Tag Archive | "αμπέλια"

Tags: , ,

Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και Αμπελουργικό μητρώο

Posted on 14 Μαρτίου 2017 by larisanews

Εν όψει της έναρξης της υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους αμπελοκαλλιεργητές ότι σύμφωνα με το άρθρο 61 του Καν(ΕΕ) 1306/2013 και το άρθρο 10 της με αρ. 1011/21054/18-2-2016 (ΦΕΚ 486Β/26-2-2016) Υπουργικής Απόφασης πρέπει να υπάρχει συμβατότητα της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας (αμπελουργικό μητρώο) με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ). Συνεπώς τα αλφαριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και αφορούν κυρίως τα οινάμπελα, θα πρέπει να είναι σε πλήρη συμφωνία με τα στοιχεία της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας (αμπελουργικό μητρώο).

Επιπλέον, κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων και των δράσεων του αμπελοοινικού τομέα (π.χ. αναδιάρθρωση αμπελώνων, βιολογική γεωργία, γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα) πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επαλήθευσης των δηλωμένων στοιχείων των δύο βάσεων (Αμπελουργικού Μητρώου και ΟΣΔΕ), επομένως θα πρέπει κατά την ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου αλλά και αντίστροφα, κατά την υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ), να επιβεβαιώνονται τα καταγεγραμμένα στοιχεία των δύο βάσεων από τον παραγωγό (υπόχρεο της ορθής δήλωσης των στοιχείων των αμπελοτεμαχίων και της καλλιεργητικής τους κατάστασης).

Όσο αφορά στα αμπελοτεμάχια που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, σύμφωνα με το άρθρο 11 της με αρ. 3714/110476/4-9-2014 (ΦΕΚ 2443Β/15-9-2014) Υπουργικής Απόφασης, πρέπει στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης να δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας και ως παράλληλη δράση «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων» με τους κωδικούς όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Διαχείριση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2017

Posted on 02 Μαρτίου 2017 by larisanews

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Περιφέρειας Θεσσαλίας σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την με αρ. 609/16822/14-2-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 600Β, ΑΔΑ: 757Ο4653ΠΓ-ΓΦ0), οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου έως 27 Μαρτίου 2017.

Θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης, που αντιστοιχούν στο 1% (περίπου 6.400 στρ) του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων που διαθέτει η χώρα και θα κατανεμηθούν σε επίπεδο χώρας.

Επισημάνουμε ότι το κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η διάθεση αγροτεμαχίου (ιδιόκτητου ή ενοικιαζόμενου) έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση της αίτησης, με ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο το 1στρ. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που θα υποβληθούν, υπερβαίνουν την έκταση που πρόκειται να χορηγηθεί, η χορήγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί.

Επισημαίνεται ότι οι άδειες φύτευσης που χορηγούνται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής δεν ενισχύονται οικονομικά για καμία δράση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων.

Η με αρ. 609/16822/14-2-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 600Β) καθώς και ενημερωτικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.thessaly.gov.gr), ακολουθώντας τις επιλογές: «Ενημέρωση», «Γεωργικά θέματα», «Π.Ε. Λάρισας» και τέλος «Ενημέρωση», με ελεύθερη πρόσβαση.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Posted on 16 Φεβρουαρίου 2017 by larisanews

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση  από 27 Φεβρουαρίου 2017 μέχρι 27 Μαρτίου 2017. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών, κάθε αγροτεμαχίου,  για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του.

 

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Καν (Ε.Ε) αριθ. 1308/2013).

Η αιτούμενη για άδεια νέας φύτευσης έκταση δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια και  ως ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το 1 στρέμμα.

Η εν λόγω εκτάσεις δύνανται να  είναι ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες.

 

Κριτήρια Προτεραιότητας

Κριτήριο Α

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι), (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Καν (Ε.Ε) αριθ. 1308/2013).

Θεωρείται ότι πληρούται το κριτήριο αυτό, αν ο αιτών ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) Φυσικά πρόσωπα ηλικίας έως 40 ετών, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, που φυτεύουν οινοποιήσιμα αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι).

β) Νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, θεωρείται ότι πληρούν το κριτήριο αυτό, εάν το φυσικό πρόσωπο που εγκαθίσταται ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης και ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο στο νομικό πρόσωπο, όσον αφορά τις αποφάσεις που συνδέονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, φυτεύει για πρώτη φορά αμπέλια («νεοεισερχόμενος») και είναι ηλικίας έως 40 ετών, κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Εφόσον το νομικό πρόσωπο είναι αποκλειστικά ή από κοινού ελεγχόμενο από άλλο νομικό πρόσωπο, οι απαιτήσεις ισχύουν  για κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο επί αυτού του άλλου νομικού προσώπου.

Η ιδιότητα του νεοεισερχόμενου βεβαιώνεται παράλληλα και αθροιστικά:

  1. από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 3874/10 (ΦΕΚ Α’ 151), την τροποποίηση αυτού από το άρθρο 40 του ν. 4235/14 (ΦΕΚ Α΄ 32) και όπως ισχύει.
  2. από το Αμπελουργικό Μητρώο με επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι αμπελουργικής εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, των αιτούντων παραγωγών
  3. από τον διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των αιτούντων παραγωγών μεταξύ Αμπελουργικού Μητρώου και ΟΣΔΕ

 

Για το κριτήριο Α ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας W1 και οι συντελεστές συμμόρφωσης Pt1 με το κριτήριο,  ως εξής:

Συντελεστής βαρύτητας W1 =0,30

Συντελεστής συμμόρφωσης Pt1 =10

Για μη συμμόρφωση με το κριτήριο ο συντελεστής Pt1 λαμβάνει την τιμή 0

 

Κριτήριο Β

Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο β) του Καν (Ε.Ε) αριθ. 1308/2013).

Το κριτήριο πληρούται εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

  1. Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και κατά περίπτωση στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.
  2. Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει τους κανόνες βιολογικής παραγωγής του πρώτου εδαφίου σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευθεί με αμπέλια, επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.
  3. Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών με εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.
  4. Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που κατέχει με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.
  5. Το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην εν λόγω αίτηση βρίσκονται σε πλαγιές με αναβαθμίδες.

 

Για τις περιπτώσεις όπου ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια (σημεία 2 και 4) απαιτείται πιστοποίηση από εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για τις περιπτώσεις 1 και 3  ο αιτών υποχρεούται σε περίπτωση χορήγησης άδειας νέας φύτευσης να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ αμέσως μετά τη φύτευση, τη σύμβαση που έχει συνάψει  με τον εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης.

 

Για το κριτήριο Β ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας W2 και οι συντελεστές συμμόρφωσης Pt2 με το κριτήριο ,  ως εξής:

Συντελεστής βαρύτητας W2 =0,10

Συντελεστής συμμόρφωσης Pt2 =10

Για μη συμμόρφωση με το κριτήριο ο συντελεστής Pt2 λαμβάνει την τιμή 0

 

Κριτήριο Γ

Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013).

Το κριτήριο πληρούται αν το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην αίτηση βρίσκονται σε ένα από τα ακόλουθα είδη περιοχών:

α) περιοχές σε ορεινές εκτάσεις, σε υψόμετρο άνω των 500 m τουλάχιστον, μη συμπεριλαμβανομένων υψιπέδων.

β) μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Για το κριτήριο Γ ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας W3 και ο συντελεστής συμμόρφωσης Pt3 με το κριτήριο ,  ως εξής:

Συντελεστής βαρύτητας W3 =0,10

Συντελεστής συμμόρφωσης Pt3 =10

Για μη συμμόρφωση με το κριτήριο ο συντελεστής Pt3 λαμβάνει την τιμή 0

 

 

Κριτήριο Δ

Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο η) του  Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013).

 

Το κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης ο αιτών:

α) διαθέτει σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου – Ο.Σ.Δ.Ε του προηγούμενου έτους ελάχιστη έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης 5 στρέμματα (0,5ha)

και επιπλέον

β) έχει στην κατοχή του αμπελουργική εκμετάλλευση, με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και  ανήκει σε μια από τις παρακάτω  κατηγορίες, ανάλογα με την έκτασή της, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Στον παρακάτω πίνακα επίσης ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας W4 και οι συντελεστές συμμόρφωσης Pt4 ,ανάλογα με τις κατηγορίες του κριτηρίου Δ:

 

Πίνακες συντελεστών και κατηγορίες του κριτηρίου Δ

 

Συντελεστής βαρύτητας W4 Κατηγορία κριτηρίου ανάλογα με την αμπελουργική εκμετάλλευση με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που διαθέτει ο αιτών Συντελεστής συμμόρφωσης Pt4
0,35 ≥ 5 έως και 20 στρέμματα 10
>20 έως και 30 στρέμματα 7
>30 στρέμματα 5

 

*Για μη συμμόρφωση με το κριτήριο ο συντελεστής Pt4 λαμβάνει την τιμή 0

 

 

Κριτήριο Ε

Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού (πρόσθετο κριτήριο του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 560/2015).

 

Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν ο αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς άδεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 71 του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ή χωρίς δικαίωμα φύτευσης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Συντελεστής βαρύτητας W5 =0,15

Συντελεστής συμμόρφωσης Pt5 =10

Για μη συμμόρφωση με το κριτήριο ο συντελεστής Pt5 λαμβάνει την τιμή 0

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γρ. 308 – 3ος όροφος  Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 2431351608 ( κ. Ελένη Ιακωβάκη ).

 

 

Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Εχθροί και ασθένειες του αμπελιού

Posted on 18 Ιουλίου 2016 by larisanews

Στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων διαπιστώθηκε αύξηση των συλλήψεων των ακμαίων, γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη της τρίτης περιόδου πτήσης της ευδεμίδας. Οι προνύμφες της 3ης γενιάς του εντόμου εκκολάπτονται πάνω στις ράγες, την εποχή που τα σταφύλια διανύουν το στάδιο της ωρίμασης.

Κατά το στάδιο αυτό αυξάνεται η περιεκτικότητα σακχάρου στις ράγες. Ταυτόχρονα συμβαίνουν σε αυτές σημαντικές ιστολογικές μεταβολές (χυμώδεις ράγες στα κρασοστάφυλα). Εξαιτίας αυτών των αλλαγών, οι προνύμφες αυτής της γενιάς προσβάλλουν συνήθως μεγαλύτερο αριθμό ραγών, ενώ ταυτόχρονα είναι υψηλότερος ο κίνδυνος μόλυνσης των πληγωμένων ραγών από παθογόνους μύκητες και βακτήρια (βοτρύτης, ασπέργιλλοι, όξινη σήψη κ.ά.). Από τις δευτερογενείς μολύνσεις των ραγών δημιουργούνται σήψεις, οι οποίες επεκτείνονται ταχύτατα και συχνά καταστρέφουν ολόκληρο το σταφύλι.

Το μεγαλύτερο μέρος της απώλειας στην παραγωγή που προκαλείται από τις προνύμφες της 3ης γενιάς της ευδεμίδας, οφείλεται συχνά στις δευτερογενείς σήψεις. Η απώλεια αυτή μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλή και για το λόγο αυτό απαιτείται η αποτελεσματική καταπολέμηση των προνυμφών του εντόμου.

Η καταπολέμηση του εντόμου, ανεξάρτητα από τον τρόπο δράσης του εντομοκτόνου, για να είναι αποτελεσματική πρέπει να είναι προληπτική και να στοχεύει στα ωά (αυγά) και κυρίως στις προνύμφες, πριν αυτές προφθάσουν να μπουν μέσα στις ράγες και πριν να δημιουργήσουν φαγώματα στην επιφάνειά τους.

Συστήνεται επέμβαση με σκευάσματα που έχουν ωοκτόνο δράση μέσα στις επόμενες 3-4 ημέρες, δηλ. από τότε που διαπιστώνεται αύξηση των συλλήψεων των ακμαίων στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων. Επέμβαση με εντομοκτόνα με προνυμφοκτόνο δράση συστήνεται περίπου 4-5 ημέρες αργότερα.

