Tag Archive | "Δάνεια"

Tags: , , ,

Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Posted on 18 Φεβρουαρίου 2018 by larisanews

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας στην προσπάθειά της να ενισχύσει την πραγματική οικονομία και συγκεκριμένα τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, συμμετέχει στη Δράση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση – Ενδιάμεσο ΤΕΠΙΧ Ι», με σκοπό την από κοινού συνεπένδυση των ιδίων κεφαλαίων της με τα κεφάλαια του ΤΕΠΙΧ για την παροχή δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης, με ευνοϊκούς όρους και με μειωμένο κόστος για τις επιχειρήσεις.  Η ΕΤΕΑΝ μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, διαθέτει πόρους συνολικού ύψους 192 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ενώ το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τον δανεισμό των επιχειρήσεων, θα ανέλθει σε 384 εκ. ευρώ.

Επιλέξιμες για ένταξη στη Δράση είναι οι οικονομικά βιώσιμες επιχειρήσεις, υπό σύσταση – νέες – υφιστάμενες, όλων των κλάδων της οικονομίας.

Η Δράση περιλαμβάνει, (α) Δάνεια χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων και (β) Δάνεια για κεφάλαιο κινήσεως ειδικού σκοπού.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι:

  • Υψηλό ποσό χρηματοδότησης έως 800.000€ για τα επενδυτικά δάνεια και έως 300.000€ για τα κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού.
  • Προνομιακό επιτόκιο, μειωμένο κατά 50% από τα ισχύοντα (πλέον εισφοράς του Ν. 128/75, για το μέρος των κεφαλαίων που προέρχεται από την Τράπεζα).
  • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής έως 12 έτη για τα επενδυτικά δάνεια και έως 48 μήνες για τα κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού.

Ο χαμηλότοκος δανεισμός προκύπτει ως αποτέλεσμα της συνεπενδύσεως κεφαλαίων (1:1) με προνομιακό επιτόκιο από την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και με μηδενικό επιτόκιο από το ΤΕΠΙΧ, για όλη τη διάρκεια του δανείου. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ως εργαλείο επιχειρηματικής ανάπτυξης παρέχει λύσεις χρηματοδότησης , άμεσα και ευέλικτα καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση– Ενδιάμεσο ΤΕΠΙΧ Ι», τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στοδίκτυο των  Καταστημάτων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

Comments (0)

Tags: , ,

Κόκκινα δάνεια και εσωτερικό χρέος: Πολιτική «μυωπία» ή δόλος; – Του Γ. Παπασίμου

