Tag Archive | "αιτήσεις"

Tags: , ,

Παράταση ημερομηνίας για εγγραφές στα ΚΔΑΠ

Posted on 12 Ιουνίου 2017 by larisanews

Η ΕΕΤΑΑ ΑΕ (υπ’ αριθμ. 5816/7-06-2017 απόφαση του Διευθύνων Συμβούλου της, κ. Γκοτσόπουλο) ορίζει εκ νέου ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – δηλώσεων στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017 – 2018, την 14η Ιουνίου 2017 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 24:00.

Η παραπάνω παράταση δίνεται κυρίως για τη διευκόλυνση των υποψήφιων ωφελούμενων του Προγράμματος σε σχέση με τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Επιπρόσθετα, η από 07-06-2017 ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ, παρέχει οδηγίες και σχετικές πληροφορίες για δύο περιπτώσεις που ο/η αιτών/αιτούσα θα πρέπει να λάβει υπόψη όταν του /της έχει προκύψει πρόβλημα με την φορολογική δήλωση και ως τούτου με την εκκαθάριση αυτής.

Ολόκληρη η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα κάτωθι:

«Η πρόσκληση για την δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής 2017-2018», εφέτος μετά από προσπάθεια, ξεκίνησε νωρίς προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για τις/τους ωφελούμενες/ωφελούμενους, εύρεσης του σταθμού της επιλογής τους και γενικότερα καλύτερου οικογενειακού προγραμματισμού τους. Η προετοιμασία και η οργάνωση της επόμενης χρονιάς (2017 -2018) είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες και για τις δομές, δημόσιες και ιδιωτικές.

Ήταν άλλωστε ομόθυμη η απαίτηση από τους γονείς και τους φορείς για έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των ωφελούμενων με voucher.

Τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν σε σχέση με τις φορολογικές δηλώσεις θα αντιμετωπισθούν με ευθύνη και αποτελεσματικότητα από την ΕΕΤΑΑ και τις/τους υποψήφιες/ους.

Έτσι:

 1. Δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων έως 14 Ιουνίου Ημέρα Τετάρτη.
 2. Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα κατά την υποβολή της αίτησης έχει υποβάλει την φορολογική δήλωση και δεν είχε εκδοθεί Πράξη Προσδιορισμού Φόρου – Εκκαθαριστικό Σημείωμα, αντ’ αυτού θα υποβάλει μόνον το ΕΙ, και θα αποστείλει το εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον έχει εκδοθεί μέχρι την 25/6/2017
  Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει η εκκαθάριση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, , τότε ο/η αιτών/ούσα θα υποβάλει ένσταση -στις προβλεπόμενες από την πρόσκληση ημερομηνίες- μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνει : «….δεν έχει γίνει η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2016 μέχρι και σήμερα …/06/2017. Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, όποτε αυτή συμβεί, αναλαμβάνω την υποχρέωση να την αποστείλω άμεσα στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.».
  Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση διαφοράς του ΕΙ και του εκκαθαριστικού σημειώματος ως προς το ύψος του εισοδήματος, τότε θα ληφθεί υπ’ όψιν το εισόδημα που θα προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα.
 3. Σε περίπτωση που για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας και μόνο, μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του αιτούντος / αιτούσας (π.χ. μη έγκαιρη έκδοση ή γνωστοποίηση εγγράφου ή στοιχείων δημόσιας υπηρεσίας, ασφαλιστικού οργανισμού κλπ.), δεν έχει υποβληθεί η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος
  για το φορολογικό έτος 2016 και ως τούτου δεν έχει εκδοθεί το Εκκαθαριστικό Σημείωμα θα υποβληθεί κανονικά η Αίτηση εντός των προθεσμιών της πρόσκλησης, (14.6.2017) και θα αποσταλούν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους που δεν ήταν δυνατή η κατάθεση φορολογικής δήλωσης. Για αυτές τις κατηγορίες των ωφελουμένων η προθεσμία κατάθεσης του εκκαθαριστικού σημειώματος είναι η 30/06/2017. Κατά συνέπεια γίνεται αντιληπτό ότι σε κάθε περίπτωση κανένας ωφελούμενος δεν θα μείνει εκτός της δράσης λόγω αντικειμενικής αδυναμίας υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης και έκδοσης του εκκαθαριστικού σημειώματος».

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Διακοπές στη Χαλκιδική οργανώνει ο Δήμος Πύλης

Posted on 24 Μαΐου 2017 by larisanews

Ο Δήμος Πύλης σε συνεργασία με το Τουριστικό συγκρότημα ΣΙΘΩΝ, που βρίσκεται σε μία πευκόφυτη έκταση εξήντα (60) στρεμμάτων στην Μεταμόρφωση Χαλκιδικής (δεύτερο πόδι), με την θάλασσα να βρίσκεται σε απόσταση δέκα μέτρων, ο ρ γ α ν ώ ν ε ι  ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ & ΟΚΤΑΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ.

Το τετραήμερο Πρόγραμμα γίνεται στις 16 Ιουνίου μέχρι 19 Ιουνίου.

Το οκταήμερο Πρόγραμμα ξεκινά στις 19 Ιουνίου και λήγει στις 26 

Ιουνίου.

Αφορά όλους τους δημότες μας – Πολιτιστικούς Συλλόγους – Κ.Α.Π.Η. κ.λ.π..

Kόστος συμμετοχής από 60 μέχρι 90 Ευρώ για το τετραήμερο Πρόγραμμα και

αντίστοιχα από 120 μέχρι 160 Ευρώ κατ΄ άτομο για το οκταήμερο

Πρόγραμμα.

Ως Δήμος θα συμμετέχουμε στην οργάνωση καθώς και στο κόστος μεταφοράς.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα και εγγραφές:

κ. Γώγος Γεώργιος:      2434350125

κ. Γιαννοτάκη Μαρία:    2434350100

και

κ. Βάσω Λυρίτση: 6972484059.

κ. Δημήτρης Τυράκης κινητό: 6970969465 και what΄s up: 6976912110

Συνοπτικά το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

– Μεταφορά

– Πλήρη διατροφή με πέντε γεύματα ημερησίως

– 24ωρη ιατρική φροντίδα

– Ασφάλιση σε ασφαλιστική εταιρία

– Όλες τις δραστηριότητες.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

 

Comments (0)

Tags: , ,

Υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δ. Τρικκαίων

Posted on 24 Μαΐου 2017 by larisanews

Ο Δήμος Τρικκαίων και η Συνειρμός αμκε ανακοινώνουν ότι πρόκειται να παραταθεί η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για  ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και την  Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 στον χώρο του 1ου ΚΑΠΗ,  στην οδό Ομήρου, αριθ. 6,  τηλ. 24310 36900,  από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 10 π.μ. ως τη 1μ.μ.

 Για να ενταχθεί κάποιος/α στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ χρειάζεται  να προσκομίσει τα παρακάτω Δικαιολογητικά:

 1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Ε1- Ε9 ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει Φορολογική Δήλωση), ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Υ.
 4. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (αν υπάρχει)
 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (αν υπάρχουν)
 6. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (αν υπάρχει)
 7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για το αν ο/η ίδιος/α  ή άλλο μέλος της οικογένειας ωφελείται    από άλλη ανάλογη δομή ή πρόγραμμα (ΤΕΒΑ, Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, Ενοριακά Παντοπωλεία κλπ)

Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικά και θα τηρηθούν απολύτως οι κανόνες που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όσοι/όσες είναι ωφελούμενοι/νες του Κοινωνικού Παντοπωλείου από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως και σήμερα, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ξανά Αίτηση.

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας

Posted on 24 Φεβρουαρίου 2017 by larisanews

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι:

 • κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ.
 • ηλικίας έως 24 ετών
 • εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 έως και την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

 1. ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ.,
 2. με fax στα τηλέφωνα των ΕΠΑ.Λ.,
 3. αυτοπροσώπως στις διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ.

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην α΄ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφα των:
 1. απολυτηρίου ΕΠΑΛ
 2. πτυχίου ΕΠΑΛ
 3. ταυτότητας
 4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
 5. αποδεικτικού ΑΦΜ
 • Υπεύθυνη δήλωση

 

Για πληροφορίες για την εφαρμογή του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας στη Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441080317 καθώς και στα τηλέφωνα επικοινωνίας των κατά τόπους ΕΠΑ.Λ.

