Tag Archive | "Αποχέτευση"

Tags: , ,

Προχωράει ο Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Φαλάνης

Posted on 11 Ιανουαρίου 2018 by larisanews

Εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η προώθηση υπογραφής της σύμβασης στο έργο «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Φαλάνης», προϋπολογισμού 1.848.840,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, μεταξύ του Δικαιούχου της που είναι η ΔΕΥΑ Λαρισαίων και του αναδειχθέντος Αναδόχου στο σχετικό Διαγωνισμό.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. μέσω του Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», όπου εντάχθηκε από  τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο διαχείρισης πόρων του που της εκχωρήθηκαν.

Το ποσό της προς υπογραφή Σύμβασης είναι 638.334,24€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Φαλάνης με τον οποίο τα λύματα από τον οικισμό της Φαλάνης θα οδηγούνται από το Αντλιοστάσιο του οικισμού ΑΣ-Α1, μέσω καταθλιπτικών αγωγών διαμέτρου Φ280 και μήκους 7.200m, στο φρεάτιο εισόδου της ΕΕΛ Γιάννουλης (υψόμετρο +77,00).

Οι καταθλιπτικοί αγωγοί θα είναι από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (PE100) ισχυρής αντοχής 10 ατμ. συνδεμένοι μεταξύ τους και στα φρεάτια με αυτογενή συγκόλληση.

Το αντλιοστάσιο θα αποτελείται από υπόγειο με μεσοπάτωμα και ισόγειο χώρο. Το υπόγειο διαιρείται σε δύο τμήματα. Το πρώτο καταλαμβάνει ο ξηρός θάλαμος μηχανοστασίου όπου τοποθετούνται οι αντλίες και λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, και περιλαμβάνει την κύρια υπόγεια στάθμη. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται και όλες οι Η/Μ εγκαταστάσεις του Αντλιοστασίου, συμπεριλαμβανομένων και όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων (σωληνώσεις, εξαρτήματα, όργανα) και εξοπλισμού εντός του αντλιοστασίου από την είσοδο των αγωγών λυμάτων και μέχρι τη σύνδεση με τον καταθλιπτικό αγωγό. Αυτές περιλαμβάνουν υποβρύχιες αντλίες λυμάτων για εγκατάσταση ξηρού τύπου, δίκτυα σωληνώσεων από την αναρρόφηση κάθε αντλίας προς το βανοστάσιο και μέχρι την έξοδό τους για σύνδεση με τον καταθλιπτικό αγωγό, πλήρη σειρά των απαραίτητων υδραυλικών εξαρτημάτων (αυτόματες βαλβίδες αντιπληγματικής προστασίας, αυτόματες βαλβίδες εξαερισμού, ειδικά τεμάχια εξάρ-μωσης, δικλίδες απομόνωσης, βαλβίδες αντεπιστροφής, ροόμετρα, αισθητήρες κ.λπ.), υποβρύχιους αναδευτήρες στο θάλαμο εισροής λυμάτων, ανυψωτική διάταξη, μονάδα απόσμησης, μονάδες εξαερισμού, εξαρτήματα καθαρισμού του αντλιοστασίου (καλαθοεσχάρα και κάδο συλλογής εσχαρισμάτων), λοιπό εξοπλισμό, κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής τάσης, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, πίνακες χαμηλής τάσης, τοπικός σταθμός ελέγχου (ΤΣΕ) εξοπλισμένος με μονάδα ελέγχου (PLC), κεραία ασύρματης μετάδοσης προς το κέντρο ελέγχου, εγκατάσταση κίνησης, ηλεκτροφωτισμού, ρευματοδοτών και τις απαραίτητες γειώσεις του αντλιοστασίου, εγκατάσταση αλεξικέραυνου και κεντρικών γειώσεων και φορητούς πυροσβεστήρες.

Η Φαλάνη, με πληθυσμό 4.325 ι.κ. (2031) είναι οικισμός Γ’ προτεραιότητας και σύμφωνα με την οδηγία 271/91 πρέπει να έχει δίκτυο αποχέτευσης και ΕΕΛ.

Το έργο που συμβασιοποιείται, εντάσσεται στη Β΄φάση της «τμηματοποιημένης» Πράξης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 «Δίκτυα Αποχέτευσης Δημοτικών Κοινοτήτων Γιάννουλης και Φαλάνης και επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Γιάννουλης». Κατά την Α΄ Φάση της Πράξης υλοποιήθηκε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Γιάννουλης και της Φαλάνης και η Μελέτη του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Φαλάνης και Προμελέτη της Επέκτασης της ΕΕΛ Γιάννουλης.

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ξεκίνησε η ολοκλήρωση της αποχέτευσης στο Ριζαριό

Posted on 15 Ιουνίου 2017 by larisanews

Ξεκίνησε η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου τμήματος της αποχέτευσης στο Ριζαριό, μετά από πολλά χρόνια. Προηγήθηκε η υπογραφή σύμβασης για το έργο, κατόπιν διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού. Με 144.000€ το έργο «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στο Ριζαριό του Δήμου Τρικκαίων» λύνει προβλήματα για τα 2/3 του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή.

Συγκεκριμένα κατασκευάζονται:

  1. Αγωγοί του κυρίως δικτύου αποχέτευσης του δυτικού τμήματος του οικισμού μήκους 1650 μ.
  2. Ιδιωτικές συνδέσεις των κατοικιών του οικισμού 110 τεμ.
  3. Φρεάτια επίσκεψης ακαθάρτων 31 τεμ.
  4. Οδοστρώματα και πεζοδρόμια που καταστρέφονται λόγω εργασιών.

Οι εργασίες έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης το επόμενο οκτάμηνο και ακολουθεί η δημοπράτηση για ανάλογες εργασίες στο υπόλοιπο τμήμα του οικισμού. Ετσι, θα επιλυθεί το ζήτημα που για χρόνια ταλανίζει τους κατοίκους του συνοικισμού και που επιλύουν ο Δήμος Τρικκαίων και η ΔΕΥΑΤ.

 

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

 

Comments (0)

Tags: , ,

Στην τελική φάση το έργο αποχέτευσης του συνοικισμού Ριζαριού

Posted on 31 Μαΐου 2017 by larisanews

Ένα σημαντικό και για χρόνια στάσιμο έργο ολοκληρώνει ο Δήμος Τρικκαίων. Πρόκειται για την αποχέτευση του συνοικισμού Ριζαριού, που από σήμερα εισέρχεται στην τελική του φάση για το μεγαλύτερο τμήμα του. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 υπογράφτηκε η σύμβαση για το έργο «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στο Ριζαριό του Δήμου Τρικκαίων», ανάμεσα στον πρόεδρο της ΔΕΥΑΤ κ. Δημ. Παζαΐτη και την εκπρόσωπο  της κατασκευάστριας εταιρείας ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Π.Ε. Με το έργο αυτό ύψους 144.000€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%),συμπληρώνονται τα 2/3 του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή.
Με το έργο θα υλοποιηθούν:

  1. Η κατασκευή των αγωγών του κυρίως δικτύου αποχέτευσης του δυτικού τμήματος του οικισμού μήκους 1650 μ.
  2. Η κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων των κατοικιών του οικισμού 110 τεμ.
  3. Η κατασκευή φρεατίων επίσκεψης ακαθάρτων 31 τεμ.
  4. Η αποκατάσταση οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων τα οποία κατεστράφησαν λόγω εργασιών.

Με την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών, που θα διαρκέσουν οκτώ μήνες, θα δημοπρατηθεί το υπόλοιπο τμήμα του οικισμού. Ετσι, θα επιλυθεί το ζήτημα που για χρόνια ταλανίζει τους κατοίκους του συνοικισμού και που επιλύει ο Δήμος Τρικκαίων και η ΔΕΥΑΤ.

Comments (0)

Tags: , ,

Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης υδάτων εντός Δ. Τρικκαίων

Posted on 03 Μαΐου 2017 by larisanews

Λύση σε εναπομείνασες συνδέσεις του δικτύου ακαθάρτων και ομβρίων στα Τρίκαλα δίνει η ΔΕΥΑΤ. Με 250.000 ευρώ προϋπολογισμό, θα πραγματοποιηθεί δημοπρασία την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017, για το έργο «Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων εντός Δήμου Τρικκαίων έτους 2017». Αυτό αφορά σε επίλυση προβλημάτων που είχαν προκύψει από παλιότερες εργολαβίες. Συγκεκριμένα, σε επεκτάσεις του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων των Τρικάλων, προβλέπεται να γίνουν εργασίες συμπλήρωσης των δικτύων, ταυτόχρονα με την κατασκευή των συνδέσεων. Αυτές θα γίνουν σε όσα σημεία της πόλης δεν έχουν κατασκευασθεί αγωγοί από τις προηγούμενες εργολαβίες για διάφορους λόγους (π.χ. διανοιγόμενες οδοί κ.λπ.). Ετσι, λύνονται ζητήματα για την αποχέτευση και τα όμβρια, που είχαν παραμείνει σε εκκρεμότητα για ιδιοκτήτες οικιών στα Τρίκαλα.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

 

Comments (0)

Tags: , ,

Η ΔΕΥΑΤ επιλύει το πρόβλημα με την αποχέτευση στη Σωτήρα

Posted on 27 Απριλίου 2017 by larisanews

Ένα χρόνιο πρόβλημα για την αποχέτευση στη Σωτήρα επιλύει η ΔΕΥΑΤ του Δήμου Τρικκαίων. Την ερχόμενη Πέμπτη 4 Μαΐου 207 δημοπρατείτο το έργο για την κατασκευή δικτύου ακαθάρτων. Ο οικισμός της Σωτήρας δεν διαθέτει παρόμοιο δίκτυο και η ΔΕΥΑΤ πλέον υλοποιεί τις διαδικασίες για να κατασκευαστεί και να είναι σύγχρονος ο οικισμός. Σε πρώτη φάση η δημοπρασία με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ θα αφορά στο δυτικό τμήμα του οικισμού, όπου η αποχέτευση των ακαθάρτων πραγματοποιείται μέσα σε απλούς απορροφητικούς βόθρους. Κάτι που προφανώς και δεν είναι παραδεκτό. Ετσι, εκπονήθηκε η μελέτη και η σχετική δημοπρασία θα αφορά στην κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Μέσω αυτού, τα λύματα θα αποχετεύονται και θα διατίθενται με ασφάλεια στο περιβάλλον, για λόγους δημόσιας υγείας.  Η πλήρης ονομασία του έργου είναι  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ». Η ΔΕΥΑΤ, στη συνέχεια θα ξεκινήσει τις διαδικασίες για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και στο ανατολικό τμήμα του οικισμού, ολοκληρώνοντας μια αναγκαία, χρόνια παρέμβαση.

 

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

Comments (0)

Tags: , ,

Προς επίλυση η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου στο Ριζαριό

Posted on 12 Δεκεμβρίου 2016 by larisanews

Ευχάριστα τα νέα για το Ριζαριό. Στο πλαίσιο της προσοχής που δίνει ο Δήμος σε συνοικίες της πόλης των Τρικάλων, δύο θετικά μηνύματα ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμαρχος Τρικκαίων, στα μέλη του ΔΣ του νεοσύστατου Συλλόγου νέων και Γονέων Ριζαριού «Ο Αγιος Γεώργιος». Το πρώτο, ότι την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 θα δημοσιοποιηθεί η προκήρυξη για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή. Ένα έργο που επί χρόνια παρέμενε ανολοκλήρωτο, πλέον μπαίνεις την ποριστική του φάση. Αυτό θα σημάνει ότι, όχι μόνο θα λυθεί πρόβλημα με την αποχέτευση, αλλά και ότι θα βελτιωθεί η εικόνα στους δρόμους της συνοικίας. Το δεύτερο σημαντικό, το ότι ο Δήμος έχει ήδη ενδιαφερθεί για την επίλυση ενός άλλου χρόνιου και εξαιρετικά δυσάρεστου προβλήματος. Αυτό των δυστυχημάτων στον «κόμβο Ριζαριού», δηλαδή στο σταυροδρόμι με την περιφερειακή οδό. Ηδη υπάρχουν μελέτες και προμελέτες, έχει γίνει προεργασία και ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον του Δήμου Τρικκαίων να επιλυθεί το σημαντικό αυτό πρόβλημα, που κοστίζει και ανθρώπινες ζωές.
Στα ειδικότερα ζητήματα που έθεσαν τα μέλη του ΔΣ, υπήρξε συνεργασία και διαπιστώθηκε η κοινή προσπάθεια για την επίλυσή τους, όπως στην καθαριότητα, σε φωτισμό και ενέργειες για την καλαισθησία. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Τρικκαίων ήδη από το καλοκαίρι προχώρησε σε ανακατασκευή και βελτίωση της παιδικής χαράς με τη δημιουργία και γηπέδου 5Χ5, ενώ ήδη έγινε και αντικατάσταση λαμπτήρων σε διάφορα σημεία.
Αυτό, όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, και είχε ήδη γίνει σαφές από το καλοκαίρι, ήταν η αρχή μιας σειράς ενεργειών για τις συνοικίες των Τρικάλων, για τις οποίες πρέπει να γίνουν διάφορες οφειλόμενες παρεμβάσεις.
Το ΔΣ αποτελούν οι κ. Γιώργος Ζιώγας (πρόεδρος), Δημ. Μεσιακάρης (αντιπρόεδρος), Ευαγ. Ντάνας (γραμματέας), Νικ. Σαλταγιάννης (ταμίας) και Γιώργος Πανάγος (μέλος).

 

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

Comments (0)

Tags: , ,

Λύση για την αποχέτευση σε μεγάλο τμήμα του οικισμού του Ριζαριού

Posted on 15 Απριλίου 2016 by larisanews

Λύση για την αποχέτευση σε μεγάλο τμήμα του οικισμού του Ριζαριού, δίνει από σήμερα η ΔΕΥΑΤ. Ένα έργο που επί 10 περίπου χρόνια παρέμενε ανενεργό, πλέον αποδίδεται στους κατοίκους. Από σήμερα, άρχισαν οι εργασίας για τη σύνδεση του αντλιοστασίου του οικισμού, με το ήδη κατασκευασμένο δίκτυο ακαθάρτων. Συγκεκριμένα, κατασκευάζεται το φρεάτιο, προκειμένου να τοποθετηθεί η εσχάρα συλλογής των στερών αποβλήτων, παραπλεύρως του υφισταμένου αντλιοστασίου ΑΡ1 στον οικισμό.
Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσουν – μετά από τόσα χρόνια – να αποχετευθούν στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης μας, τα λύματα από τα ακίνητα που είναι ήδη συνδεδεμένα με αυτόν. Σε πρώτη φάση, το συγκεκριμένο έργο αφορά περί τις 200 κατοικίες και αναμένεται να ολοκληρωθεί σ 2 εβδομάδες. Στη συνέχεια, όπως τόνισε ο πρόεδρος τη ΔΕΥΑΤ κ. Σωτ. Σακκάς, ο οποίος επισκέφθηκε τον χώρο των εργασιών, θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για τις υπόλοιπες οικίες του οικισμού. Με αυτόν, θα ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες για τις εναπομείνασες οικιες, βάζοντας οριστικό τέλος στην ανυπαρξία αποχέτευσης.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

Comments (0)

Camila Cabello - Havana
Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Να κοιμηθούμε αγκαλιά
Domenica - Θα κρύβω αυτό που ζητάς
Amy - Love is a losing game
Hi - Gloss
Πάνος Μουζουράκης - Πόσες φορές
Μπάκης Στόκας - Φίλιππος Πλιάτσικας - Υπάρχουν χρυσόψαρα
Chris Rea - Blue cafe
Modern Talking - Why did you do it
Φίλιππος Πλιάτσικας - Λόγο στην αγάπη

 


Ιούλιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC