Tag Archive | "ΑΚΕΘ"

Tags: , ,

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας σε πρόγραμμα για τους πρόσφυγες

Posted on 11 Φεβρουαρίου 2020 by larisanews

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ – DCT) συμμετείχε στην εναρκτήρια εταιρική συνάντηση (5-6/2/2020) του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Building Entrepreneurial Capacity for Migrants  Through Online Learning» που πραγματοποιήθηκε στο Καχραμάνμαραςτης Τουρκίας.
Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Erasmus+ και συγκεκριμένα της δράσης ΚΑ2 – Στρατηγικές Συμπράξεις. Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση για την τρέχουσα κατάσταση της Ελλάδας στην υποδοχή και φιλοξενία των προσφύγων και για τη σχεδιασμό της εφαρμογής προσφύγων/μεταναστών για την ένταξη τους στην κοινωνία.

Comments (0)

Tags: , ,

Το πρώτο LTTA του προγράμματος Erasmus στο ΑΚΕΘ

Posted on 03 Δεκεμβρίου 2019 by larisanews

Το πρώτο LTTA του προγράμματος Erasmus + KA204 με τίτλο «DevelopingFarmers’ Digital Skills «, κωδικός 2018-1-TR01-KA204-059557, πραγματοποιήθηκε από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του ΑΚΕΘ στα Τρίκαλα.
22 συμμετέχοντες από χώρες-εταίρους συμμετείχαν στη βραχυπρόθεσμη δραστηριότητα εκμάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης, η οποία ήταν Εκπαίδευση Εκπαιδευτών όπως γράφτηκε στην Πρόταση του Έργου. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σχετικά με τον τρόπο σύνταξης εκπαιδευτικών ενοτήτων και τον τρόπο λήψης και επεξεργασίας βίντεο για τις ανάγκες του έργου.

Comments (0)

Tags: , ,

Συμμετοχή του ΑΚΕΘ και του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων σε εταιρική συνάντηση

Posted on 21 Φεβρουαρίου 2018 by larisanews

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας και το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων συνδιοργάνωσαν και συμμετείχαν τόσο στην δεύτερη εταιρική συνάντηση (08-09-02/2018) όσο και στην πρώτη Διεθνική Δραστηριότητα Κατάρτισης/Διδασκαλίας και Μάθησης/LTTA (05-11-02/2018) του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Entrepreneurial Games  for Growing Europeans – EN.GA.G.E» που πραγματοποιήθηκαν στα Τρίκαλα.

Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του ERASMUS+ και συγκεκριμένα της δράσης ΚΑ2 – Στρατηγικές Συμπράξεις. Το σχέδιο EN.GA.G.E στηρίζεται στη σύμπραξη εθνικών διπλών συνεργασιών που απαρτίζονται από ένα δευτεροβάθμιο σχολείο και ένα συνεργάτη τεχνικής γνώσης από τις χώρες Ιταλία, Ρουμανία, Ελλάδα και Γαλλία.

Εκτός του ΑΚΕΘ και του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων, στο εν λόγω σχέδιο συμμετέχουν ως εταίροι: το European Grants International Academy SRL, το Instituto Comprensivo Statate Panicale, το Universitatea Din Pitesti, το Palatul Copiilor Pitesti το Conservatoire National des Arts et Métiers des Pays –de- la –Loire και το Lycée René Couzinet.

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη  και ενίσχυση των καλών πρακτικών στον τομέα της επιχειρηματικότητας εμπλέκοντας εκπαιδευτικούς και μαθητές στο σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή νέων ψηφιακών παιχνιδιών.

Κατά την διάρκεια της πρώτης Διεθνικής Δραστηριότητας Κατάρτισης/Διδασκαλίας και Μάθησης/LTTA, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στη χρήση εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών και στη συνέχεια να τα αξιολογήσουν. Τα παιχνίδια αυτά αφορούν στη διδασκαλία της έννοιας της επιχειρηματικότητας και επιλέχτηκαν στην πρώτη φάση του σχεδίου.

Στην εταιρική συνάντηση οι συμμετέχοντες προχώρησαν στην αποτίμηση της μέχρι στιγμής πορείας του σχεδίου, προγραμμάτισαν τα επόμενα βήματα που στοχεύουν στις ομάδες εστίασης (focus groups) και την περαιτέρω αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών που έχουν επιλεγεί από τους εταίρους.

Παράλληλα με τις εργασίες του σχεδίου οι εταίροι του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν και να ξεναγηθούν στο Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό. Επίσης είχαν και την ευκαιρία να επισκεφτούν τα Μετέωρα. Οι εταίροι επισκέφτηκαν το Μουσικό Σχολείο στην αίθουσα εκδηλώσεων του οποίου παρακολούθησαν συναυλία μικρής διάρκειας από το Μουσικό Σύνολο ¨Μοντέρνας Μουσικής¨, ένα από τα σύνολα του σχολείου.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Αποτυπώνοντας τον Κοινωνικό Χάρτη των Τρικάλων

Posted on 09 Νοεμβρίου 2017 by larisanews

O Αστικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος «ΘΕΛΩ» συνδιοργανώνει με το ΑΚΕΘ ένα Δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό διήμερο Συνέδριο στα Τρίκαλα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων στις 24 – 25 Νοεμβρίου, με σκοπό την καταγραφή – αποτύπωση – ανάδειξη των κοινωνικών προβλημάτων και αναγκών του Νομού Τρικάλων.

Πρώτος στόχος αυτού του Συνεδρίου να αποτυπωθούν οι κοινωνικές ανάγκες ολιστικά και συνολικά,μέσα από την καταγραφή των προβλημάτων και την υποβολή προτάσεων από όλες τις κοινωνικές συλλογικότητες και Φορείς του Νομού, που θα συμμετάσχουν στο Διήμερο Συνέδριο.

Δεύτερος στόχος,να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις,συνέργειες και δράσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την υλοποίηση του Συνεδρίου,που θα επεξεργαστούν και θα αποτυπώσουν σε συνεργασία μαζί μας έγκριτοι επιστημονικοί φορείς.

Τρίτος στόχος να δημιουργήσουμε ένα «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» που θα «ενώσει» σε κοινές συνέργειες Συλλόγους,Φορείς,Οργανισμούς,Ε πιχειρήσεις και Ενεργούς Πολίτες που επιθυμούν να στηρίξουν ευάλωτες και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες συμπολιτών μας.

Είναι βαθιά πεποίθηση μας ότι την δύσκολη αυτή χρονική περίοδο που διανύει η Χώρα μας,πρέπει όλοι μας να κινητοποιηθούμε, να συνεργαστούμε αλλά και να «αφουγκραστούμε» την ενεργή κοινωνία των πολιτών, η οποία έχει πολλαπλές ανάγκες και όπου ο καθένας ξεχωριστά δίνει τη δική του μάχη, χωρίς πολλές φορές

τις απαραίτητες συνέργειες.

Προς αυτή την κατεύθυνςη είχαμε την άμεςη θετική αντίδραςη απο την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους 4 Δήμους του Νομού που μας προςεφεραν την Αιγίδα τους, όπως και απο την Πανελλήνια Ενωση Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», με στόχο να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να καταγράψουμε τα κοινωνικά προβλήματα,να ακούσουμε προτάσεις και ιδέες και να αποτυπώσουμε όλοι τον Κοινωνικό Χάρτη των Τρικάλων με πνεύμα ενότητας, σύνθεσης και κοινής συμπόρευσης.

Είναι η πρώτη φορά που βρίςκονται μαζεμένοι όλοι οι φορείς του Νομού Τρικάλων,Αυτοδιοικητικοί, Θεσμικοί και Υπηρεςιακοι με όλες τις Κοινωνικές Συλλογικότητες, προκειμένου να παρουσιάσουν τα προβλήματα τους, να τα καταγράψουν και να καταθέσουν προτάσεις χωρίς πνεύμα αντιπαράθεσης, ώστε να μπορέσουν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και να συμβάλλουν στην αποτύπωση ενός Κοινωνικού Χάρτη,που θα αποτελέσει οδηγό και «πυξίδα» δράσεων και συνεργειών στο άμεσο μέλλον.

Στα πλαίσια του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ θα υπάρξουν 7 θεματικά πάνελ για την πρώτη ημέρα του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ .

  1. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  2. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  3. ΑΜΕΑ και ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  4. ΥΓΕΙΑ και ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

6.. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ και η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ

7.. Η ΔΙΑΔΡΑΣΗ και ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Στο τέλος των θεματικών πάνελ της 1ης Ημέρας το απόγευμα θα τοποθετηθούν γενικότερα και ειδικότερα εκπρόσωποι ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ για θέματα Τοπικής Κοινωνικής Πολιτικής, με σύντομες παρεμβάσεις.

Eυελπιστούμε στη θετική και ευγενική ανταπόκριση του κοινού, για τη συνεργασία, υποστήριξη και θετική ανταπόκριςη του σε μια προσπάθεια που έχει σαν σαν μοναδικό στόχο να συνεισφέρει και να συμβάλλει θετικά στη στήριξη της Κοινωνίας των Τρικάλων, κυρίως αυτής των ευπαθών και ευαίσθητων ομάδων,αλλά και ευρύτερα όλης της κοινωνίας των Τρικάλων.

Η 2η Ημέρα του Συνεδρίου θα είναι αφιερωμένη στο «ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ : Ακούμε – Καταγράφουμε – Προτείνουμε» όπου Εκπρόσωποι Συλλόγων και Συλλογικοτήτων αλλά και Ενεργοί Πολίτες απο όλα τα Τρίκαλα, θα μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά, καταθέτοντας τα προβλήματα και τις προτάσεις τους για τα θέματα που απαςχολούν κάθε φορέα,σύλλογο και τα μέλη τους.

Ευχαριςτούμε όλα τα τοπικά ΜΜΕ για την θερμή ανταπόκριση και υποστήριξη τους στην επικοινωνία των στόχων του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ μας για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη και ευρεία ενημέρωση του κοινού για μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία, για την οικοδόμηση μιας Κοινωνίας Ελπίδας που καλλιεργεί αξίες και χτίζει ουσιαστικές συμμαχίες μεσα απο ένα ισχυρό τοπικό κοινωνικό δίκτυο..

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Γιώργος Γαμπιεράκης

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής & Επικοινωνίας Συνεδρίου

Comments (0)

Tags: , ,

Ελληνοτουρκική συνεργασία στις νέες τεχνολογίες για την εκπαίδευση

Posted on 09 Μαΐου 2016 by larisanews

Ελληνοτουρκική συνεργασία στις νέες τεχνολογίες για την εκπαίδευση, με τρικαλινή συμμετοχή. Πρόκειται για το έργο «e-Services Education» που υλοποιείται από φορείς της Ελλάδας και της γειτονικής χώρας. Από τον Δήμο Τρικκαίων μετέχει το ΑΚΕΘ, το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας. Με την ευκαιρία των συναντήσεων για το πρόγραμμα, Τούρκοι εκπρόσωποι των φορέων που το υλοποιούν, με επικεφαλής κυβερνήτη περιοχής, επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο Τρικκαίων την περασμένη Παρασκευή 6 Μαΐου 2016. Εξήγησαν στον κ. Δημήτρη Παπαστεργίου την ουσία του προγράμματος, που συνίσταται στη δημιουργία του εκπαιδευτικού εργαλείου με τη μορφή ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αυτή αναμένεται να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της ευρύτερης εφαρμογής εργαλείων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών Επικοινωνίας).
Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε τη σημαντικότητα των συνεργασιών, καθώς και την αναγκαία συμβολή όλων στον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των «εργαλείων» για τους μαθητές.
Το σχέδιο «e-Services Education», έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από την Εθνική Μονάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Τουρκίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.  Αποτελεί διακρατικό έργο που πραγματοποιείται με τη συμμετοχή εταίρων από την Ελλάδα και την Τουρκία, ενώ συντονιστής του είναι η Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης του Anamur. Εχει διάρκεια τριών ετών και στη διάρκειά του οι καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό των σχολείων και Διευθύνσεων, θα  λάβουν μέρος σε δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά με τις λειτουργίες και τη χρήση του εκπαιδευτικού εργαλείου στην πράξη.
Εταίροι είναι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ), 1ο Γυμνάσιο Άρτας, Zehra Marulyalı Sports Club, Valide Sultan Voc. School. Η τουρκική αντιπροσωπεία εκπροσωπούταν σε επίπεδο αυτοδιοίκησης από τον κυβερνήτη της περιοχής Anamur κ. Cengiz CANTÜRK και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Εθνικής Εκπαίδευσης του Anamur, κ. Mehmet Aziz DAĞISTAN.
Επίσης, παρέστησαν 13 ακόμη άτομα, καθηγητές σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν ως εταίροι, καθώς και προσωπικό της Διεύθυνσης Εθνικής Εκπαίδευσης του Anamur.
Την αντιπροσωπεία συνόδευε ο υπεύθυνος του προγράμματος από το ΑΚΕΘ κ. Στέφανος Σουφλιάς.

 

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

 

 

Comments (0)

Camila Cabello - Havana
Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Να κοιμηθούμε αγκαλιά
Domenica - Θα κρύβω αυτό που ζητάς
Amy - Love is a losing game
Hi - Gloss
Πάνος Μουζουράκης - Πόσες φορές
Μπάκης Στόκας - Φίλιππος Πλιάτσικας - Υπάρχουν χρυσόψαρα
Chris Rea - Blue cafe
Modern Talking - Why did you do it
Φίλιππος Πλιάτσικας - Λόγο στην αγάπη