Posted on 20 Οκτωβρίου 2017 by larisanews

Μετά την επτάχρονη μνημονιακή «κηδεμονία», περίοδο κατά την οποία διαλύθηκε περαιτέρω η στρεβλή οικονομική βάση της Ελλάδος και μειώθηκε η αγοραστική δύναμη της πλειοψηφίας των Ελλήνων, έχουμε και την δραματική διόγκωση του εσωτερικού χρέους. Χρέους, που συνίσταται, αφενός, στα «κόκκινα» δάνεια, που ξεπερνούν τα 100δις ευρώ και, αφετέρου,στις οφειλές προς το Δημόσιο, λόγω της υπερφορολόγησης, που αγγίζουν τα 100 δις ευρώ.
Ειδικά στο θέμα των «κόκκινων» δανείων, οι μέχρι τώρα ακολουθούμενες πολιτικές αγγίζουν τα όρια του παραλόγου. Παρά την επανειλημμένη ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών στην περίοδο αυτή, με τεράστια ποσά, τα οποία έχουν προστεθεί στο Δημόσιο χρέος, δηλαδή στις πλάτες των φορολογουμένων δεν υπήρξε ουδεμία ορθολογική οικονομική κίνηση, που θα ωφελούσε την κοινωνία, την οικονομία αλλά και το ίδιο το τραπεζικό σύστημα, που αποτελεί πλέον ένα τεράστιο «βαρίδι».
Και να φανταστεί κανείς ότι δεν χρειάζονταν να «ανακαλύψει κανείς την Αμερική». Θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα των Η.Π.Α. κατά την κρίσιμη περίοδο της μεγάλης κρίσης των «τοξικών» ομολόγων του 2008, οι οποίες, προκειμένου να αποβάλλουν την «γάγγραινα» των κόκκινων δανείων από το τραπεζικό τους σύστημα, διέγραψαν αυτά από το ενεργητικό τους και τα μετέφεραν σε έναν ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης τους (badbank). Χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της ακαριαίας αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού, αποτέλεσε η «Citibank», η μετοχή της οποίας από 40 δολάρια κατέβηκε στο 1 δολάριο και, μετά την εξυγίανση της, σήμερα βρίσκεται στα 50 δολάρια.
Θα μπορούσε επίσης, να ακολουθηθεί η λαμπρή πολιτική της Ισλανδίας: Το 2010, μετά την χρεοκοπία της Χώρας, το πολιτικό σύστημα εκεί, κούρεψε κάθετα και μαζικά όλα τα δάνεια (όχι μόνο τα «κόκκινα») σε ποσοστό 30%-70%, ανάλογα με την οικονομική δύναμη του εκάστου δανειολήπτη («σεισάχθεια»), Έτσι, παρείχε άμεσα «οξυγόνο» στην οικονομία της και στο κοινωνικό σύνολο, με αποτέλεσμα σήμερα να παρουσιάζει σοβαρή ανάπτυξη.
Είναι προφανές, ότι οι παραπάνω λύσεις-ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων στις Χώρες αυτές καταρρίπτουν τα οποιαδήποτε επιχειρήματα – φληναφήματατου Ελληνικού πολιτικού συστήματος και προσωπικού, περί μη δυνατότητας εφαρμογής τέτοιων λύσεων «σεισάχθειας» στην Ελλάδα. Παραπέρα, καταδεικνύειτις τεράστιες ευθύνες τους, αφού δεν νομοθέτησαν, καν, την λεγόμενη «ρήτρα προτίμησης των δανειοληπτών»,όπως, για παράδειγμα, η Κύπρος κατά την ένταξή της στον μνημονιακό κύκλο. Έτσι, είχαμε πρόσφατα την πώληση δανείων από την Eurobankσε ξένα funds, μόλις στο 3% της αξίας τους, χωρίς να έχει δοθεί προηγουμένως η δυνατότητα αγοράς τους.
Και ενώ η λέξη «σεισάχθεια» έχει φορτιστεί αρνητικά από την «τρομώδη» πολιτικοοικονομική «ελίτ» της Ελλάδας, την οποία εξορκίζει με κάθε τρόπο, ως «μετεωρίτης» έπεσαν οι δηλώσεις του ΛορένζοΜπίνιΣμάγκι, προέδρου του Δ.Σ. της Γαλλικής Τράπεζας SocieteGeneraleκαι τέως μέλος (2005-2011) της Εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επισκεπτόμενος πρόσφατα την Αθήνα, πρότεινε στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα να προχωρήσει σε διαγραφή των «κόκκινων» δανείων, μέσω γενναίων «κουρεμάτων» προς όλους τους δανειολήπτες σε ποσοστό 60% – 70%.
Ως εκ τούτου, είναι αμείλικτο το ερώτημα, που υπάρχει στον τίτλο του άρθρου αυτού: Αν η μέχρι τώρα ακολουθούμενη μονοδιάστατη πολιτική πώλησης των «κόκκινων» δανείων στα ξένα funds, αντί «πινακίου φακής», χωρίς εφαρμογή «της ρήτρας προτεραιότητας των δανειοληπτών», σε συνδυασμό με τους μαζικούς επικείμενους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, είναι απόρροια «πολιτικής μυωπίας» ή δόλου, με την έννοια της εξυπηρέτησης άλλων σχεδιασμών από τα αμιγή συμφέροντα της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα,δυστυχώς, είναι προφανής πλέον. Έχει δοθεί,όμως, και σε ανύποπτο χρόνο από τον σπουδαίο Ιταλό φιλόσοφο MaurizioLazzarato,στο βιβλίο του «Η κατασκευή του χρεωμένου ανθρώπου». Σ’ αυτό τονίζεται,ότι το χρέος γενικά δεν αποτελεί μια οικονομική πτυχή μόνο, αλλά είναι, ταυτόχρονα, και μια τεχνική ελέγχου των ατομικών και συλλογικών υποκειμένων και, κατ’ επέκταση, και των Κρατών. Χαρακτηριστικά αυτός αναφέρει, ότι :«Το χρέος λειτουργεί ταυτόχρονα σαν μηχανή αρπαγής, ’’λεηλασίας’’ ή ’’αφαίμαξης’’ της κοινωνίας στο σύνολό της, σαν εργαλείο μακροοικονομικής διαχείρισης και καθοδήγησης και σαν μηχανισμός αναδιανομής των εισοδημάτων. Λειτουργεί επίσης σαν μηχανισμός παραγωγής και ’’διακυβέρνησης’’ συλλογικών και ατομικών υποκειμενικοτήτων …Όμως η σχέση πιστωτή-οφειλέτη δεν περιορίζεται στην ικανότητα ’’να επηρεάζει άμεσα τις κοινωνικές σχέσεις’’, καθώς είναι και η ίδια μια σχέση εξουσίας, μία από τις σημαντικότερες και πιο καθολικές του σύγχρονου καπιταλισμού».

Του ΓεωργίουΠαπασίμου
Δικηγόρου
Μέλους της «Πρωτοβουλίας 14ης Μάη»
Site: http://www.gpapasimos.gr/

Comments (0)

Tags: , ,

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα των κόκκινων δανείων

Posted on 20 Σεπτεμβρίου 2016 by larisanews

Το θέμα των κόκκινων δανείων και των δανείων σε ελβετικό φράγκο έθεσε προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Εκεί επανέλαβε την πρόταση της κοινωνίας των πολιτών, που οδηγεί στην επανεκκίνηση της οικονομίας και της κοινωνίας.

«Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία απασχολούν τον τελευταίο καιρό πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι και ζήτησαν την συνδρομή της Περιφέρειας Θεσσαλίας για στήριξη στην εξεύρεση λύσης στο πρόβλημά τους. Τα κόκκινα δάνεια και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Στις 22-5-2016 ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή, η απελευθέρωση των μεταβιβάσεων εξυπηρετούμενων και κόκκινων δανείων. Τα δάνεια των Ελλήνων είτε αποπληρώνονται είτε όχι, θα περάσουν σε χέρια εταιριών “Funds”, που λειτουργούν με κριτήρια αμιγώς χρηματοοικονομικά και  κερδοσκοπικά. Η διαδικασία αυτή γίνεται, όπως έγινε και σε άλλες χώρες, με τα funds αυτά να αγοράζουν τα δάνεια σε χαμηλή έως πάρα πολύ χαμηλή τιμή, η οποία κυμαίνεται από 10 έως 21%, της οφειλής.

Εμείς προτείνουμε να νομοθετήσει η Πολιτεία, όπως νομοθέτησε τον Οκτώβριο του 2015 η Κυπριακή Κυβέρνηση, το δικαίωμα να μπορεί ο οφειλέτης να αγοράζει στην ίδια τιμή το δάνειό του. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να νομοθετήσει υπερ των δανειοληπτών και των εγγυητών το δικαίωμα να υποβάλλουν πρόταση εξαγοράς των δανείων πριν την πώλησή τους. Σε μια τέτοια περίπτωση η τράπεζα θε πετύχει ότι ακριβώς ότι θα πετύχαινε με την συνδιαλλαγή της με το κερδοσκοπικό fund, δηλαδή την είσπραξη του ίδιου χρηματικού ποσού. Η πίστη της δεν διασαλεύεται, διότι θα πραγματώνει μια θεσμοθετημένη υποχρέωση της. Η όποια διασπορά του ηθικού κινδύνου, για όσα δάνεια συνεπών δανειοληπτών δεν μεταβιβαστούν μπορεί ν’ αποφευχθεί με μια σημαντική επιτοκιακή ελάφρυνση που επίσης μπορεί να θεσμοθετήσει η Πολιτεία.

Οι Έλληνες στην πλειοψηφία τους δεν θέλουν να αποφύγουν την αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων. Μέγιστη απόδειξη ότι το έτος 2007 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονταν σε ποσοστό 4,6%. Σήμερα ανέρχονται σε ποσοστό 53% αποκλειστικά λόγω της πρωτοφανούς σε μέγεθος και διάρκεια ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις τους εξαιτίας της βίαιης συρρίκνωσης των εισοδημάτων τους, της ανεργίας, των πολλαπλών δυσβάστακτων φορολογικών επιβαρύνσεων και του μεγάλου όγκου των πτωχευμένων επισήμως και ανεπισήμως επιχειρήσεων.

Βέβαια, κάποιοι μπορούν να ισχυριστούν ότι ανακύπτει ζήτημα ηθικού κινδύνου καθώς μια τέτοια ρύθμιση μπορεί να ωθήσει να σταματήσουν να εξυπηρετούν τα δάνειά τους ακόμη κι εκείνους που το πράττουν σήμερα. Για το λόγο αυτό πρέπει να τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες ή για παράδειγμα, οι τράπεζες να έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το επιτόκιο ή κάποιο άλλο κίνητρο, έτσι ώστε να ωφεληθούν και όσοι εξυπηρετούν τα δάνειά τους.

Σε ό,τι αφορά τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο θα πρέπει να ισχύσει το παλιό καθεστώς, της αποπληρωμής του δανείου με την ισοτιμία κατά το χρόνο εκταμίευσης, όπως αποφασίστηκε ήδη με την πρώτη πανευρωπαϊκή δικαστική απόφαση στην αγωγή καταναλωτικών οργανώσεων και του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου,  μέχρι τα αρμόδια δικαστήρια αποφασίσουν για την τελική έκβαση αυτής της υπόθεσης με τους δανειολήπτες

Η άμεση λύση / μπορεί να έρθει με την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας στηριζόμενη στην ήδη εκδοθείσα απόφαση 334/2016 επι της Συλλογικής αγωγής του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».

Είναι κεφαλαιώδης ανάγκη τα δάνεια των Ελλήνων να μη γίνουν βορά στα χέρια κερδοσκόπων. Μας αφορά όλους, όχι μόνο τους δανειολήπτες. Αφορά τη συνοχή του κοινωνικού ιστού της Ελλάδας.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο φέρνει ο Περιφερειάρχης το θέμα των κόκκινων δανείων

Posted on 07 Σεπτεμβρίου 2016 by larisanews

Το θέμα των κόκκινων δανείων και των δανείων σε ελβετικό φράγκο εισάγει προς συζήτηση στο ερχόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα, ανέπτυξε την πρόταση που θα καταθέσει προς συζήτηση στο ΠΣ με σκοπό την ανακούφιση των δανειοληπτών:

«Στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα εισάγουμε προς συζήτηση τα εξής δύο θέματα: τα κόκκινα δάνεια και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Και αυτό επειδή πάνω από 73.000 πολίτες που υπέγραψαν στην διαδικτυακή πλατφόρμα συλλογής υπογραφών του AVAAZ.ORG σχετικό ψήφισμα (η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται) αλλά και ακόμη περισσότεροι αξιώνουν την παρέμβαση μας στην Πολιτεία, μια παρέμβαση που θα ωφελεί όλους και δεν θα βλάπτει κανένα. Τι εννοούμε;

Η Πολιτεία τον Μάιο του 2016 ψήφισε στη Βουλή ένα νόμο με βάση τον οποίο μπορούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παραχωρούν τα δάνεια (εξυπηρετούμενα, μη εξυπηρετούμενα και «κόκκινα») σε χρηματοοικονομικά funds. Η διαδικασία αυτή γίνεται, όπως έγινε και σε άλλες χώρες, με τα funds αυτά να αγοράζουν τα δάνεια σε χαμηλή έως πάρα πολύ χαμηλή τιμή, η οποία κυμαίνεται από 10 έως 21%, της συνολικής οφειλής.

Εμείς προτείνουμε να θεσμοθετήσει η Πολιτεία, όπως νομοθέτησε τον Οκτώβριο του 2015 η Κυπριακή Κυβέρνηση, το δικαίωμα να μπορεί ο οφειλέτης να αγοράζει στην ίδια τιμή το δάνειό του. Η τράπεζα δεν χάνει καθώς θα πάρει τα ίδια χρήματα, που θα της έδινε και το οποιοδήποτε fund, ταυτόχρονα όμως δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη να εξυγιάνει τα οικονομικά του και να συνεχίσει απρόσκοπτα την επαγγελματική του δραστηριότητα, απαλλαγμένος από ένα μεγάλο βάρος.

Βέβαια, κάποιοι μπορούν να ισχυριστούν ότι ανακύπτει ζήτημα ηθικού κινδύνου καθώς μια τέτοια ρύθμιση μπορεί να  ωθήσει να σταματήσουν να εξυπηρετούν τα δάνειά τους ακόμη κι εκείνους που το πράττουν σήμερα. Για το λόγο αυτό πρέπει να τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες ή για παράδειγμα, οι τράπεζες να έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το επιτόκιο, έτσι ώστε να ωφεληθούν και όσοι εξυπηρετούν τα δάνειά τους.

Σε ό,τι αφορά τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο θα πρέπει να ισχύσει το παλιό καθεστώς, της αποπληρωμής του δανείου με την ισοτιμία κατά το χρόνο εκταμίευσης, όπως αποφασίστηκε ήδη με την πρώτη πανευρωπαϊκή δικαστική απόφαση στην αγωγή καταναλωτικών οργανώσεων και του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου,  μέχρι τα αρμόδια δικαστήρια αποφασίσουν για την τελική έκβαση αυτής της υπόθεσης με τους δανειολήπτες».

 

Comments (0)

Tags: , ,

Σε εξόφληση υποχρεώσεών του προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων

Posted on 04 Μαρτίου 2016 by larisanews

Σε εξόφληση υποχρεώσεών του προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων, μετά τη σημερινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αποδοχή των όρων λήψης δανείου. Πρόκειται για δάνειο ύψους 8.771.661,65 που λαμβάνεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση χρεών του Δήμου Τρικκαίων. Αυτά προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, για κάλυψη μέρους του ποσού που υπολείπεται για ισοσκέλιση προϋπολογισμού 2016 .
Η διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου είναι τα 15 χρόνια. Πλέον, η κατά πλειοψηφία απόφαση του Σώματος, αποστέλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο, μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, το ποσό του δανείου θα οδεύσει προ αποπληρωμή των οφειλών.

Από το γραφείο Τύπου

Comments (0)

Camila Cabello - Havana
Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Να κοιμηθούμε αγκαλιά
Domenica - Θα κρύβω αυτό που ζητάς
Amy - Love is a losing game
Hi - Gloss
Πάνος Μουζουράκης - Πόσες φορές
Μπάκης Στόκας - Φίλιππος Πλιάτσικας - Υπάρχουν χρυσόψαρα
Chris Rea - Blue cafe
Modern Talking - Why did you do it
Φίλιππος Πλιάτσικας - Λόγο στην αγάπη

 


Μάιος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031EC