Tag Archive | "ΕΠΑΛ"

Tags: , ,

Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Posted on 20 Δεκεμβρίου 2019 by larisanews

Το «Μεταλυκειακό  Έτος – Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. είναι ένα μαθησιακό περιβάλλον που εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και φορέα εκπαίδευσης ή κατάρτισης και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο μαθητευόμενος συνδέεται με σύμβαση μαθητείας  με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή & επιδότηση (το 75% του ολόκληρου ημερομισθίου),  έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και εποπτεύεται από εκπαιδευτικό αντίστοιχης ειδικότητας επιτυγχάνοντας έτσι συνεργασία εκπαιδευτικής δομής – επιχείρησης (εκπαιδευτικός-επόπτης και εκπαιδευτής στο φορέα απασχόλησης).

Το «Μεταλυκειακό  Έτος – Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. διεξάγεται με βάση Πρόγραμμα  Σπουδών της κάθε ειδικότητας με συγκεκριμένα  μαθησιακά αποτελέσματα, συντελεί στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των μαθητευομένων και οδηγεί σε πτυχίο επιπέδου 5 μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

 

Για την Δ’ Φάση υλοποίησης του «Μεταλυκειακού  Έτους – Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην περιφέρεια Θεσσαλίας λειτουργούν 49 τμήματα μαθητείας σε σύνολο 18 σχολικών μονάδων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Η κατανομή των τμημάτων στην Θεσσαλία έχει ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
49 9 9 18 13

 

Ο αντίστοιχος αριθμός μαθητευομένων έχει ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
405 57 67 193 88

 

Προσδοκώντας σε ευρύτερη συνεργασία με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς , τους ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή τους στην υλοποίηση της Δ΄ φάση  μαθητείας, όπως και τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων που λειτουργούν τμήματα  «Μεταλυκειακού  Έτους – Τάξη Μαθητείας» για την συνδρομή τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Στην Κύπρο το 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων

Posted on 28 Μαρτίου 2018 by larisanews

Το 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων σε ροή προγράμματος στο «νησί της Αφροδίτης». Στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης ERASMUS+ KA1 και με στόχο την «Επιχειρηματικότητα για όλες τις ηλικίες – μια πρόκληση για την εκκίνηση ή την επανεκκίνηση της επαγγελματικής ζωής» με κωδικό 2017-1-E101-KA116-035691 το σχολείο μας διοργάνωσε εκπαιδευτική μετακίνηση με 15 καταρτιζόμενους μαθητές, 4 καταρτιζόμενους καθηγητές και 4 συνοδούς καθηγητές στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα επιμελήθηκε ο οργανισμός «C.D.A. College»και πραγματοποιήθηκε μέσα από μια σειρά μεθόδων και πρακτικών στους χώρους του, στην πόλη της Λάρνακας υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία έμπειρου διδακτικού προσωπικού. Ολοκληρώθηκε με επισκέψεις σε Γεν. Λύκειο, στην Τεχνική Σχολή (ΜΙΕΚ) Λάρνακας και σε αντίστοιχο με το σχολείο μας εκπαιδευτικό ίδρυμα την «Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου». Οι καταρτιζόμενοι, ενημερώθηκαν για το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου και ειδικότερα για τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων των Τεχνικών Σχολών.

Παράλληλα με το παραπάνω πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκαν και πολιτιστικές επισκέψεις στη Λάρνακα (Αρχαιολογικό μουσείο, μουσείο Πιερίδη, Μεσαιωνικό κάστρο, εκκλησία Αγ. Λαζάρου, ρωμαϊκό υδραγωγείο), στην Αγ. Νάπα (επίσκεψη στην ομώνυμη πόλη), Πρωταράς, Παραλίμνι, Λεμεσό, Πάφο και ξεναγήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο του Κουρίου.

Το πολιτιστικό κομμάτι έκλεισε με περιήγηση στη Λευκωσία, στο κοιμητήριο των ηρώων της εισβολής στην Κύπρο και στα «Φυλακισμένα Μνήματα», ένα μικρό κοιμητήριο ηρωομαρτύρων στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας.

Το πρόγραμμα διήρκησε δύο εβδομάδες από 03/03/2018 έως 18/03/2018.

Την ομάδα καταρτιζόμενων μαθητών του 1ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων, αποτελούν οι:Καφρίτσας Ιωάννης, Κολώνας Βασίλειος, Λακιάρας Θεόδωρος, Μαγειρίας Δημήτριος, Μανώλη Ασπασία, Μούσιος Βασίλειος, Παπαγέωργα Μαρία, Παπαδημητρίου Νικόλαος, Παπαθεοδώρου Γρηγόριος, Πλαστάρα Ευαγγελία, ΣακομήτροςΚων/νος, Τεντολούρη Ιωάννα, Τζαβαλιά Χριστίνα, Φλιούκας Βασίλειος και Χριστοδούλου Χρήστος.

Την ομάδα των καταρτιζόμενων καθηγητών αποτελούν οι: Ζυγολάνη Όλγα, Μπακάλη Ελένη, Μπλόκος Ιωάννης και Χατζημάνου Νίκη.

Συνοδοί καθηγητές είναι οι: Αγγέλης Δημήτριος, Παπαστάθη Ευαγγελία, Καραμίχας Κων/νος και Μπετσιμέας Ζήσης.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους καθηγητές και τους υπευθύνους του προγράμματος Βράντζα Αθανάσιο, Παπαποστόλου Βασιλική για την άψογη διοργάνωση και ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τέλος ευχαριστούμε και τους επιμορφούμενους μαθητές για την ενεργή συμμετοχή και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα.

Από το 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων

Comments (0)

Tags: , ,

Δυο νέα σχέδια ERASMUS+ για το Εσπερινό ΕΠΑΛ Τρικάλων

Posted on 03 Νοεμβρίου 2017 by larisanews

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία των τελευταίων ετών στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Τρικάλων ξεκινά την υλοποίηση δύο νέων εγκεκριμένων σχεδίων Erasmus+.