Από τα προνυμφοκτόνα, προτιμάται η χρήση των σκευασμάτων του εντομοπαθογόνου βακίλου Bacillus thuringiensis, διότι θεωρούνται πλήρως ατοξικά για την ωφέλιμη πανίδα και το περιβάλλον γενικότερα. Ακολουθούν σκευάσματα με εκλεκτική δράση, όπως είναι οι ρυθμιστές ανάπτυξης και τα φυσικής προέλευσης εντομοκτόνα, ως λιγότερο τοξικά για την ωφέλιμη πανίδα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της καταπολέμησης, είναι η πλήρης και μέχρις απορροής κάλυψη των σταφυλιών με το ψεκαστικό διάλυμα. Σε αυτό βοηθά το σωστό ξεφύλλισμα.

Ψ Ε Υ Δ Ο Κ Ο Κ Κ Ο Ι

Σε αμπελώνες που διαπιστώνεται προσβολή των σταφυλιών από ψευδόκοκκους, συστήνεται άμεσα επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο και σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της ευδεμίδας.

Καλό είναι να γίνεται σήμανση (μαρκάρισμα) των προσβεβλημένων πρέμνων για την αποφυγή μεταφοράς των εντόμων στα γειτονικά πρέμνα με τα ρούχα και τα καλλιεργητικά εργαλεία.

Η κάλυψη των σταφυλιών και της γύρω βλάστησης πρέπει να είναι πλήρης. Ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του εντομοκτόνου πρέπει να δίνεται στα σκιερά μέρη του πρέμνου. Επίσης, καλό είναι να ψεκάζονται ο κορμός, οι κεφαλές και οι βραχίονες.

Η επέμβαση κατά των ψευδόκοκκων μπορεί να συνδυαστεί με αυτή για την ευδεμίδα.

Ω Ι Δ Ι Ο

Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας των σταφυλιών από το ωίδιο, μέχρι τουλάχιστον και το στάδιο του “γυαλίσματος” των ραγών και να προσεχθούν ιδιαίτερα τα αμπέλια που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες η ασθένεια ενδημεί, καθώς επίσης και οι ευαίσθητες ποικιλίες. Επισημαίνεται το γεγονός, ότι η καταπολέμηση του ωιδίου είναι κυρίως προληπτική, δεδομένου ότι η αντιμετώπιση της ασθένειας στην περίπτωση που έχουν εκδηλωθεί προσβολές από το παθογόνο, είναι εξαιρετικά δύσκολη και όχι πάντα αποτελεσματική.

 

Β Ο Τ Ρ Υ Τ Η Σ

Η σοβαρότερη και καταστροφικότερη μορφή προσβολής από τον μύκητα, είναι η σήψη των ώριμων σταφυλιών. Συχνά η δράση του συνεπικουρείται από άλλους σαπροφυτικούς μύκητες και κυρίως του Aspergillus niger. Ο κίνδυνος προσβολής είναι μεγάλος στις υγρές και δροσερές περιοχές και κυρίως όταν υπάρχουν ράγες τραυματισμένες από διάφορα αίτια, όπως ωίδιο, ευδεμίδα, άλλα έντομα, ακανόνιστα ή υπερβολικά ποτίσματα, πουλιά κ.ά.

Για την προληπτική αντιμετώπιση της ασθένειας συνιστάται η εφαρμογή μίας σειράς καλλιεργητικών και άλλων μέτρων όπως: 1) σωστή διαχείριση της κόμης των πρέμνων (βλαστολόγημα και ξεφύλλισμα) για τη μείωση της υγρασίας και την αποτελεσματική κάλυψη των βοτρύων με το ψεκαστικό υγρό, 2) αποφυγή υπερβολικής και ακανόνιστης χρονικά άρδευσης, 3) αποτελεσματική προστασία των σταφυλιών από το ωίδιο στα προηγούμενα στάδια ανάπτυξης, 4) αποτελεσματική προστασία των σταφυλιών από την ευδεμίδα, αλλά και από άλλα έντομα που προκαλούν πληγές ή/και μεταφέρουν σε αυτές μολύσματα και 5) ορθολογική χρήση ορμονικών σκευασμάτων σε ορισμένες πυκνόραγες κυρίως ποικιλίες, για την επιμήκυνση της ράχης των σταφυλιών και προκειμένου αυτά να γίνουν λιγότερο συμπαγή.

Ο αριθμός των επεμβάσεων για την προστασία από την ασθένεια εξαρτάται από: 1) τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, 2) το ιστορικό προσβολής του αμπελώνα από την ασθένεια, 3) την ευαισθησία της ποικιλίας στην ασθένεια και 4) το ποσοστό των τραυματισμένων ραγών.

Σε υγρές και δροσερές περιοχές με ιστορικό προσβολών από βοτρύτη, συνιστάται η διενέργεια μίας επέμβασης με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο στην έναρξη της ωρίμανσης και ενός δεύτερου 3─4 εβδομάδες πριν τον τρύγο.

Συνιστάται οι ψεκασμοί στο στάδιο αυτό να γίνονται με χαλκούχα σκευάσματα, διότι προκαλείται σκλήρυνση της επιδερμίδας των ραγών και συνεπώς αύξηση της αντοχής τους στον βοτρύτη.

 

Ο Ξ Ι Ν Η   Σ Η ΨΗ

Πρόκειται για ασθένεια που παρατηρείται την περίοδο της ωρίμασης των σταφυλιών, όταν το ποσοστό των σακχάρων φθάνει το 10% περίπου. Η ευαισθησία των σταφυλιών αυξάνει όσο πλησιάζει ο τρύγος.

Η ασθένεια οφείλεται σε ένα σύμπλοκο βακτηρίων και σακχαρομυκήτων. Η μόλυνση συντελείται πάντα μέσω πληγών στις ράγες και προκαλείται ταχύτατη σήψη των ραγών. Η σήψη συχνά επεκτείνεται σε ολόκληρο το σταφύλι και η απώλεια στην παραγωγή μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Κύριος φορέας μετάδοσης της ασθένειας είναι το δίπτερο Drosophila melanogaster (κοινώς μύγα του ξυδιού), το οποίο επισκέπτεται τις πληγωμένες ράγες και μεταφέρει το μόλυσμα. Η παρουσία του εντόμου στον αμπελώνα αποτελεί ένδειξη ύπαρξης της ασθένειας.

Για την προστασία των σταφυλιών που ωριμάζουν από την ασθένεια, συνιστάται η λήψη μέτρων για την αποτροπή δημιουργίας πληγών στις ράγες όπως: 1) έγκαιρη και αποτελεσματική καταπολέμηση του ωιδίου, 2) αποτελεσματική καταπολέμηση της ευδεμίδας καθώς και άλλων εντόμων που προκαλούν φαγώματα στις ράγες, 4) ορθολογικό πρόγραμμα άρδευσης, 5) αποφυγή υπερβολικής λίπανσης, 6) ορθολογική χρήση ορμονικών σκευασμάτων σε πυκνόραγες ποικιλίες, προκειμένου τα σταφύλια να γίνουν λιγότερο συμπαγή και 7) εφαρμογή χαλκούχων σκευασμάτων, τα οποία προκαλούν σκλήρυνση της επιδερμίδας των ραγών.

Η καταπολέμηση της δροσόφιλας παρουσιάζει δυσκολία, αφενός διότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εντομοκτόνο και αφετέρου η καταπολέμηση τοποθετείται χρονικά πολύ κοντά στον τρύγο.

 

Ξ Η Ρ Α Ν Σ Η Ρ Α Χ Η Σ

Πρόκειται για τη σοβαρότερη φυσιολογική (μη παρασιτική) ασθένεια του αμπελιού. Οφείλεται στη διαταραχή της σχέσης καλίου─ασβεστίου─μαγνησίου και εμφανίζεται την περίοδο της ωρίμανσης των βοτρύων. Σε περίπτωση μεγάλης προσβολής, η απώλεια της παραγωγής μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Για την προληπτική αντιμετώπιση της πάθησης συνιστώνται: 1) προσθήκη καλά χωνεμένης κοπριάς για τη βελτίωση της δομής και της γονιμότητας του εδάφους, 2) ορθολογική εφαρμογή χειμερινού και θερινών κλαδεμάτων για τη σωστή ρύθμιση της ζωηρότητας των πρέμνων, 3) αποφυγή πλούσιας λίπανσης και ειδικότερα περιορισμός των καλιούχων λιπασμάτων και 4) αποφυγή υπερβολικής και ακανόνιστης άρδευσης.

Στις ευαίσθητες στην πάθηση ποικιλίες και στους αμπελώνες που συχνά εμφανίζεται η πάθηση, συστήνονται δύο ως τρεις ψεκασμοί με άλατα του μαγνησίου ή με διαφυλλικά λιπάσματα υψηλής περιεκτικότητας σε μαγνήσιο. Η εφαρμογή των επεμβάσεων τοποθετείται: 1) πριν από την έναρξη ωρίμανσης των σταφυλιών, 2) στην αρχή της ωρίμανσης και 3) 7-10 ημέρες αργότερα.

Είναι σημαντικό να γίνεται πλήρης διαβροχή των σταφυλιών με το ψεκαστικό υγρό.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο διαδίκτυο www.minagric.gr.

           

                                                                                               

 

                                                    Ο Προϊστάμενος Τμήματος α./α.

 

 

Δρ Δημήτρης Λύκας

 

Comments (0)

Tags: , , ,

Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Posted on 26 Φεβρουαρίου 2016 by larisanews

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από την 1η Μαρτίου έως και την 15η Απριλίου του 2016. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας.
Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.
Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση προσδιορίζεται το μέγεθος (σε στρέμματα) και η τοποθεσία της έκτασης για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, η οποία είναι τουλάχιστον ίση της αιτηθείσας έκτασης. Η ελάχιστη αιτούμενη έκταση για τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Σε περίπτωση που κατά το έτος εφαρμογής η συνολική έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες αιτήσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί, υπερβαίνει τη διαθέσιμη προς χορήγηση έκταση, τότε η εν λόγω χορήγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια:

Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φυτεύουν οινοποιήσιμα αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι), (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Καν (Ε.Ε) αριθ. 1308/2013).

Β) Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο β) του Καν (Ε.Ε) αριθ. 1308/2013).

Το παραπάνω κριτήριο πληρούται εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
(1) Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και κατά περίπτωση στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.
(2) Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει τους κανόνες βιολογικής παραγωγής του πρώτου εδαφίου σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.
(3) Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών με εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.
(4) Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.
(5) Το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην εν λόγω αίτηση βρίσκονται σε πλαγιές με αναβαθμίδες.

Για τις περιπτώσεις όπου ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια (σημεία 1 και 3), θα πρέπει σε περίπτωση χορήγησης της άδειας νέας φύτευσης να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ αμέσως μετά τη φύτευση, τη σύμβαση που έχει συνάψει με τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Γ) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013).

Δ) Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο η) του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013).

Το παραπάνω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης:
(1) το μέγεθος της συνολικής γεωργικής εκμετάλλευσης του αιτούντος κυμαίνεται από 0,5 έως και 5 εκτάρια σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε 2015) και επιπρόσθετα ο αιτών έχει στην κατοχή του μέχρι και 2 εκτάρια φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.
(2) το μέγεθος της συνολικής γεωργικής εκμετάλλευσης του αιτούντος κυμαίνεται από 0,5 έως και 5 εκτάρια σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε 2015) και ο αιτών έχει στην κατοχή του από 2 μέχρι και 5 εκτάρια φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.
(3) το μέγεθος της συνολικής γεωργικής εκμετάλλευσης του αιτούντος κυμαίνεται από 5 έως και 15 εκτάρια σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε 2015) και ο αιτών έχει στην κατοχή του έκταση φυτεμένη με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εν λόγω έκτασης.
Ε) Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού (πρόσθετο κριτήριο του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 560/2015).

Το παραπάνω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν ο αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς άδεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 71 του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ή χωρίς δικαίωμα φύτευσης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γρ. 308 – 3ος όροφος Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 2431351608 ( κ. Ελένη Ιακωβάκη ).

Comments (0)

Camila Cabello - Havana
Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Να κοιμηθούμε αγκαλιά
Domenica - Θα κρύβω αυτό που ζητάς
Amy - Love is a losing game
Hi - Gloss
Πάνος Μουζουράκης - Πόσες φορές
Μπάκης Στόκας - Φίλιππος Πλιάτσικας - Υπάρχουν χρυσόψαρα
Chris Rea - Blue cafe
Modern Talking - Why did you do it
Φίλιππος Πλιάτσικας - Λόγο στην αγάπη

 


Φεβρουάριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829