ΈΡΓΑ 14,7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Σ.Π.Α. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

11 Αυγούστου 2011

 Τεχνική σύσκεψη για θέματα Ε.Σ.Π.Α. πραγματοποιήθηκε υπό τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ.Κώστα Αγοραστό με την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων κ.Μιχαλάκης, οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες κ.κ.Γρηγορίου, Ρεντζιάς και Κοπάνας, στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Θεσσαλίας, των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η συνάντηση εντάσσεται στον κύκλο συσκέψεων του Περιφερειάρχη με Φορείς έργων του ΕΣΠΑ της Θεσσαλίας, που ξεκίνησαν το προηγούμενο διάστημα με τους Δήμους της Θεσσαλίας και συνεχίζονται με τις Περιφερειακές Ενότητες , τους Φορείς έργων Υγείας και τους Φορείς Πολιτισμού.

Σκοπός είναι η συνεργασία των Φορέων αυτών για την επιτάχυνση υλοποίησης του Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας και της προετοιμασίας της «αναθεώρησής» του, με παρακολούθηση της πορείας των ενταγμένων έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων στο Ε.Σ.Π.Α. και των απορροφήσεων που αναμένονται από αυτά για το έτος 2011,  την πρόοδο των Ημιτελών έργων του Γ΄Π.Ε.Π.Θ., την πρόοδο των έργων στα Τομεακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. και τα νέα έργα , ώριμα ή προς ωρίμανση, για προώθηση ένταξης στο Ε.Σ.Π.Α.

«Η  «Αναθεώρηση» του ΕΣΠΑ ήδη ξεκίνησε με την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης σε 85%, το οποίο μάλιστα θα αυξηθεί σε 95% στο επόμενο διάστημα, μετά τη συμφωνία που έγινε μεταξύ χώρας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκτός όμως της Αναθεώρησης των χρηματοδοτικών στοιχείων του Προγράμματος, προχωράμε σε ουσιαστική Αναθεώρησή του, με επανεξέταση όλου του Προγράμματος και των στόχων του, προκειμένου να το προσαρμόσουμε στις σημερινές συνθήκες και ανάγκες της Θεσσαλίας και των πολιτών της. Για το λόγο αυτό επανελέγχουμε τις καθυστερήσεις σε ενταγμένα έργα προσπαθώντας να δώσουμε λύσεις άμεσες και ορθές, ελέγχουμε την ωριμότητα όλων των έργων στη Θεσσαλία, εντοπίζουμε τις ανάγκες που υπάρχουν όπως και τα έργα «σημαίες» για τη Θεσσαλία τα οποία και πρέπει να ωριμάσουμε και τρέξουμε για ένταξη και υλοποίηση, πάντα στο πλαίσιο των διαθέσιμων πόρων που υπάρχουν.  Με τη διαδικασία αυτή που θα ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο, θα προσδιορίσουμε ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο για τη Θεσσαλία , θα προωθήσουμε έργα σημαντικά και ωφέλιμα για την κοινωνία, θα επιταχύνουμε την απορρόφηση του Προγράμματος και θα διεκδικήσουμε βασιζόμενοι σε συγκεκριμένο σχέδιο πόρους και από τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ αλλά και από εθνικό Πρόγραμμα για ανάπτυξη»,  τόνισε ο κ. Κώστας Αγοραστός.

« Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εκτός από την αρμοδιότητα που έχει αναλάβει από την 1η Ιουλίου για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ, αποτελεί σήμερα τον σημαντικότερο Δικαιούχο υλοποίησης έργων του Προγράμματος. Στόχος μας είναι η ορθή και έγκαιρη υλοποίηση όλων των έργων της Περιφέρειας, αλλά και η διεκδίκηση και πρόσθετων έργων στο ΕΣΠΑ, έργων «σημαία» για την Περιφέρεια και την ανάπτυξή της. Για το λόγο αυτό η συνεργασία όλων των Υπηρεσιών που ανήκουν στην Περιφέρεια θα είναι συνεχής και γόνιμη», δήλωσε ο  Περιφερειάρχης κ.Αγοραστός.

Τα ενταγμένα έργα που υλοποιούνται από την ίδια την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων σήμερα στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας, ανέρχονται σε προϋπολογισμό ύψους 14,7 εκ.ευρώ και καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν και τα έργα του ΕΣΠΑ που υλοποιούνται από την πρώην Διεύθυνση Δημοσίων Έργων και Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που μεταφέρθηκαν και περιήλθαν από την 1η Ιουλίου λόγω Καλλικράτη στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας.  Τα έργα αυτής της κατηγορίας που εκτελούνται σε όλη τη Θεσσαλία, είναι 20 σε αριθμό και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 204 εκ.ευρώ.

Πέραν της συζήτησης που έγινε στη σύσκεψη για τα ήδη ενταγμένα έργα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων στο ΕΣΠΑ, συζητήθηκαν και νέα έργα ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας. Ενδεικτικά αυτών έργα, καταγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Η ιεράρχηση αναγκών και στόχων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε επίπεδο Περιφέρειας, η ωριμότητα των έργων και η δυνατότητα  χρηματοδότησής τους, αποτελεί αντικείμενο εργασίας και συνεργασιών για αποφάσεις στο επόμενο διάστημα όπως προαναφέρθηκε, με τελικό στόχο την υποβολή του πρώτου σχεδίου της Αναθεώρησης του Προγράμματος τον Σεπτέμβριο του 2011.

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη)

1

23

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙ – Ι.Μ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2.745.378,15 €

4

75

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3.158.592,01 €

4

75

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ 8ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.721.772,51 €

4

75

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.500.000,00 €

4

75

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2.530.000,00 €

4

75

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2.560.000,00 €

4

75

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

485.000,00 €

σύνολο :

14.700.742,67 €

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Π/Υ

ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

10.000.000,00 €

30/11/2011

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ

4.000.000,00 €

31/7/2011

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

400.000,00 €

30/11/2011

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ – ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ

2.000.000,00 €

30/11/2011

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΟΥΣ ΟΔΟΣΤΩΜΑΤΟΣ 5μ, ΓΕΦΥΡΑ)

700.000,00 €

31/7/2011

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΤΙΚΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.107.000,00 €

31/7/2011

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΤΕΩΡΑ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ ΠΡΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΔΙΑΣΕΛΛΟ – ΒΛΑΧΑΒΑ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ)

2.700.000,00 €

30/11/2011

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΓΑ – ΛΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

600.000,00 €

30/11/2011

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

3.000.000,00 €

30/11/2011

Στείλτε το άρθρο Στείλτε το άρθρο

Print This Post Print This Post

 

<< Επιστροφή

Αφήστε σχόλιο

Anggun - Undress me
Κίτρινα ποδήλατα - Ήμουνα εδώ
Χάρης & Πάνος Κατσιμίχας - Φάνης
Jessie Ware - Meet me in the middle
Celin Dion - I love you
Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Δεν έχει η θάλασσα
Νίκος Πορτοκάλογλου - Τα μάτια σου
Daughtry - What about now
Harry Styles - Sign of the times
Πυξ Λαξ - Αντίο αγάπη διχασμένη

 


Απρίλιος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC