Tags: , ,

Νέα Φυτοϋγειονομική Νομοθεσία-Ενημέρωση για τη διαδικασία εγγραφής

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας γίνονται γνωστά τα εξής:

Από τις 14 Δεκεμβρίου 2019 εφαρμόζεται στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. νέα φυτοϋγειονομική νομοθεσία. Μεταξύ άλλων ρυθμίζει τις διαδικασίες εγγραφής στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπεύθυνων επιχείρησης και έκδοσης Φυτοϋγειονομικών Διαβατηρίων.

Α. Εγγραφή στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπεύθυνων επιχείρησης

 

 1. Το ισχύον έως πρόσφατα Φυτοϋγειονομικό Μητρώο ενσωματώνεται στο επίσημο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης ή άλλων προσώπων που ασχολούνται με δραστηριότητες που αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.
 2. Όσοι ήταν εγγεγραμμένοι στο παλιό μητρώο διατηρούν τον ίδιο αριθμό στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης και οφείλουν με δική τους ευθύνη, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους έως την 14η Μαρτίου 2020.
 3. Επαγγελματίες υπόχρεοι εγγραφής στο νέο φυτοϋγειονομικό μητρώο επαγγελματιών θεωρούνται:
 4. Οι επαγγελματίες πρασίνου (π.χ. εργολήπτες έργων πρασίνου) οι οποίοι προμηθεύουν φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, στο πλαίσιο της σύμβασης τους για την κατασκευή ενός έργου πρασίνου,
 5. Οι επαγγελματίες που εισάγουν, διακινούν φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα μέσω διαδικτύου,
 • Όσοι από τους επαγγελματίες ζητούν από τις αρμόδιες Αρχές την έκδοση Πιστοποιητικών Φυτοϋγείας και Προεξαγωγικών Πιστοποιητικών.
 1. Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο επαγγελματιών πρέπει να τηρούν αρχεία, για τις εγκαταστάσεις από τις οποίες προμηθεύονται φυτά καθώς και για τις εγκαταστάσεις στις οποίες προμηθεύουν φυτά για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών και να εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες ιχνηλασιμότητας.
 2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής στο νέο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης οι επαγγελματίες που:
 3. προμηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς χρήστες μικρές ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων με μέσα διαφορετικά από τις συμβάσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως,
 4. προμηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς χρήστες μικρές ποσότητες σπόρων εκτός από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 72 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031,
 • η δραστηριότητά τους σχετικά με τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα περιορίζεται στη μεταφορά τους για άλλον επαγγελματία
 1. η δραστηριότητά τους αφορά τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους με τη χρήση ξύλινων μέσων συσκευασίας.

     Β. Φυτοϋγειονομικά Διαβατήρια

 

 1. Απαιτείται η έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων για:
 • φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIII του Εκτελεστικού Καν. 2019/1702.
 • φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που πρόκειται να διακινηθούν σε προστατευόμενες ζώνες, με την ένδειξη ́ ́PZ ́ ́, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα XIV του Εκτελεστικού Καν. 2019/1702.
 • φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που εισέρχονται στην επικράτεια της Ένωσης από τρίτη χώρα για τη διακίνηση των οποίων στην επικράτεια της Ένωσης απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

 

