εκατ. ευρώ.

ΔΗΛΩΣΗ

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός επισήμανε:

«Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουμε χαρακτηρίσει το 2017 ως Έτος της Παραγωγής. Προς την κατεύθυνση αυτή ενεργοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για τη στήριξη της υγιούς, καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και ιδίως των επιχειρηματικών προσπαθειών από νέους ανθρώπους. Εμείς πιστεύουμε στις μικρομεσαίες δυνάμεις κι όχι το Μεσσιανισμό».

Comments (0)

Tags: , ,

Διήμερο για την Κοινωνική Οικονομία των ορεινών περιοχών

Posted on 21 Δεκεμβρίου 2016 by larisanews

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο εκδήλωσης για την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα των ορεινών περιοχών, την Πέμπτη15 Δεκεμβρίου 2016 το απόγευμα και την Παρασκευή 16 Δεκέμβριου το πρωί. Η εκδήλωση με τίτλο:«Αναπτύσσοντας Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις στην Ορεινή Ελλάδα»,έγινε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΑΙΘΗΚΟΣ – Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009 – 2014 στο πλαίσιο του Έργου «Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας» του Προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση. Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ήταν το ΑΠΘ, το ΤΕΙ Θεσσαλίας, ο Δήμος Πύλης και το NorwegianInstituteofWoodTechnology.

Την εκδήλωση,που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης στην Λυγαριά Τρικάλων, τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας Καθηγητής Γούλας Παναγιώτης, από τον Δήμο Πύλης οι κ.κ.:  Άρης Τζάνης, Αντ/χος Πολιτικής Προστασίας & Αθλητισμού, Χρ. Νάκος, δημ. σύμβουλος &μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θ. Γιαννωτάκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Πύλης, Ε. Αλέκος, Αντ/ρχος Οικονομικών,  Β. Κατσίβελος, δημ. Σύμβουλος, Κ. Κρούπης, δημ. σύμβουλος και ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ κ. Χρ. Μπακάλης. Συμμετείχαν επίσης αρκετοί κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής, ενώ χαιρετισμό έστειλαν οι βουλευτές του Νομού κ.κ. Σιμορέλης Χρήστος και  Σκρέκας Κωνσταντίνος.

Οι ομιλίες που έγιναν από τους 12 διακεκριμένους επιστήμονες – εισηγητές της εκδήλωσης αφορούσαν την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από μέλη της ομάδας έργου του ΑΙΘΗΚΟΥ καθώς και επιμέρους θέματα που αφορούν στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται ή μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας, στα ορεινά του Δήμου Πύλης. Επιπλέον, δόθηκε η δυνατότητα παρουσίασης καλών πρακτικών κοινωνικών επιχειρήσεων από την περιοχής μας, καθώς επίσης και ανάπτυξης διαλόγου με επιχειρηματίες της περιοχής του Δήμου Πύλης και φορείς, στο πλαίσιο δύο στρογγυλών τραπεζιών και τις δύο ημέρες.

Την 1ηημέρα οι θεματικές ενότητες που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν ήταν: «Τουρισμός – Τρόφιμα – Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα» και εισηγητές ήταν οι: Δρ. Τρίγκας Μάριος – Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ., Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – Επιστημονικός Υπεύθυνος, Κουτής Βάιος, στέλεχος ΚΕΝΑΚΑΠ, Δρ. Μανούρας Αθανάσιος – Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας, Δρ. Βογιατζή Ελένη, Αν. Καθηγήτρια ΤΕΙ Θεσσαλίας και Δρ. Συρακούλης Κλεάνθης, Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας, καθώς και ο κ. Σιδέρης Γεώργιος εκπρόσωπος της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΚΗΠΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ».

Την 2ηημέρα αναπτύχθηκαν οι θεματικές ενότητες: «Κτηνοτροφία – Δάση – Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα» με εισηγητές τους κ.κ.: Χρήστο Γκρέκο, Εκπρόσωπο ΣΘΕΒ, Δρ. Καραγκούνη Γλυκερία- Καθηγήτρια Εφαρμογών ΤΕΙ Θεσσαλίας, Δρ. Καντά Δημήτριο, Καθηγητή ΤΕΙ Θεσσαλίας, ΜπλιάτσοΚων/νο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.», Δρ. Παλάσκα Δημήτριο, Σ.Υ.ΣΤ.Α.Δ.Α. – Διδάκτορα Δασικής Οικονομικής και Δρ. Παπαδόπουλο Ιωάννη, Καθηγητή ΤΕΙ Θεσσαλίας. Συντονιστής και στα 2 στρογγυλά τραπέζια ήταν ο δημοσιογράφος Κώστας Καραποστόλης.

Μέσα από τη συζήτηση και τις 2 ημέρες που έγινε και την ανταλλαγή απόψεων, αναδείχθηκε η ανάγκη που υπάρχει για τους επιχειρηματίες των ορεινών περιοχών για ενημέρωση και κατάρτισή τους γύρω από ζητήματα που αφορούν εναλλακτικές μορφές επιχειρηματικής δράσης και η βαρύτητα που θα πρέπει να δοθεί στο εξής στη διαφοροποίηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, την πιστοποίησή τους όσον αφορά την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν στους χρήστες/καταναλωτές, η αναγκαιότητα για ανάπτυξη συνεργειών και δικτυώσεων μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, την συστηματική προβολή των παραγόμενων προιόντων/υπηρεσιών και τέλος την ανάγκη που υπάρχει για στήριξη των επιχειρηματιών από τις τοπικές δημοτικές αρχές, ταυτόχρονα με τη συνεργασία που θα πρέπει να αναπτυχθεί σε διαρκή βάση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και ειδικότερα το Α.Π.Θ. και το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

Σημειώνεται ότι, το ερευνητικό έργο ΑΙΘΗΚΟΣ, το οποίο πλησιάζει στη λήξη του, είναι ένα καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα, μοναδικό στη χώρα μας, που υλοποιείται στα ορεινά του Δήμου Πύλης, το οποίο διακρίθηκε και βραβεύθηκε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προτείνει ένα ολοκληρωμένο τοπικό μηχανισμό υποστήριξης της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας στοχεύοντας στη μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης, ειδικότερα για τους νέους της περιοχής.Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του «ΑΙΘΗΚΟΥ» μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα που έχει αναπτυχθείhttp://aithikos-eeagrants.teilar.gr/

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Hμερίδα με θέμα: Επιχειρηματικότητα και Περιφερειακή Ανάπτυξη μέσω Έργων

Posted on 09 Δεκεμβρίου 2016 by larisanews

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΔΕ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας «Μάστερ στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων» διοργανώνει ημερίδα με θέμα: Επιχειρηματικότητα και Περιφερειακή Ανάπτυξη μέσω Έργων.

Η ημερίδα έχει κεντρικό ομιλητή τον πρώην Ευρωβουλευτή και πρώην Γενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας κ. Ιωάννη Α. Τσουκαλά, αλλά και

 1. τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου,
 1. τον Αντιδήμαρχο Λαρισαίων, κ. Παναγιώτη Νταή
 1. τον Διευθυντή Εξαγωγών του Επιμελητηρίου Πατρών κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου,
 2. Tον Προϊστάμενος Μονάδας Προγραμματισμού & Αξιολόγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γιάννη Κούτσικο.

Θα ακολουθήσει πάνελ επιχειρηματιών και εκπροσώπων διακεκριμένων επιχειρήσεων και φορέων:

 • Εκπρόσωπος Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)
 • Κυριακή Νάνου (Υπεύθυνη ανθρωπίνων πόρων ΙΑΣΩ Θεσσαλίας)
 • Σταύρος Τσολάκος (Πρόεδρος Ιδιοκτητών Φωτοβολταϊκών Πάρκων Θεσσαλίας, Επιχειρηματίας)
 • Σωτήριος Σακκάς (Πρόεδρος ΔΕΥΑ Τρικάλων)
 • Μιχάλης Μαντέλας (Μηχ/γος Μηχ/κος, ιδιοκτήτης τεχνικής εταιρίας)

Στην ημερίδα θα παραβρεθεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Καθηγητής κ. Παναγιώτης Γούλας. Συντονιστές της εκδήλωσης θα είναι ο Διευθυντής του ΠΜΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Λεωνίδας Ανθόπουλος και ο κ. Κλεάνθης Συρακούλης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η ημερίδα πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, στην Πανεπιστημιούπολη του ΤΕΙ Θεσσαλίας, την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016 και ώρες 12:00 – 14:00.