Πρόκειται για το εγκεκριμένο σχέδιο ΚΑ1 με τίτλο «Επιχειρηματικότητα για όλες τις ηλικίες – μια πρόκληση για την εκκίνηση ή την επανεκκίνηση της επαγγελματικής ζωής». Ο κόσμος του ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ,με άξονες και διαστάσεις που ενισχύουν την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στις δεξιότητές του και στην ικανότητά του να προσαρμόζεται και να καινοτομεί ανεξάρτητα από την ηλικία του,αγγίζει το ενδιαφέρον πολλών σπουδαστών μας. Στόχος μας η καλή ενημέρωση και εκπαίδευση σε όλα τα στάδια εξέλιξης, από τη γέννηση ενός επιχειρηματικού πλάνου έως τον ώριμο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του. Παράλληλα,προσβλέπουμε στηνένταξη της επιχειρηματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία με κατεύθυνση στη μελέτη και διδασκαλία βασικών επιχειρηματικών ικανοτήτων, σχεδιασμού σκέψης, επιχειρηματικών μοντέλων και επιχειρηματικού σχεδιασμού. Το σχέδιο θα υλοποιηθεί σεδύο ροές παρακολούθησης οργανωμένου προγράμματος κατάρτισης στον τομέα της επιχειρηματικότητας 15 μαθητών στηΛάρνακα της Κύπρου και 15 μαθητών στη Ρώμη(Ιταλία), καθώς και δύο ροές παρακολούθησης αντίστοιχα προσαρμοσμένου προγράμματος εκπαιδευτικής φύσεως 4 και 4 καθηγητών στους παραπάνω προορισμούς που θα συμβάλει στη συνέχιση και βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης και στη διάδοση μιας επιχειρηματικής κουλτούρας που αναδεικνύει τη δημιουργία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Το δεύτερο εγκεκριμένο σχέδιο ΚΑ2 με τίτλο “BRINGINGUPNEWECOSCIENTISTS (Beecos)” («Ανατρέφοντας» νέους επιστήμονες με οικολογικό προσανατολισμό) αποτελεί σύμπραξη πέντε σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ισπανία (που συντονίζει το συγκεκριμένο σχέδιο), την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Βουλγαρία, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών στους τομείς της ανακύκλωσης, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειαςμε τον υπολογισμό του οικολογικού αποτυπώματος και της ενεργειακής απόδοσης των σχολείων τους. Παράλληλα προσβλέπει στην αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης με επίκεντρο τον επιστημονικό τομέα (μαθηματικά, επιστήμη και τεχνολογία), στην καλλιέργεια μια ολιστικής αντίληψης για τη μελλοντική μας ύπαρξη, στη βελτίωση των ικανοτήτων των ΤΠΕ και των ξένων γλωσσών, στην ενίσχυσητης  γνώσης, την ενεργό χρήση συγκεκριμένης επιστημονικής και τεχνικήςορολογίας, και τέλος την ενίσχυση των επιστημονικών ικανοτήτωνμε τη βοήθεια της άμεσης εμπειρίας.

Επιπλέον, η γνωριμία ορθών πρακτικών, με περιβαλλοντική προσέγγιση, που χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, θα συμβάλει ώστε οι σπουδαστές να συνειδητοποιήσουν τόσο την ανάγκη για προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας όσο και την ανάγκη για συνεχή ανάπτυξη ορθών πρακτικών μέσω της δια βίου μάθησης.

Τα δύο νέα εγκεκριμένα σχέδια παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική συνάντηση όλων των μαθητών και εκπαιδευτικών του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ οι οποίοι κλήθηκαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής προκειμένου να διαμορφωθούν οι παιδαγωγικές ομάδες και οι ομάδες εργασίας. Παράλληλα παρουσιάστηκε η μέχρι στιγμής πορεία των δυο συμπράξεων“Power @ppYourLearningSkills” και “A European SchoolAround The World” που ξεκίνησαν την περσινή σχολική χρονιά και βρίσκονται πλέον στο δεύτερο έτος υλοποίησής τους. Τέλος είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση του σχεδίου KA1  με τίτλο: « Έξυπνα Συστήματα Ελέγχου Οχημάτων – Ρομποτική» με ροές κατάρτισης μαθητών και εκπαιδευτικών στην Μπολόνια και στη Βαρκελώνη, που μόλις ολοκληρώθηκε. Η ενημέρωση της σχολικής μονάδας διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από τους υπεύθυνουςεκπαιδευτικούς των σχεδίων ΘανάσηΒράντζα, Βασιλική Παπαποστόλου, Χαρίκλεια Ρουσουλιώτη, Κατερίνα Μπαντέκακαι τη μαθήτρια της Γ’ Πληροφορικής Φωτεινή Χατζηφωτίου.

Το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Τρικάλων είναι ένααπό τα πέντε Επαγγελματικά Λύκεια σε πανελλαδικό επίπεδο που έχει πιστοποιηθεί με Χάρτη Κινητικότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VetMobilityCharter) από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΚΥ.

Συνεπώς η ποιότητα που επιδιώκεται κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών δεν αποτελεί μόνο δέσμευση προς το ΙΚΥ αλλά και προτεραιότητα του σχολείου που οφείλει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των καιρών για την εναρμόνιση της εκπαίδευσης με τα δεδομένα της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, την ανατροφοδότηση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από πετυχημένα ευρωπαϊκά μοντέλα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και τη διαρκή παροχή κινήτρων, νέων δυνατοτήτων και επαγγελματικών εφοδίων στους μαθητές.

Από το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Τρικάλων

 

Comments (0)

Tags: , ,

Παρουσιάστηκαν στο Δημαρχείο οι 16 απόφοιτοι του ΕΠΑΛ Καλαμπάκας

Posted on 02 Νοεμβρίου 2017 by larisanews

Σήμερα, Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017, παρουσιάστηκαν στο Δημαρχείο οι 16 απόφοιτοι μαθητές του ΕΠΑΛ Καλαμπάκας, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μαθητείας που υλοποιούν από κοινού ο Δήμος και το ΕΠΑΛ Καλαμπάκας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 30 μαθητές. Οι μαθητές που ξεκίνησαν το πρόγραμμα σήμερα έχουν τις παρακάτω ειδικότητες:
– 8 Τουριστικών Επιχειρήσεων
– 3 Βοηθών Νοσηλευτών
– 3 Οικονομικών Υπηρεσιών
– 2 Τεχνικοί Εφαρμογών Πληροφορικής
Οι υπόλοιποι 14 μαθητές (8 Τεχνικοί Φυτικής Παραγωγής, 3 Τεχνίτες Μηχανολογικών – Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου, 3 Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων), θα ξεκινήσουν με τη λήξη του προηγούμενου προγράμματος, στο οποίο μετέχουν μαθητές ίδιων ειδικοτήτων.
Στη συνάντηση, που συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος, μετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Παπαγεωργίου Χρήστος και Ράντος Κωνσταντίνος, ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ Φωλίνας Αθανάσιος και οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Δήμου.
Ο Δήμος Καλαμπάκας βρίσκεται πάντα στο πλευρό των νέων και στηρίζει την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων που στοχεύουν στην εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων των νέων ανθρώπων.

Δήμος Καλαμπάκας

Comments (0)

Tags: , ,

Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Τρικάλων στην Ουγγαρία και τη Σουηδία

Posted on 24 Οκτωβρίου 2017 by larisanews

Συνεχίζοντας την υλοποίηση των διετών ευρωπαϊκών συμπράξεων Erasmus+ το Εσπερινό ΕΠΑΛ Τρικάλων βρέθηκε στην Ουγγαρία και τη Σουηδία στο πλαίσιο των σχεδίων ΚΑ219 “Power @ppYourLearningSkills” (P@LS)και ΚΑ201 “AEuropeanSchoolAroundTheWorld” (ESAW) αντίστοιχα.
« ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ P@LS ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ»
Στις 24 Σεπτεμβρίου 2017, 2 εκπαιδευτικοί και 2 μαθητές αναχώρησαν για τη Βουδαπέστη με τελικό προορισμό την πόλη Kisújszállás για την τρίτη κατά σειρά διακρατική συνάντηση δραστηριοτήτων κατάρτισης/διδασκαλίας του σχεδίου P@LS, ενός προγράμματος σύμπραξης έξι σχολείων από την Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία, Τουρκία, Ισπανία και Πορτογαλία που συντονίζει το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Τρικάλων. Με τη βοήθεια του ανοικτού οπτικού περιβάλλοντος προγραμματισμού AppInventorτο σχέδιο αυτό έχει σαν στόχο τη δημιουργία μιας σειράς ψηφιακών εφαρμογών για έξυπνες συσκευές Androidκαι τη μετατροπή τους σε διδακτικά σενάρια που θα αποτελούν εκπαιδευτικό υλικό διδασκαλίας προγραμματισμού και άλλων γνωστικών αντικειμένων για οποιοδήποτε σύγχρονο Ευρωπαϊκό σχολείο. Μας φιλοξένησε το σχολείο MóriczZsigmondReformátusKollégium, Gimnázium, SzakközépiskolaésÁltalánosIskola, ένας ιδιαίτερα σημαντικός εκπαιδευτικός οργανισμός όλων των βαθμίδων στην ευρύτερη περιοχή. Στο πρόγραμμά του δίνεται έμφαση στις ξένες γλώσσες, τις επιχειρηματικές δεξιότητες και τον ψηφιακό εγγραμματισμό, ενώ έχει κερδίσει βραβείο καλής πρακτικής για το σύστημα ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού που έχει αναπτύξει. Θεωρείται απόλυτα εξειδικευμένο σχολείο στον τομέα προγραμματισμού.
Μαθητές του Ουγγρικού σχολείου και καθηγητές Πληροφορικής μας εκπαίδευσαν στη λειτουργία τουTinyWebDB, στοιχείου του AppInventor, που επιτρέπει την online αποθήκευση δεδομένων και διευκολύνει την επικοινωνία και σύνδεση μεταξύ συσκευών και εφαρμογών. Διδάχθηκαν οι εφαρμογές “The networkPuzzleapp” και “WorLd”, δημιουργίες της Ουγγρικής παιδαγωγικής ομάδας μαθητών και εκπαιδευτικών, που με τη βοήθεια μιας online βάσης δεδομένων λειτουργούν ως εξάσκηση στην εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας.
Η παραμονή μας στο όμορφο Kisújszállás εμπλουτίστηκε με δύο σύντομες εξορμήσεις στην κοντινή πόλη Egerαλλά και στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη. Επιστρέψαμε με πολύ όμορφες αναμνήσεις από τη συνάντηση όλων συμμαθητών και συναδέλφων της σύμπραξης, έχοντας προσθέσει στο κοινό μας projectμια ακόμα πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία.
«ΔΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΗ ΣΟΥΗΔΙΑ»
Στην παραθαλάσσια πόλη Hudiksvall της Σουηδίας βρέθηκε ομάδα 3 εκπαιδευτικών και 5 μαθητών του 1ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Τρικάλων από τις 2-8 Οκτωβρίου 2017 στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ που συμμετέχει για τα έτη 2016-2018 το σχολείο- ΚΑ201«AEuropeanSchoolAroundTheWorld»(ESAW) με συντονιστή το σχολείο «IstitutodiIstruzioneSuperiore “L.Fazzini-V.Giulianiστην πόλη Vieste της Ιταλίας, εταίρους σχολεία από τη Σουηδία, την Ισπανία, τη Γαλλία καθώς και δύο φορείς Δικτύων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ιταλία και τη Βουλγαρία και με σκοπό τη δημιουργία ενός εικονικού τουριστικού πρακτορείου.
Η δεύτερη διακρατική δραστηριότητα κατάρτισης/διδασκαλίας/ πραγματοποιήθηκε στο σχολείοεπαγγελματικής εκπαίδευσης «Bromangymnasiet”, ένα σχολείο πρότυπο όχι μόνο για την υλικοτεχνική υποδομή αλλά και για τη βαρύτητα που δίνει η Σουηδία στην εκπαίδευση, στην ενίσχυση της διεθνοποίησης και του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της εκπαίδευσης.
Οι εργασίες του προγράμματος αφορούσαν την παρουσίαση δύο επταήμερων τουριστικών πακέτων για τα Τρίκαλα και την ευρύτερη περιοχή, όπως αντίστοιχα και για τις πόλεις προέλευσης των εταίρων.Ακόμηπαρουσιάστηκε η θετική επίδραση του προγράμματος στο σχολείο μας και οι εργασίες που διεκπεραιώθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο, δείγμα μόνο των οποίωναποτελεί η δημιουργία Website και η τακτική ενημέρωσή του, ένταξη σχεδίου μαθήματος στο αναλυτικό πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός τουριστικού πρακτορείου μέχρι και τη δημιουργία του σε εικονική μορφή, επιμόρφωση στην ψηφιακή αφήγηση(digitalstorytelling).
Για άλλη μια φορά έγιναν εμφανέστατατα πολλαπλά οφέλη, κυρίως για τους μαθητές, οι οποίοι με την καθοδήγηση των καθηγητών τους δημιούργησαν ένα videoψηφιακής αφήγησης για την προώθηση των τουριστικών τους πακέτων, – που αξιολογήθηκε ομόφωνα από τους εταίρους ως εξαιρετικό-αφού πρώτα παρακολούθησαν σύντομη αλλά περιεκτική εισήγηση καθηγητή marketing του σχολείου υποδοχής για την αξία και τη σκοπιμότητα της ψηφιακής αφήγησης.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη χώρα υποδοχής και στην θερμή σουηδική ομάδα που με ιδιαίτερη χαρά οργάνωσε τη φιλοξενία μας και την ατζέντα του προγράμματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και απέδειξε περίτρανα το οξύμωρο ότι οι Σουηδοί αν και ζουν σε μια χώρα γνωστή για το ψυχρό της κλίμα διαθέτουν πολύ «ζεστή καρδιά».
Από το 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Τρικάλων
Κείμενο: Κατερίνα Μπαντέκα – Χαρά Ρουσουλιώτη, υπεύθυνες των σχεδίων P@LSκαι ESAW

Comments (0)

Tags: , ,

Συμμετοχή του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων σε Erasmus+ στην Ισλανδία

Posted on 11 Οκτωβρίου 2017 by larisanews

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2 με τίτλο «Sharing competencies in entrepreneurial learning, connecting theory with practice». Αυτή τη φορά για τις απαιτήσεις του προγράμματος ταξίδεψε στην Ισλανδία και συγκεκριμένα στην κωμόπολη Hofn που βρίσκεται στην Ν.Α. πλευρά της χώρας όπου μας φιλοξένησε το σχολικό συγκρότημα FAS από 23-09-2017 έως 01-10-2017. Οι συμμετέχουσες χώρες είναι η Ελλάδα, η Ισλανδία, η Ιταλία, η Εσθονία και η Λετονία.
Βασικός σκοπός της συνάντησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, ήταν να φτάσουν οι μαθητές στο τελικό στάδιο της δημιουργίας των επιχειρήσεων που είχαν σχεδιάσει όλη την προηγούμενη χρονιά στις άλλες συναντήσεις τους αλλά και στις πολύ συχνές επικοινωνίες τους με τους σύγχρονους ηλεκτρονικούς τρόπους. Όλες τις ημέρες των εργασιών, με την βοήθεια των καθηγητών αλλά και ειδικών σε θέματα marketing καθώς και την υποστήριξη του συλλόγου των διδασκόντων όπως και την αξιοποίηση των υπέροχων εγκαταστάσεων του FAS, τα παιδιά έφτασαν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Τελειοποίησαν τα προϊόντα τους που είναι πλέον έτοιμα να διατεθούν στην αγορά, ξεκινώντας από σχολικά παζάρια (π.χ. των Χριστουγέννων), σε τοπικές εκθέσεις προϊόντων και φυσικά στη μεγάλη έκθεση νεανικής επιχειρηματικότητας που θα γίνει σε λίγους μήνες στην Λετονία στην οποία θα συμμετάσχουν 150 νεανικές επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο της συνάντησης έγιναν τρεις προγραμματισμένες επισκέψεις σε τοπικές επιτυχημένες επιχειρήσεις. Στο σύγχρονο εργοστάσιο «Skinney-Pinganes» επεξεργασίας, τυποποίησης και διάθεσης ψαριών της ευρύτερης περιοχής στην υπόλοιπη χώρα και στο εξωτερικό. Στην επιχείρηση «urta.islandica» που παράγει και διαθέτει στην αγορά προϊόντα της Ισλανδικής φύσης όπως τσάι, βότανα, αλάτι λάβας αλλά και με άλλες προσμίξεις καθώς και άλλα βιολογικά προϊόντα της περιοχής. Επίσης σε μία εταιρεία συναρμολόγησης και κατασκευής οχημάτων που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες εξερευνήσεων της μοναδικής Ισλανδικής φύσης, την «ICE EXPLORERS SUPER JEEP AND GLACIER WALKS».
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Κυριαζής Θωμάς, Αβδελίδης Ευάγγελος και οι μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Καλέτση Ελένη, Τζιμαρά Πολυξένη και Μπαμπούρης Χρίστος.

Comments (0)

Tags: , ,

2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων: Αθλούμαι, χαράζω το μέλλον

Posted on 09 Οκτωβρίου 2017 by larisanews

Απέναντι στις νέες τάσεις των αναπτυγμένων κρατών και στη στροφή της νέας γενιάς των Ελλήνων, μόνο σε ότι έχει σχέση με την τεχνολογία και τις εφαρμογές της στη ζωή μας, ας αντιπαραθέσουμε μία αιώνια και ισόβια ανάγκη του ανθρώπου, που δεν είναι άλλη από την άσκηση κάθε είδους, άσχετα με την ηλικία, το επάγγελμα, την κοινωνική θέση, τη συχνότητα, την ένταση ή όποιας άλλης παραμέτρου.
Προσπαθώντας καθημερινά να περάσουμε στη σκέψη των παιδιών την ιδέα του αθλητισμού, με αφορμή την 4η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού δώσαμε την ευκαιρία στους μαθητές μας να ασχοληθούν και να επιδοθούν στα αγαπημένα τους αθλήματα, πάντα βέβαια ανάλογα με την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου μας.
Έτσι, οι μαθητές μας, αγόρια και κορίτσια, ανάλογα με τις επιλογές τους ασχολήθηκαν με το ποδόσφαιρο, την πετοσφαίριση , την καλαθοσφαίριση, την επιτραπέζια αντισφαίριση, την αερόβια άσκηση (περπάτημα και ελαφρό τρέξιμο), την ποδηλασία, την αντισφαίριση, την ενδυνάμωση (μονόζυγο, δίζυγο,κ.λ.π.) και το Badminton.

Comments (0)

Tags: , ,

Έναρξη β ΄ φάσης εφαρμογής μεταλυκειακού έτους

Posted on 04 Οκτωβρίου 2017 by larisanews

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με στόχο να προσφέρει στους απόφοιτους των ΕΠΑΛ μία εναλλακτική και ασφαλή διαδρομή εισόδου στην αγορά εργασίας, υλοποιεί το θεσμό του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας.
Κατά την B΄ φάση εφαρμογής του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας θα δώσει την ευκαιρία σε πάνω από 246 κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. να παρακολουθήσουν πρόγραμμα μαθητείας της ειδικότητάς τους. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 3 Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου 2017. Σημειώνεται ότι η Β’ φάση θα πραγματοποιηθεί σε ΕΠΑ.Λ της Περιφέρειας μας και θα αφορά τις ακόλουθες ειδικότητες
1. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
2. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
3. 5. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
4. 6. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
5. 7. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
6. 9. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
7. 10. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
8. 11. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
9. 12. Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
10. 13. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
11. 14. Τεχνικός Οχημάτων
12. 15. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
13. 16. Βοηθός Νοσηλευτή
Το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας έχει διάρκεια εννιά μηνών και συνδυάζει 7ωρο εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας στο αρμόδιο ΕΠΑ.Λ. ή/και Εργαστηριακό Κέντρο (μία φορά την εβδομάδα) και «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» 28 ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις ημέρες.
Στους μαθητευόμενους παρέχεται αποζημίωση που ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου και ασφαλιστική κάλυψη για το διάστημα του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας».
Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων της Β΄ φάσης εφαρμογής του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας http://thess.pde.sch.gr, τις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Θεσσαλίας καθώς και να ενημερωθούν από τα αρμόδια ΕΠΑ.Λ. που συμπεριλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Comments (0)

Tags: , ,

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για τα ΕΠΑΛ

Posted on 27 Σεπτεμβρίου 2017 by larisanews

Το Υπουργείο Παιδείας δίνει μεγάλη βαρύτητα στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων των ΕΠΑΛ, στην ομαλή και ασφαλή είσοδο τους στην αγορά εργασίας καθώς και τη στήριξη τους μετά την απόκτηση του απολυτηρίου και του πτυχίου τους, συμβάλλοντας στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους.
Για το σκοπό αυτό έθεσε σε εφαρμογή και υλοποίηση το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των αποφοίτων ΕΠΑΛ. Πρόκειται για επιδοτούμενο πρόγραμμα που παρέχει αμοιβή, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και συντελεί στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων τους. Τελεί υπό την εποπτεία των ΕΠΑ.Λ.
Σε συνέχεια της επιτυχημένης πρώτης υλοποίησης της Μαθητείας, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποφάσισε να επεκτείνει την εφαρμογή του συγκεκριμένου θεσμού. Για αυτό το λόγο εντάσσει από το σχολικό έτος 2017-18 νέες ειδικότητες αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων στο πλαίσιο του Μεταλυκειακού Έτους– Τάξη Μαθητείας
Συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2017 θα δημιουργηθούν τμήματα μαθητείας – με βάση τις διαθέσιμες θέσεις μαθητείας – στις παρακάτω νέες ειδικότητες:
1. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
3. Γραφικών Τεχνών
4. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
5. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
6. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
7. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
8. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
9. Αισθητικής Τέχνης
Υπενθυμίζουμε ότι κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος λειτουργούν ήδη σε ΕΠΑ.Λ. τμήματα μαθητείας από τις 10-3-2017 στις παρακάτω ειδικότητες:
1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,
3. Τεχνικός Οχημάτων,
4. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,
5. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής,
6. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, και
7. Βοηθός Νοσηλευτή.
Στις ειδικότητες αυτές θα ξεκινήσουν νέα τμήματα είτε από τον Οκτώβριο του 2017, για περιοχές που δεν λειτουργούν αντίστοιχα τμήματα, είτε από το Δεκέμβρη του 2017, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 9μήνου των ήδη λειτουργούντων τμημάτων. Η Α΄ φάση του προγράμματος, που ολοκληρώνεται τον προσεχή Δεκέμβριο, έχει γίνει ευρέως αποδεκτή με τη συμμετοχή 1200 αποφοίτων και την εμπλοκή αρκετών δημόσιων, ιδιωτικών επιχειρήσεων και Επιμελητηρίων της χώρας. Τα πρώτα συμπεράσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς τόσο οι μαθητευόμενοι όσο και οι φορείς φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγάλη αποδοχή του προγράμματος οφείλεται στο ότι οι μαθητευόμενοι είναι ενήλικες και ως εκ τούτου διαθέτουν την απαιτούμενη ωριμότητα να ενταχθούν σε χώρους εργασίας ενώ παράλληλα, ως απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., κατέχουν ήδη ένα ικανοποιητικό μορφωτικό επίπεδο στην ειδικότητά τους.
Με το νέο πλαίσιο, η πολιτεία χαράσσει ενιαία στρατηγική για σύγχρονη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, προσαρμοσμένη αφενός στις ανάγκες των μαθητών για επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη και αφετέρου των δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων για εξειδικευμένο προσωπικό.
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί φορείς μπορούν να εγγράφονται για να προσφέρουν θέσεις μαθητείας στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ.

Comments (0)

Tags: , ,

2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων: Erasmus+ KA1 – ΤΠΕ στην Πράγα

Posted on 18 Σεπτεμβρίου 2017 by larisanews

Το 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με τίτλο «ΤΠΕ και Ρομποτική στο Ψηφιακό ΕΠΑΛ» που έχει ως στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών και ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος το σχολείο οργάνωσε δύο ροές κινητικότητας εκπαιδευτικού προσωπικού στην Πράγα για την επιμόρφωσή του στην αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη. Δέκα (10) εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «ICT in Education», το οποίο διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό ITC International στην πρωτεύουσα της Τσεχίας. Η πρώτη ροή κινητικότητας πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2017 στην οποία συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Αβδελίδου Ελένη (ΠΕ19), Κυριαζής Θωμάς (ΠΕ11), Μαρκάκη Φωτεινή (ΠΕ13), Παπαγεωργίου Παναγιώτα (ΠΕ02), Παπαναστασίου Θεόφιλος (ΠΕ04.01), Πλεξίδα Αλεξάνδρα (ΠΕ18.35) και η δεύτερη ροή κινητικότητας τον Αύγουστο του 2017 στην οποία συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Αβδελίδης Ευάγγελος (ΠΕ19), Μπαρούτα Ευαγγελία (ΠΕ06), Νταϊλιάνης Νικόλαος (ΠΕ12.08), Ντίνα Ευαγγελία (ΠΕ14.04). Το σεμινάριο παρακολούθησαν επίσης εκπαιδευτικοί από άλλες χώρες όπως Ισπανία, Πορτογαλία, Τουρκία, Βέλγιο, Πολωνία, Λετονία και Σλοβακία.
Η δραστηριότητα επιμόρφωσης ήταν δομημένη σε διαφορετικές ενότητες κατάρτισης παρέχοντας ένα μίγμα θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων. Μερικές από τις ενότητες του σεμιναρίου ήταν οι εξής: τάσεις στον τομέα των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, η κατάσταση σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, μεθοδολογία της χρήσης των ΤΠΕ στην τάξη, θέματα ασφάλειας, δημιουργία ιστοσελίδων, χρήση φορητών συσκευών για την υποστήριξη της μάθησης, εύρεση και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού κλπ.
Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση και την αξιοποίηση διαφόρων ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων και λογισμικών ώστε να έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν το μάθημά τους αξιοποιώντας τα νέα ψηφιακά δεδομένα και να ενσωματώνουν καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία στην καθημερινή εργασία τους, βελτιώνοντας τη διδασκαλία τους και παράγοντας πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.
Το υλικό αυτό καλύπτει διάφορα γνωστικά αντικείμενα και θεματικές περιοχές και θα είναι διαθέσιμο σε όλους μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του σχολείου.

Comments (0)

Tags: , ,

Erasmus+ KA1 – Ρομποτική στη Βουδαπέστη

Posted on 13 Σεπτεμβρίου 2017 by larisanews

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA1 με τίτλο «ΤΠΕ και Ρομποτική στο Ψηφιακό ΕΠΑΛ» το 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων οργάνωσε ροή κινητικότητας εκπαιδευτικού προσωπικού στη Βουδαπέστη για την παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με τίτλο «New technologies in education: Robotics». Το θέμα του σεμιναρίου ήταν σχετικό με την αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό KDIE από 3 μέχρι 7 Ιουλίου 2017.

Ο βασικός στόχος της υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος είναι η περαιτέρω ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών και ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η συμμετοχή σε αυτή τη εκπαιδευτική δραστηριότητα συνέβαλε στην απόκτηση και στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσα από την ενασχόλησή τους με τον προγραμματισμό και με βέλτιστες πρακτικές που αφορούν τους τομείς της επιστήμης-τεχνολογίας-μηχανικής-μαθηματικών (STEM).

Το σεμινάριο είχε θεωρητικό αλλά κυρίως πρακτικό χαρακτήρα. Στο θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις και συζητήσεις σχετικά με τις αυξανόμενες τάσεις για την ενσωμάτωση της χρήσης ρομπότ στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρουσιάστηκαν παραδείγματα καλών πρακτικών και διεθνείς εμπειρίες από τη χρήση και τα οφέλη της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην εκπαίδευση. Αναλύθηκαν οι θεμελιώδεις αρχές και έννοιες της ρομποτικής καθώς και η βασική ορολογία. Οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με θέματα όπως τα είδη συστημάτων ρομποτικής, σχεδίαση και κατασκευή ρομπότ (κινητήρες, αισθητήρες κλπ), προγραμματισμός (coding), θεωρίες μάθησης και κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες.

Επίσης, η διαδικασία κατάρτισης περιλάμβανε πολλές πρακτικές δραστηριότητες με τις οποίες οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν ρομποτικά συστήματα βασιζόμενοι σε τεχνικές επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης. Οι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν πολλές εφαρμογές χρησιμοποιώντας διάφορες προγραμματιστικές τεχνικές αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η ρομποτική τεχνολογία για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Το υλικό που παράχθηκε (κώδικας, κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο κλπ) θα είναι διαθέσιμο σε όλους μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του σχολείου. Το σεμινάριο παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί Αβδελίδης Ευάγγελος (ΠΕ19) και Ντίνα Ευαγγελία (ΠΕ14.04).

Comments (0)

Tags: , ,

Αγιασμός στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Τρικάλων

Posted on 08 Σεπτεμβρίου 2017 by larisanews

Σας προσκαλούμε στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς που θα γίνει με την καθιερωμένη τελετή του Αγιασμού στο σχολείο μας τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18.30.

Η Διευθύντρια

Θωμαΐδα Πέτα

και ο Σύλλογος Διδασκόντων

 

Comments (0)

Tags: , ,

Εφαρμογές για φορητές συσκευές Android από το 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων

Posted on 07 Ιουνίου 2017 by larisanews

Στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής στην Α’ Λυκείου, οι μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων δημιούργησαν εφαρμογές (applications) για φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android, δηλαδή για έξυπνα κινητά (smartphones) και για tablets. Για την ανάπτυξη των εφαρμογών χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον προγραμματισμού App Inventor, το οποίο είναι ένα ελεύθερο, διαδικτυακό και οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού. Το App Inventor δημιουργήθηκε αρχικά στα εργαστήρια της Google και στη συνέχεια αναπτύσσεται και συντηρείται από το γνωστό κορυφαίο αμερικάνικο πανεπιστήμιο ΜΙΤ.

Οι εφαρμογές είναι στην ουσία εκπαιδευτικά παιχνίδια – κουίζ. Οι μαθητές σχεδίασαν το περιβάλλον των εφαρμογών και ανέπτυξαν τον κατάλληλο κώδικα με τον οποίο ελέγχεται η ορθότητα των απαντήσεων του χρήστη και υπολογίζεται ο αριθμός των σωστών και των λανθασμένων απαντήσεων. Σε κάθε κουίζ υπάρχουν ερωτήσεις με τρεις επιλογές ως πιθανές απαντήσεις. Εάν ο χρήστης απαντήσει σωστά τότε η επιλογή πρασινίζει και το πλήθος των σωστών απαντήσεων αυξάνεται κατά ένα. Εάν ο χρήστης απαντήσει λανθασμένα τότε η επιλογή κοκκινίζει και το πλήθος των λανθασμένων απαντήσεων αυξάνεται κατά ένα.

Οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν διατίθενται δωρεάν στο Google Play Store και τις βρίσκετε εύκολα χρησιμοποιώντας στην αναζήτηση κατάλληλες λέξεις-κλειδιά όπως πχ «2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων» ή στη διεύθυνση:

https://play.google.com/store/apps/developer?id=2nd+EPAL+of+Trikala+-+2ο+ΕΠΑΛ+Τρικάλων

Οι εφαρμογές είναι οι εξής:

1) English Vocabulary Practice

Η εφαρμογή αυτή περιέχει ασκήσεις που δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του στην Αγγλική Γλώσσα. Οι ασκήσεις υλοποιούνται στη φορητή συσκευή ως παιχνίδια – κουίζ που αφορούν μαθήματα ειδικότητας αλλά και γενικής παιδείας. Έτσι, η εφαρμογή είναι χρήσιμη τόσο για μαθητές Λυκείου των ειδικοτήτων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, Γεωπονίας, Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό όσο και για οποιονδήποτε μαθητή που επιθυμεί να βελτιώσει τις γνώσεις του με τη βοήθεια της έξυπνης φορητής συσκευής του. Φυσικά μπορεί να αξιοποιηθεί από οποιονδήποτε καθηγητή που διδάσκει την Αγγλική Γλώσσα.

Η εφαρμογή περιέχει έντεκα κουίζ. Στην αρχική οθόνη εμφανίζονται έντεκα κουμπιά με τα οποία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το κουίζ που θέλει. Τα τρία πρώτα κουίζ περιέχουν λεξιλόγιο που συναντάται στον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης για το προσωπικό, τον εξοπλισμό μιας επιχείρησης, τις συσκευές γραφείου κλπ. Τα επόμενα δύο κουίζ αφορούν τον τομέα Γεωπονίας και άλλα δύο κουίζ  περιέχουν λεξιλόγιο σχετικά με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Τα υπόλοιπα κουίζ έχουν ως σκοπό την εξάσκηση στο λεξιλόγιο σχετικά με θέματα γενικής παιδείας όπως prepositions, phrasal verbs κλπ. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν στο Google Play Store στη διεύθυνση https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_2epaltrikala.englishapp

 

2) Πρωτεύουσες του κόσμου (Ελληνική έκδοση) – Capitals of the world (Αγγλική έκδοση)

Η δεύτερη εφαρμογή έχει τίτλο «Πρωτεύουσες του κόσμου». Είναι μια εφαρμογή που στοχεύει στον εμπλουτισμό των γεωγραφικών γνώσεων του χρήστη σχετικά με τις πρωτεύουσες και τα κράτη του πλανήτη. Στην ουσία είναι δύο εφαρμογές, μία στην ελληνική γλώσσα και μία στην αγγλική.

Στην αρχική οθόνη ο χρήστης έχει δύο επιλογές «Μάθε» και «Παίξε». Με την επιλογή «Μάθε» έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει τις γνώσεις του για οποιαδήποτε πρωτεύουσα του πλανήτη. Επιλέγει την επιθυμητή ήπειρο (Ευρώπη, Ασία κλπ) και στη συνέχεια την πρωτεύουσα. Μετά την επιλογή της πρωτεύουσας θα εμφανιστούν οι σχετικές πληροφορίες στην οθόνη της συσκευής του. Οι πληροφορίες αντλούνται από την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia.

Με την επιλογή «Παίξε» ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παίξει παιχνίδια – κουίζ, να δοκιμάσει και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σχετικά με τις πρωτεύουσες του κόσμου. Αρχικά επιλέγει την επιθυμητή ήπειρο (Ευρώπη, Ασία κλπ) και στη συνέχεια διαβάζει και απαντάει στις ερωτήσεις «Βρες την πρωτεύουσα».

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν στο Google Play Store στη διεύθυνση https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_2epaltrikala.capitals

 

3) Football Quiz

Η τρίτη εφαρμογή έχει τίτλο Football Quiz και είναι ένα παιχνίδι-κουίζ για το ποδόσφαιρο όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει τις γνώσεις του για τρεις μεγάλες διοργανώσεις: το «Champions League», το «Europa League» και το «Mundial».

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν στο Google Play Store στη διεύθυνση https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_2epaltrikala.Football_quiz

 

Κατά τη δημιουργία των εφαρμογών οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να μάθουν:

  • να εργάζονται σε ομάδες. Κάθε ομάδα ανέλαβε να δημιουργήσει ένα τμήμα της εργασίας.
  • να ερευνούν και να βρίσκουν πληροφορίες στο διαδίκτυο αξιοποιώντας ιστοσελίδες όπως η Wikipedia, το Google Maps και άλλες.
  • να μάθουν πως να βρίσκουν και να αποθηκεύουν εικόνες από το διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ιστοσελίδες που περιέχουν εικόνες ελεύθερες πνευματικών δικαιωμάτων.
  • να συγκεντρώνουν και να ανταλλάσουν πληροφορίες σε πλατφόρμα κοινής χρήσης αρχείων
  • να δουλεύουν σε κοινά αρχεία αξιοποιώντας πλατφόρμα συνεργατικής δημιουργίας
  • να σχεδιάζουν το περιβάλλον της κάθε εφαρμογής στο App Inventor
  • να προγραμματίζουν στο App Inventor δημιουργώντας τον απαραίτητο κώδικα
  • να εκτελούν και να δοκιμάζουν τον κώδικα σε φορητές συσκευές (tablets, smartphones).

Για την υλοποίηση των εφαρμογών υπεύθυνοι ήταν οι καθηγητές Πληροφορικής Αβδελίδης Ευάγγελος και Αβδελίδου Ελένη. Στη δημιουργία της εφαρμογής των Αγγλικών συμμετείχε επίσης η καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας του σχολείου Μπαρούτα Ευαγγελία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων http://2epal-trikal.tri.sch.gr

 

Comments (0)

Tags: , ,

Γιατί να επιλέξω Εσπερινό ΕΠΑΛ Τρικάλων

Posted on 29 Μαΐου 2017 by larisanews

Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Τρικάλων, ένα σχολείο με μακρόχρονη πορεία στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σας προσκαλεί σε μια πρώτη γνωριμία με τον τρόπο λειτουργίας του, τις σπουδές, τις δυνατότητες και τους τίτλους που παρέχει.

Απευθυνόμαστε στους νεαρούς απόφοιτους Γυμνασίου, τους μαθητές της Α’ Λυκείου, τους απόφοιτους των Γενικών Λυκείων αλλά και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τους απόφοιτους του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, καθώς επίσης στους γονείς των νεαρών μαθητών και αποφοίτων και σας καλούμε να ενημερωθείτε για την προοπτική της επιλογής του σχολείου μας ως προς την ολοκλήρωση των σπουδών αλλά και την απόκτηση γνώσεων, προσόντων, τίτλων και επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Δείτε τις σύντομες παρουσιάσεις ακολουθώντας τις παρακάτω εικόνες και επισκεφτείτε μας για πληρέστερη ενημέρωση.

Σας περιμένουμε κοντά μας!

Εσπερινό ΕΠΑΛ Τρικάλων  Βαθυκλέους 1, Τρίκαλα 42132

Τηλ: 2431076623,  2431026483

http://1epal-esp-trikal.tri.sch.gr/joomla/

https://www.facebook.com/1o.esperino.epal.trikalon/

Comments (0)

Tags: , ,

Το 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Τρικάλων στη Βαρκελώνη

Posted on 23 Μαΐου 2017 by larisanews

Τη Βαρκελώνη της Ισπανίας, την πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα της Καινοτομίας («iCapital«)«για την εισαγωγή της χρήσης των νέων τεχνολογιών…», επέλεξε το 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Τρικάλων για την κατάρτιση 15 μαθητών και 4 καθηγητών στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+  κινητικότητας ΚΑ1 με θέμα: “Έξυπνα Συστήματα Οχημάτων – Ρομποτική“ που υλοποιεί το σχολείο τη σχολική χρονιά 2016-2017.

Από τις 24 Απριλίου ως και τις 8 Μαΐου σε συνεργασία με τον οργανισμό υποδοχής CEMEDI οργανώθηκε πρόγραμμα τεχνικών επισκέψεων για την κατάρτιση των εμπλεκομένων μαθητών και καθηγητών. Οι τεχνικές επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο δημιουργικής έρευνας και επιχειρηματικότητας της Βαρκελώνης «Canodromo» που λειτουργεί ως θερμοκοιτίδα εταιρειών πληροφορικής – επιχειρηματικότητας, στο κέντρο Τεχνολογίας της Καταλωνίας «Eurecat» , στο Κέντρο Έρευνας Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου στη Santa Perpetua De Mogoda που χρηματοδοτείται από μεγάλες βιομηχανίες αυτοκινήτου, όπως η Nissan, στον οργανισμό «Aemifesa», ο οποίος μετά από κατάρτιση χορηγεί στους επαγγελματίες Κρατικό Επαγγελματικό Πιστοποιητικό της Καταλονίας αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Εργασίας και Παιδείας.

Το επίκεντρο της κατάρτισης αποτέλεσαν εργαστήρια ρομποτικής, η λειτουργία και η αξιοποίηση των ρομπότ, του 3d printing και των drones στους χώρους της έρευνας, της τεχνολογίας, της βιομηχανίας αλλά και της καθημερινής ζωής.

Στα πλαίσια της θεωρητικής κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι επισκέφτηκαν επαγγελματικό λύκειο της πόλης και το πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και επιμορφώθηκαν μεταξύ άλλων για το σύστημα OPEN GIS που αφορά την πλήρη ενσωμάτωση των γεωχωρικών δεδομένων στην κύρια τεχνολογία της πληροφορίας.

Μετά το πέρας των καταρτίσεων και με τη συμβολή ξεναγού την πρώτη μέρα επισκεφτήκαμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Ανάμεσα τους η περιβόητη Σαγκράδα Φαμίλια (Sagrada Familia), σήμα κατατεθέν της Βαρκελώνης, το  Πάρκο Γκιουέλ, τα Casa Batlo και La Pedrera, έργα αντιπροσωπευτικά της αρχιτεκτονικής του Αντόνι Γκαουντί.

Η πολιτιστική περιήγηση στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας συμπληρώθηκε με την περιδιάβαση στη γοτθική συνοικία, την επίσκεψη στο Ανοιχτό Μουσείο «Ισπανικό Χωριό», Poble Espanyol ,στο εθνικό μουσείο Catalan National Museum of Art (MNAC), στο μουσείο Πάμπλο Πικάσο, όπου εκτίθενται πρώιμα έργα του καλλιτέχνη, στο ενυδρείο της Βαρκελώνης, το μεγαλύτερο θαλάσσιο πάρκο της Μεσογείου ,τη βόλτα στη Barceloneta, παλιά γειτονιά των ψαράδων, και την κεντρική αγορά της πόλης, La Boqueria, κατάμεστη από χρώματα, γεύσεις και αρώματα. Αισθανθήκαμε δέος στον καθεδρικό ναό και την πανέμορφη εκκλησία Σάντα Μαρία Ντελ Μαρ, τέλεια παραδείγματα της γοτθικής αρχιτεκτονικής Περάσαμε την Πρωτομαγιά στο πάρκο Ciutadella, το παλιό οχυρό του Φίλλιπου του Ε, ανηφορήσαμε στο λόφο Montjuik όπου βρίσκεται το ολυμπιακό στάδιο και όλες οι εγκαταστάσεις της ολυμπιάδας του 1992 και μαγευτήκαμε από τον πολύχρωμο χορό των συντριβανιών μπροστά από το Εθνικό μουσείο. Οι πιο ποδοσφαιρόφιλοι παρακολούθησαν αγώνα με την αγαπημένη τους “Barcelona” στο φημισμένο Camp Nou αλλά οι περισσότεροι κατηφορίζοντας τον εμπορικό κεντρικό δρόμο Las Ramplasδεν ξέχασαν να πιουν νερό από την βρύση καναλέτας, για να ξαναεπιστρέψoυν στην Βαρκελώνη σύμφωνα με μία τοπική παράδοση.

Ευχαριστούμε τους επιμορφούμενους μαθητές του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Βούρλα Ντίνα, Γιαννή Θεόδωρο,Καρακίτσιου Βάσω, Μακρή Μαρία, Κουφογιάννη Κωνσταντίνα, Μπίλλιου Σοφία, Νακοπούλου Ιωάννα, Παπαγεωργίου Φίλιππο, Παπαδημητρίου Φίλιππο, Παπάντου Όλγα, Ρουστάνη Χρυσή, Σταθοπούλου Ελένη, Τουραλιά Θεοδώρα, Τριγώνη Αίγλη και Φωτεινή Χατζηφωτίου για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους και την ενεργό συμμετοχή τους.

Ευχαριστούμε επίσης ιδιαίτερα τις συνοδούς καθηγήτριες, Λίλα Μανίκα και Λίλια Παπαστάθη για το σημαντικό τους ρόλο στο πολιτιστικό κομμάτι και στην υποστήριξη των μαθητών καθώς και τον υπεύθυνο του προγράμματος κινητικότητας ERASMUS+ ΚΑ1 Θανάση Βράντζα για το συντονισμό και την άψογη διοργάνωση και τους συμμετέχοντες καθηγητές για το ενδιαφέρον και τη συμβολή τους. Οι καταρτιζόμενοι καθηγητές ήταν οι: Βασίλειος Βαρσάνης, διευθυντής του σχολείου, Θανάσης Βράντζας, Γιάννης Μπλόκος και Χαρά Ρουσουλιώτη. Στο πρόγραμμα συμμετείχε και η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Τρικάλων, κα Βάσω Κάκλα.

Από το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων

 

Comments (0)

Camila Cabello - Havana
Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Να κοιμηθούμε αγκαλιά
Domenica - Θα κρύβω αυτό που ζητάς
Amy - Love is a losing game
Hi - Gloss
Πάνος Μουζουράκης - Πόσες φορές
Μπάκης Στόκας - Φίλιππος Πλιάτσικας - Υπάρχουν χρυσόψαρα
Chris Rea - Blue cafe
Modern Talking - Why did you do it
Φίλιππος Πλιάτσικας - Λόγο στην αγάπη