 1. Δεν απαιτείται έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου για:
 • φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα τα οποία διακινούνται εντός και μεταξύ των εγκαταστάσεων του ίδιου επαγγελματία οι οποίες βρίσκονται σε στενή εγγύτητα.
 • φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα τα οποία πωλούνται απευθείας στον τελικό χρήστη συμπεριλαμβανομένων των ερασιτεχνών κηπουρών.
 • φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 περί ́ ́διακίνησης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων σε παραμεθόριες περιοχές ́ ́ .
 • φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 47 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 περί ́ ́διακίνησης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων υπό φυτοϋγειονομική διαμετακόμιση ́ ́ .
 • φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 48 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 περί ́ ́διακίνησης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για επίσημες δοκιμές, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών ή γενετική βελτίωση ́ ́.
 • φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 75 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 για την διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που διακινούνται σε αποσκευές ταξιδιωτών.
 1. Τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια θα πρέπει να έχουν τον ίδιο μορφότυπο σε όλα τα Κράτη μέλη της Ε.Ε.
 2. Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο θα πρέπει να έχει τη μορφή διακριτής ετικέτας και θα προσαρτάται με ευθύνη του επαγγελματία/υπεύθυνου επιχείρησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα κατάλληλο για την εκτύπωση των στοιχείων του, επί της συσκευασία τους ή επί των οχημάτων μεταφοράς του.
 3. Τα στοιχεία στο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο αναγράφονται σε ορθογώνιο ή τετράγωνο σχήμα και είναι ευκρινή, ευανάγνωστα και ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι αμετάβλητες και σταθερές. Η βοτανική ονομασία των φυτών ή φυτικών προϊόντων, η σχετική ταξινομική κατηγορία ή ανάλογα με την περίπτωση η ονομασία του εν λόγω αντικειμένου αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες. Μη επικυρωμένες αλλαγές ή διαγραφές καθιστούν άκυρο το εν λόγω φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.
 4. Η σημαία της Ένωσης μπορεί να είναι τυπωμένη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη είτε με άσπρα αστέρια, σε μαύρο φόντο ή αντιστρόφως.
 5. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια υπάρχουν στην ιστοσελίδα
 6. Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο πρέπει να επικολλάται στην ́ ́μονάδα εμπορίας ́ ́ των παραγόμενων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικείμενων πριν τη μετακίνησή τους. Όταν τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα μετακινούνται σε πακέτο, δέσμη ή εμπορευματοκιβώτιο το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο επικολλάται στο πακέτο, δέσμη ή εμπορευματοκιβώτιο.
 7. Στη περίπτωση διακίνησης σύνθεσης φυτών, για τα οποία απαιτείται η έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, πρέπει στην θέση αναγραφής της λατινικής ονομασίας του φυτού στο μορφότυπο του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου να αναγραφούν όλα τα είδη των φυτών που αποτελούν τη σύνθεση.

Στην περίπτωση που ένα από τα φυτά είναι ξενιστής για μία προστατευόμενη ζώνη πρέπει να εκδοθεί ξεχωριστό φυτοϋγειονομικό διαβατήριο γι ́ αυτό.

 1. Ένα ήδη εκδοθέν φυτοϋγειονομικό διαβατήριο μπορεί να αντικατασταθεί με ένα διαβατήριο αντικατάστασης, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 93 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.
 2. Φυτοϋγειονομικά διαβατήρια που έχουν εκδοθεί πριν από την 14η Δεκεμβρίου 2019, εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 14 Δεκεμβρίου 2023 εφόσον δεν έχει αλλάξει το φυτοϋγειονομικό τους καθεστώς.
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας στα τηλέφωνα  24413-55203, 55244 & 55243 (Αρμόδιοι Γεωπόνοι οι κ.κ Γ. Δήμου, Σ. Κουκουρίκος & Π. Κουσιάς).

 

Tags: , ,

Ο Δήμος Τρικκαίων μετρά ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στα σχολεία

Συνεχίζει τις πρωτοβουλίες για ενημέρωση των πολιτών και ειδικά των μαθητών/τριών σε θέματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ο Δήμος Τρικκαίων. Από τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2020 το όχημα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) που έχει παραχωρηθεί δωρεάν στον Δήμο Τρικκαίων, ξεκίνησε το «ταξίδι» του. Πρώτος «σταθμός», το 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων, όπου το όχημα βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του διδακτηρίου, έχοντας ήδη αρχίσει τις μετρήσεις.
Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε ο ειδικός συνεργάτης του Δ. Τρικκαίων, MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και υπ. διδάκτωρ στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γιώργος Χρυσόμαλλος, οι μετρήσεις αφορούν στην Ηλεκτρομαγνητική Μη Ιοντίζουσα Ακτινοβολία. Δηλαδή στην ακτινοβολία από κεραίες τηλεόρασης, ραδιοφώνου, κινητών, wifi (ασύρματο δίκτυο), μετεωρολογικούς δορυφόρους (γεωστατικοί), καθώς και από άλλες πηγές ακτινοβολίας.
Ο Δήμος Τρικκαίων έχει κάνει συγκεκριμένα βήματα ήδη από το 2015 για τι μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Συγκεκριμένα:
2015: Τοποθέτηση 4 σταθερών κεραιών μέτρησης
2018: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την ΕΕΑΕ για τη δωρεάν παραχώρηση της κινητής μονάδας
2019: Χειροκίνητες μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε συνεργασία με το εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
2020: Δημιουργία ειδικού χώρου ηλεκτρονικής δημόσιας ενημέρωσης των πολιτών για τα αποτελέσματα των μετρήσεων, (ενότητα «Ποιότητα Ζωής» στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων https://trikalacity.gr/poiotita-zois-metriseis/).
2020: Ενημέρωση διευθυντών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το χρονοδιάγραμμα τοποθέτησης κεραιών και για το αντικείμενο των μετρήσεων.
2020: Εναρξη προγράμματος μέτρησης με την κινητή μονάδα στα σχολεία του Δήμου Τρικκαίων.
Το σύνολο των σχολείων της πόλης των Τρικάλων έχει μετρηθεί περιμετρικά με το φορητό μετρητικό όργανο του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Παν. Θεσσαλίας. Τα (αρνητικά) αποτελέσματα έχουν επίσης δημοσιοποιηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων (https://trikalacity.gr/arnitikes-metriseis-gia-ilektromagnitiki-aktinovolia-sta-trikala/).