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα αντίστοιχα ΕΠΑ.Λ. για το τρέχον σχολικό έτος στην Π.Ε. Καρδίτσας με την κατά τόπους κατανομή θέσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

mail@1epal-kardits.kar.sch.gr

Β.ΓΡΙΒΑ-ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

2441027793, 2441080532

2 Θέσεις στην Καρδίτσα

1 Θέση στον Παλαμά

1 Θέση στο Μουζάκι

1 Θέση στους Σοφάδες

 

Τεχνικός οχημάτων 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

mail@1epal-kardits.kar.sch.gr

Β.ΓΡΙΒΑ-ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

2441027793, 2441080532

3 Θέσεις στην Καρδίτσα

1 Θέση στην Λ.Πλαστήρα

 

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

mail@1epal-mouzak.kar.sch.gr

ΜΟΥΖΑΚΙ

2445041693

3 Θέσεις στο Μουζάκι

2 Θέσεις στην Καρδίτσα

1 Θέση στην Λ.Πλαστήρα

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

mail@1epal-mouzak.kar.sch.gr

ΜΟΥΖΑΚΙ

2445041693

4 Θέσεις στο Μουζάκι

 

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

mail@2epal-kardits.kar.sch.gr

Ν. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ

2441079629

1 Θέση στην Καρδίτσα

1 Θέση στον Παλαμά

1 Θέση στην Λ.Πλαστήρα

2 Θέσεις στους Σοφάδες

 

Βοηθός Νοσηλευτή

 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

mail@2epal-kardits.kar.sch.gr

Ν. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ

2441079629

13  Θέσεις στην Καρδίτσα

1Θέση στην Λ. Πλαστήρα

1 Θέση στους Σοφάδες

Τεχνικός Φυτικής Παργωγής 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

mail@2epal-kardits.kar.sch.gr

Ν. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ

2441079629

2 Θέσεις στην Λ. Πλαστήρα

1 Θέση στους Σοφάδες

 

Comments (0)

Tags: , ,

Υποβολή προτάσεων για την Δράση 10.2.1 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία

Posted on 10 Φεβρουαρίου 2017 by larisanews

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Τρικάλων, ενημερώνει τους αναγνωρισμένους φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών αγροτικών ζώων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και Ομάδες Παραγωγών και Συνεταιρισμούς και λοιπά συλλογικά νομικά  πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους, ότι δύναται να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι στη Κτηνοτροφία» του ΠΑΑ 2014-2020 από 01/02/2017 έως και 28/02/2017.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και λειτουργεί στον ιστότοπο  www.opsaa.gr/RDIIS.

Το ανωτέρω πρόγραμμα αποσκοπεί στη διατήρηση των γενετικών πόρων και της βιοποικιλότητας με την υποστήριξη της βιωσιμότητας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και  των αναγνωρισμένων οργανώσεων, των οποίων τα μέλη τους εκτρέφουν αγροτικά ζώα καθαρών φυλών. Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει τις παρακάτω τοπικές/εγχώριες, καθαρές φυλές

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Έτοιμος ο Δ. Τρικκαίων για τις αιτήσεις των δημοτών που επιθυμούν να ενταχθούν στο ΚΕΑ

Posted on 30 Ιανουαρίου 2017 by larisanews

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι είναι πλήρως έτοιμος για να υποδεχθεί τις αιτήσεις των δημοτών που επιθυμούν να ενταχθούν στο ΚΕΑ. Για άλλη μια φορά οι υπηρεσίες έχουν προετοιμασθεί, ενώ σήμερα πραγματοποιήθηκε μια ακόμη σύσκεψη στο γραφείο του αντιδημάρχου Κοινωνική Μέριμνας κ. Χρήστου Αναστασίου, με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες.
Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Τρικκαίων ήταν ανάμεσα στους 30 Δήμους της χώρας, στους οποίους είχε εφαρμοστεί πιλοτικά το ΚΕΑ, από το περασμένο καλοκαίρι. Συνέβαλλαν έτσι, ο Δήμος και οι πολίτες, στη διαμόρφωση καλύτερων χαρακτηριστικών για το πρόγραμμα και βελτιώθηκαν διάφορα δεδομένα.