Στο πλαίσιο της ημερίδας οι ομιλητές πρόκειται να επιχειρήσουν να απαντήσουν σειρά κρίσιμων ερωτήσεων, όπως ενδεικτικά:

 • Ποιοι είναι οι παράγοντες που ρυθμίζουν την επιχειρηματικότητα;
 • Τι μας διδάσκει η Ευρωπαϊκή και τι η Διεθνής εμπειρία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας;
 • Μπορεί να νοηθεί Επιχειρηματικότητα και Περιφερειακή Ανάπτυξη μέσω έργων;
 • Ποια η Ελληνική εμπειρία από πρωτοβουλίες που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα (παραδείγματα από Τρίκαλα, Πάτρα, Στερεά Ελλάδα);
 • Τι έχουν να μας πουν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες από την εμπειρία τους;

Αξίζει να σημειωθεί, ότι την ίδια ώρα διεξάγεται στον ίδιο χώρο εκδήλωση ανοικτής ημέρας (Open Day), προκειμένου επιχειρήσεις και φοιτητές να γνωριστούν και να διερευνήσουν ευκαιρίες συνεργασίας στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης και όχι μόνο, στην οποία προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες και φοιτητές.

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας

Posted on 27 Ιουνίου 2016 by larisanews

Πραγματοποιήθηκε η διευρυμένη  συνεδρίαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας την Πέμπτη 23 Ιουνίου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Φαρσάλων, στα Φάρσαλα, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Φαρσάλων κ. Καραχάλιου Άρη, των μελών του Δ.Σ του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Φαρσάλων, καθώς και με τους προέδρους και μέλη των Εμπορικών Συλλόγων Ελασσόνας, Τυρνάβου, Αλμυρού και Καρδίτσας.

Ομόφωνα εκφράστηκε η αγωνία των συναδέλφων για τη φοροκαταιγίδα που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και αναμένεται να πλήξει και τους εναπομείναντες συνεπής εμπόρους, οδηγώντας τους μαθηματικά σε «λουκέτο».

Η Ομοσπονδία για αυτόν τον λόγο καλεί τα πρωτοβάθμια σωματεία να πιέσουν με κάθε τρόπο τους κατά τόπους βουλευτές να επιμείνουν προκειμένου να αρθούν τα άδικα μέτρα και να υιοθετηθούν οι θέσεις της ΕΣΕΕ, τόσο για το ασφαλιστικό όσο και για το φορολογικό ζήτημα, όπως αυτές κατατέθηκαν πρόσφατα στην κυβέρνηση.

Παράλληλα συζητήθηκε διεξοδικά το ζήτημα των «Ανοιχτών Κέντρων Εμπορίου» και των εκδηλώσεων τοπικού χαρακτήρα που πραγματοποιούν οι Εμπορικού Σύλλογοι μέλη της Ομοσπονδίας μας.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι εκδηλώσεις βοήθησαν τις τοπικές επιχειρήσεις να πάρουν μια ανάσα, αυξάνοντας τον τζίρο τους, όπου αυτές οργανώθηκαν σωστά και με την συμμετοχή της πλειοψηφίας των συναδέλφων.

Τα Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου στα κέντρα των Θεσσαλικών πόλεων θα συμπεριλαμβάνουν τέτοιου τύπου εκδηλώσεις και γι’ αυτό το λόγο η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας θεωρεί πως η δημιουργία τους είναι επιβεβλημένη για την περιφέρειά μας.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Ο.ΕΜ.Ε.Θ

Comments (0)

Tags: , ,

Ημερίδα για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε ορεινές περιοχές

Posted on 07 Ιουνίου 2016 by larisanews

Μία πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα«Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ορεινές Περιοχές», διοργανώθηκε την Κυριακή 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος,στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πύλης. Συνδιοργανωτές της Ημερίδας ήταν το ΑΠΘ, το ΤΕΙ Θεσσαλίας, ο Δήμος Πύλης και το NorwegianInstituteofWoodTechnology.

Hημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΑΙΘΗΚΟΣ – Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009 – 2014 στο πλαίσιο του Έργου «Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας» του Προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση.

Τις εργασίες της ημερίδας τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό οι βουλευτές ΣΥ.ΡΙ.Ζ.Α. του Νομού Τρικάλων κ.κ. Παπαδόπουλος Σάκης και Σιμορέλης Χρήστος, ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Σκρέκας Κωνσταντίνος, ο πρώην Νομάρχης Τρικάλων και πρώην βουλευτής κ. Βλαχογιάννης Ηλίας,   ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τσίγκας Γεώργιος, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας, Καθηγητής Γούλας Παναγιώτης και ο Αντιδήμαρχος Πύλης κ. Τζανής Άρης.

Σκοπός της ημερίδας, ήταν η παρουσίαση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου του «ΑΙΘΗΚΟΥ», στους κατοίκους, επιχειρηματίες και φορείς της ευρύτερης περιοχής και η ενημέρωσή τους πάνω σε ζητήματα κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και τις προοπτικές ανάπτυξης αυτής της μορφής επιχειρηματικής δράσης στις ορεινές περιοχές και ειδικότερα στις περιοχές του Δήμου Πύλης, που αποτελεί και την περιοχή έρευνας του έργου.

Στην ημερίδα συμμετείχαν με εισηγήσεις διακεκριμένοι επιστήμονες και ερευνητές από το Α.Π.Θ. και το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, στελέχη του Δήμου Πύλης και επαγγελματίες της περιοχής,μέλη της ερευνητικής ομάδας.

Αρχικά ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, Δρ. Μάριος Τρίγκας, Επίκουρος Καθηγητής του Α.Π.Θ. έκανε την παρουσίαση του έργου αναλύοντας διεξοδικά τους στόχους και τις δράσεις που περιλαμβάνει, καθώς επίσης αναφέρθηκε και στα Παραδοτέα και τα σημαντικά αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν από την ολοκλήρωση του έργου αυτού. Ακολούθησε σειρά εισηγήσεων όπου παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου ΑΙΘΗΚΟΣ.

Στην εισήγηση που ακολούθησε από τον Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλο, Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, αναφορικά με τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς για την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, δείχνουν πως υπάρχει εκείνη η δυναμική στις ορεινές περιοχές του Δήμου, που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων, σε τομείς που αποτελούν και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τη περιοχής, όπως: η κτηνοτροφία, η δασοπονία, η γεωργία, ο ορεινός τουρισμός κ.λ.π. Ωστόσο, απαιτείται η ενημέρωση των κατοίκων και φορέων για τη φύση και τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η καλλιέργεια συνεργατικής κουλτούρας, καθώς και σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων, στο πλαίσιο ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας, με ταυτόχρονη στήριξη από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων.

Τη συνέχεια η Δρ. Παρταλίδου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Α.Π.Θ., παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας αποτύπωσης του κοινωνικού κεφαλαίου στην περιοχή του Δήμου Πύλης. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι, υπάρχει η απαιτούμενη δυναμική και σχέσεις εμπιστοσύνης για την ανάπτυξη συνεργασιών κυρίως μεταξύ των επιχειρηματιών της περιοχής με στόχο τη δημιουργία συνεργατικών επιχειρηματικών δράσεων στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας. Ωστόσο, η δυναμική αυτή δε φαίνεται να εμφανίζεται και από τους Κρατικούς φορείς, οι οποίοι θα πρέπει να ενδυναμώσουν την κοινωνική τους παρουσία στην περιοχή.

Η κα. Ντέρη ΔώραMA, Νομικός, επικεντρώθηκε στην αναλυτική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό είναι ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δίνει αρκετά κίνητρα για τη σύσταση και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, ωστόσο βελτιώσεις μπορούν να υπάρξουν στο πεδίο των φορολογικών και γραφειοκρατικών υποχρεώσεων που διέπουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση των προοπτικών που υπάρχουν στην περιοχή για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ο Δρ. Γεώργιος Νταλός, Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που δίνουν τα ξυλώδη και μη ξυλώδη δασικά προϊόντα στην περιοχή για νέα επιχειρηματική δράση με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την αειφορία, παρουσιάζοντας δυνατότητες που υπάρχουν με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα παραδείγματα, τα οποία αποτελούν «καλές πρακτικές» και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους κατοίκους της περιοχής στα πλαίσια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ακολούθησε παρουσίαση από το στέλεχος του Δήμου Πύλης, κα. Μπέκου Κωνσταντίνα, Γεωπόνο, αναφορικά με την κατάσταση της τοπικής αγοράς της Πύλης στην εποχή της κρίσης και του onlineshopρing, όπου δόθηκαν στοιχεία με βάση το στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου για την εμπορική αγορά της πόλης. Διαπιστώθηκε ότι, υπάρχουν αρκετές αναξιοποίητες υποδομές, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν το χώρο εγκατάστασης κοινωνικών επιχειρήσεων και πώλησης προϊόντων της περιοχής.

Η Δρ. Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Α.Π.Θ. αναφέρθηκε στα προβλήματα και τις προκλήσεις που υπάρχουν για την ανάπτυξη του γυναικείου συνεταιριστικού κινήματος στην περιοχή αλλά και ευρύτερα στις ορεινές περιοχές, ως εργαλείο ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης και παραγωγής και προώθησης τοπικών προϊόντων για την δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος. Τη σκυτάλη των εισηγήσεων πήρε ο Δρ. Μανούρας Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, ο οποίος έθεσε το πλαίσιο για την παραγωγή, ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων τροφίμων, ως ένα δυναμικό τομέα υιοθέτησης κοινωνικών επιχειρηματικών δράσεων, αναλύοντας τις προϋποθέσεις και τις προοπτικές που υπάρχουν. Τέλος, ο Δρ. Παπαδόπουλος Σεραφείμ, Επίκουρος Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, ανέλυσε διεξοδικά τις προοπτικές της κτηνοτροφικής παραγωγής στην περιοχή, ως βάση για την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεργατικών δράσεων, με την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους καταναλωτές. Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό όπου τέθηκαν ερωτήματα προς τους ομιλητές και έγιναν τοποθετήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο αμέσως επόμενο διάστημα, στα τέλη του Ιουνίου 2016, αναμένεται να υπάρξει σειρά αντιστοίχων δράσεων, ενημέρωσης και παρακίνησης των κατοίκων και επιχειρηματιών του Δήμου Πύλης, μέσα τη διεξαγωγή σεμιναρίων, αναφορικά με τη δυνατότητα υλοποίησης καινοτόμων ιδεών στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  Για το σκοπό αυτό θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση τις επόμενες ημέρες.

Τις εισηγήσεις της ημερίδας, αλλά και ολόκληρο το υλικό του έργου «ΑΙΘΗΚΟΣ», μπορεί να το βρει κανείς, στην ιστοσελίδα του έργου http://aithikos-eeagrants.teilar.gr/, καθώς επίσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης AithikosProject.

Comments (0)

Tags: , ,

Συνάντηση με επίκεντρο τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα

Posted on 31 Μαΐου 2016 by larisanews

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος IBM+ -Innovative Training and New Business Opportunities in the Energy Market- που έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από την Εθνική Μονάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Ισπανίας στα πλαίσια του ERASMUS+, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας από 30 έως 31 Μαΐου 2016 η τρίτη εταιρική συνάντηση του προγράμματος.

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος IBM+ είναι η επιλογή, η προσαρμογή και η ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν στην κατάρτιση των φορέων του τομέα της ενέργειας, καθώς και η χρήση καινοτόμων τεχνικών για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ στον τομέα αυτό, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η προφορά νέων προϊόντων/υπηρεσιών προσαρμοσμένα στις ραγδαίες αλλαγές του κλάδου αλλά και στις απαιτήσεις των καταναλωτών/πελατών.

Στην τρίτη εταιρική αυτή συνάντηση παρουσιάστηκαν, αναλύθηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος και αφορά στις ανάγκες κατάρτισης στις χώρες των εταίρων σχετικά με τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα που δύναται να εφαρμοστούν στην περίπτωση Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs). Επίσης αναλύθηκε το πλαίσιο και οι κατευθυντήριες οδηγίες ανάπτυξης του καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του συγκεκριμένου σχεδίου, δραστηριότητα για την οποία υπεύθυνος εταίρος έχει οριστεί το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ).

Εκτός του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας στο εν λόγο σχέδιο συμμετέχουν ως εταίροι: το Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου (University of East London), το Energy Cluster of Extremadura (Ισπανία) που αποτελεί μια μη κερδοσκοπική ένωση επιχειρηματιών του τομέα της ενέργειας και έχει δημιουργηθεί από την κυβέρνηση της Extremadura, το Foundation FUNDECYT Scientific and Technological Park of Extremadura (τεχνολογικό και επιστημονικό πάρκο της Extremadura) και ο οργανισμός European Certification and Qualification Association (ESQA) ης Αυστρίας που παρέχει σε παγκόσμιο επίπεδο ένα ενιαίο σχήμα πιστοποίησης πληθώρας επαγγελματικών περιγραμμάτων.

Μετά το πέρας των εργασιών της εταιρικής συναντήσεις οι εταίροι του προγράμματος είχαν την ευκαιρίας να επισκεφτούν και να ξεναγηθούν τόσο την πόλη των Τρικάλων όσο και την περιοχή των Μετεώρων.

Comments (0)

Tags: , , ,

Συνάντηση ΠΕΔ Θεσσαλίας – Επιμελητηρίων με θέμα την επιχειρηματικότητα

Posted on 15 Φεβρουαρίου 2016 by larisanews

Με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της ΠΕΔΘ και των Προέδρων των Επιμελητηρίων Θεσσαλίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 15/02/2016, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της ΠΕΔΘ όπου εκτός του Προέδρου κ. Κωτσού παρόντες ήταν ο κ. Ευαγγέλου Νικόλαος Πρόεδρος Θεματικής Επιτροπής “Ανάπτυξης και Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας” της ΠΕΔΘ και Δήμαρχος Ελασσόνας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Αδάμ Δημήτριος και ο κ. Παπαλέξης Δημήτριος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Γιαγιάκος Βασίλειος και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας κ Αντωνίου Ηλίας. Δεν παρευρέθει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, ο κ. Μπασδάνης Αριστοτέλης για προσωπικούς λόγους.
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΘ κ. Κωτσός ενημέρωσε τους Προέδρους των Επιμελητηρίων ότι ο λόγος που πήρε την πρωτοβουλία αυτής της συνάντησης είναι ο συντονισμός συγκεκριμένων ενεργειών και η δημιουργία κοινού τόπου προκειμένου να εξειδικευτούν μέσα από συλλογικές διαδικασίες οι κατάλληλες ενέργειες που θα στοχεύουν στην τόνωση της επιχειρηματικότητας και να αναδείξουν την συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επιχειρηματικότητα στη Θεσσαλία. Χαρακτηριστικά είπε ότι το επόμενο και απαραίτητο βήμα είναι η συνεργασία με την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό.
Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν όλοι οι παρόντες Πρόεδροι των Επιμελητηρίων, ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ευαγγέλου και ο κ. Παπαλέξης. Όλοι χαιρέτησαν την πρωτοβουλία του Προέδρου της ΠΕΔΘ που συντόνισε την συγκεκριμένη συνάντηση εργασίας και συμφώνησαν ότι στην εποχή της κρίσης όλες οι ενέργειες που στοχεύουν στην ανάπτυξη πρέπει να είναι στοχευμένες και να είναι αποτέλεσμα ευρύτερων συνεργασιών.
Μετά από εποικοδομητικό διάλογο προγραμματίστηκαν οι παρακάτω ενέργειες:
1. Άμεση συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό προκειμένου να του κοινοποιηθούν τα συμπεράσματα της συνάντησης.
2. Συνεργασία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Επιμελητηρίων για την έκδοση ενός «πολυοδηγού» στον οποίο θα περιγράφονται τα προϊόντα της Περιφέρειας, θα καταγράφεται η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Θεσσαλία, θα προβάλλει τον τουρισμό, θα δίνει πληροφορίες κ.τ.λ.
3. Προγραμματισμός τεσσάρων συναντήσεων στις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας όπου θα συμμετέχουν οι Δήμοι και οι Εμπορικοί Σύλλογοι.
Κλείνοντας τη συζήτηση ο Πρόεδρος της ΠΕΔΘ χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα χρήσιμη τη συνάντηση και τόνισε ότι ο προσδιορισμός των τριών πρώτων δράσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικός και μια πολύ καλή βάση για τις επόμενες συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη Θεσσαλία.

Comments (0)

Camila Cabello - Havana
Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Να κοιμηθούμε αγκαλιά
Domenica - Θα κρύβω αυτό που ζητάς
Amy - Love is a losing game
Hi - Gloss
Πάνος Μουζουράκης - Πόσες φορές
Μπάκης Στόκας - Φίλιππος Πλιάτσικας - Υπάρχουν χρυσόψαρα
Chris Rea - Blue cafe
Modern Talking - Why did you do it
Φίλιππος Πλιάτσικας - Λόγο στην αγάπη

 


Φεβρουάριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829