Πλέον οι μετρήσεις θα γίνονται με 7ήμερη παραμονή της κινητής μονάδας στα διδακτήρια.  Το όχημα θα βρίσκεται εκτός των διδακτηρίων, αλλά αν κριθεί από τον/την διευθυντή/τρια ότι υφίστανται λόγοι ασφαλείας, τότε το όχημα θα μεταφέρεται σε ασφαλές σημείο εντός ορίων του προαυλίου.

Σε δεύτερο χρόνο, ο Δήμος Τρικκαίων θα πραγματοποιεί ενημερωτικές εκδηλώσεις ανά ομάδες σχολείων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ήδη συμφωνήθηκε σχετικά στη δημόσια εκδήλωση ενημέρωσης των διευθυντών.
Στην ενημέρωση αυτή θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων της περιοχής και γενικότερα θέματα ακτινοβολιών.

Με δεδομένες αυτές τις μετρήσεις, ο Δήμος Τρικκαίων θα διατηρήσει ιστορικό των συγκεκριμένων σημείων, ώστε να υπάρχει διαθέσιμη η πλατφόρμα σύγκρισης.

Οι μετρήσεις για το σχολείο ήδη βρίσκονται αναρτημένες στον σύνδεσμο https://paratiritirioemf.eeae.gr/el/component/emf/612?view=area&layout=infograph

Tags: , ,

Συνέδριο της ΚΕΔΕ για το μέλλον της Αυτοδιοίκησης

Εκτακτο συνέδριο διοργανώνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, για σημαντικά θέματα που αφορούν την Αυτοδιοίκηση, το μέλλον της και τους πολίτες. Με σχετική πρόσκληση προς τους Δήμαρχους της χώρας, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου ενημερώνει γιατη θεματολογία και την αναγκαιότητα συζήτησης σε θέματα άκρως σημαντικά και ουσιαστικά, για τους πολίτες και τους Δήμους.
Το συνέδριο έχει ως τίτλο «Μεταρρύθμιση & Ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Δευτέρα 16 και Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 στο ξενοδοχείο Divani Caravel.
Η πραγματοποίηση του συνεδρίου ανταποκρίνεται στη σχετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, που συνέστησε «Επιτροπή για την προετοιμασία του Νόμου για την Μεταρρύθμιση και Ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κράτους». Στόχος του συνεδρίου είναι η αξιολόγηση, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων, τόσο μεταξύ του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και μεταξύ των Περιφερειών και των Δήμων, καθώς και για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων προς τους Δήμους με συνακόλουθη εξασφάλιση των πρόσθετων οικονομικών πόρων και του προσωπικού.
Μια Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους που θα ενισχύει τον επιτελικό ρόλο του και θα ενδυναμώνει το ρόλο των Δήμων στην παροχή των υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στην ανάπτυξη της χώρας και στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Στο Συνέδριο παράλληλα θα συζητηθούν σε θεματικές ενότητες:
– Η συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στο νέο ΕΣΠΑ & τα Αναπτυξιακά Προγράμματα των Δήμων
–  Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
– Το Προσφυγικό – Μεταναστευτικό.
– Η συνεργασία της Κ.Ε.Δ.Ε. με την Επιτροπή Ελλάδα 2021
Ο κ. Παπαστεργίου στην πρόσκλησή του τονίζει απευθυνόμενος στους Δημάρχους: «Με τη συμμετοχή σας στον εποικοδομητικό διάλογο, θα μπουν οι βάσεις για τη θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου οργάνωσης που θα δίνει βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών μας κοινωνιών».

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

 

Tags: , ,

Happening: It’s Design/από τη Σχεδιάστρια Venia Giota

Τη Δευτέρα 17/02/20 σε μια πετυχημένη εκδήλωση, το νέο Τμήμα Δασολογίας, ΕπιστημώνΞύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, παρουσία 100 και πλέον φοιτητών του,υποδέχτηκε τη φημισμένη σχεδιάστρια Venia Giota, η οποία έλκει την καταγωγή της απότο νομό Καρδίτσας. Το όλο happening οργανώθηκε από το Εργαστήριο Επιστήμης &Τεχνολογίας Ξύλου του εν λόγω τμήματος. Συμμετείχε στην εκδήλωση και ο άμεσοςσυνεργάτης της κ. Venia Giota, ο επίσης βιομηχανικός σχεδιαστής κ. Giovanni Locci.
Με περιεκτικό τρόπο, ο κ. Μαντάνης αρχικά προλόγισε την κα. Venia Giota παρουσιάζοντας τη διαδρομή της, το έργο της και τις σημαντικές διακρίσεις και βραβεία που έχει λάβει σεδιεθνή κλίμακα για καινοτομικές σχεδιαστικές δημιουργίες (στα πεδία: αντικείμενα -έπιπλα – τεχνολογία). Το βιογραφικό της φαίνεται εδώ: http://mantanis.users.uth.gr/CVVenia.Giota.pdf
Ακολούθησε η παρουσίαση της κας. Venia Giota, η οποία επικεντρώθηκε σε μία ανάλυσητου ρόλου και της εξέλιξης του design στη σύγχρονη κοινωνία, καθώς και του τρόπου με τον οποίο το design process εφαρμόζεται σε τομείς άλλους πέραν του design. Στη διάλεξήτης παρουσίασε και σχεδιαστικά έργα / projects που η ίδια έχει «τρέξει» με σκοπό να δείξειτις προκλήσεις και τα εμπόδια που απαντώνται σε αυτή την άκρως δημιουργική διεργασία.
Το έργο της διεθνώς αναγνωρισμένης σχεδιάστριας έχει εκπονηθεί πρωτίστως στοεξωτερικό, κυρίως στην Ιταλία, Ασία-Αυστραλία και ΗΠΑ.

Πρόσθετα, η εισηγήτρια εξήγησετη διαδικασία του σύγχρονου design και την κωδικοποίησή του με ανάλυση διαφορετικώνσεναρίων και πρακτικών εφαρμογής.
Κατά την εκδήλωση, που οργάνωσε και συντόνισε ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Ι. Μαντάνης, παρουσία του Προέδρου του Τμήματος κ. Ιωάννη Παπαδόπουλου και των διδασκόντων κ.κ.Σωτ. Καραστεργίου, Αθ. Μακρή, Αλ. Γαλαγάλα, Σωτ. Φερφυρή, Β. Βρέκου, Βασ. Φιλίππου,έγιναν πολλές ερωτήσεις και ακολούθησε μία εκτεταμένη συζήτηση. Η VeniaGiota τόνισετη μέγιστη σημασία της εκπαίδευσης στο εφαρμοσμένο αυτό αντικείμενο, και τονκαθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι καθηγητές – δάσκαλοι στην εκπαιδευτικήδιαδικασία, ώστε νέα παιδιά – φοιτητές να αποκτήσουν δεξιότητες, γνώσεις και να έχουνευκαιρίες στη ζωή τους.

 

Tags: , ,

Τα νερά μας λείπουν κυρία Δούρου και όχι η κοινή λογική

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι κάθε είδους παρεμβάσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για τον Αχελώο ! Την σκυτάλη από τον κ. Φάμελλο παρέλαβε τώρα η τομεάρχης Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυρία Ρένα Δούρου (εφεξής ΡΔ) η οποία επισκέφθηκε Τρίκαλα και Λάρισα (16/2), τοποθετώντας το θέμα Αχελώου πολύ υψηλά στην πολιτική της ατζέντα.

Μια προφανής αντίφαση στο σκηνικό που διαμορφώνεται για τα υδατικά της Θεσσαλίας και ειδικά τα έργα Αχελώου είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση «σαρώνει» τα ΜΜΕ, ενώ η Κυβέρνηση (και το κόμμα της ΝΔ) δείχνουν επιφυλακτικοί, «ξοδεύουν» τον πολιτικό τους χρόνο χωρίς συγκεκριμένες ενέργειες, χωρίς συντονισμό και με εξόφθαλμη δυστοκία στην λήψη των αναγκαίων αποφάσεων.

Οι παλαιότερες δηλώσεις του κ. Κυρ. Μητσοτάκη σχετικά με την πρόθεση της Κυβέρνησής του να ολοκληρώσει τα έργα Αχελώου και να φέρει σε λογαριασμό τα υδατικά ελλείματα στη Θεσσαλία φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετές για να κινηθεί αναλόγως το κυβερνητικό επιτελείο, ειδικά τα Υπουργεία Υποδομών,Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Ακριβώς αυτή την διστακτικότητα εκμεταλλεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκει έδαφος για παραπληροφόρηση και αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από τα πραγματικά επίδικα περιβαλλοντικά, υδατικά και ενεργειακά ζητήματα της Θεσσαλίας.

Η κα ΡΔ, σχετικά με την κάλυψη των τεράστιων ελλειμάτων της Θεσσαλίας, «υπέδειξε» και πάλι «λιμνοδεξαμενές» και «μικροφράγματα»,όμως, παρότι αρμόδια του κόμματός της για το περιβάλλον, δεν ανέφερε ούτε μια κουβέντα για την εξελισσόμενη οικολογική καταστροφή στους υπόγειους υδροφορείς, στα επιφανειακά οικοσυστήματα και στην διάβρωση των εδαφών της Θεσσαλίας.

Δεν αναφέρθηκε επίσης καθόλου  στο τεράστιο «χρέος» των τριών δις κ.μ νερού που έχει δημιουργηθεί από υπεραντλήσεις μη ανανεώσιμων αποθεμάτων, που συνεχώς αυξάνεται (και επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ προφανώς) και που πρέπει επειγόντως να επιστραφεί στη θεσσαλική γη (προφανώς «ξέχασε» να την ενημερώσει για το θέμα αυτό ο κ. Φάμελλος).

Φυσικά δεν ξέχασε να «προτείνει» την δημιουργία νέων ταμιευτήρων όπως Πύλης, Σκοπιάς Φαρσάλων κ.α, οπότε προκύπτει το ερώτημα γιατί η προηγούμενη Κυβέρνηση δεν έκανε το παραμικρό βήμα δρομολόγησης των «ώριμων» αυτών έργων; Εξάλλου τα έργα προβλέπονταν και από τοΣχέδιο Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΥ) του 2014 και ήταν τα ίδια περίπου και στην αναθεώρηση τους το 2017.

Η κα ΡΔ απέφυγε να πει κάτι για όλα αυτά και «κατά τα ειωθώτα» περιορίστηκε στην καταδίκη των έργων Αχελώου.

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι, αφού επί δεκαετίες σκόρπισαν το μίσος κατά των φραγμάτων και των τεχνητών λιμνών επί του Αχελώου, τελικά υποχρεώθηκαν να αδειοδοτήσουν το ένα  από αυτά, το «Φαραωνικό» όπως το ονομάζουν, υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας.

Τώρα περιόρισαν τους καταστροφικούς στόχους τους στα υπόλοιπα«Φαραωνικά» έργα, δηλαδή στο ημιτελές υδροη-λεκτρικό έργο της Συκιάς και στην σήραγγα Πευκοφύτου (που διανοίχθηκε για να μεταφέρει τα νερά του Αχελώου στην λεκάνη Πηνειού), αμφισβητώντας γενικόλογα την αναγκαιότητα ενίσχυσης του κάμπου με πρόσθετες ποσότητες νερού.

Όμως τα έργα αυτά δρομολογήθηκαν με βάση τις οικονομοτεχνικές μελέτες που εκπονήθηκαν το 1979-1981 και αφού πρώτα ητότε (νόμιμη)Κυβέρνηση της χώρας ενέκρινε την αναγκαιότητα και την βιωσιμότητα τους και τα δημοπράτησε προς κατασκευή (1986).

Εφόσον στο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητούν από παλιά αυτήν την αναγκαιότητα, γιατί επί τόσα χρόνια στην Κυβέρνηση (2015-2019) δεν εκπόνησαν μια αντίστοιχη οικονομοτεχνική μελέτη και γιατί δεν την έφεραν προς έγκριση στη Βουλή, αλλά αντίθετα, με αυταρχικό και αντιδημοκρατικό τρόπο (κ. Φάμελλος) και χωρίς εξηγήσεις απέκλεισαν από το πεδίο μελέτης των Σχεδίων διαχείρισης την ενίσχυση της θεσσαλικής λεκάνης από νερά του Αχελώου ;

Επιπλέον, αφού με κάθε τρόπο απέφυγαν ουσιαστική δημόσια συζήτηση και μελέτες, γιατί δεν προχώρησαν στην κατεδάφιση των «άχρηστων» (κατ’ αυτούς) έργων;

Και εν πάσηπεριπτώσειτώρα τι ζητάνε από την σημερινή Κυβέρνηση; Μήπως να κατεδαφίσει τα έργα αντί, όπως απαιτεί η κοινή λογική, να τα ολοκληρώσει μετά από επαναπροσδιορισμό των στόχων αξιοποίησης τους, στο πλαίσιο των υποδείξεων που καταγράφονται στις αποφάσεις του ΣτΕ και στο νέο πλαίσιο αναγκών (υδατικά ελλείματα, περιβάλλον, ενέργεια κ.λ.π) που σήμερα έχουν διαμορφωθεί ;

Η κα ΡΔ, απολύτως παραπλανητικά προτείνει συζήτηση του θέματος στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (!!) για να βρεθεί (υποτίθεται) «κοινός τόπος» ανάμεσα σε Θεσσαλούς και Αιτωλοακαρνάνες και άλλους αντιδρώντες, εκφράζοντας μάλιστα και την «αγωνία» της για την Θεσσαλία. Μα καλά, τόσα χρόνια που συμμετείχε στην ΕΝΠΕ – ως Περιφερειάρχης Αττικής – γιατί δεν το είχε προτείνει ; Γιατί κανείς βουλευτής ή Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ δεν κάλεσε ποτέ τους Θεσσαλούς και Αιτωλοακαρνάνες σε διάλογο στη Βουλή, ή έστω σε κάποια επιτροπή της (π.χ. Περιβάλλοντος) για να εντοπιστούν οι «διαφορές» αυτές ;

Ευχαριστούμε λοιπόν θερμά την κα ΡΔ για το ενδιαφέρον της να «βοηθήσει» στον αναγκαίο διάλογο. Ας γνωρίζει όμως ότι η υποκρισία και η πρόθεσή της για πολιτική εκμετάλλευση μιας πονεμένης ιστορίας, όπως αυτή με τα προβλήματα της Θεσσαλίας, μάλλον προκαλεί τους πολίτες και σε κάθε περίπτωση δεν βοηθάει.

Μέσα όμως απ’ όλα αυτά αποκαλύπτεται και η τεράστια σύγχυση που επικρατεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ γύρω από τα έργα Αχελώου.

Άλλοι διαλαλούν γενικά ότι τα έργα «δεν χρειάζονται», άλλοι ισχυρίζονται (π.χ κ. Κόκκαλης) ότι ο σχεδιασμός των έργων είναι «παράνομος», ο (τότε) Πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας (2017) έλεγε να εξετάσουν την ολοκλήρωση της Συκιάς για να λειτουργήσει ως ΥΗ έργο, ο (τότε) Υπουργός Ενέργειας κ. Σταθάκης (2018) τον «άδειασε» εξαιρώντας το ΥΗΕ Συκιάς από τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, ο (τότε) Υπουργός Υποδομών κ. Σπίρτζης ήθελε να παραμείνουν τα έργα (άγνωστο γιατί) και επέλεξε να διαθέσει ένα σημαντικό κονδύλι για την συντήρησή τους, η βουλευτής κα Βαγενά (προ ημερών) αναζητά, μετά από τόσα χρόνια, μια «ενδιάμεση λύση» (άγνωστο τι εννοεί) κ.ο.κ.

Ξεκάθαρα λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν «προφάσεις εν αμαρτίαις». Οι εναλλακτικές λύσεις είναι ΜΟΝΟ ΔΥΟ : Ή τα έργα Συκιάς και σήραγγας ολοκληρώνονται και παραδίδονται σε χρήση ή αλλιώς κατεδαφίζονται (κάτι βεβαίως που η Ελληνική κοινωνία και οι Θεσσαλοί σύσσωμοι θα αποτρέψουν).

Η ιδιότυπη ομηρία της «εγκατάλειψής» τους εκεί πάνω στα βουνά την οποία, λόγω πολιτικής ατολμίας επέλεξε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η αοριστολογία ότι «είμαστε κατά της εκτροπής» ΔΕΝ «ΠΑΙΖΟΥΝ» άλλο. Κάθε υπεύθυνη Κυβέρνηση, αλλά και αντιπολίτευση, οφείλει να επιλέξει μία από τις δύο εναλλακτικές, είτε για να αξιοποιήσει την επένδυση εκατοντάδων εκατ. ευρώ που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, είτε να προχωρήσει σε καθαίρεση των ημιτελών έργων, ώστε να αποφύγει τους κινδύνους πλημμυρών, που είναι μεγάλοι, με σοβαρές πιθανότητες υλικών καταστροφών, ακόμη και απώλειες ανθρώπινων ζωών, κάτι που αρνούνται να συνειδητοποιήσουν οι ιδεοληπτικοί παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ, καθιστώντας κατά ένα τρόπο «συνένοχους» και τους απληροφόρητους οπαδούς τους.

Τους κινδύνους αυτούς επιβεβαιώνουν εξάλλου και παρόμοια φαινόμενα σε άλλους ποταμούς (π.χ Άραχθος – 2015).Το επισημαίνουν χωρίς περιστροφές και οι εκθέσεις που υποβλήθηκαν στον κ. Σπίρτζη (αρχές 2019) από τους συμβούλους στους οποίους ανέθεσε μελέτη για το πώς πρέπει να διαχειριστεί την εγκατάλειψη των έργων.

Και ειδικά η κα Ρένα Δούρου, η οποία κατά την θητεία της βίωσε τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και ανυπολόγιστες καταστρο-φές στην Μάνδρα και το Μάτι, θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική απέναντι στο θέμα των κινδύνων κατάρρευσης. Και ναι μεν τότε κρύφθηκε πίσω από προηγούμενες Κυβερνήσεις που δεν είχαν κάνει έργα, που έκλειναν τα ρέμματακ.λ.π, όμως εάν τώρα συμβεί κάτι αντίστοιχο με τα ορμητικά νερά του Αχελώου που μονίμως απειλούν, τότε ας θυμάται ότι η «προηγούμενη» Κυβέρνηση της αδράνειας και της εγκατάλειψης των έργων ήταν η Κυβέρνηση του κόμματος που εκπροσωπεί.

Προτρέπουμε λοιπόν, την κα ΡΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ να προσδιορίσουν με καθαρό και έντιμο τρόπο τι προτείνουν για τα έργα Αχελώου (κατεδάφιση ή ολοκλήρωση ;) και να μην θεωρούν ότι στη Θεσσαλία τρώμε κουτόχορτο (το οποίο παρεμπιπτόντως, αν και δεν απαιτεί πολλά νερά, δεν ευδοκιμεί ιδιαίτερα στην περιοχή).

 

Γράφουν οι: Αρχοντής Δημήτρης, πρ. Δήμαρχος Καρδίτσας, Γέμτος Φάνης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γκούμας Κώστας, πρ. πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ/ΚΕ, Μπαρμπούτης Τάσος, μέλος ΔΣ ΕΘΕΜ

 

 

 

 

Tags: , ,

Προχωράνε οι εργασίες ολοκλήρωσης του φράγματος Ληθαίου

Στο φράγμα του Ληθαίου στον οικισμό της Θεόπετρας βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός όπου επέβλεψε τις εργασίες για την ολοκλήρωση του φράγματος. Συγκεκριμένα, οι εργασίες που πραγματοποιούνται αφορούν την έμφραξη του φράγματος και την πλήρωση του ταμιευτήρα. Το έργο είναι προϋπολογισμού  1.950.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Θεσσαλίας. Το φράγμα βρίσκεται ΒΑ του οικισμού Θεόπετρα και κατασκευάζεται σε απόσταση περίπου 6km από τον οικισμό της Νέας Ζωής, στον ποταμό Ληθαίο, σε υψόμετρο κοίτης περίπου +300(m). Με το φράγμα δημιουργείται ταμιευτήρας αποθήκευσης του απορρέοντος νερού του ποταμού, το οποίο θα χρησιμεύσει για την άρδευση των κατάντη γεωργικών εκτάσεων των δήμων Καλαμπάκας και Τρικκαίων.

«Μαζί μετον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη ενημερωθήκαμε για την πορεία υλοποίησης του έργου. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση  ενός μεγάλου και σημαντικού έργου, ενός έργου ζωής. Το έργο αυτό πέρασε από πολλές περιπέτειες αλλά αντισταθήκαμε, δεν παραδοθήκαμε, το κυνηγήσαμε και στο τέλος μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώνεται. Σε τρία χρόνια το φράγμα θα είναι έτοιμο.  Χρειάζεται, όμως, και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να καταλάβει ότι μόνο με ταχύτητες μεγάλες η χώρα μας θα αλλάξει. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με τις ταχύτητες του παρελθόντος. Χρειάζονται ριζοσπαστικές αλλαγές. Λόγος γαρ τούργον ου νικά ποτέ που σημαίνει τα λόγια δεν νικάνε ποτέ τα έργα» τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Στοιχεία έργου

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο έργο είναι οι εξής:

 • Ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος του γεωφράγματος μέσου ύψους περίπου 11,5 m.
 • Ολοκλήρωση της συναρμογής γεωφράγματος και φράγματος από σκληρό επίχωμα (Lean Roller Compacted Concrete- LRCC)
 • Κατασκευή των έργων στέψης στην περιοχή του γεωφράγματος και του σκληρού επιχώματος
 • Τοποθέτηση των οργάνων ελέγχου του φράγματος, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην ομάδα Γ του προϋπολογισμού του έργου.
 • Ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή διαμόρφωσης κατάντη του φράγματος (συρματοκιβώτια, λιθορριπές, φρεάτια, μέτρηση υδάτων διηθουμένων μέσω του φράγματος, ολοκλήρωση έργου καταστροφής ενέργειας, εκσκαφές διαμόρφωσης κοίτης στην έξοδο του αγωγού εκτροπής και του υπερχειλιστή, λοιπές εργασίες σύμφωνα με τη μελέτη)
 • Διαμορφώσεις χώρων όπου απαιτείται
 • Κατασκευή του πώματος έμφραξης του ταμιευτήρα,
 • Εργασίες πρώτης πλήρωσης

 

 

 

 

 

Tags: , ,

Εκδήλωση με θέμα: Αυτοάνοσο νόσημα, Άσκηση-Διατροφή

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στα πλαίσια ενημέρωσης του κοινού και της επαφής της με τους πολίτες, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Αυτοάνοσο νόσημα, Άσκηση-Διατροφή».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, ώρα 19:00, στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου, στο Διοικητήριο, επί της οδού Παπαναστασίου.

Θα μιλήσουν:

 1. Ιωάννης Παπαλόπουλος, Ιατρός, Ειδικός Ρευματολόγος.
 2. Κερασία Αγγελάκη, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Personal trainer, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και στα χρόνια νοσήματα.
 3. Ηλιάνα Μαμέκα, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος.

 

Tags: , ,

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ομιλία με θέμα «Λιτή επιχειρηματικότητα» την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 στο πλαίσιο του σεμιναριακού μαθήματος του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Επιχειρηματικότητα». Ομιλητής ήταν ο κύριος Καλογήρου Χάρης ιδρυτής και CTO της Ebakus AG, ο οποίος μίλησε για τις startup επιχειρήσεις και την εμπειρία που αποκόμισε μέσα από αυτές, καθώς ο ίδιος έχει ιδρύσει και χρηματοδοτήσει σειρά από επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας, ενώ επίσης μίλησε και για τις τεχνολογίες blockchain.
www.antallaktikaonline.gr

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Camila Cabello - Havana
Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Να κοιμηθούμε αγκαλιά
Domenica - Θα κρύβω αυτό που ζητάς
Amy - Love is a losing game
Hi - Gloss
Πάνος Μουζουράκης - Πόσες φορές
Μπάκης Στόκας - Φίλιππος Πλιάτσικας - Υπάρχουν χρυσόψαρα
Chris Rea - Blue cafe
Modern Talking - Why did you do it
Φίλιππος Πλιάτσικας - Λόγο στην αγάπη