Αιτήσεις
Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης θα υποβάλλονται από την 1η Φεβρουαρίου 2016 στον Δήμο Τρικκαίων, ΜΟΝΟ για τους δημότες Τρικκαίων. Οι κάτοικοι Τρικάλων, αλλά δημότες άλλων Δήμων, καθώς και οι δημότες και κάτοικοι άλλων Δήμων, θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στους οικείους Δήμους.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται:
1. Στα ΚΕΠ της πόλης των Τρικάλων (Δημαρχείο  τηλ. 2431350013-18 και κτήριο ΠΕ Τρικάλων, τέως Νομαρχία τηλ. 2431046127 & 157)
2. Στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Τρικκαίων Απ. Ιακωβάκη 5, τηλ. 2431063218
3. Στα ΚΕΠ των Δημοτικών Ενοτήτων για τους κατοίκους των χωριών, για καλύτερη εξυπηρέτησή τους και προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα Τρίκαλα. (Μεγαλοχώρι 24313 52420 – Βαλτινό 24313 52521, 22, 23, 24 – Πρίνος 2431352626 – Μ. Καλύβια 2431050010 & 2431352022 – Παλαιόπυργος 2431087827 – Ρίζωμα 2431352714_
4. Στο www.keaprogram.gr  με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στη φορολογική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).
Σημειώνεται ότι αποκλειστικά στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας θα υποβάλλονται οι αιτήσεις όσων πρέπει να δηλώνουν συναίνεση.
Τονίζεται επίσης ότι δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στις αιτήσεις, αφού το ΚΕΑ είναι ένα διαρκές πρόγραμμα. Ετσι, για παράδειγμα:
– Είτε την 1η Φεβρουαρίου υποβληθεί η αίτηση είτε στις 28 Φεβρουαρίου, σημασία έχει ο μήνας υποβολής  και το ΚΕΑ θα δίνεται από τον Μάρτιο για το επόμενο δωδεκάμηνο
– Εάν κάποιος υποβάλλει αίτηση για παράδειγμα τον Απρίλιο, το ΚΕΑ θα δίνεται από τον Μάιο για το επόμενο δωδεκάμηνο κ.ο.κ.

Δικαιολογητικά

Απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αστυνομική Ταυτότητα αιτούντα
 2. ΑΦΜ & ΑΜΚΑ αιτούντα & όλων των μελών
 3. Έντυπο Συναίνεσης (χορηγείται από την υπηρεσία)
 4. Ε1 2015, Εκκαθαριστικό, Ε2, Ε9, ΕΝΦΙΑ (και των συνοικούντων)
 5. Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία διαμονής είναι διαφορετική από αυτήν που έχει δηλωθεί στο τελευταίο Ε1, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (πχ μισθωτήριο συμβόλαιο, λογαριασμοί Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών/ΔΕΚΟ, τηλεπικοινωνιών κτλ). Στην περίπτωση των αστέγων, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης χρήσης των υπηρεσιών από Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων ή βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.
 6. Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που έχει δηλωθεί στο τελευταίο Ε1, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (πχ πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου, κτλ).
 7. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο έχει μεταβληθεί σε σχέση με ότι έχει δηλωθεί στο τελευταίο Ε1 και στο τελευταίο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο).
 8. Σε περίπτωση που ο αιτών (δικαιούχος) δεν δύναται να εργαστεί λόγω αναπηρίας, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. Σε περίπτωση που μέλος της ωφελούμενης μονάδας δεν δύναται να προσκομίσει την παραπάνω γνωμάτευση, αλλά ισχυρίζεται ότι δεν δύναται να εργαστεί λόγω αναπηρίας, θα πρέπει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση και γνωμάτευση του ποσοστού αναπηρίας από την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας.
 9. Αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού
 10. Κάρτες ανεργίας ή συμβάσεις εργασίας

 

 

Τι συνδυάζει το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Εισοδηματική ενίσχυση με χρηματικό ποσό

Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά:

 • Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων.
 • Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.-
 • Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
 • Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.
 • Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης.
 • Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Για την υπαγωγή των δικαιούχων στο πρόγραμμα υπάρχουν τριών ειδών κριτήρια:

α) εισοδηματικά, β) περιουσιακά και γ) κριτήρια διαμονής.

Τα κριτήρια παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω:

 1. Εισοδηματικά κριτήρια

Το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.

Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις (Σύνθεση νοικοκυριού/Εξαμηνιαίο Εισόδημα):

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.200€
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 1.800€
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 2.100€
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 2.400€
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 2.700€
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 3.000€

Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

 1. Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:

 1. Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.
 2. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 14.400€.

Συγκεκριμένα (Σύνθεση Νοικοκυριού/Όρια καταθέσεων/ μετοχών, ομολόγων κτλ.)

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 4.800
 • Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα ανήλικο μέλος 7.200
 • Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με δύο ανήλικα μέλη 8.400
 • Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες ή δύο ενήλικες και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τρία ανήλικα μέλη 9.600
 • Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τέσσερα ανήλικα μέλη 10.800
 • Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες ή δύο ενήλικες και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με πέντε ανήλικα μέλη 12.000
 • Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες και 1 ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και πέντε ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με έξι ανήλικα μέλη 13.200
 • Νοικοκυριό που αποτελείται από πέντε ενήλικες ή δύο ενήλικες και έξι ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με εφτά ανήλικα μέλη 14.400

γ. Περιουσιακό τεκμήριο:

Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100

Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

 • εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας
 • δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
 • δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
 • δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.
 1. Κριτήρια διαμονής

Τα νοικοκυριά διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

 

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

Comments (0)

Tags: , ,

Μέχρι αύριο οι αιτήσεις στον ΣΘΕΒ για το πρόγραμμα εκπαίδευσης

Posted on 26 Ιανουαρίου 2017 by larisanews

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει διήμερο εξειδικευμένο, πρακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης γραμματέων διοίκησης με θέμα:  «Γραμματεία και Οργάνωση Γραφείου», για όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής, διάρκειας 12 ωρών. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  στελέχη επιχειρήσεων, γραμματείς και άτομα που θέλουν να μάθουν να διαχειρίζονται και να διεκπεραιώνουν σωστά και γρήγορα θέματα οργανώσεις γραφείου.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις  7& 8/02/2017 (Τρίτη :16:00-21:00 & Τετάρτη: 16:00- 21:00), στον ΣΘΕΒ, Λεωφόρος Καραμανλή και Βιομηχανίας και στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν αναλυτικές σημειώσεις και βεβαίωση παρακολούθησης.

Εισηγήτρια του προγράμματος είναι η κα Ρούλα Κωτούδη Οικονομολόγος, Πτυχ.Παν. Μακεδονία, ΜΒΑ University of LINCOLN U.K., Σύμβουλος Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα επιχορήγησης όλου του κόστους του σεμιναρίου κάνοντας χρήση του πόρου της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του (Λ.Α.Ε.Κ.) μέσω του ΟΑΕΔ.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το κόστος συμμετοχής και τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του ΣΘΕΒ τηλ. 2410-555507 & mail: education@sthev.gr   μέχρι την Παρασκευή 27/1/2017.

Comments (0)

Tags: , ,

Υποβολή Αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Posted on 25 Νοεμβρίου 2016 by larisanews

Ο Δήμος Τρικκαίων και η Συνειρμός αμκε ανακοινώνουν ότι πρόκειται να ανανεωθεί ο κατάλογος των ωφελουμένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρέχει σε άπορους δημότες προϊόντα (είδη διατροφής, απορρυπαντικά, χαρτικά, είδη ρουχισμού, υποδήματα κλπ).

Για να ενταχθεί κάποιος/α στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ χρειάζεται  να προσκομίσει τα παρακάτω Δικαιολογητικά:

 1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Ε1- Ε9 ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ           2015 για όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας.

ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής Φορολογικής       Δήλωσης), ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Υ.

 1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (αν υπάρχει)
 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ για όλα τα μέλη της οικογένειας.
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για το αν ο/η ίδιος/α  ή άλλο μέλος της οικογένειας ωφελείται    από άλλη ανάλογη δομή ή πρόγραμμα.

Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και θα τηρηθούν οι κανόνες που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όσοι/όσες είναι ωφελούμενοι/νες του Κοινωνικού Παντοπωλείου από την 20η Ιουλίου 2016 έως και σήμερα, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ξανά Αίτηση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και την  Παρασκευή 9  Δεκεμβρίου 2016 στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, στην οδό Ομήρου, αριθ. 6,  τηλ. 24310 36900,  από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9 π.μ. ως τις 2μ.μ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων

Posted on 31 Οκτωβρίου 2016 by larisanews

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων  από δεκαπέντε (15)  Οκτωβρίου  έως και τριάντα (30) Νοεμβρίου  2016,     προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση – Yπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1).
 2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο.
 3. Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
 4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα πέντε (5) έτη.

Στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας και ως παράλληλη δράση «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων» (με τους κωδικούς όπως κάθε φορά ισχύουν π.χ. κωδικός 0602 για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων).

 1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου – παραγωγού.
 3. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής
Το πρόγραμμα καλύπτει ένα η περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:α.Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους-αναφύτευση (σύνολο) (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος)
i. εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος)
ii. αναφύτευση
β.Φύτευση αμπελώνων  βάσει ήδη αποκτηθέντος δικαιώματος φύτευσης.
γ.Επανεμβολιασμός (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος)
δ.Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γρ. 308 – 3ος όροφος  Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 2431351608 ( κ. Ελένη Ιακωβάκη ).

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ

 

Comments (0)

Tags: , ,

Υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Εγκατάστασης Νέων Γεωργών

Posted on 20 Οκτωβρίου 2016 by larisanews

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων  γίνονται γνωστά τα ακόλουθα: Αναρτήθηκε σήμερα στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ  (www.agrotikianaptixi.gr) η υπ΄αριθμ. 8837/14-10-2016 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς  ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 καθώς και η υπ΄αριθμ. 8585/10-10-2016(ΦΕΚ 3322/Β΄/17-10-2016) Απόφαση με τις λεπτομέρειες εφαρμογής.

Στα πλαίσια του Υπομέτρου 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών, παρέχεται σε νέους γεωργούς οικονομική ενίσχυση 17.000 ΕΥΡΩ έως και 22.000 ΕΥΡΩ για την πρώτη εγκατάστασή τους, ανάλογα με την τόπο μόνιμης κατοικίας και την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης.

Περίοδος, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας.

 1. Περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας και περίοδος έκδοσης αποφάσεων ένταξης: Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως 30-11-2016 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η μετά την 7-12-2016 περίοδος.
 2. Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας: Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 1-12-2016 έως και τις 7-12-2016, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο εν λόγω υπομέτρο έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.

α) Φυσικά πρόσωπα

Δικαιούχοι είναι νέοι γεωργοί, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος κατά την υποβολή της αίτησης.

β) Νομικά πρόσωπα

Δικαιούχοι είναι αυτοί που έχουν ως αρχηγό-νόμιμο εκπρόσωπό τους νέο γεωργό και έχουν ως δραστηριότητα τη γεωργική παραγωγή.

Ο νέος γεωργός, αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης, θα πρέπει οπωσδήποτε:

 1. Να έχει εγκατασταθεί για πρώτη φορά στη γεωργία, κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στο υπομέτρο.
 2. Το σύνολο της γεωργικής του εκμετάλλευσης να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (δήλωση ΟΣΔΕ) για το  2016.
 3. Να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως «επαγγελματίας αγρότης» νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, ή ως κάτοχος για τα νομικά πρόσωπα.
 4. Να υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη με δεσμευτικούς ποιοτικούς ή ποσοτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων του.
 5. Η γεωργική του εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας 8.000 ΕΥΡΩ και μέγιστο 100.000 ΕΥΡΩ και να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας.
 6. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους.
 7. Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Ως προς τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

 1. Η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος.
 2. Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης από σύζυγο που είναι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο εν λόγω υπομέτρο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 2431351651 (αρμόδιοι υπάλληλοι οι κ.κ Αντιόπη Μοσχόβη και Παναγιώτης Μπάκας).

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους Επιστήμονες

Posted on 31 Αυγούστου 2016 by larisanews

Η ΟΕ.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001308, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 3315/15-03-2016, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

Αριθμός πρωτοκόλλου πρόσκλησης: 2042/23-08-2016, ΑΔΑ : 64ΖΡ46914Κ-Ζ21

Χρηματοδότηση Έργου: Προϋπολογισμός πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001308
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων-αιτήσεων:

Δευτέρα 12-09-2016, ώρα 14:00
Τόπος Κατάθεσης προτάσεων-αιτήσεων:

Πρωτόκολλο Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Λάρισα, 41 110

 • Για πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση (διαδικαστικά θέματα): ΚυριατζήςΒασίλειος,τηλ.:2410684734,

e-mail: elke_procurement@teilar.gr

 • Για πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση (εκπαιδευτικά κλπ θέματα): Καντάς Δημήτριος, Καθηγητής, τηλ: 2410 684 360, κιν.: 6973385500,

e-mail: dkantas@teilar.gr

 

Περισσότερες πληροφορίες για το υλικό της Πρόσκλησης,  επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΤΕΙ/Θ www.teilar.gr και επιλέξτε:  Επιλογές→ Προκηρύξεις → Προκηρύξεις θέσεων εργασίας.

Comments (0)

Tags: , ,

Προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Καλαμπάκας – Αιτήσεις από τις 9 Σεπτεμβρίου

Posted on 30 Αυγούστου 2016 by larisanews

Σας ανακοινώνουμε ότι κατόπιν του αριθ. πρωτ. 15087/26.8.2016 εγγράφου του ΑΣΕΠ, με αφορμή την έκδοση και ισχύ της διάταξης του άρθρου δέκατου όγδοου, παρ. 6β, του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄/3-8-2016), με την οποία προστίθεται, στις διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργούνται σε εφαρμογή του αρθρ. 21 του Ν.2190/1994, ως βαθμολογούμενο κριτήριο η τριτεκνική ιδιότητα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

 1. Ανακαλείται το υπ’ αριθ. πρωτ. 9374/15-7-2016 εγκριτικό έγγραφό τους επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 10715/5-7-2016 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2016 του φορέα μας, η οποία και ακυρώνεται.
 2. Εγκρίνεται, με την προσθήκη του προαναφερόμενου νέου κριτηρίου τριτεκνίας, η υπ’ αριθ. πρωτ. 10715/5-7-2016 ΣΟΧ1Α/2016 ανακοίνωση του φορέα μας για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Οπότε σύμφωνα με τα ανωτέρω ο φορέας μας προέβη σε δημοσίευση εκ νέου της περίληψης αριθ. πρωτ. 13835/29.8.2016, ανακοίνωσης ΣΟΧ1Α /2016.

Επίσης σας ενημερώνουμε, ότι έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος Καλαμπάκας, καθώς και σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου, η παραπάνω ανακοίνωση ΣΟΧ1Α/2016 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά πέντε (5) ατόμων στον Δήμο Καλαμπάκας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων, όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα

 

Κωδικός

θέσης

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 ΠΕ Διοικητικού 8 μήνες 5

 

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων της ανωτέρω ανακοίνωσης ανέρχεται σε δέκα ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσής της (τελευταία δημοσίευση στις 30/8/2016). Συνεπώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 9η Σεπτεμβρίου 2016.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από το πρωτόκολλο του Δήμου.

 

 

 

 

                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ          ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

 

                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Υποβολή αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Posted on 29 Αυγούστου 2016 by larisanews

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Πληροφορική», του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών γίνεται μέχρι και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016.

Το  Π.Μ.Σ. απευθύνεται κυρίως σε:

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θέλουν να επικαιροποιήσουν/εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ή να ειδικευτούν στις τελευταίες εξελίξεις της Επιστήμης των Υπολογιστών
 • Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που θέλουν να ειδικευτούν στην Πληροφορική
 • Πτυχιούχους Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων και ΑΤΕΙ που επιζητούν νέες ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης σε διαφορετικό τομέα από αυτόν που σπούδασαν

Τα προσφερόμενα μαθήματα ανήκουν στα γνωστικά πεδία της Πληροφορικής.

Τα μαθήματα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. Η παρακολούθηση των διαλέξεων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας κατά την διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών. Οι απόφοιτοι Τμημάτων συναφών προς το αντικείμενο της Πληροφορικής μπορούν να αναγνωρίσουν μέχρι τρία (3) μαθήματα.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ισχύουν νέα, μειωμένα κατά 20%, δίδακτρα.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://pgadmissions.inf.uth.gr/ ?page_id=798, ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, υπεύθυνη υπάλληλος: Κουγιουμτζίδου Ελένη Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 38221 Βόλος, τηλ. 24210-74934

 

Από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Comments (0)

Tags: , ,

Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις για συμμετοχή απόρων μαθητών για την Κοινωνική Δομή Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Posted on 16 Αυγούστου 2016 by larisanews

Λήγει την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή απόρων μαθητών στην κλήρωση για την Κοινωνική Δομή Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Η Δομή προσφέρεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά από τον Δήμο, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης Τρικάλων. Στόχος, να παρέχει δωρεάν μαθήματα σε άπορους ή οικονομικά αδύναμους μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Φέτος, δηλαδή το σχολικό έτος 2016-2017 θα φοιτήσουν συνολικά τριάντα μαθητές Λυκείου, στα φροντιστήρια των μελών του Συλλόγου.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων (ισόγειο Δημαρχείου) και μέσω αυτού, στο Τμήμα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης. Δικαίωμα αίτησης έχουν οικογένειες με εισόδημα μέχρι 14.000 ευρώ. Το όριο εισοδήματος δεν ισχύει για μαθητές, των οποίων και οι δυο γονείς έχουν κάρτα ανεργίας, ούτε επίσης για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών ή για παιδιά με φυσική απουσία γονέων.

Μαζί με την αίτηση, θα υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή βεβαίωση από την εφορία ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση τα δύο τελευταία έτη.
 3. Κάρτα ανεργίας γονέων.
 4. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής για αναπηρία γονέα ή μέλους της οικογένειας.
 5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ληφθεί θετικά για την ένταξη του παιδιού στην Κοινωνική Δομή Ενισχυτική Διδασκαλίας.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά εφ’ όσον κριθούν απαραίτητα.

Η επιλογή των μαθητών στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας θα γίνει από  την Οργανωτική Επιτροπή της Κοινωνικής Δομής Ενισχυτικής Διδασκαλίας, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας που θα προκύψει μετά από την αξιολόγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας του Δήμου και τη διαθεσιμότητα που θα υπάρχει στα φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας από την Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας του Δήμου όπου κριθεί απαραίτητο.

Η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας, όπου κριθεί απαραίτητο κατά την διενέργεια της αξιολόγησης, μπορεί να ζητήσει  ή να αναζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά.

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο του Τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης επί της οδού Γαριβάλδη 8 στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων, έως 19 Αυγούστου 2016.

Comments (0)

Tags: , ,

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη των Τρικαλινών στο πρόγραμμα Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Posted on 14 Ιουλίου 2016 by larisanews

Ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016 και στις υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων, η υποβολή αιτήσεων για ένταξη των δικαιούχων στο  πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης». Ο Δήμος εντάχθηκε σε αυτό το πρόγραμμα για την πιλοτική του λειτουργία, σε συνδυασμό με τις δράσεις Κοινωνικής Πρόνοιας που ήδη λειτουργούν σε πολλά επίπεδα.
Για την εξυπηρέτηση των πολιτών και προκειμένου να αποφευχθούν οι συνωστισμοί στα ΚΕΠ του Δήμου (στο Δημαρχείο και στο κτήριο της ΠΕ Τρικάλων), ο Δήμος Τρικκαίων λειτουργεί για την υποδοχή των αιτήσεων και τα περιφερειακά ΚΕΠ. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι των Δημοτικών Ενοτήτων, δηλαδή των παλιών Δήμων, δεν χρειάζεται να προσέρχονται στα Τρίκαλα, αλλά θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα ΚΕΠ στις έδρες των πρώην Δήμων.

Ετσι, όλοι θα γλιτώνουν κόπο, χρόνο και έξοδα και η διαδικασία θα βαίνει ομαλώς.
Επειδή υπάρχουν πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις διακαιούχων, είναι πιο εύκολο, όσοι χρειάζονται πρόσθετα δικαιολογητικά, να προσέρχονται ή να επικοινωνούν με το αρμόδιο τμήμα Πρόνοιας και Αλληλεγγύης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης (2431063201).

Τα ΚΕΠ και οι τηλεφωνικοί αριθμοί εξυπηρέτησης, είναι:

Δ.Ε. Εστιαιώτιδας (Μεγαλοχώρι):  24313 52 420 και 24313 52 420

 Δ.Ε. Καλλιδένδρου (Βαλτινό):  24313 52 521 – 24313 52 523 – 24313 52 524 – 24313 52 522

Δ.Ε. Κόζιακα (Πρίνος): 24313 52 626

Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων (Μεγ.Καλύβια): 24313 52 022

 Δ.Ε. Παληοκάστρου (Παλαιόπυργος): 24310 87827 και 24310 87827

 Δ.Ε. Παραληθαίων (Ρίζωμα): 24313 52 714
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Τρικκαίων συμμετέχει ΜΟΝΟ με την παροχή βοήθειας στην υποβολή αιτήσεων.

 

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

Comments (0)

Camila Cabello - Havana
Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Να κοιμηθούμε αγκαλιά
Domenica - Θα κρύβω αυτό που ζητάς
Amy - Love is a losing game
Hi - Gloss
Πάνος Μουζουράκης - Πόσες φορές
Μπάκης Στόκας - Φίλιππος Πλιάτσικας - Υπάρχουν χρυσόψαρα
Chris Rea - Blue cafe
Modern Talking - Why did you do it
Φίλιππος Πλιάτσικας - Λόγο στην αγάπη

 


Ιούνιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930EC